ஓவியங்கள் (Oviyangal)

ஆர்ட் (Art)


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

முகம் காட்டும் கன்னிகள்

மேலும்

Aenavanai aenni vaditha oviyam

மேலும்

மாறுப்பட்ட கோத்திணத்தில் விக்ரம்.

மேலும்

எழுத்தாளர் இமயம் அண்ணாமலை 2015 இல் வரையப்பட்டது.

மேலும்

கண்ணீர்... (tamilan6)
11-Apr-2018 11:06 am

கண்ணீர்

மேலும்

புதிய வரவுகள்

மேலும்

சிந்தாத முத்துக்களைச் சிதறும் போது அதனின்
மதிப்புகள் எல்லையைக் கடந்திருக்கும்.மேலும்

முகம் தெரியாத தோழியின் இனிமையான படைப்பு !!

மேலும்

எனது மகனின் ஓவியம்

மேலும்

மேலும்...

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.


பிரபலமான ஓவியங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே