எஸ்கரண் படங்களின் விமர்சனங்கள்

(தமிழ் சினிமா விமர்சனம்)


இனம் Inam

இலங்கையில் உள்ள அப்பாவி தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டது பல..,ஆனால் சிலதை மட்டும் ........

மதிப்பீடு :

சேர்த்த நாள்: 31-Mar-14
வெளியீட்டு நாள்: 28-Mar-14
மதிப்பிட்டவர்கள்: 2
கருத்துகள்: 5
நடிகர்: எஸ்கரண்,  கருணாஸ்
நடிகை: சுகந்தா ராம்,  சரிதா
பிரிவுகள்: இனம்,  போர் கதை,  உருக்கமான கதை

எஸ்கரண் தமிழ் சினிமா விமர்சனம் at Eluthu.com


மேலே