காதல் பெற்றோருக்கு செய்யும் துரோகமாகுமா??

இக் கேள்விக்கான தங்களின் பார்வையிலான பதில்களை பகிருங்கள் தோழர்களே........கேட்டவர் : உதயசகி
நாள் : 8-Aug-16, 7:40 am
1


மேலே