கொஞ்சம் கஷ்டமான பழைய கேள்வி???

"தெரியும்"

என்ற வார்த்தைக்கு எதிர் பதம்
என்ன சொல்..,

பதில் சொல்லுங்க பார்ப்போம்....!நாள் : 17-Sep-12, 8:11 pm
0


மேலே