எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின் எல்லோரையும் சந்திக்க வந்துள்ளேன் அனைவருக்கும்...

நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின் எல்லோரையும் சந்திக்க வந்துள்ளேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் 🙏 

இழப்பின் வலியால் எனக்குள்ளே வேலியிட்டு வாழ்ந்தேன் சற்று வெளியாகி உள்ளேன் நன்றி 😥

பதிவு : ஆர் எஸ் கலா
நாள் : 7-Jun-24, 6:48 pm

மேலே