ஓவியங்கள் (Oviyangal)

ஆர்ட் (Art)


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

நடராஜர்

மேலும்

இசையை அழைத்து செல்லும் வண்ணத்துப்பூச்சி

மேலும்

இயைசை அழைத்து செல்லும் வண்ணத்துப்பூச்சி... அழகிய ஓவியம் வாழ்த்துக்கள் 18-Mar-2019 8:17 pm

இயற்கையின் அற்புதம்...🦋👀

மேலும்

என் எண்ணங்களை எழுத்துகளாக்கி வடிக்கின்றேன் தமிழன்னையின் சிலையை.

மேலும்

Sun rises... (sorna vj)
01-Feb-2019 9:24 pm

Sun rises

மேலும்

Drawing... (sorna vj)
01-Feb-2019 9:15 pm

வர்ணங்கள் 2019..!

மேலும்

கண்ணாம்பூச்சி ஏனடா ??? என் கண்ணா,.... நான் கண்ணாடி பொருள் போலடா...!

மேலும்

.... (பனா)
21-Jan-2019 12:34 am

என்னவரின் கண்ணில் என்னை காணும் போதும் நானும் பேரழகி என்று கர்வம் கொண்டேன்

மேலும்

அருமை 22-Jan-2019 5:56 pm
ஓவியமே பேசுகிறது ...பின் குறிப்பு எதற்கு ....அழகு ... வாழ்த்துக்கள் .... 19-Jan-2019 7:41 pm
நன்றி நன்பா 15-Jan-2019 9:30 pm
ஓவியங்கள் அனைத்தும் அழகு! வாழ்த்துக்கள் தோழி மேலும் தொடருங்கள். 13-Jan-2019 11:16 pm
மேலும்...

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.


பிரபலமான ஓவியங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே