ஓவியங்கள் (Oviyangal)

ஆர்ட் (Art)


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

என் மாணவனின் படைப்பு

மேலும்

என் மாணவனின் படைப்பு

மேலும்

பெண் போராளி

மேலும்

வெட்கத்தில் கண்பொத்தி...

மேலும்

கன்னத்தில் கை...

மேலும்

Kuzhanthai-Iraivanin Miga Arputhamana Padaippu....

மேலும்

தாயும் சேயும் நலமாக...

மேலும்

My Art Tom and Jerry Semmmmmaaaaa Pair

மேலும்

Cartoon Painting.....

மேலும்

Kadavulaaga irunthalum Thaaiku Kulanthaithan

மேலும்

மேலும்...

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.


மேலே