கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


பெற்றோர்கள் கவனம் இல்லாமை

50%

காம கொடூரர்கள்

21%

ஊடகம்

29%

உங்கள் கருத்து

தமிழக வளர்ச்சியில் பிஜேபி உதவும்

17%

தமிழகம் வச்சு செய்யப்படும்

67%

பெரிய பாதிப்பில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

இருக்கு

33%

இல்ல

33%

இருக்கு ஆனா இல்ல

33%

உங்கள் கருத்து

வீழ்ந்து விடும்

29%

தொடரும்பலமாகும்

17%

மிக பலவீனமாகிவிடும்

19%

தெரியவில்லை

36%

உங்கள் கருத்து

கருத்தளிக்கும் அளவுக்கு பதிவுகள் இல்லை

44%

நேரமில்லை

26%

முக்கியம் என கருதவில்லை

29%

உங்கள் கருத்து

பெருமையாக

100%

அவமானமாக

0%

ரெண்டுங்கெட்டான் P

0%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

7%

இல்லை

3%

தோல்வியே வெற்றிக்கு முதற்படி

48%

இதுவும் கடந்து போகும்

41%

உங்கள் கருத்து

சரி

0%

தவறு

89%

பெருகிவரும் மக்கள் தொகையினால் வேறு வழி இல்லை

11%

உங்கள் கருத்து

சரியான பாலியல் கல்வி இல்லை

20%

கடுமையான சட்டம் இல்லை

80%

மது

0%

உங்கள் கருத்து

கமல்

0%

ரஜினி

0%

ttv தினகரன்

0%

ஸ்டாலின்

0%

ops eps

0%

சீமான்

0%

அன்புமணி

0%

விஜயகாந்த்

100%

உங்கள் கருத்து

நன்றாக இருக்கும்

40%

மோசமாக இருக்கும்

20%

அழிவை நோக்கி செல்லும்

40%

உங்கள் கருத்து

கவனக் குறைவால்

38%

தலைக்கவசம் அணியாமல் இருந்ததால்

13%

வாகனத்தை வேகமாக செலுத்துவதால்

13%

அலட்சியத்தால்

13%

மற்றும் பிற

25%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

எழுத்து.காம் நடத்தும் கருத்து கணிப்பில் கலந்து கொண்டு உங்கள் வாக்கை பதிவு செய்யவும்.
உங்கள் கருத்து என்ன? Tamil Polls / Karuththu Kanippu Online.

மேலே