மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன?


மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன?


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : கீத்ஸ் , 26-Dec-16, 3:19 pm
Close (X)


மேலே