வக்கீலும் ரவுடியும்

வக்கீல் : இந்த வழக்கில் உனக்கு விடுதலை வாங்கித் தரலேனா... நான் என் வக்கீல் தொழிலையே விட்டு விடுகிறேன்...

ரவுடி : தொழிலை அல்ல... உயிரையே விட வேண்டி வரும்....!

வக்கீல் : ???


Close (X)

235 (4)
  

புதிய படைப்புகள்

மேலே