மதவாத அரசியல்

பல மதங்களைப் பின்பற்றுவோரும் பல மொழிகளைப் பேசுவோரும் வாழும் நாட்டில் மதவாத அரசியல் மக்களின் முன்னேற்றத்துக்கு உதவுமா? தடையாக இருக்குமா? சான்றுகளுடன் பதில் அளிக்கவும்.

விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு பதில்களைப் பதிவு செய்யுங்கள்.கேட்டவர் : அன்புமலர்91
நாள் : 14-Jan-18, 10:52 pm
0


மேலே