ஓவியங்கள் (Oviyangal)

ஆர்ட் (Art)


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

தாயிற் சிறந்த கோயிலே இல்லை!

மேலும்

ஆமாம் ஆமாம் !! 07-Feb-2018 12:49 pm

புதுமையான புரட்சியாளன்

மேலும்

அழகு ஓவியம்..... 04-Feb-2018 12:22 pm

அன்னை தெரசா

மேலும்

தமிழன்னை

மேலும்

அரிசி மாவு மற்றும் விளை பொருட்கள் மட்டும் கொண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள்,கோலங்கள்.

மேலும்

ஓவியங்கள் அனைத்தும் அழகு... 04-Feb-2018 12:23 pm

என்றும் அன்புடன் இந்துமதிமனோகர் .........

மேலும்

அழகு 08-Feb-2018 7:16 pm
அருமை... 08-Feb-2018 4:46 pm

இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் தங்கை மகன் #தர்ஷன்குமார், (திருச்சி) வரைந்த பென்சில் ஓவியம். வடிவாசலில் இருந்து சீறிப்பாயும் காளையும் அதை அடக்கி வீரம் பேச துடிக்கும் காளையும் ...

மேலும்

எத்தனை காலமாய்
தவமிருக்கிறேன்....
என் காணிநிலத்தினில்
உன்போல் பட்சிகளின்
பசியாறி பறந்திடும்
அழகினை காண....
இறைவனுக்கும்
இரக்கமில்லையே...
என் இமைகளின் அழுகையை
தடுத்திடும் எண்ணமில்லை...
காணிநிலமிங்கே
காயுதடா....
கடன்காரனுக்கும் கண்
உருத்துதடா
என் உள்ளத்தின்
ஒற்றைக்கால்
தவத்தினை கலைத்திடவே
கைகள் நீளுதடா.....

மேலும்

முதல் முயற்சியில் ஐயா அவர்கள்

மேலும்

மேலும்...

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.


மேலே