பெயர்ச்சொல்

திணை, எண், இடம் இவற்றை உணர்த்துவது எது


பதில் அளி
1 கேட்டவர் : Malini , 4-Oct-17, 9:05 pm
Close (X)


திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே