கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

சாதியில்லா தமிழகம் சரியா? தவறா?

சாதியில்லா தமிழகம் சரியா? தவறா? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

சாதியில்லா தமிழகம் சரியா? தவறா?


arulselvan 19-Jun-2018 இறுதி நாள் : 23-Sep-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சரி

31 votes 82%

தவறு

7 votes 18%

வாசகர் தேர்வு

சரி

726 votes 75%

தவறு

245 votes 25%


மேலே