கிடைத்த போது விரும்பலாமா?

விரும்பும் போது கிடைக்காத ஒன்றை காலம் கடந்து கிடைத்த போது விரும்பலாமா?(காதல்,பணம்,பதவி,வாய்ப்புகள்,ஆசைப்பட்ட பொருள் )கேட்டவர் : சசி குமார்
நாள் : 24-Jan-15, 10:30 am
0


மேலே