கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

அப்பா இறந்தால் அதிகம் பாதிப்பு அடைவது பெண் பிள்ளைகளா?? ஆண் பிள்ளைகளா ??

அப்பா இறந்தால் அதிகம் பாதிப்பு அடைவது பெண் பிள்ளைகளா?? ஆண் பிள்ளைகளா ?? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

அப்பா இறந்தால் அதிகம் பாதிப்பு அடைவது பெண் பிள்ளைகளா?? ஆண் பிள்ளைகளா ??


Shalu Raje Priya 27-Oct-2016 இறுதி நாள் : 15-Nov-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பெண்பிள்ளைகள்

16 votes 70%

ஆண்பிள்ளைகள்

7 votes 30%

வாசகர் தேர்வு

பெண்பிள்ளைகள்

231 votes 69%

ஆண்பிள்ளைகள்

103 votes 31%


மேலே