கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

கடவுள் இருக்காரா ? இல்லையா ?


கடவுள் இருக்காரா ? இல்லையா ?


Karthik rv5b1641f0a6e77 05-Jun-2018 இறுதி நாள் : 12-Jun-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இருக்கு

13 votes 59%

இல்லை

3 votes 14%

இருக்கு ஆனா இல்ல

6 votes 27%

வாசகர் தேர்வு

இருக்கு

141 votes 69%

இல்லை

29 votes 14%

இருக்கு ஆனா இல்ல

33 votes 16%


மேலே