தமிழ் - ஆங்கிலம் அகராதி

Tamil - English Dictionary

 உள்ளிடும் ஆங்கில எழுத்தை தமிழில் மாற்ற இடம்விடுக்கட்டை (space-bar) பொத்தானை அழுத்தவும்.


புதிய ஒரு தமிழ் சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add ஒரு New Words to Tamil - English Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.

புதிய தமிழ் வார்த்தைகள்

புதிய ஆங்கில வார்த்தைகள்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே