இந்திய / தமிழக அரசாங்கத்திற்கு மனு

(Online Petition for Indian / Tamil Nadu Government)சமீபத்திய மனுக்கள்

வழிமொழிந்தவர்கள்:117
சமர்ப்பித்தவர்: மலர்91 (06-Jul-14)

வழிமொழிந்தவர்கள்:92
சமர்ப்பித்தவர்: விநாயகபாரதி.மு (01-May-14)

வழிமொழிந்தவர்கள்:46
சமர்ப்பித்தவர்: vaishu (29-Apr-14)

வழிமொழிந்தவர்கள்:156
சமர்ப்பித்தவர்: prakash3 (28-Apr-14)

குறிப்பு:
*நீங்கள் பதிவு செய்யும் மனு அர்த்தமுள்ளதாய் இல்லை என்றால், எழுத்து குழுமம் உங்கள் மனுவை நீக்கிவிடும்.

Note:
*If eluthu.com finds your petition not meaningful, then it has the rights to delete it.


இந்திய / தமிழக அரசாங்கத்திற்கு மனு | Online Petition for Indian / Tamil Nadu Government at Eluthu.comமேலே