கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தென்னிந்தியப் பெண்களின் தோலின் நிறம் குறித்த சரத் யாதவ்வின் சர்ச்சைக் கருத்து


தென்னிந்தியப் பெண்களின் தோலின் நிறம் குறித்த சரத் யாதவ்வின் சர்ச்சைக் கருத்து


vickramhx 18-Mar-2015 இறுதி நாள் : 25-Mar-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது மன்னிப்பு கோர வேண்டும்

4 votes 100%

அவரை பாராளுமன்றத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும்

0 votes 0%

இயல்பான பேச்சு

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது மன்னிப்பு கோர வேண்டும்

5 votes 71%

அவரை பாராளுமன்றத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும்

1 votes 14%

இயல்பான பேச்சு

1 votes 14%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%


மேலே