ஓவியங்கள் (Oviyangal)

ஆர்ட் (Art)


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

அன்னையின் அரவணைப்பில் அனைவரும் குழந்தையே

மேலும்

my lord shiva....... (ANUPRIYA)
29-Apr-2019 10:26 pm

my lord shiva....

மேலும்

Thanambikai ooviyam....

மேலும்

கண்ணுக்குள் பொத்தி வைப்பேன்
என் செல்ல கண்ணனே வா!***

மேலும்

அம்பாரி ஆட ஆசைதான்
ஆனால் நானோ சின்ன பிள்ளைதான்
ஆடி வரும் தேர் தான்
ஆனை என் பெயர் தான் ....

மேலும்

அம்மா என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் அடங்கிவிடும் இந்த உலகம் முழுவதும்!

மேலும்

என்றும் மாற்றங்கள் மட்டுமே மாறாதது !!!

மேலும்

PENNIN MANAM MARAMANADHU.....

மேலும்

வேளான் குடிமகன் நிலம் உழுகிறான்
அனைத்து குடிமக்களும் உணவுக்காக

மேலும்

நடராஜர்

மேலும்

போற்றுதற்குரிய அரிய ஓவியங்கள் படைப்பாளிக்கு பாராட்டுக்கள் 27-Mar-2019 3:39 am
மேலும்...

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.


பிரபலமான ஓவியங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே