தமிங்கலம் - தமிழ் அகராதி

Tanglish - Tamil Dictionary

புதிய சொற்களை தமிழ் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.


Click here to Add New Words to Tamil- Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே