கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பசி நேரத்தில் கிடைத்தால்


பசி நேரத்தில் இது கிடைத்தால் பேரின்பம் என நீங்கள் கருதுவது???


Rafiq5d6e008099b4b 06-Sep-2019 இறுதி நாள் : 10-Oct-2019
Close (X)உங்கள் கருத்து என்ன ?

உறுப்பினர் தேர்வு

வடை பாயாசத்துடன் சைவ சாப்பாடு

18 votes 82%

பிரியாணி லெக் பீஸுடன்

2 votes 9%

வறுவல் கறி குழம்புடன் சாதம்

2 votes 9%

வாசகர் தேர்வு

வடை பாயாசத்துடன் சைவ சாப்பாடு

92 votes 61%

பிரியாணி லெக் பீஸுடன்

42 votes 28%

வறுவல் கறி குழம்புடன் சாதம்

16 votes 11%


மேலே