கவின் சாரலன்- கருத்துகள்

ஐஞ்சீர் நெடிலையிலான ----ஐஞ்சீர் நெடிலடியிலான ....என்று படிக்கவும்

முதலடியைப் படிக்கும் போதே அந்த பாடல்தான் மனதில் ஓடியது
அதன் தாக்கம்தான் இக்கவிதையென்று குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள்
அ சீ நெ ஆ வி அருமை

கண்ணாமூச்சி கோலத்தால் கல்யாணம் --நம்பிக்கைகள்
கைத்தலம் நான் பற்ற கனாக்க்கண்டேன் தோழி என்று ஆண்டாள் பாடியதுபோல்
இதுவும் ஓர் நம்பிக்கை

ஆஹா என்ன அழகான இலக்கிய ரசனை மிகு கருத்து விளக்கம்
மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய வாசவன்

குற்றியலுகரம் ---தங்கள்கூற்று மிகவும் சரி

போலே அழகினில் - தளை சரியாகும். ---ஆம்
யாப்புசார் கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் VKK

சரியான பாடலை நினைவு கூர்ந்தீர்கள்
அந்தப் பாடலைப் பற்றி ஒரு குறிப்பு MSV சொன்னது
இடையே ஒரு வரி வரும் பச்சரிசிப் பல்லாட என்று
MSV கண்ணதாசனிடம் கவிஞரே இளம் பெண்ணுக்கு பல்லாடலாமா என்று
கேட்டாராம்
அப்படித்தான் இனிமேல் மாற்றமுடியாது என்று சொல்லிவிட்டுப் போய்விட்டாராம்
கண்ணதாசன் . அப்படியே விட்டுவிட்டார்களாம்
திரைப்பாடல் மேற்கோளுடன் கவிதைக் கருத்து மனமுவந்த பாராட்டுதலில்
மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய வாசவன்

இன்னிசைக்கோர் நேரிசை இனிமை
கவிதைக்கருத்திற்கு மிக்க நன்றி

பல விகற்ப இன்னிசை வெண்பா பொருளுடன் அழகு

அவளோ கணவனை ஆண்டவனாய் எண்ண
அவனுமே சக்தி அவளும்தான் என்றான்
இதுதானோ தெய்வ இருசக்தி தோற்றம்
அதையெண்ணி நான்வியந்தேன் ஆம்
---எதுகை மோனை பொலிந்து வர சற்று மாற்றி முயன்று பார்த்தேன் அவ்வளவே

கவிதை இனிமை
தரவு கொச்சகக் கலிப்பாவின் 5 ஆம் வகை
கலிப்பாவின் பொது விதிகளுக்கு மாறாக நடக்கும் பா .REBEL பா எனலாம்
கலிப்பாவிற்கு ஒவ்வா மாச் சீரும் கொண்டுள்ளது
யாத்த விதத்தை விரும்பினால் விளக்கலாம்

விளக்கம் அருமை
தென்திசை நகர்வு ---ஆதவனின் தட்சிணாயனம் --ஆடி எனும் கடக மாதம்
வட திசை நகர்வு ---ஆதவனின் உத்தராயணம் ---தை எனும் மகர மாதம்
தட்சிணம் ---தெற்கு . உத்ரம் --வடக்கு . அயனம் சோதிட சாத்திர குறியீடு

நல்லாசிரியப்பா

தென்தி சையில் ஆதவன் நகர,----மகரத்தில் ஆதவன் வடதிசை நகர்வன்றோ
சரிதானே ?

இனிய கவிதை அழகிய கற்பனை
இவள் கூந்தலுக்கும் நறுமணம் உண்டு என்கிறேன்
ஏற்கிறேன் , எதிர்ப்பதற்கு நான் நக்கீரன் இல்லை

பாடுகிறேன்
பாணர்கள் பாடலாக பாடிக்கொண்டிருந்த பாடலைத் தான்
யாப்பு வகுத்து கவிதையாய் அல்லது செய்யுளாய் ஆக்கினார்
தொல்காப்பியர் என்பர் ஆய்வாளர்கள்
நாமும் யாப்புப் பாணர்களே பாடுவோம்

கவிதைக் கருத்திற்கு நன்றி

ஐஞ்சீரால் அமைவது கட்டளை கலித்துறை
1 5 ல் மோனை வர அமைத்திருக்கிறார்

இரண்டாவது எடுத்துக் காட்டில்
ஆ அ ----1 5 -----அதே எழுத்து மோனை
மீ மே ---1 5 -----வர்க்க எழுத்து மோனை
மூ மு ----1 5 --- அதே எழுத்து மோனை
மா வா --1 5 ---- மோனை என்பர்

1 4 லா மோனை ?
மீண்டும் தங்கள் எடுத்துக்காட்டுகளை படிக்கவும்
ஆகுமான இலக்கிய யாப்பு உரையாடலை நான் நேரம் வீண் என்று
கருதுவதில்லை
யாப்புசார் கருத்திற்கு நன்றி
இப்பாடல்களை கவனிக்கவும்

ததியுறு மத்திற் சுழலும் என்ஆவி தளர்விலதோர்
கதியுறும் வண்ணம் கருது கண்டாய்; கமலாலயனும்,
மதியுறு வேணி மகிழ்நனும், மாலும் வணங்கிஎன்றும்
துதியுறு சேவடியாய்! சிந்துரானன சுந்தரியே.

ஆளுகைக்கு உன்தன் அடித்தாமரைகள் உண்டு; அந்தகன்பால்
மீளுகைக்கு உன்தன் விழியின் கடைஉண்டு; மேல் இவற்றின்
மூளுகைக்கு என்குறை; நின்குறையே அன்று; முப்புரங்கள்
மாளுகைக்கு அம்புதொடுத்த வில்லான் பங்கில் வாள்நுதலே!

தவளே! இவள்எங்கள் சங்கரனார் மனை மங்கலமாம்
அவளே, அவர்தமக்கு அன்னையும் ஆயினள்; ஆகையினால்
இவளே, கடவுளர் யாவர்க்கும் மேலை இறைவியுமாம்
துவளேன், இனியொரு தெய்வம் உண்டாக மெய்த்தொண்டு செய்தே.

---இன்னும் பல பாடல்களிலும் இன வர்க்க மோனைகள் பயன்
படுத்தப் பட்டுள்ளது அதனாலே நானும் பயன் படுத்துகிறேன்
வேறு நூல்களிலும் உள்ளன
மட்டமானது எதற்கு ?சரியான தொன்னூல் வழியையே
பின்பற்றுவோம்
பட்டர் தெய்வீகக் கவி
அவர் போல் எழுவது அவ்வளவு எளிதா ?
நாமெல்லாம் பட்டரும் இல்லை எழுதுவது அந்தாதியும் இல்லை
வேறு நூல்களின் எடுத்துக்காட்டு கிடைக்கும் போது தருகிறேன்
நன்றி விளக்கம் உரையாடல் போதும் என்று நினைக்கிறேன்

ம மா ---அதே எழுத்தாலான மோனை

தே பூ ----இன எழுத்தாலான மோனை

வா ம --அதுபோல் மோனை

ந நீ ---வர்க்க எழுத்தாலான மோனை
அபிராமி அந்தாதியில் இத்தகைய பயன்பாட்டு எடுத்துக் காட்டுகள் கிடைக்கும்
யாப்பு சார் கருத்திற்கு நன்றி

கடல்நீலப் பூவிழியாள் தன்னுடன்கை கோர்த்து

க பூ த கோ ----இன எழுத்தால் மோனை அமைந்ததால்
முற்று " இன " மோனையாகும்
அதுபோல் முதலடியிலும் இன மோனையால் முற்று.

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் க க க க --அதே எழுத்தால் அமைந்த
முற்று மோனை
இன வர்க்க மோனையையும் பயன்படுத்தி மோனை அமைக்கிறேன்
பழைய நூல்களிலும் இப்பயன்பாடுள்ளது

யாப்புசார் கருத்திற்கு நன்றி

பார்க்கிறேன் பிடித்திருந்தால் தமிழ்ச் சொல் வழியிலும் தரமுயல்கிறேன்
யாப்பார்வத்திற்கு என் மனமுவந்த பாராட்டுக்கள்


கவின் சாரலன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே