கவின் சாரலன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  கவின் சாரலன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  15-Jul-2011
பார்த்தவர்கள்:  15853
புள்ளி:  15056

என் படைப்புகள்
கவின் சாரலன் செய்திகள்
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-Sep-2020 10:13 am

காமன் கவிதை கண்ணில் சொல்லுமிவள் கவிதா யினியோ
மாறன் கணையை விழியால் ஏவுமிவள் மன்மதா யினியோ
மாமன் மகளிவள் என்னை நிலவிற்கு எடுத்துச்செல்ல வந்த
சோமன் மகள்பூ விதழ்புன்னகை சௌந்தர்ய சந்திரா யினியோ !

----இப்பா அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்

சொல் விளக்கம் :

காமன் மாறன் ----மன்மதனின் வேறு பெயர்கள்

சோமன் ----- சந்திரன் எ கா --- குஜராத் சௌராஷ்டிரம் சோமநாத சிவாலயம்

மேலும்

சிறப்பான கவிதை . வாஸ்த்துக்கள் கவிஞரே. 20-Sep-2020 7:32 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Sep-2020 10:13 am

காமன் கவிதை கண்ணில் சொல்லுமிவள் கவிதா யினியோ
மாறன் கணையை விழியால் ஏவுமிவள் மன்மதா யினியோ
மாமன் மகளிவள் என்னை நிலவிற்கு எடுத்துச்செல்ல வந்த
சோமன் மகள்பூ விதழ்புன்னகை சௌந்தர்ய சந்திரா யினியோ !

----இப்பா அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம்

சொல் விளக்கம் :

காமன் மாறன் ----மன்மதனின் வேறு பெயர்கள்

சோமன் ----- சந்திரன் எ கா --- குஜராத் சௌராஷ்டிரம் சோமநாத சிவாலயம்

மேலும்

சிறப்பான கவிதை . வாஸ்த்துக்கள் கவிஞரே. 20-Sep-2020 7:32 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Sep-2020 11:03 pm

உன் பார்வையில்
நாவலின் முதல் பக்கம்
ஒவ்வொரு முறை மூடித் திறக்கும் போதும்
அந்தியின் அத்தியாயங்கள் திரும்பும்
விழிநாவலை மூடிவிடாதே
நான் இன்னும் படித்து முடிக்கவில்லை !

மேலும்

இனிய விண்ணப்பம் ! .. தாங்கள் அருள்கூர்ந்து நிதானமாக படியுங்கள். .. விழி நாவல் நித்திய பேரின்பமாய் வாசிக்க வாசிக்க தொடரும். ! வாழ்த்துக்கள் கவி கவின் சாரலன் அவர்களே . 20-Sep-2020 7:11 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Sep-2020 11:03 pm

உன் பார்வையில்
நாவலின் முதல் பக்கம்
ஒவ்வொரு முறை மூடித் திறக்கும் போதும்
அந்தியின் அத்தியாயங்கள் திரும்பும்
விழிநாவலை மூடிவிடாதே
நான் இன்னும் படித்து முடிக்கவில்லை !

மேலும்

இனிய விண்ணப்பம் ! .. தாங்கள் அருள்கூர்ந்து நிதானமாக படியுங்கள். .. விழி நாவல் நித்திய பேரின்பமாய் வாசிக்க வாசிக்க தொடரும். ! வாழ்த்துக்கள் கவி கவின் சாரலன் அவர்களே . 20-Sep-2020 7:11 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Sep-2020 10:09 am

காஷ்மீரம் குங்குமப் பூவெழில்தாய் கோபுரக் கலசம்
கன்யாகுமரி முக்கடல்முனை தமிழெழில் அமுதஅருட் பாதம்
சௌராஷ்டிரம் அன்னையின் அபயம் தரும்அருட் திருக்கரம்
காமாக்கியா அஸாம் விருப்பம் நல்கிடும் செல்வப்பெருங்கரம்

----பாரத வரைபடம் பராசக்தியின் அருள் வடிவாய் உருவகிக்கப்பட்ட கவிதை.

மேலும்

நன்றி நண்பரே கவின் சாரலன் வணக்கம் 20-Sep-2020 12:13 pm
ஆம் . முதல் பா ---சிவசக்த்யா என்று துவங்கும் 20-Sep-2020 10:26 am
நண்பரே எந்த துதிப்பாடல் இது என்பதை அறிய ஆவல்...... சௌந்தர்யா லஹரி.....?? அறிந்தால் தெளிவின் நான் 20-Sep-2020 10:15 am
சொல்லச் சொல்லச் சக்தி பெறலாம். அன்னை அருள்வாள் . சக்தி உடன் இல்லை என்றால் சிவனுக்கு அசைவதற்குக் கூட ஆற்றல் இல்லாமல் போய்விடும் என்கும் அழகின் அலைகள் என்ற சங்கரரின் துதிப்பா . 19-Sep-2020 10:40 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Sep-2020 10:09 am

காஷ்மீரம் குங்குமப் பூவெழில்தாய் கோபுரக் கலசம்
கன்யாகுமரி முக்கடல்முனை தமிழெழில் அமுதஅருட் பாதம்
சௌராஷ்டிரம் அன்னையின் அபயம் தரும்அருட் திருக்கரம்
காமாக்கியா அஸாம் விருப்பம் நல்கிடும் செல்வப்பெருங்கரம்

----பாரத வரைபடம் பராசக்தியின் அருள் வடிவாய் உருவகிக்கப்பட்ட கவிதை.

மேலும்

நன்றி நண்பரே கவின் சாரலன் வணக்கம் 20-Sep-2020 12:13 pm
ஆம் . முதல் பா ---சிவசக்த்யா என்று துவங்கும் 20-Sep-2020 10:26 am
நண்பரே எந்த துதிப்பாடல் இது என்பதை அறிய ஆவல்...... சௌந்தர்யா லஹரி.....?? அறிந்தால் தெளிவின் நான் 20-Sep-2020 10:15 am
சொல்லச் சொல்லச் சக்தி பெறலாம். அன்னை அருள்வாள் . சக்தி உடன் இல்லை என்றால் சிவனுக்கு அசைவதற்குக் கூட ஆற்றல் இல்லாமல் போய்விடும் என்கும் அழகின் அலைகள் என்ற சங்கரரின் துதிப்பா . 19-Sep-2020 10:40 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Sep-2020 10:09 am

காஷ்மீரம் குங்குமப் பூவெழில்தாய் கோபுரக் கலசம்
கன்யாகுமரி முக்கடல்முனை தமிழெழில் அமுதஅருட் பாதம்
சௌராஷ்டிரம் அன்னையின் அபயம் தரும்அருட் திருக்கரம்
காமாக்கியா அஸாம் விருப்பம் நல்கிடும் செல்வப்பெருங்கரம்

----பாரத வரைபடம் பராசக்தியின் அருள் வடிவாய் உருவகிக்கப்பட்ட கவிதை.

மேலும்

நன்றி நண்பரே கவின் சாரலன் வணக்கம் 20-Sep-2020 12:13 pm
ஆம் . முதல் பா ---சிவசக்த்யா என்று துவங்கும் 20-Sep-2020 10:26 am
நண்பரே எந்த துதிப்பாடல் இது என்பதை அறிய ஆவல்...... சௌந்தர்யா லஹரி.....?? அறிந்தால் தெளிவின் நான் 20-Sep-2020 10:15 am
சொல்லச் சொல்லச் சக்தி பெறலாம். அன்னை அருள்வாள் . சக்தி உடன் இல்லை என்றால் சிவனுக்கு அசைவதற்குக் கூட ஆற்றல் இல்லாமல் போய்விடும் என்கும் அழகின் அலைகள் என்ற சங்கரரின் துதிப்பா . 19-Sep-2020 10:40 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
18-Sep-2020 8:02 pm

நிறைகுடம் ததும்பாது குறைகுடம் ததும்பும்
குறைந்து தேய்ந்து போயினும் வெண்ணிறப்
பிறைநிலா அழகு ததும்பும்நீ லவானிலே !

குறைகுடமா அன்றி நிறைகுடமா சொல்வீர்
பிறைநிலா வைரசிக ரே ! ?

