கவின் சாரலன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  கவின் சாரலன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  15-Jul-2011
பார்த்தவர்கள்:  17769
புள்ளி:  16032

என் படைப்புகள்
கவின் சாரலன் செய்திகள்
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
09-Jun-2021 5:36 pm

இளவேனிலில் இளந்தென்றலில்
இளநகைபுரிந் தசைந்துநீவரும்
நடைஅழகினில் விடைபெற்றிடும்
மேலைக்கதி ரவன்தயங்கியே
விடைபெற்றிடா மல்நிற்கிறான்
அழகே
குறுநகை எழில்கோ புரவண்ணச் சிலையே
மறைந்துகொள் கதிரவன்வா னில்விடை பெறட்டுமே !

-----குறளடி வஞ்சிப்பா
இரண்டிரண்டு சீர்களால் அமைவது குறளடி

மேலும்

அருமை மிக அழகிய கவிதைக் கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 11-Jun-2021 10:02 pm
அருமை ஐயா இளவேனி லிளந் தென்றலே குறுநகையே இளநடை பாவிய சைந்துவரும் பூந்தேரே காலைக் கதிரவன் மாலையைக் காணும் நிலைய டைந்தாலும் உன்னழகில் மயங்கி நிலையற்று அவனிருக்க நோகுமு ந்தன் கலைமேனி ஆகநீ செல் மறைவுக்கு உளமாற விடைகொடு பரிதிக்கே ! 11-Jun-2021 9:19 am
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 4:38 pm

வாடியிருந்த மலருக்கு
நீரூற்றினாள்
மலர் இதழ் விரித்து
மெலிதாய் சிரித்தது
பறித்துச் சூடிக்கொண்டால்
மகிழ்வேன் நன்றி சொல்வேன் என்றது !

மேலும்

ஆம் மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 11-Jun-2021 7:58 pm
பூத்த பெண் போல பூவுக்கும் உணர்வு இல்லையா ஐயா 11-Jun-2021 6:25 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
11-Jun-2021 4:38 pm

வாடியிருந்த மலருக்கு
நீரூற்றினாள்
மலர் இதழ் விரித்து
மெலிதாய் சிரித்தது
பறித்துச் சூடிக்கொண்டால்
மகிழ்வேன் நன்றி சொல்வேன் என்றது !

மேலும்

ஆம் மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 11-Jun-2021 7:58 pm
பூத்த பெண் போல பூவுக்கும் உணர்வு இல்லையா ஐயா 11-Jun-2021 6:25 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 4:38 pm

வாடியிருந்த மலருக்கு
நீரூற்றினாள்
மலர் இதழ் விரித்து
மெலிதாய் சிரித்தது
பறித்துச் சூடிக்கொண்டால்
மகிழ்வேன் நன்றி சொல்வேன் என்றது !

மேலும்

ஆம் மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 11-Jun-2021 7:58 pm
பூத்த பெண் போல பூவுக்கும் உணர்வு இல்லையா ஐயா 11-Jun-2021 6:25 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-Jun-2021 10:28 pm

மனிதஉறவுகள் விநோதமானவை

சிலநேரங்களில் தித்திக்கும்
சிலநேரங்களில் கசக்கும்

சிலநேரங்களில் முற்றிலும் அன்பு
சிலநேரங்களில் மிகவும் வெறுப்பு

சிலநேரங்களில் நிறங்களில் மிளிரும்
சிலநேரங்களில் கண்ணீர்த்துளிகள் சிதறும்

மனிதமனம் ஆழம் காண முடியா ஆழ்கடல்
அதன் அலைகள் வித விதமான உணர்ச்சிகள்
அவைகள் ஓய்வதில்லை உறங்குவதில்லை
வானளவு உயரும் பின் வீழும்
மனக்கரையில் முடிவில்லாமல்
மோதிக்கொண்டே இருக்கும் !

மேலும்

அருமை ஐயா இனிக்கும் சிலநேரம் உறவு நம்மை பிணிக்கும் பலநேரம் காட்டும் சிறு அன்பு சிலநேரம் இனிமையா யிருப்பினும் பண்போ பலநேரம் இல்லாது போவதுவே ஒளிரும் வண்ணம் பல நேரங்களில் ஒளிரா சிதைக்கும் கண்ணீர் திவலைகள் பெண்மை யினாழம் காண இயலாது ஆண்மையில் தடுமாற்றம் பல நேரம் அலைகளின் உயரம் நிரந்தரம் இல்லை இலையதற் குறக்கம் இரவோ அதுபகலோ வீழுமது எழுமது சீறுமது ஒலிக்குமது தாழுமது மீண்டும் எழுமதுவே ! 11-Jun-2021 8:38 am
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
10-Jun-2021 10:28 pm

மனிதஉறவுகள் விநோதமானவை

சிலநேரங்களில் தித்திக்கும்
சிலநேரங்களில் கசக்கும்

சிலநேரங்களில் முற்றிலும் அன்பு
சிலநேரங்களில் மிகவும் வெறுப்பு

சிலநேரங்களில் நிறங்களில் மிளிரும்
சிலநேரங்களில் கண்ணீர்த்துளிகள் சிதறும்

மனிதமனம் ஆழம் காண முடியா ஆழ்கடல்
அதன் அலைகள் வித விதமான உணர்ச்சிகள்
அவைகள் ஓய்வதில்லை உறங்குவதில்லை
வானளவு உயரும் பின் வீழும்
மனக்கரையில் முடிவில்லாமல்
மோதிக்கொண்டே இருக்கும் !

மேலும்

அருமை ஐயா இனிக்கும் சிலநேரம் உறவு நம்மை பிணிக்கும் பலநேரம் காட்டும் சிறு அன்பு சிலநேரம் இனிமையா யிருப்பினும் பண்போ பலநேரம் இல்லாது போவதுவே ஒளிரும் வண்ணம் பல நேரங்களில் ஒளிரா சிதைக்கும் கண்ணீர் திவலைகள் பெண்மை யினாழம் காண இயலாது ஆண்மையில் தடுமாற்றம் பல நேரம் அலைகளின் உயரம் நிரந்தரம் இல்லை இலையதற் குறக்கம் இரவோ அதுபகலோ வீழுமது எழுமது சீறுமது ஒலிக்குமது தாழுமது மீண்டும் எழுமதுவே ! 11-Jun-2021 8:38 am
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
10-Jun-2021 1:42 pm

தென்றல் இளம்காற்றி னில்மிதந்து வந்திடும்
மென்தேவா ரப்பாட்டில் நெஞ்சம் மகிழுது
நன்குற்றா லக்குறவஞ் சிக்கவிரா யர்பாட்டில்
என்னுள்ளம் துள்ளு தடா !

---ஒரு விகற்ப இன்னிசை வெண்பா

தென்றல் இளம்காற்றி னில்மிதந்து வந்திடும்
மென்தேவா ரப்பாட் டினில்மகிழ்ந்து - பொன்னெழில்
நன்குற்றா லக்குறவஞ் சிக்கவிரா யர்பாட்டில்
என்னுள்ளம் துள்ளு தடா
-----ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா


தென்றல் இளம்காற்றி னில்மிதந்து வந்திடும்
மென்தேவா ரப்பாட்டில் நெஞ்சம் மகிழுது
நன்குற்றா லக்குறவஞ் சிக்கவிரா யர்பாட்டில்
என்னுள்ளம் துள்ளுது அஞ்செழுத்து அந்நாமம்
என்னுள்ளே ஐந்தருவி யாய் !

மேலும்

என்னுளம் குளிர்ந்த டியோய் ---அருமை குற்றாலத்தில் குளித்திருக்கிறீர்களா ? 10-Jun-2021 6:19 pm
அருமை ஐயா தென்றலி ளங்காற்று தழுவும் குழலோசை பொன்மொழி தேவாரம் தவழுது நெஞ்சுளே என்னுளே நிறைந்த பாவலர் பதிகத்தில் என்னுளம் குளிர்ந்த டியோய் ! 10-Jun-2021 6:12 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
10-Jun-2021 2:08 pm

சிந்து நதியோரம்
சிந்து பாடினாள்
அந்தி நேரம்
செந்தமிழ்க் காதலி

இந்து வானில் வாழ்த்த
சிந்து அலையும் பாட
எந்தன் மார்பில் சாய்ந்தாள்
செந்தமிழ்க் காதல் தென்றல்

வந்துபா தம்தழுவும் நதியலை
அந்திப் பொன்னெழிலில் ஒளிர
இந்து இவள்மார்பில் சாய்ந்திருக்க
சிந்துவும் நாணிமெல்லச் சிரித்தாள் !

மேலும்

ஆஹா திரைப்பாடலைப்போல் இனிமையாக இருக்கிறது மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரைவாசன் 10-Jun-2021 5:57 pm
இப்பவும் இரண்டு பாடல்கள் சிந்து நதிக்கரையோரம் = நல்ல தோர் குடும்பம் சிவாஜி பஞ்சு அருணாசலம் இசைஞானி சிந்து நதியின் செம்மீனே = படம் பொன்னுமணி எஸ். பி. பி ஆர். வி. உதயகுமார் இசைஞானி 10-Jun-2021 5:56 pm
அருமை ஐயா சிந்துநதித் தீரத்து செந்தமிழே எந்தன் சந்தவழி வருவாயே தேன் கவியாய் அந்த மானைத் தொடர்ந்த ராமனிவன் அந்திப் பொழிலில் தேடினான் உன்னையே சிந்துவே சிந்துசம வெளிக் கோதுமையே இந்துவைத் தவழும் நள்ளிரவு வானம் பூந்தமிழ்ச் சொற்களை கொட்டுதடி நெஞ் சத்துள் சாயந்தாட வருவாயே தோள்சேர்க்க! 10-Jun-2021 5:52 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-Jun-2021 4:01 pm

சிந்துநதியில் அந்திப்பொழுதில்
அழகுப்படகில் பஞ்சாபியெழில்
இளம்பெண்ணவள் மெல்லநாணினள்
செந்தமிழினில் அவள்சிரித்தனள்
அந்திநிலவும் ஒளிசிந்திட
சுந்தரி
ஒருதமிழ்ச் சொல்லால் என்னைக் கொன்றாள்
காதலா என்றாள் வடக்கத்தி வஞ்சியே !

----குறளடி வஞ்சிப்பா
யாப்பில் இந்தப்பா வடிவக் கவிதைகள் குறைவு
இது கனிச்சீர்களால் அழகு பெறும் பா வடிவம்
பா வடிவை நான் குறிப்பிடவில்லையானால் புதுக்கவிதை போன்றே
தோற்றமளிக்கும்

மேலும்

சிந்து நதிக்கரை ஓரம் அந்தி நேரம் என்ற இன்னொரு இனிமையான பாடலும் உண்டு மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 10-Jun-2021 5:53 pm
அருமை சிந்த் பஞ்சாப் மாநிலங்கள் நம் நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் இருந்தன. சிந்த் மாநிலம் முற்றிலும் பாகிஸ்தானுக்குப் போய்விட்டது பிரிவினையின் போது பல சிந்திகள் பாரதத்திற்கு அகதிகளாக வந்தனர் பஞ்சாபின் ஒரு பகுதி நம்மிடம் மற்றொரு பகுதி பாகிஸ்தானிடம் உள்ளது பஞ்ச நதிகள் பாய்வதால் பஞ்சாப் என்று பெயர் பெற்றது பாரதியின் வரிகளை வேறுவிதமாகச் சொல்லியிருக்கிறேன் மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 10-Jun-2021 5:51 pm
சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே சேர நாட்டிளம் பெண்களுடனே சிவாஜி படப் பாடல் சுழல்கிறது 10-Jun-2021 5:19 pm
அழகு மிக அழகு சிந்துநதிக் கரை யோரம் அந்தியில் வந்ததோர் மந்த ஹாசம் அவள் சொந்தமோ பஞ்சாபி சிரிப்பில் செம்மொழி அந்திநிலவு ஒளிபரப்ப அவளோ நாணத் தில் வந்தவ னெனைக் கண்டு வியந்தேன் சந்தக் கவியே காதலோ என்றாள் ! 10-Jun-2021 5:14 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
10-Jun-2021 4:01 pm

சிந்துநதியில் அந்திப்பொழுதில்
அழகுப்படகில் பஞ்சாபியெழில்
இளம்பெண்ணவள் மெல்லநாணினள்
செந்தமிழினில் அவள்சிரித்தனள்
அந்திநிலவும் ஒளிசிந்திட
சுந்தரி
ஒருதமிழ்ச் சொல்லால் என்னைக் கொன்றாள்
காதலா என்றாள் வடக்கத்தி வஞ்சியே !

----குறளடி வஞ்சிப்பா
யாப்பில் இந்தப்பா வடிவக் கவிதைகள் குறைவு
இது கனிச்சீர்களால் அழகு பெறும் பா வடிவம்
பா வடிவை நான் குறிப்பிடவில்லையானால் புதுக்கவிதை போன்றே
தோற்றமளிக்கும்

மேலும்

சிந்து நதிக்கரை ஓரம் அந்தி நேரம் என்ற இன்னொரு இனிமையான பாடலும் உண்டு மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 10-Jun-2021 5:53 pm
அருமை சிந்த் பஞ்சாப் மாநிலங்கள் நம் நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் இருந்தன. சிந்த் மாநிலம் முற்றிலும் பாகிஸ்தானுக்குப் போய்விட்டது பிரிவினையின் போது பல சிந்திகள் பாரதத்திற்கு அகதிகளாக வந்தனர் பஞ்சாபின் ஒரு பகுதி நம்மிடம் மற்றொரு பகுதி பாகிஸ்தானிடம் உள்ளது பஞ்ச நதிகள் பாய்வதால் பஞ்சாப் என்று பெயர் பெற்றது பாரதியின் வரிகளை வேறுவிதமாகச் சொல்லியிருக்கிறேன் மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 10-Jun-2021 5:51 pm
சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே சேர நாட்டிளம் பெண்களுடனே சிவாஜி படப் பாடல் சுழல்கிறது 10-Jun-2021 5:19 pm
அழகு மிக அழகு சிந்துநதிக் கரை யோரம் அந்தியில் வந்ததோர் மந்த ஹாசம் அவள் சொந்தமோ பஞ்சாபி சிரிப்பில் செம்மொழி அந்திநிலவு ஒளிபரப்ப அவளோ நாணத் தில் வந்தவ னெனைக் கண்டு வியந்தேன் சந்தக் கவியே காதலோ என்றாள் ! 10-Jun-2021 5:14 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-Jun-2021 2:08 pm

