எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

அதிகமாக கருத்து பதிந்த எண்ணங்கள்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மனமுடைந்தால் மனம் விட்டு அழுது விடு 

மற்றோர் போல் மனம் மாறி சென்று விடாதே 
மகிழ்வென்ற மருந்தினை பெருக்கி விடு 
மறு யுகத்தினை காண சென்று விடாதே 

மேலும்

மனிதா நம்பிக்கையோடு இருந்து பார் கற்சிலையும் கடவுளாக தெரியும் நம்பிக்கை இல்லாது இருந்து பார் நீ நடக்கும் பாதைகூட பள்ளத்தாக்காய் தெரியும் 19-Sep-2020 12:36 pm

மேலே