எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நோட்டாவிற்கு போட்டாலும் போடுவேன்.

நோட்டிற்க்கு(பணம்) மட்டும்  போடமாட்டேன்
என் ஓட்டு.

யார்  எவ்வாறோ. 
நான் நாளைய தலைமுறையினரின்
நிலை உணர்கிறேன்.
சட்டம் காப்போருக்கே என் ஓட்டு.

பணத்திற்கும் இலவசத்திற்கும்
வாங்கிடத்தான் முடியுமா என்
உரிமையை🤣

என் ஓட்டு என் உரிமை
ஓட்டிடுடுவது என் கடமை.

மேலும்

உன்னை நினைத்துகொன்டே இருக்க தான் மாற்றினேன் கடவுச்சொல்லை… 

இன்று அதுவே பாரமாய்….. உன் நினைவை உட்டுகிறது !!!      

மேலும்

 இரும்பை மாகாளீஸ்வரர் தல வரலாறு:


மூன்று முக லிங்கம் : கடுவெளிச்சித்தர் என்பவர் இத்தலத்தில் உள்ள அரசமரத்தின் அடியில் சிவனை எண்ணி தவம் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது நாட்டில் சரியாக மழை பெய்யாமல் மக்கள் அனைவரும் வறுமையில் வாடினர். சித்தரின் தவத்தால்தான் நாட்டில் மழை பெய்யவில்லை என்று எண்ணிய மன்னன் ஒரு தேவதாசியின் மூலம் அவரது தவத்தை கலைத்தான். சித்தர் தவம் கலைந்து எழுந்தபோது மன்னன் அவரிடம், நாட்டின் பஞ்ச நிலையைக்கூறி அதற்கு காரணமாக சித்தரின் தவம் இருந்ததோ என சந்தேகம் கொண்டு அவரை எழுப்பியதாக நடந்த உண்மைகளைக் கூறினான். மன்னனின் பேச்சைக்கேட்ட சித்தர் அவனுக்காகவும், மக்களுக்காவும் மீண்டும் தவ வாழ்க்கையை தொடராமல் இங்கேயே தங்கி சிவ பணி செய்து வந்தார். அதன்பின் நாட்டில் மழை பெய்தது. மக்கள் பஞ்சம் நீங்கப் பெற்று, சிவனுக்கு திருவிழா எடுத்தனர்.  விழாவில் சுவாமி ஊர்வலமாக சென்றபோது, அவருக்கு முன்பாக சித்தரின்  தவத்தை கலைந்த தேவதாசி நடனமாடிச் சென்றாள். அப்போது, அவளது காலில் அணிந்திருந்த சிலம்பு கீழே கழண்டு விழுந்தது. இதை சித்தர் பார்த்து விட்டார். தேவதாசியின் நடனத்தால் விழாவிற்கு தடை வந்து விடக்கூடாதே என்று நினைத்த சித்தர், சிலம்பை எடுத்து அவளது காலில் அணிவித்து விட்டார். இதைக்கண்ட மக்கள்,  சித்தரின் செயலை தவறாக பேசி அவரை ஏளனம் செய்தனர். கோபமடைந்த சித்தர் சிவனை நோக்கி, ""தான் அமைதியாக இருப்பதை இம்மக்கள் தவறாக எடுத்துவிட்டார்களே, அவர்களுக்காகத்தானே நான் அனைத்திலும் மேலான தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தேன்!'' என்று சிவனை வேண்டி பதிகம் பாடினார்.

வெல்லும் பொழுது விடுவேன் வெகுளியை
செல்லும் பொழுது செலுத்தினேன் சிந்தையை
அல்லும் பகலும் உன்னையே தொழுதேன்
கல்லும் பிளந்து கடுவெளியாமே”


 தன் பக்தனான சித்தருக்கு சோதனை வந்ததால், கோயிலி ல் இருந்த சிவலிங்கம், மூன்று பாகங்களாக வெடித்துச் சிதறியது. உண்மையை உணர்ந்த மன்னன், சித்தரிடம் மன்னிப்பு கேட்டான். சித்தரும் அவனை மன்னித்து சிவனை வேண்டி மற்றொரு பாடல் பாடினார். 

எட்டும் அறிந்த உந்தனுக்கு
எட்டும் அறியாத எந்தனுக்கு
எட்டு அறிந்தும் ஒன்று  சேருமே”

சிதறிய   லிங்கத்தின் பாகங்கள் ஒன்று சேர்ந்தன. பின் சிவன், சித்தருக்கு காட்சி தந்து  முக்தி கொடுத்தார்.

மேலும்

மங்கல ஒலி முழங்க

மனதிலே மகிழ்ச்சி பெருக
சிந்தை மகிழ்ந்து
ஒலி வரும் வழி
செவி அமிழ்தம் ஓங்க
தூரத்தில் விழிக்கும்
ஒளியமுதம் கிட்ட
யாரிவரோ என்று கூட
அறியாமல்
சிந்தை மறந்து
கால்கள் நர்த்தனமிட
ஆனந்த களிப்பில்
ஐயனை தரிசிக்க
ஓடிவந்து திகைப்புற்றேன்
புலித்தோல் உடுத்திய
மன்னவனுடன் மலைமகள்
ஒய்யாரமாய் வீதி உலா
செல்லும் அழகை
உரைக்க என் கவிஞன் வருவாரோ
அய்யனிடம் விண்ணப்பிப்பதை
தவிர என் செய்வேன்..

நடு நாடுடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி
இரும்பையின் நாயகா போற்றி
எங்களின் காவலா போற்றி
மதுசுந்தர நாயகி போற்றி
குயில் மொழி நாயகி போற்றி
மாகாளீஸ்வர போற்றி போற்றி🙏


இரும்பை மாகாளீஸ்வரர் திருத்தல
பாடல்கள் சில. 

திருச்சிற்றம்பலம்

வெல்லும் பொழுது விடுவேன் வெகுளியை
செல்லும் பொழுது செலுத்தினேன் சிந்தையை
அல்லும் பகலும் உன்னையே தொழுதேன்
கல்லும் பிளந்து கடுவெளியாமே”

எட்டும் அறிந்த உந்தனுக்கு
எட்டும் அறியாத எந்தனுக்கு
எட்டு அறிந்தும் ஒன்று  சேருமே”

                              -கடுவெளி சித்தர்

தேவார பதிகம்

மண்டுகங்கை சடையிற் கரந்தும் மதிசூடிமான்
கொண்டகையாற் புரம்மூன் றெரித்த குழகன்னிடம்
எண்டிசையும் புகழ்போய் விளங்கும் இரும்பைதனுள்
வண்டுகீதம் முரல்பொழில் சுலாய்நின்ற மாகாளமே.

வேதவித்தாய் வெள்ளைநீறு பூசி வினையாயின
கோதுவித்தா நீறெழக் கொடிமா மதிலாயின
ஏதவித்தா யினதீர்க் கும்மிடம் இரும்பைதனுள்
மாதவத்தோர் மறையோர் தொழநின்ற மாகாளமே.

வெந்தநீறும் எலும்பும் அணிந்த விடையூர்தியான்
எந்தைபெம்மா னிடம்எழில்கொள் சோலை யிரும்பைதனுள்
கந்தமாய பலவின் கனிகள் கமழும்பொழில்
மந்தியேறிக் கொணர்ந்துண் டுகள்கின்ற மாகாளமே.

நஞ்சுகண்டத் தடக்கி நடுங்கும் மலையான்மகள்
அஞ்சவேழம் உரித்த பெருமான் அமரும்மிடம்
எஞ்சலில்லாப் புகழ்போய் விளங்கும் இரும்பைதனுள்
மஞ்சிலோங்கும் பொழில்சூழ்ந் தழகாய மாகாளமே.

பூசுமாசில் பொடியான் விடையான் பொருப்பான்மகள்
கூசஆனை யுரித்த பெருமான் குறைவெண்மதி
ஈசனெங்கள் இறைவன் னிடம்போல் இரும்பைதனுள்
மாசிலோர்கண் மலர்கொண் டணிகின்ற மாகாளமே.

குறைவதாய குளிர்திங்கள் சூடிக் குனித்தான்வினை
பறைவதாக்கும் பரமன் பகவன் பரந்தசடை
இறைவன்எங்கள் பெருமான் இடம்போல் இரும்பைதனுள்
மறைகள்வல்லார் வணங்கித் தொழுகின்ற மாகாளமே.

பொங்குசெங்கண் ணரவும் மதியும் புரிபுன்சடைத்
தங்கவைத்த பெருமானென நின்றவர் தாழ்விடம்
எங்குமிச்சை யமர்ந்தான் இடம்போல் இரும்பைதனுள்
மங்குல்தோயும் பொழில்சூழ்ந் தழகாய மாகாளமே.

நட்டத்தோடு நரியாடு கானத் தெரியாடுவான்
அட்டமூர்த்தி யழல்போ லுருவன் னழகாகவே
இட்டமாக இருக்கும் மிடம்போல் இரும்பைதனுள்
வட்டஞ்சூழ்ந்து பணிவார் பிணிதீர்க்கும் மாகாளமே.

அட்டகாலன் றனைவவ் வினான்அவ் வரக்கன்முடி
எட்டுமற்றும் இருபத்திரண் டும்மிற வூன்றினான்
இட்டமாக விருப்பா னவன்போ லிரும்பைதனுள்
மட்டுவார்ந்த பொழில்சூழ்ந் தெழிலாரு மாகாளமே.

அரவமார்த்தன் றனலங்கை யேந்தி யடியும்முடி
பிரமன்மாலும் மறியாமை நின்ற பெரியோனிடம்
குரவமாரும் பொழிற் குயில்கள் சேரும் மிரும்பைதனுள்
மருவிவானோர் மறையோர் தொழுகின்ற மாகாளமே.

எந்தையெம்மா னிடமெழில்கொள் சோலை யிரும்பைதனுள்
மந்தமாயம் பொழில்சூழ்ந் தழகாரு மாகாளத்தில்
அந்தமில்லா அனலாடு வானையணி ஞானசம்
பந்தன்சொன்ன தமிழ்பாட வல்லார்பழி போகுமே.
                           -திருஞானசம்பந்தர்

மேலும்

நம்மை வாழ வைப்பது எது ? நம்முடன் இறுதியில் வருவது எது ? 


நமது பதவியா? 
நாம் சேர்த்த சொத்து சுகங்களா?
நமது படிப்பா?
நமது வீடா?
நம் முன்னோர்களின் ஆஸ்தியா? 
 நமது அறிவா? 
 நமது பிள்ளைகளா? 

எது நம்மைக் காப்பாற்றப் போகிறது? ஏதுமில்லை என்பதை உணருங்கள் !


ரத்தம் சுருங்கி, நமது சுற்றமெல்லாம் ஒதுங்கிய பின் எதுவுமே நம்மை காப்பாற்றப் போவதில்லை.பசித்தவனுக்கு உணவு கொடுத்து, உடை இல்லாதவனுக்கு உடை கொடுத்து, எல்லாரையும் நேசித்து , மனத் தூய்மையான வாழ்க்கையை வாழுபவர்கள் மட்டுமே என்றென்றும் வாழ்பவர்கள்.

கேவலம் அற்ப சுகங்களுக்காக தமது வாழ்க்கையை பாழாக்கிக்கொள்ளும் ஆண்களும், பெண்களும் பெருகி வரும் சமூகத்தில் வாழும் நாம் எச்சரிக்கையோடு நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும்.ஒரே முறை வாழப்போகிறோம் , எதை விதைக்கிறோமோ அதைத்தான் பல நூறு மடங்காக அறுவடை செய்யப்போகிறோம். நல்ல செயல்களை, எண்ணங்களை விதைப்போம். அளவில்லா மகிழ்ச்சியோடு அறுவடை செய்வோம் நன்மைகளை ஆயிர மடங்காக.


பிறரை வாழ வைத்து வாழ்வோம். அதுவே மனிதம் நிறைந்த மனம் கொண்டவரின் நிறைவான வாழ்க்கை ! 


பழனி குமார்  

மேலும்

அன்பின்  புரிதல் இல்லாமல் இரு உறவுகள் நீண்ட நாள் பழகுவது கடினம்.......!மேலும்

வறுமை. .....😐

 வறுமையில் நான்  ஆம்  வறுமையின் தத்துபிள்ளை நான்  வறுமை மட்டும் தான் என் சொத்து  அதில் அழகாய் வாழ்வதே என் கெத்து  அணிவதற்கோ பலவண்ண ஆடை இல்லை  இருக்கும் ஆடையில் பலவண்ணம் இல்லாமல் இல்லை 
ும்பைபை போர்த்திட்ட என் உடல்  பசியால் வாடிட்ட என் குடல்  பசிக்கோ பஞ்சமில்லை பார்பவர்களுக்கு  என் பசியினை ஆற்றிட நேரமில்லை  கடவுள்கோ என் மேல் கருணையில்லை  வறுமைக்கோ என்னைவிட்டுபோக  மனமில்லை.  .... ...

மேலும்

வக்கிரகாரனும் அக்கிரமகாரனும் இயற்கைக்கு புறம்பான செயலால் 
இயற்கையை மாசுபடுத்த;

இயற்கை விதிமுறையில் இருந்து விலகிக்கொண்டு, காலத்தால்  வெயில் மழையையும் மாறாக தருகிறது.    
                        - ஸ்ரீ ஜனகா. த

மேலும்

எண்ணத்தின் சிதறல்கள்

மேலும்

நிலவும் அவளும்

ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் நிலவில் வசிப்பதற்க்காக!!
தெரியவில்லை அவர்களுக்கு அந்த நிலவே புவியில் தான் வசிக்கிறதென்று!!

மேலும்

மேலும்...

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே