தமிழ்

நம் மொழியினை தேசிய மொழியாக ஏன் அறிவிக்கப்படவில்லை?
ஏதேனும் காரணங்கள் இருக்கிறதா இல்லை அரசியல் விளையாட்டா?
நான் கேட்டதில் தவறு ஏதேனும் இருப்பின் மன்னிக்கவும் தோழர்களே .......கேட்டவர் : நிலா
நாள் : 13-Apr-18, 2:49 pm
0


மேலே