கவின் சாரலன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  கவின் சாரலன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  15-Jul-2011
பார்த்தவர்கள்:  19244
புள்ளி:  16788

என் படைப்புகள்
கவின் சாரலன் செய்திகள்
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
23-Jan-2022 7:06 pm

சத்துவ வழியில் வந்தது சுதந்திரம் நேதாஜியின்
தத்துவ வழியில் விடியலும் சுதந்திரமும் வந்திருந்தால்
வித்தியாசமாக இருந்திருக்குமோ சுதந்திர ஆட்சியும் வாழ்வும்
சித்திரவிழியே நேதாஜி வரலாற்றை படித்துச் சொல்லடி

----இன்று நேதாஜியின் 175 வது பிறந்த தினம் 1897 - 1945

மேலும்

125 ஆவது பிறந்த தினம் என்று படிக்கவும் 23-Jan-2022 10:12 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
23-Jan-2022 7:06 pm

சத்துவ வழியில் வந்தது சுதந்திரம் நேதாஜியின்
தத்துவ வழியில் விடியலும் சுதந்திரமும் வந்திருந்தால்
வித்தியாசமாக இருந்திருக்குமோ சுதந்திர ஆட்சியும் வாழ்வும்
சித்திரவிழியே நேதாஜி வரலாற்றை படித்துச் சொல்லடி

----இன்று நேதாஜியின் 175 வது பிறந்த தினம் 1897 - 1945

மேலும்

125 ஆவது பிறந்த தினம் என்று படிக்கவும் 23-Jan-2022 10:12 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Jan-2022 7:06 pm

சத்துவ வழியில் வந்தது சுதந்திரம் நேதாஜியின்
தத்துவ வழியில் விடியலும் சுதந்திரமும் வந்திருந்தால்
வித்தியாசமாக இருந்திருக்குமோ சுதந்திர ஆட்சியும் வாழ்வும்
சித்திரவிழியே நேதாஜி வரலாற்றை படித்துச் சொல்லடி

----இன்று நேதாஜியின் 175 வது பிறந்த தினம் 1897 - 1945

மேலும்

125 ஆவது பிறந்த தினம் என்று படிக்கவும் 23-Jan-2022 10:12 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
23-Jan-2022 11:51 am

விடியலில் வெற்றிக்கர செங்கதிர் உதயம்
கொடிமலர் களுக்குத் தழுவலில் குதூகலம்
கொடியென அசைந்து கூந்தல் காற்றிலாட
கொடிமின்னல் புன்னகையாள் அடியெடுத்து வந்தாள்

POETIC DICTION :

கொடிமின்னல் புன்னகையாள் அடியெடுத்து வந்தாள்

-----1 . புன்னகையாள் அடியெடுத்து மெல்ல வந்தாள்...ஒரு பொருள்

2 . கொடிமின்னல் புன்னகையாள் யாப்பில் நான் கவிதை வடிக்க
தமிழ் அடி எடுத்து வந்தாள் ...யாப்பில் என்னை எழுதடா எழுதடா
என்று புன்னகையால் சொன்னால் ....இன்னொரு பொருள்
தமிழ் இலக்கிய விரும்பிகள் அறிவர்

மேலும்

கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Jan-2022 11:51 am

விடியலில் வெற்றிக்கர செங்கதிர் உதயம்
கொடிமலர் களுக்குத் தழுவலில் குதூகலம்
கொடியென அசைந்து கூந்தல் காற்றிலாட
கொடிமின்னல் புன்னகையாள் அடியெடுத்து வந்தாள்

POETIC DICTION :

கொடிமின்னல் புன்னகையாள் அடியெடுத்து வந்தாள்

-----1 . புன்னகையாள் அடியெடுத்து மெல்ல வந்தாள்...ஒரு பொருள்

2 . கொடிமின்னல் புன்னகையாள் யாப்பில் நான் கவிதை வடிக்க
தமிழ் அடி எடுத்து வந்தாள் ...யாப்பில் என்னை எழுதடா எழுதடா
என்று புன்னகையால் சொன்னால் ....இன்னொரு பொருள்
தமிழ் இலக்கிய விரும்பிகள் அறிவர்

மேலும்

கவின் சாரலன் - Mohammed அளித்த கேள்வியை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-Jan-2022 10:16 pm

Agambavam enra sollai pirittu ezhudu

மேலும்

AGAMBAVAM ---இல்லை AHAMBHAVAM என்று எழுதி AHAM + BHAVAM அஹம் +பாவம் என்று பிரிக்க சமிஸ்கிருதத்திலிருந்து பெறப்பட்ட சொல் அஹம் AHAM --நான் அல்லது தான் எனும் EGO வைக்குறிக்கும் . BHAVAM எண்ணம் எனலாம் நான் என்னும் எண்ணம் மேலோங்கிய நிலை அல்லது சுருக்கமாக தமிழில் அகந்தை 22-Jan-2022 9:49 am
கவின் சாரலன் - Mohammed அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
20-Jan-2022 10:16 pm

Agambavam enra sollai pirittu ezhudu

மேலும்

AGAMBAVAM ---இல்லை AHAMBHAVAM என்று எழுதி AHAM + BHAVAM அஹம் +பாவம் என்று பிரிக்க சமிஸ்கிருதத்திலிருந்து பெறப்பட்ட சொல் அஹம் AHAM --நான் அல்லது தான் எனும் EGO வைக்குறிக்கும் . BHAVAM எண்ணம் எனலாம் நான் என்னும் எண்ணம் மேலோங்கிய நிலை அல்லது சுருக்கமாக தமிழில் அகந்தை 22-Jan-2022 9:49 am
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
14-Jan-2022 7:15 pm

திங்கள் தவழ்ந்திடும் வெண்ணிற பூமுகமோ
தென்றல் வருடும் கருங்கூந்தல் பெண்ணழகோ
புன்னகை பூவிரியும் செவ்விதழ் சித்திரமோ
பொங்கிவரும் பொங்கல்போல் வெண்ணிறப் பூஞ்சிரிப்போ
தேன்கரும்பு ஆடை யுடுத்திய பேரழகோ
மஞ்சள் நிறமயிலோ கொஞ்சுதமிழ் காவியமோ
பொங்கல்கா லைத்திங்க ளோ

-----இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்களுடன்

மேலும்

பரிந்துரை நன்று ஒரு விகற்பமோ பலவிகற்பமோ மோனைகளோ இயல்பாய் வரின் அமைக்கிறேன் மோனை எதுகை களை வலிந்து புகுத்தின் என் கற்பனைக்கேற்றவாறு அமைவதில்லை . அழகிய கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் VKK 15-Jan-2022 3:23 pm
தங்கள் பாராட்டில் மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய பழனி ராஜரே 15-Jan-2022 3:17 pm
பாடல் நன்று; மரபுக் கவிதைகளில் பொழிப்பு மோனை அமைத்தால் மேலும் சிறக்கும். 15-Jan-2022 8:53 am
தம்பி கவின் சாரலருக்கு வணக்கம் நல்ல சுவையான பிசிரில்லா வரிகள். பாராட்டுக்கள் 15-Jan-2022 7:40 am
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
14-Jan-2022 7:15 pm

திங்கள் தவழ்ந்திடும் வெண்ணிற பூமுகமோ
தென்றல் வருடும் கருங்கூந்தல் பெண்ணழகோ
புன்னகை பூவிரியும் செவ்விதழ் சித்திரமோ
பொங்கிவரும் பொங்கல்போல் வெண்ணிறப் பூஞ்சிரிப்போ
தேன்கரும்பு ஆடை யுடுத்திய பேரழகோ
மஞ்சள் நிறமயிலோ கொஞ்சுதமிழ் காவியமோ
பொங்கல்கா லைத்திங்க ளோ

-----இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்களுடன்

மேலும்

பரிந்துரை நன்று ஒரு விகற்பமோ பலவிகற்பமோ மோனைகளோ இயல்பாய் வரின் அமைக்கிறேன் மோனை எதுகை களை வலிந்து புகுத்தின் என் கற்பனைக்கேற்றவாறு அமைவதில்லை . அழகிய கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் VKK 15-Jan-2022 3:23 pm
தங்கள் பாராட்டில் மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய பழனி ராஜரே 15-Jan-2022 3:17 pm
பாடல் நன்று; மரபுக் கவிதைகளில் பொழிப்பு மோனை அமைத்தால் மேலும் சிறக்கும். 15-Jan-2022 8:53 am
தம்பி கவின் சாரலருக்கு வணக்கம் நல்ல சுவையான பிசிரில்லா வரிகள். பாராட்டுக்கள் 15-Jan-2022 7:40 am
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
14-Jan-2022 7:15 pm

திங்கள் தவழ்ந்திடும் வெண்ணிற பூமுகமோ
தென்றல் வருடும் கருங்கூந்தல் பெண்ணழகோ
புன்னகை பூவிரியும் செவ்விதழ் சித்திரமோ
பொங்கிவரும் பொங்கல்போல் வெண்ணிறப் பூஞ்சிரிப்போ
தேன்கரும்பு ஆடை யுடுத்திய பேரழகோ
மஞ்சள் நிறமயிலோ கொஞ்சுதமிழ் காவியமோ
பொங்கல்கா லைத்திங்க ளோ

-----இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்களுடன்

மேலும்

பரிந்துரை நன்று ஒரு விகற்பமோ பலவிகற்பமோ மோனைகளோ இயல்பாய் வரின் அமைக்கிறேன் மோனை எதுகை களை வலிந்து புகுத்தின் என் கற்பனைக்கேற்றவாறு அமைவதில்லை . அழகிய கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் VKK 15-Jan-2022 3:23 pm
தங்கள் பாராட்டில் மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய பழனி ராஜரே 15-Jan-2022 3:17 pm
பாடல் நன்று; மரபுக் கவிதைகளில் பொழிப்பு மோனை அமைத்தால் மேலும் சிறக்கும். 15-Jan-2022 8:53 am
தம்பி கவின் சாரலருக்கு வணக்கம் நல்ல சுவையான பிசிரில்லா வரிகள். பாராட்டுக்கள் 15-Jan-2022 7:40 am
கவின் சாரலன் - அன்புமலர்91 அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
14-Jan-2022 1:06 pm

ஏன்டா உங்க ஊரில பூசாரினு ஒரு பொண்ணு இருக்குதாமே அது எந்தக் கோயில்வ பூசை பண்ணுது?
@####@@@@
அதோ அங்க பாரு. மூணு பெண்கள் வர்றாங்க இல்லையா?
அவுங்க மூணு பேரையும் நல்லாப் பாரு. நடுவில் வர்ற பொண்ணை நல்லாப் பாரு. @@@@@
பார்த்தேன். ரசித்தேன். அழகான பெண்.
@@@@@@
அந்தப் பொண்ணு கட்டியிருக்கிற புடவையப் பாரு.
@||@@
பார்த்தேன்.
@@||@@@@@
அது போதும். அந்தப் பெண்தான் பூசாரி. எந்தக் கோயில்லயும் பூசை செய்யல. ஆனா அந்தப் பெண்தான் பூசாரி. அந்தப் பொண்ணு எப்பவுமே பூப்போட்ட புடவைகளை மட்டும்தான் கட்டும். அவுங்க தோழிகள் எல்லாம் அவரை 'பூசாரி' -னுதான் கூப்புடுவாங்க. ஊர் சனங்க மத்தியிலும் அந்த பூமகள் பூசாரி ஆகிப்போச்சு.

மேலும்

மிக்க நன்றி கவிஞரே. 23-Jan-2022 3:00 pm
மிக நன்று ...பூ சாரி பூசாரி என வார்த்தையில் வென்று விட்டீர்கள் ...உண்மையில் பொருள் பொதிந்த கருத்துக்கள் ...நன்றி ஐயா 23-Jan-2022 2:56 pm
மிக்க நன்றி கவிஞரே. பூசாரி உங்கள் பாராட்டைப் பெற்றுவிட்டார். மிக்க மகிழ்ச்சி. 14-Jan-2022 5:09 pm
ஹா ஹா ஹா அருமை 14-Jan-2022 3:21 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
13-Jan-2022 7:35 am

முல்லை மொட்ட விழ்ந்துமலர மார்கழி பனிபொழிய
மெல்லிய தென்றலில் கூந்தல் மல்லிகை அசைய
அல்லிப் பூங்கொடியுன் பவளஇதழ் புன்னகை யில்விரிய
சொல்ஓம் ஓமெனும் நாதத்தில் ஆலயமுனை வரவேற்குதடி

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (398)

பிரதீஷ் நாகேந்திரன்

பிரதீஷ் நாகேந்திரன்

குலசேகரம்,நாகர்கோயில்
user photo

t akilan

thanjavur
மணிவாசன் வாசன்

மணிவாசன் வாசன்

யாழ்ப்பாணம் - இலங்கை

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (399)

கீத்ஸ்

கீத்ஸ்

கோவை
வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (408)

காளியப்பன் எசேக்கியல்

காளியப்பன் எசேக்கியல்

மாடம்பாக்கம்,சென்னை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே