எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

அதிகமாக கருத்து பதிந்த எண்ணங்கள்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நீ எனக்கு நிலவுதான்


யார் 
கண்கள் பட்டதோ.....!
யார்
கால்கள் இடறியதோ....!!
காணாமல் போனோர் 
பட்டியல் - அன்று
நீயும் நானும். 

  ###

ஏதோ ஒன்று -  என்
நெஞ்சிலே....
எழுந்தது  -அன்று 
உன்னிலே....
அதை,
சுமக்க...!
இறக்க .....!!
இயலாமலும்,
கனவுகளாய்.....!!
இன்னுமொரு பரிணாமம் 
இல்லாமலும்,,,,
நான் 
எண்ணிய சுகம் 
மட்டும்,
ஈரேழு வருடங்களாக....
என் நிழல் போல....

    ###

உன் 
ஓரக்க கண்களில் - நான்
பட்டதாலோ 
உன்னை...விட்டு 
இத்தொகை
தூரமாகிப்போனது.
  
      ###

இறைவன்-- தான்  
சோதிக்கு முன் 
நாமே நம்மை 
சோதித்துக் கொண்டோமே.

    ###

காலங்களும்..!
கோலங்களும்...!!
நம் மீது  
மிக ...மிக... அதிக அக்கறை 
காட்டியதால்,
என்னவோ .....
நம்
இருவக்கும் 
இடையே 
தொலை தூரம் -தான்
வேலியாகிப் போனது.

   ###

புரிதலுக்கும்..!
தொடுதலுக்கும்...!!
இடையே......
புழுவாய் ....இங்கு 
மனசும்..!
 வாழ்வும்....!!

    ###

 என்னைச் சுற்றி....
 எத்தனை பேர் 
இருந்தாலும் 
உன் நினைவுகள் 
மட்டுமே 
என்னை 
தொடர்ந்து ...
படரும்.

என்
இறுதி மூச்சு வரைக்கும் 
நீ -  எனக்கு
நிலவு - தான்.

மேலும்

என்னைச் சுற்றி.... எத்தனை பேர் இருந்தாலும் உன் நினைவுகள் மட்டுமே என்னை தொடர்ந்து ... படரும்..... ஏதோ பிடித்து இருக்கிறது.... 03-Dec-2020 9:44 pm

மேலே