கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ரேஷன் கார்டு கிடையாது, சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் மானியம் ரத்து, ஒரே நாளில் எத்தனை அடி மக்கள் பாவம் இல்லையா


ரேஷன் கார்டு கிடையாது, சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் மானியம் ரத்து, ஒரே நாளில் எத்தனை அடி மக்கள் பாவம் இல்லையா!


Geeths 01-Aug-2017 இறுதி நாள் : 07-Aug-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சாமானிய மக்களின் வயிற்றில் அடி

25 votes 69%

நல்ல முயற்சி உண்மையில் இல்லாதவர்களுக்கு ரேஷன் போயி சேரனும்

3 votes 8%

இலவசங்கள் குறைய குறைய நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றம் உயரும்

8 votes 22%

வாசகர் தேர்வு

சாமானிய மக்களின் வயிற்றில் அடி

296 votes 71%

நல்ல முயற்சி உண்மையில் இல்லாதவர்களுக்கு ரேஷன் போயி சேரனும்

66 votes 16%

இலவசங்கள் குறைய குறைய நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றம் உயரும்

52 votes 13%

மேலே