அன்புத் தோழர்களுக்கு,
வணக்கம்.

தொழில்நுட்ப ரீதியாக எழுத்து தளத்தில் நிறைய வேலைப்பாடுகள் மேற்கொள்ள வேண்டி இருப்பதன் காரணத்தினால் எழுத்து கவிதை, சிறுகதை மற்றும் கட்டுரை போட்டிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆயினும், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் மட்டும் அவ்வப்போது "எழுத்து - போட்டிகள்" பகுதியில் அறிவிக்கப்படும்.

இப்படிக்கு,
எழுத்து.காம்

இதுவரை பரிசு பெற்ற நகைச்சுவைகள்

எழுத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் சிறந்த நகைச்சுவைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும். இதுவரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகைச்சுவைகள் இதோ.
21 Aug 2015
11:19 am
24 Jul 2015
10:52 am
06 Jun 2015
12:34 pm
16 Mar 2015
10:32 pm
15 Feb 2015
3:08 am
02 Dec 2014
11:16 am
13 Nov 2014
8:26 pm
06 Jun 2014
10:47 am
umarsheriff
  • 3823
  • 115
  • 42
  • 0
03 May 2014
1:42 pm
09 Apr 2014
12:36 pm
01 Mar 2014
10:56 pm
24 Jul 2013
5:25 pm

புதிதாக இணைந்தவர்

மேலே