எழுத்து நிர்வாகத்திற்கு

எழுத்து தள நிர்வாகத்திற்கு, எனது படைப்பில் உள்ள பிழைகள் திருத்தியபின்பு முகப்பில் திருத்திய பதிவும் அதனைத் திறந்து படைப்பைப் பார்வையிடும் போது அதே பிழையுள்ளப் பழைய பதிவுமே வருகிறது.. இதை எப்படி சரி செய்வது. உதவுங்கள்.


நாள் : 16-May-17, 9:20 am
Close (X)

0

பிரபலமான விளையாட்டுகள்

மேலே