பக்ரீத் தமிழ் வாழ்த்து அனுப்பு

Send Bakrid Tamil Greeting Card

பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கத்தை போதிக்கும் நாள். தியாகத்தின் உன்னதத்தை உணர்த்தும் நாள் பக்ரீத்.

       பெரிய படம்

வாழ்த்து செய்தி

தொடர்புடைய வாழ்த்து அட்டைகள்


மேலே