தமிழ் - தமிழ் அகராதி

Tamil - Tamil Dictionary

 உள்ளிடும் ஆங்கில எழுத்தை தமிழில் மாற்ற இடம்விடுக்கட்டை (space-bar) பொத்தானை அழுத்தவும்.


இது எழுத்து.காம் வழங்கும் தமிழ் அகராதி (Tamil Agarathi). இங்கு தமிழ் மற்றும் ஆங்கில சொற்களுக்கான பொருள் மற்றும் அர்த்தம் விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு சொல்லின் வேற்று மொழி (English / Tanglish) விளக்கத்தைக் காண அதற்குரிய இணைப்பை தேர்ந்தெடுத்து சொடுக்கவும்.


இந்த இணையதள தமிழ் அகராதியை (Tamil Dictionary) உருவாக்க நீங்களும் பங்கு பெறலாம். இதில் இல்லாத தமிழ் மற்றும் அதற்குரிய ஆங்கில, தமிங்கல அர்த்தங்களை நீங்களே இங்கு பதிவு செய்யலாம்.


புதிய சொற்களை தமிழ் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add New Words to Tamil- Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே