அழகு

அழகு என்பது புறத்தில் இல்லை . மனதின் தூய்மையே என்கிறார்கள்.ஆனால் அழகை வர்ணிக்கும் போது புற தோற்றத்தையே வர்ணிக்கிறார்கள் ஏன்?


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : sanjithakrishna , 14-Nov-17, 11:21 pm
Close (X)


மேலே