சிந்து நதியோரம்
சிந்து பாடினாள்
அந்தி நேரம்
செந்தமிழ்க் காதலி

இந்து வானில் வாழ்த்த
சிந்து அலையும் பாட
எந்தன் மார்பில் சாய்ந்தாள்
செந்தமிழ்க் காதல் தென்றல்

வந்துபா தம்தழுவும் நதியலை
அந்திப் பொன்னெழிலில் ஒளிர
இந்து இவள்மார்பில் சாய்ந்திருக்க
சிந்துவும் நாணிமெல்லச் சிரித்தாள் !

மேலும்

ஆஹா திரைப்பாடலைப்போல் இனிமையாக இருக்கிறது மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரைவாசன் 10-Jun-2021 5:57 pm
இப்பவும் இரண்டு பாடல்கள் சிந்து நதிக்கரையோரம் = நல்ல தோர் குடும்பம் சிவாஜி பஞ்சு அருணாசலம் இசைஞானி சிந்து நதியின் செம்மீனே = படம் பொன்னுமணி எஸ். பி. பி ஆர். வி. உதயகுமார் இசைஞானி 10-Jun-2021 5:56 pm
அருமை ஐயா சிந்துநதித் தீரத்து செந்தமிழே எந்தன் சந்தவழி வருவாயே தேன் கவியாய் அந்த மானைத் தொடர்ந்த ராமனிவன் அந்திப் பொழிலில் தேடினான் உன்னையே சிந்துவே சிந்துசம வெளிக் கோதுமையே இந்துவைத் தவழும் நள்ளிரவு வானம் பூந்தமிழ்ச் சொற்களை கொட்டுதடி நெஞ் சத்துள் சாயந்தாட வருவாயே தோள்சேர்க்க! 10-Jun-2021 5:52 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
10-Jun-2021 2:08 pm

சிந்து நதியோரம்
சிந்து பாடினாள்
அந்தி நேரம்
செந்தமிழ்க் காதலி

இந்து வானில் வாழ்த்த
சிந்து அலையும் பாட
எந்தன் மார்பில் சாய்ந்தாள்
செந்தமிழ்க் காதல் தென்றல்

வந்துபா தம்தழுவும் நதியலை
அந்திப் பொன்னெழிலில் ஒளிர
இந்து இவள்மார்பில் சாய்ந்திருக்க
சிந்துவும் நாணிமெல்லச் சிரித்தாள் !

மேலும்

ஆஹா திரைப்பாடலைப்போல் இனிமையாக இருக்கிறது மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரைவாசன் 10-Jun-2021 5:57 pm
இப்பவும் இரண்டு பாடல்கள் சிந்து நதிக்கரையோரம் = நல்ல தோர் குடும்பம் சிவாஜி பஞ்சு அருணாசலம் இசைஞானி சிந்து நதியின் செம்மீனே = படம் பொன்னுமணி எஸ். பி. பி ஆர். வி. உதயகுமார் இசைஞானி 10-Jun-2021 5:56 pm
அருமை ஐயா சிந்துநதித் தீரத்து செந்தமிழே எந்தன் சந்தவழி வருவாயே தேன் கவியாய் அந்த மானைத் தொடர்ந்த ராமனிவன் அந்திப் பொழிலில் தேடினான் உன்னையே சிந்துவே சிந்துசம வெளிக் கோதுமையே இந்துவைத் தவழும் நள்ளிரவு வானம் பூந்தமிழ்ச் சொற்களை கொட்டுதடி நெஞ் சத்துள் சாயந்தாட வருவாயே தோள்சேர்க்க! 10-Jun-2021 5:52 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (395)

மணிவாசன் வாசன்

மணிவாசன் வாசன்

யாழ்ப்பாணம் - இலங்கை
priya

priya

கரூர்
மல்லி

மல்லி

சிங்கார சென்னை
Deepan

Deepan

சென்னை

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (396)

கீத்ஸ்

கீத்ஸ்

கோவை
வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (404)

காளியப்பன் எசேக்கியல்

காளியப்பன் எசேக்கியல்

மாடம்பாக்கம்,சென்னை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே