அசைவம் சாப்பிடுவதை நிறுத்துங்கள் என்ற பீட்டா கருத்து?

அசைவம் சாப்பிடுவதை நிறுத்துங்கள் என்ற பீட்டா கருத்து?கேட்டவர் : கீத்ஸ்
நாள் : 21-Mar-18, 10:24 am
0


மேலே