காதல்

நம்மை வேண்டாம் என்று நினைக்கும் உறவுக்கு நமது அன்பை பகிர்வது சரியா?? தவறா??கேட்டவர் : பாரதி மீனா
நாள் : 6-Jul-16, 3:45 pm
0


மேலே