ஓவியங்கள் (Oviyangal)

ஆர்ட் (Art)


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

என் கண்ணம்மா .....................

மேலும்

என் அன்னைக்கு சமர்ப்பணம்
மகன்களை பெற்ற அம்மக்களுக்கு மட்டுமே தெரியும்...
மகன் தன்னை குளிப்பாட்டுவது காமத்தில் சேர்த்தது இல்லை என்று...
என் அன்னையே... என் தோழியே.....என் காதலியே.........
என்னை கருவில் மட்டுமல்ல...
கடைசி வரை உன் நெஞ்சில் சுமந்தவளே....
என்னை கருவில் சுமந்து....
உன்னை கல்லறைக்கு சுமக்க வைத்து விட்டாயே...
சிறு வயதில் சிராட்டி,பருவ வயதில் என்னை பாராட்டி வளர்த்தவளே..
நான் தடம் மாறும்போது.தடமறிந்து வழிநடத்தி சென்றவளே...
என் கலங்கரை விளக்கே........தன்னம்பிக்கையின் பேரொளியே.....
நீ....என்னை ஈன்ற பொழுது உனக்கு இருந்த வலியை விட....
இப்பொழுது எனக்கு அதை விட வலியை உணர்த்தி சென்ற (...)

மேலும்

இயற்கை வண்ண நவ தேவியர் ஓவியங்கள்

மேலும்

சிவன் பார்வதி

மேலும்

நைட். டின்னர்... ன். பேரிஸ்...

மேலும்

கிராமம்... (Flora)
22-Jul-2019 3:12 pm

கிராமம்

மேலும்

கலைஞனின்.... வறுமை....

மேலும்

பள்ளி....குழந்தை ...
வீட்டில்...

மேலும்

மேலும்...

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.மேலே