கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

2012 டிசம்பர் 21ம் நாள் உலகம் அழியுமா? அழியாதா?


2012 டிசம்பர் 21ம் நாள் உலகம் அழியுமா? அழியாதா?


vickramhx 08-Nov-2012 இறுதி நாள் : 25-Dec-2012
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அழியும்

0 votes 0%

அழியாது

5 votes 83%

தெரியாது

1 votes 17%

வாசகர் தேர்வு

அழியும்

12 votes 22%

அழியாது

29 votes 54%

தெரியாது

13 votes 24%


மேலே