காலம் கடந்து கிடைக்கும் உதவிக்காக காத்து கிடப்பது சரியாய் ? தவறா?

காலம் கடந்து கிடைக்கும் உதவிக்காக காத்து கிடப்பது சரியாய் ? தவறா?கேட்டவர் : சசி குமார்
நாள் : 13-Aug-13, 5:52 pm
0


மேலே