மேலும்

பிறை நிலா சமயம் புதுமைகளும், விருப்பங்களும், நற்காரியங்களும் துளிர்விடும் நேரம் என்று பெரியவர்கள் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன். பிறைநிலா அழகை கவிதையும் ஒப்புதல் செய்கிறது. வெண்ணிலாவோ பிறைநிலாவோ அது அழகின் பிறப்பிடம் அதை குறைகாண்பது எங்ஙனம் ? வாழ்த்துக்கள் கவிஞரே. 20-Sep-2020 5:54 pm
பிறைநிலா பிள்ளைநிலா எனலாம் நிறை நிலா முழுமதி அழகுக் குமரி எனலாம் . ஏழுவகை பருவ நிலைகள் உண்டு பெண்ணிற்கு என்பார்கள் . பேதை பொதும்மை மங்கை மடந்தை அரிவை தெரிவை பேரிளம்பெண் என்பவை அவை . பிள்ளை நிலாவை பேதை என்றால் பதினாறு கலையுடன் ஒளிரும் முழுநிலாவை பேரிளம்பெண் எனலாம். ஒரு வரியானாலும் அழகிய கருத்து .மிக்க மகிழ்ச்சி. மிக்க நன்றி கோவை சுபா . 19-Sep-2020 9:31 am
வணக்கம் கவிஞர் கவின் அவர்களே. பிறைநிலா பிள்ளைநிலா அது என்றும் வெள்ளை நிலா தான். வாழ்த்துக்கள். வாழ்க நலமுடன்... 19-Sep-2020 8:23 am
கவின் சாரலன் - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
18-Sep-2020 7:41 pm

கண்ணீர் அஞ்சலி ஆவுடையப்பன்


கவிஞா் தெய்வம் கடவுளர் தெய்வம் ,(பாரதி,,)குறள் வெண்பா
காவியமுன் ஓவியம் தீட்டவென் தூரிகை
தாவத் தடுக்கும் துயர் iவெண்பா


ஆவுடையப் பன்நீன் பெயரில் பரம்வைத்தார்
தாவுமுன் னுள்ளம் கவர்காந்தம் -- பாவுமுன்முன்
போவுமுன் பாராட்டல் போவுமர்க்கு யேன்காலன்
காவுகொண்டான் நின்யின் உயிர்

ஆசிரியப்பா

வசந்த மங்கைநிலா சொன்னார் வாசம்நீ
எழுத்தின் சொத்தென அழுத்தினார் உண்மை
எழுத்தில் உன்னை பாவமறிந் திடார்யார்
பழனிக்கு மார்கவின் சாரல ருடன்கந்தன்
பழங்கவிதைப் புகழ்டாக்டர் கன்னியப்பன்
எல்லாம் நெருக்கம் சொன்னீர்
பன்முகம் உனக்கில்லை ஆயிரம் முகமே


தொடாப் பிரிவும் போற்றிடா எழுத்தருண்

மேலும்

நண்பரே, பழனிராஜன் உம்மைப்போல் நானும் ஆவுடையப்பனின் ஊக்குவிப்பிலேயே எழுத்து உலகில் இந்நாள்வரை பயணிப்பவன்.... அன்னார் இன்று இல்லை என்ற செய்தி ஆழ்ந்த வேதனைத் தருகிறது .... வார்த்தை இல்லை வாயடைத்துப்போனேன் நான்...... மூன்று வாரத்திற்கு முன்பு என்னுடன் பேசி குசலம் விசாரித்தார் ..... இவ்வாறு இவர் விசாரிப்பது அவருடைய நட்புமனுக்கும் குணம் ஆவுடையப்பன் என்ற மலர் மறைந்தது அதன் மனம் என்றும் வீசிக்கொண்டே இருக்கும் அவர் எழுத்து ரூபத்தில் உங்கள் பாக்களில் அவர் கண்முன் வருகிறார் அவர் முகம் கண்டேனில்லேன் ஆயின் உங்கள் பாக்களில் கண்டுகொண்டேன் நான் 19-Sep-2020 8:06 am
நெஞ்சைத் தொடும் பதிவு . உண்மையில் ஆவுடையப்பன் மறைந்தது எனக்கு இந்த அஞ்சலிக் கவிதை மூலம் அறிந்தேன் . சிறந்த படைப்பாளி . சிறந்த கவிஞர் . உங்கள் வரிகள் நிகழ்ந்ததை தெளிவாக செப்புகின்றன . உண்மையில் அதிர்ச்சியும் வருத்தமும் மேலோங்கியது . கண்ணீர் அஞ்சலியை இதன் மூலம் செலுத்துகிறேன் . ஒரு நல்ல மனிதரை இழந்து விட்டோம் . 19-Sep-2020 7:04 am
நான் அன்புடனும் மரியாதையுடனும் வே ஆ என்றழைக்கும் ஆவுடையப்பன் காலமாகிவிட்டாரா ? எப்பேர்ப்பட்ட நல்லிதயம் கொண்டவர் . சிறப்பான இலக்கிய ரசிகர் . சிறப்பான பதிவுகளை யார் எழுதினாலும் மனமுவந்து பாராட்டுவார். தான் படித்த ரசித்த பல கதை கட்டுரைகளை தளத்தில் பகிர்வார். அவரது பதிவுகள் மூலம் பல புதிய விஷங்களை நன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் . காலத்தின் கொடுமையை என் சொல்ல. இக்கண்ணீர் தருணத்தில் அவரது ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திப்போம் . 18-Sep-2020 9:44 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Sep-2020 8:02 pm

நிறைகுடம் ததும்பாது குறைகுடம் ததும்பும்
குறைந்து தேய்ந்து போயினும் வெண்ணிறப்
பிறைநிலா அழகு ததும்பும்நீ லவானிலே !

குறைகுடமா அன்றி நிறைகுடமா சொல்வீர்
பிறைநிலா வைரசிக ரே ! ?

மேலும்

பிறை நிலா சமயம் புதுமைகளும், விருப்பங்களும், நற்காரியங்களும் துளிர்விடும் நேரம் என்று பெரியவர்கள் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன். பிறைநிலா அழகை கவிதையும் ஒப்புதல் செய்கிறது. வெண்ணிலாவோ பிறைநிலாவோ அது அழகின் பிறப்பிடம் அதை குறைகாண்பது எங்ஙனம் ? வாழ்த்துக்கள் கவிஞரே. 20-Sep-2020 5:54 pm
பிறைநிலா பிள்ளைநிலா எனலாம் நிறை நிலா முழுமதி அழகுக் குமரி எனலாம் . ஏழுவகை பருவ நிலைகள் உண்டு பெண்ணிற்கு என்பார்கள் . பேதை பொதும்மை மங்கை மடந்தை அரிவை தெரிவை பேரிளம்பெண் என்பவை அவை . பிள்ளை நிலாவை பேதை என்றால் பதினாறு கலையுடன் ஒளிரும் முழுநிலாவை பேரிளம்பெண் எனலாம். ஒரு வரியானாலும் அழகிய கருத்து .மிக்க மகிழ்ச்சி. மிக்க நன்றி கோவை சுபா . 19-Sep-2020 9:31 am
வணக்கம் கவிஞர் கவின் அவர்களே. பிறைநிலா பிள்ளைநிலா அது என்றும் வெள்ளை நிலா தான். வாழ்த்துக்கள். வாழ்க நலமுடன்... 19-Sep-2020 8:23 am
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Sep-2020 8:02 pm

நிறைகுடம் ததும்பாது குறைகுடம் ததும்பும்
குறைந்து தேய்ந்து போயினும் வெண்ணிறப்
பிறைநிலா அழகு ததும்பும்நீ லவானிலே !

குறைகுடமா அன்றி நிறைகுடமா சொல்வீர்
பிறைநிலா வைரசிக ரே ! ?

