கவின் சாரலன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  கவின் சாரலன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  15-Jul-2011
பார்த்தவர்கள்:  18418
புள்ளி:  16539

என் படைப்புகள்
கவின் சாரலன் செய்திகள்
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
21-Sep-2021 6:54 pm

புன்னகையில்
ஒரு கவிதைப் புத்தகத்தை
திறந்து வைக்கிறாய்

விழிகள் கவிந்து
அந்தியின் அழகினை
விடியலிலே கொண்டு வருகிறாய்

தென்றல் கூந்தல் கலைத்திட
தேன் சுமந்த இதழ் ஏந்தி
வான் மழைபோல் வருகிறாய்

மௌனனம் கலையாத
சிரிப்பில் மனதை
மெல்ல மெல்ல வருடுகிறாய்

அழகு ஆலாபனை செய்யும்
ஆனந்த ராகமே

மேலும்

ராகங்களை எல்லாம் என்று படிக்கவும் 21-Sep-2021 9:22 pm
நான் ஆலாபனை என்றேன் நீங்கள் ராக்களை எல்லாம் அவளாகப் பார்க்கிறீர்கள் எம் எஸ் வி யின் ஒரு பாட்டு உண்டு மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 21-Sep-2021 8:52 pm
அருமையான பதிவு ஐயா புன்னகையில் அவள் கல்யாணி அந்தியின் அழகினில் அவள் வசந்தா தென்றலின் வருடலில் அவள் மலையமாருதம் மௌனச் சிரிப்பினில் அவள் ஹம்ஸத்வனி அவள் அழகின் ஆலாபனையோ ஆனந்தபைரவியில் என்ன சரிதானே ஐயா 21-Sep-2021 8:23 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
21-Sep-2021 6:54 pm

புன்னகையில்
ஒரு கவிதைப் புத்தகத்தை
திறந்து வைக்கிறாய்

விழிகள் கவிந்து
அந்தியின் அழகினை
விடியலிலே கொண்டு வருகிறாய்

தென்றல் கூந்தல் கலைத்திட
தேன் சுமந்த இதழ் ஏந்தி
வான் மழைபோல் வருகிறாய்

மௌனனம் கலையாத
சிரிப்பில் மனதை
மெல்ல மெல்ல வருடுகிறாய்

அழகு ஆலாபனை செய்யும்
ஆனந்த ராகமே

மேலும்

ராகங்களை எல்லாம் என்று படிக்கவும் 21-Sep-2021 9:22 pm
நான் ஆலாபனை என்றேன் நீங்கள் ராக்களை எல்லாம் அவளாகப் பார்க்கிறீர்கள் எம் எஸ் வி யின் ஒரு பாட்டு உண்டு மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 21-Sep-2021 8:52 pm
அருமையான பதிவு ஐயா புன்னகையில் அவள் கல்யாணி அந்தியின் அழகினில் அவள் வசந்தா தென்றலின் வருடலில் அவள் மலையமாருதம் மௌனச் சிரிப்பினில் அவள் ஹம்ஸத்வனி அவள் அழகின் ஆலாபனையோ ஆனந்தபைரவியில் என்ன சரிதானே ஐயா 21-Sep-2021 8:23 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Sep-2021 6:54 pm

புன்னகையில்
ஒரு கவிதைப் புத்தகத்தை
திறந்து வைக்கிறாய்

விழிகள் கவிந்து
அந்தியின் அழகினை
விடியலிலே கொண்டு வருகிறாய்

தென்றல் கூந்தல் கலைத்திட
தேன் சுமந்த இதழ் ஏந்தி
வான் மழைபோல் வருகிறாய்

மௌனனம் கலையாத
சிரிப்பில் மனதை
மெல்ல மெல்ல வருடுகிறாய்

அழகு ஆலாபனை செய்யும்
ஆனந்த ராகமே

மேலும்

ராகங்களை எல்லாம் என்று படிக்கவும் 21-Sep-2021 9:22 pm
நான் ஆலாபனை என்றேன் நீங்கள் ராக்களை எல்லாம் அவளாகப் பார்க்கிறீர்கள் எம் எஸ் வி யின் ஒரு பாட்டு உண்டு மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 21-Sep-2021 8:52 pm
அருமையான பதிவு ஐயா புன்னகையில் அவள் கல்யாணி அந்தியின் அழகினில் அவள் வசந்தா தென்றலின் வருடலில் அவள் மலையமாருதம் மௌனச் சிரிப்பினில் அவள் ஹம்ஸத்வனி அவள் அழகின் ஆலாபனையோ ஆனந்தபைரவியில் என்ன சரிதானே ஐயா 21-Sep-2021 8:23 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
21-Sep-2021 9:37 am

எத்தனை வசந்தங்கள்
கடந்து விட்டன
எத்தனை மாலைகள்
விடை பெற்று விட்டன
எத்தனை பூக்கள்
மலர்ந்து சிரித்து உதிர்ந்து
சருகாகிப் போய்விட்டன
உனது நினைவுகள் மட்டும்
பசுமையாய் காலத்தின் கவிதையாய்
நெஞ்சில் ....

மேலும்

அருமை மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய வாசன் 21-Sep-2021 6:34 pm
அருமையான பதிவு ஐயா வசந்தங்கள் மாறும் மாலைகள் சுகமளிக்கா பூக்கள் மலராது மொட்டிலே கருகலாம் பெண்ணின் நினைவு தங்கிடூம் மனதுளே 21-Sep-2021 2:54 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
21-Sep-2021 9:37 am

எத்தனை வசந்தங்கள்
கடந்து விட்டன
எத்தனை மாலைகள்
விடை பெற்று விட்டன
எத்தனை பூக்கள்
மலர்ந்து சிரித்து உதிர்ந்து
சருகாகிப் போய்விட்டன
உனது நினைவுகள் மட்டும்
பசுமையாய் காலத்தின் கவிதையாய்
நெஞ்சில் ....

மேலும்

அருமை மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய வாசன் 21-Sep-2021 6:34 pm
அருமையான பதிவு ஐயா வசந்தங்கள் மாறும் மாலைகள் சுகமளிக்கா பூக்கள் மலராது மொட்டிலே கருகலாம் பெண்ணின் நினைவு தங்கிடூம் மனதுளே 21-Sep-2021 2:54 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Sep-2021 9:37 am

எத்தனை வசந்தங்கள்
கடந்து விட்டன
எத்தனை மாலைகள்
விடை பெற்று விட்டன
எத்தனை பூக்கள்
மலர்ந்து சிரித்து உதிர்ந்து
சருகாகிப் போய்விட்டன
உனது நினைவுகள் மட்டும்
பசுமையாய் காலத்தின் கவிதையாய்
நெஞ்சில் ....

மேலும்

அருமை மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய வாசன் 21-Sep-2021 6:34 pm
அருமையான பதிவு ஐயா வசந்தங்கள் மாறும் மாலைகள் சுகமளிக்கா பூக்கள் மலராது மொட்டிலே கருகலாம் பெண்ணின் நினைவு தங்கிடூம் மனதுளே 21-Sep-2021 2:54 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
20-Sep-2021 9:33 am

பொன்னிறக் கூந்தல்
பூவிதழில் முல்லை மலரும்
கண்களில் நீலம்
நின்றால் கிரேக்கத்துச் சிலை
அசைந்தால் நாட்டியக் கலை !

பொன்னிறக் கூந்தல் காற்றினில் ஆடும்
மின்னும் கண்களில் வானத்து நீலம்
புன்னகையில் முல்லை வெண்மையில் மலரும்
நின்றால் சிலைஅவள் அசைந்தால்நாட் டியக்கலை

மேலும்

இது உண்மையிலே பொன்னிறக் கூந்தல் பெண்ணைப் பற்றியது மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 20-Sep-2021 6:39 pm
அருமை ஐயா. இவை எல்லாம் கவிதை புனைய மட்டுமே. ஆனால் தற்கால நடப்பு : -- பொன்னிறக் கூந்தலோ சாயம் அடித்தது புன்னகை இதழில் லிப்ஸ்டிக்கின் வாசம் கண்களின் உள்ளே காண்டாக்ட் லென்ஸ் நின்றால் சைட்டு அடித்தால் ஃபைட்டு (இப்படிச் சொன்னால் சொல்வதை மிகவும் வசிக்கிறார்கள். மேடையில் கரகோஷம்) 20-Sep-2021 3:05 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-Sep-2021 9:33 am

பொன்னிறக் கூந்தல்
பூவிதழில் முல்லை மலரும்
கண்களில் நீலம்
நின்றால் கிரேக்கத்துச் சிலை
அசைந்தால் நாட்டியக் கலை !

பொன்னிறக் கூந்தல் காற்றினில் ஆடும்
மின்னும் கண்களில் வானத்து நீலம்
புன்னகையில் முல்லை வெண்மையில் மலரும்
நின்றால் சிலைஅவள் அசைந்தால்நாட் டியக்கலை

மேலும்

இது உண்மையிலே பொன்னிறக் கூந்தல் பெண்ணைப் பற்றியது மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 20-Sep-2021 6:39 pm
அருமை ஐயா. இவை எல்லாம் கவிதை புனைய மட்டுமே. ஆனால் தற்கால நடப்பு : -- பொன்னிறக் கூந்தலோ சாயம் அடித்தது புன்னகை இதழில் லிப்ஸ்டிக்கின் வாசம் கண்களின் உள்ளே காண்டாக்ட் லென்ஸ் நின்றால் சைட்டு அடித்தால் ஃபைட்டு (இப்படிச் சொன்னால் சொல்வதை மிகவும் வசிக்கிறார்கள். மேடையில் கரகோஷம்) 20-Sep-2021 3:05 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Sep-2021 9:33 am

பொன்னிறக் கூந்தல்
பூவிதழில் முல்லை மலரும்
கண்களில் நீலம்
நின்றால் கிரேக்கத்துச் சிலை
அசைந்தால் நாட்டியக் கலை !

பொன்னிறக் கூந்தல் காற்றினில் ஆடும்
மின்னும் கண்களில் வானத்து நீலம்
புன்னகையில் முல்லை வெண்மையில் மலரும்
நின்றால் சிலைஅவள் அசைந்தால்நாட் டியக்கலை

மேலும்

இது உண்மையிலே பொன்னிறக் கூந்தல் பெண்ணைப் பற்றியது மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 20-Sep-2021 6:39 pm
அருமை ஐயா. இவை எல்லாம் கவிதை புனைய மட்டுமே. ஆனால் தற்கால நடப்பு : -- பொன்னிறக் கூந்தலோ சாயம் அடித்தது புன்னகை இதழில் லிப்ஸ்டிக்கின் வாசம் கண்களின் உள்ளே காண்டாக்ட் லென்ஸ் நின்றால் சைட்டு அடித்தால் ஃபைட்டு (இப்படிச் சொன்னால் சொல்வதை மிகவும் வசிக்கிறார்கள். மேடையில் கரகோஷம்) 20-Sep-2021 3:05 pm
Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) Palanirajan59aa43124fd44 மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
18-Sep-2021 11:02 am

கலையரசி

கலித்துறை

அலைந்து. திரிந்த மாந்தர்நெஞ் சத்தை அமைதியாக்க
கலைகள் பலவும். கண்டசித்த ரேயாம் தெய்வமுமதான்
கலைபா. ரதியென் ரழைத்த்வளை முன்னி றுததிசெய்தார்
கலைஞன் பரமன். பதந்தொழப்பண் தந்தாள் சரசுவதியே


அக்காலத்தில் சித்தர்களே கலை வளர்த்து மக்களை தெய்வம் வணங்கச் செய்தார்.
கலைக்கோர் தெய்வம் சர்ஸ்வதி அவளை முன் நிறுத்தி எல்லா கலையும் வளர்த்தார்
அந்த பரம சிவனைத் தொழவும் சரஸ்வதி பாட்டெழுதச்செய்தாள்


..

மேலும்

சக்கரை வாசன் அவர்களுக்கு வணக்கம் படித்துக் கருத்திட்டமைக்கு நன்றி 19-Sep-2021 9:43 am
தம்பி கவின் சாரலருக்கு வணக்கம் படித்துக் கருத்திட்டமைக்கு நன்றி 19-Sep-2021 9:42 am
கலைவாணியைப் போற்றும் கலித்துறைப் பாடல் அருமை 19-Sep-2021 9:24 am
தற்போது எல்லாம் தலைகீழ் ஆகிவிட்டது வருந்துதற்குரியது ஐயா 18-Sep-2021 10:42 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Sep-2021 9:42 am

கனவில் மலர்ந்து கவிதையில் நடந்தாய்
மௌனத்தில் பேசி மனத்தைத் தொடர்ந்தாய்
மாலை நினைவில் நித்தம் வருகிறாய்
புன்னகையின் நினைவு புதியவிடியல் எனக்கு

----இயல்பாய்


கனவில் மலர்ந்து கவிதையில் நடந்தாய்
மனதைத் தொடர்ந்தாய் மௌனத்தில் பேசி
நினைவில் மாலையில் நித்தம் வருகிறாய்
நினைவில் உன்புன்னகை புதியவிடியல் எனக்கு
----கலி விருத்தமாய்

மேலும்

மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 18-Sep-2021 5:58 pm
இரண்டும் அருமை ஐயா 18-Sep-2021 12:12 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Sep-2021 9:42 am

கனவில் மலர்ந்து கவிதையில் நடந்தாய்
மௌனத்தில் பேசி மனத்தைத் தொடர்ந்தாய்
மாலை நினைவில் நித்தம் வருகிறாய்
புன்னகையின் நினைவு புதியவிடியல் எனக்கு

----இயல்பாய்


கனவில் மலர்ந்து கவிதையில் நடந்தாய்
மனதைத் தொடர்ந்தாய் மௌனத்தில் பேசி
நினைவில் மாலையில் நித்தம் வருகிறாய்
நினைவில் உன்புன்னகை புதியவிடியல் எனக்கு
----கலி விருத்தமாய்

மேலும்

மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 18-Sep-2021 5:58 pm
இரண்டும் அருமை ஐயா 18-Sep-2021 12:12 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (397)

user photo

t akilan

thanjavur
மணிவாசன் வாசன்

மணிவாசன் வாசன்

யாழ்ப்பாணம் - இலங்கை
priya

priya

கரூர்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (398)

கீத்ஸ்

கீத்ஸ்

கோவை
வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (406)

காளியப்பன் எசேக்கியல்

காளியப்பன் எசேக்கியல்

மாடம்பாக்கம்,சென்னை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே