ஓவியங்கள் (Oviyangal)

ஆர்ட் (Art)


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

நேரம்.

மேலும்

அருமை ! நேரத்தைக் கொல்கிறோம் என்றாலும் அது நிற்காமல் ஒடுகிறது ! 25-Sep-2017 5:58 pm

சில சமயம் கனவும் கலைந்து போகும்

லட்சியமும், அலட்சியம் ஆகும்
என்பதை அறியாமல் போனாலோ

அன்னை தவிப்பும், தந்தை துடிப்பும் புரியாமல் போனாலோ

உடன் பயின்ற நட்பை மறந்து தான் போனாலோ

கனவு காணுங்கள் , என் இளம் தம்பி தங்கைகளே
வாழ்க்கையை கனவாக்காதீர்கள் …….


மேலும்

இது என் படைப்பு அல்ல. எனக்கு ஓவியம் வரையவும் தெரியாது. இது என் தங்கையின் ஓவியம்.

மேலும்

மன்னிப்பு .

மேலும்

கோடுகளில் குவியும் உணர்வுகள் -- துல்லியம் ! உணர்ந்து திருந்தும் தவறுகள் யாவும் மன்னிப்புக்குரியதே ! 25-Sep-2017 6:15 pm
ஆய கலைகள் ௬௪ ஓவியம் படைப்புக்கு தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 21-Sep-2017 3:54 am
மேலும்...

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.


மேலே