கிறிஸ்துவர் படங்களின் விமர்சனங்கள்

(தமிழ் சினிமா விமர்சனம்)


இயேசு

yesu son of the god என்ற ஆங்கில திரைப்படத்தை ........

மதிப்பீடு :

சேர்த்த நாள்: 26-Apr-14
வெளியீட்டு நாள்: 25-Apr-14
மதிப்பிட்டவர்கள்: 1
கருத்துகள்: 0
நடிகர்: டியோகோ மோர்கடோ,  டார்வின் சாவ்
நடிகை: ரோமா டௌனி
பிரிவுகள்: இயேசு,  கிறிஸ்துவர்,  கடவுள்

கிறிஸ்துவர் தமிழ் சினிமா விமர்சனம் at Eluthu.com


மேலே