மேலும்

பிறை நிலா சமயம் புதுமைகளும், விருப்பங்களும், நற்காரியங்களும் துளிர்விடும் நேரம் என்று பெரியவர்கள் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன். பிறைநிலா அழகை கவிதையும் ஒப்புதல் செய்கிறது. வெண்ணிலாவோ பிறைநிலாவோ அது அழகின் பிறப்பிடம் அதை குறைகாண்பது எங்ஙனம் ? வாழ்த்துக்கள் கவிஞரே. 20-Sep-2020 5:54 pm
பிறைநிலா பிள்ளைநிலா எனலாம் நிறை நிலா முழுமதி அழகுக் குமரி எனலாம் . ஏழுவகை பருவ நிலைகள் உண்டு பெண்ணிற்கு என்பார்கள் . பேதை பொதும்மை மங்கை மடந்தை அரிவை தெரிவை பேரிளம்பெண் என்பவை அவை . பிள்ளை நிலாவை பேதை என்றால் பதினாறு கலையுடன் ஒளிரும் முழுநிலாவை பேரிளம்பெண் எனலாம். ஒரு வரியானாலும் அழகிய கருத்து .மிக்க மகிழ்ச்சி. மிக்க நன்றி கோவை சுபா . 19-Sep-2020 9:31 am
வணக்கம் கவிஞர் கவின் அவர்களே. பிறைநிலா பிள்ளைநிலா அது என்றும் வெள்ளை நிலா தான். வாழ்த்துக்கள். வாழ்க நலமுடன்... 19-Sep-2020 8:23 am
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
18-Sep-2020 10:45 am

சிற்றிடை மெல்ல அசைந்திட செவ்விதழ்
பொற்குடமாய் முன்வந்தாள் பார் !

கற்ற தமிழினில் நற்கவிதை நானெழுத
நற்றமிழாள் முன்வந்தாள் பார் !

கற்சிலை தோற்கும் கலையோ வியம்தோற்கும்
பொற்கோ புரச்சிலையி வள் !

விற்புருவ வேல்விழிப் பூங்கணையால் விண்ணிலெய்வேன்
அற்புத ஏவுகணை நான் !

கற்றுத் தருவாள் இவள்கண்ணில் ஆயிரம்
வற்றாத நீலவிழி நைல் !

பெற்றவள் பெற்றிட்ட போதுவந்தாள் நானிவளைப்
பெற்றுவந் தேனுயர்ந் தேன் !

உற்றார் உறவுகள் வாழ்த்த மணமுடிப்பேன்
பெற்றான்பே றென்பார்ஊ ரார் !

-----றகர ஒற்று எதுகை அழகில் பயின்று வர அமைக்கப்பட்ட
யாப்பழகியல் குறட்பாக்கள் .

மேலும்

தாங்கள் 'எய்வேன் என்ற ஏவுகணையில்' அமர்ந்து உயரத்தில் பறந்து பயணிக்கும் கவிஞராய் உயர்ந்துவிட்டீர்கள் '' இனிய பாராட்டில் மிக்க மகிழ்ச்சி கவிதையை ரசித்துப் படித்து தேர்ந்ததை உவந்ததை மேற்கோள் காட்டி சிறப்பாக எண்ணத்தைத் தெரிவிக்கிறீர்கள் . மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய SPS . 18-Sep-2020 6:26 pm
தங்கள் முன் பொற்குடமாய் வந்த நற்றமிழாளின் எழிலை கவிதையின் உவமித்த இன்சொற்கள் ஒருங்கே அழகூட்டி மெருகூட்டியது என்றால் அது மிகையில்லை. ..... ''நானிவளைப் பெற்றுவந் தேனுயர்ந் தேன் ! '' என மேலும் கவிதையில் பெண்மையைப் போற்றும் வரிகள்... உங்களை எங்கள் மதிப்பில் .. தாங்கள் 'எய்வேன் என்ற ஏவுகணையில்' அமர்ந்து உயரத்தில் பறந்து பயணிக்கும் கவிஞராய் உயர்ந்துவிட்டீர்கள் '' சிறப்பான தெவிட்டாத கவிதை தந்தமைக்கு நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் எண்ணிலடங்கா !!, கவி கவின் சாரலன் அவர்களே. 18-Sep-2020 3:03 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (391)

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (392)

கீத்ஸ்

கீத்ஸ்

கோவை
வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (400)

காளியப்பன் எசேக்கியல்

காளியப்பன் எசேக்கியல்

மாடம்பாக்கம்,சென்னை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே