பக்ரீத் தமிழ் வாழ்த்து அனுப்பு

Send Bakrid Tamil Greeting Card

பக்ரீத் தமிழ் வாழ்த்து அட்டை - Bakrid Tamil Greeting Card

பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கத்தை போதிக்கும் நாள். தியாகத்தின் உன்னதத்தை உணர்த்தும் நாள் பக்ரீத்.


       பெரிய படம்

வாழ்த்து செய்தி
உங்கள் பெயர்
உங்கள் மின்னஞ்சல்
பெறுனர் பெயர்
பெறுனர் மின்னஞ்சல்

தொடர்புடைய வாழ்த்து அட்டைகள்

தமிழ் வாழ்த்து அட்டைகள்

Tamil Greeting Cards

இந்த மாதம் அதிகமாக அனுப்பிய வாழ்த்துகள்

மேலே