எழுத்து தளம் நிர்வாகிக்கு

எந்த பதிவை upload செய்தாலும் பெரும் அளவு நேரம் எடுக்கிறது...சீர் செய்யவேண்டுமா?அல்லது என் பதிவேற்றம் குறைபாடா தெரியவில்லை.விளக்கினால் நன்றுகேட்டவர் : ஸ்பரிசன்
நாள் : 18-Aug-18, 10:06 pm
0


மேலே