ஓவியங்கள் (Oviyangal)

ஆர்ட் (Art)


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

நைட். டின்னர்... ன். பேரிஸ்...

மேலும்

கிராமம்... (Flora)
22-Jul-2019 3:12 pm

கிராமம்

மேலும்

கலைஞனின்.... வறுமை....

மேலும்

பள்ளி....குழந்தை ...
வீட்டில்...

மேலும்

உலகத் தாய் மொழி தினம் - 2019 - ஐச் சிறப்பிக்கும் விதமாக அயர்லாந்து தமிழ்ச் சங்கம் அயர்லாந்து தேசிய அளவில் "செந்தமிழ் நாடெனும் போதினிலே" என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற ஓவியப் போட்டிக்காக தீட்டப்பட்டு நான்காம் பரிசை வென்ற ஓவியம் (10 முதல் 16 வயதிற்குட்பட்டோருக்கான பிரிவு)

வரைந்தவர்: நேகா டெபோரா

மேலும்

காமராஜர் பிறந்தநாள்

மேலும்

இந்திய ஓவியம்

மேலும்

சிறப்பான ஓவியம்

மேலும்

Nature... (ANUPRIYA)
01-Jun-2019 7:44 pm

அன்னையின் அரவணைப்பில் அனைவரும் குழந்தையே

மேலும்

மேலும்...

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.


மேலே