கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு எது தேவை?


வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு எது தேவை?


V BHARATHI AMMU 08-Nov-2013 இறுதி நாள் : 20-Nov-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

திறமை

31 votes 86%

அதிர்ஷ்டம்

5 votes 14%

வாசகர் தேர்வு

திறமை

88 votes 71%

அதிர்ஷ்டம்

36 votes 29%


மேலே