காதல் ? நட்பு ?

அழகான காதல் நட்பு !
ஆழமான நட்பு காதல் !

இது உண்மையா ?கேட்டவர் : pgrkavithai
நாள் : 17-May-13, 11:52 am
0


மேலே