Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  6134
புள்ளி:  6003

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
16-Mar-2018 5:38 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நேராமற் கற்றது கல்வி யன்று. 6

- அல்லபத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால் கற்பிக்கும் ஆசிரியனுக்கு ஒன்றைக் கொடாது கற்குமது கல்வியன்று.

பதவுரை:

நேராமல் - ஒன்றுங் கொடாமல், கற்றது - ஓர் ஆசிரியனிடத்தில் கற்றது,
கல்வி அன்று - கல்வியாகாது.

கற்பிக்கும் ஆசிரியனுக்குப் பொருள் கொடாமல் கற்றது கல்வியென்னும் பெயர்க்கு உரியதாகாது.

'நேராமை' - 'தேராமை' - பாடபேதம். ‘தேராமைக் கற்றது' என்ற பாடத்துக்கு, உண்மையான பொருளைத் தெரியாமல் கற்றது கல்வி என்கிற கண

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
16-Mar-2018 3:24 pm

நேரிசை வெண்பா

குடருங் கொழுவுங் குருதியும் என்பும்
தொடரும் நரம்பொடு தோலும் - இடையிடையே
வைத்த தடியும் வழும்புமாம் மற்றிவற்றுள்
எத்திறத்தாள் ஈர்ங்கோதை யாள். 46

- தூய்தன்மை, நாலடியார்

பொருளுரை:

குடலும் கொழுமையும் குருதியும் எலும்பும் தசைநாரும் நரம்பும் தோலும் இவற்றின் இடையிடையே வைத்த தசையும் கொழுப்பும் ஆகின்ற இவ்வுடற் பொருள்களுள் எப்பகுதியைச் சேர்ந்தவள் இனிய மாலையையணிந்த மாது.

கருத்து:

பெண்மை யென்பது பெண்ணின் உடம்பில் இல்லை.

விளக்கம்:

பெண்ணுடம்பில், வெறுங் குடர் கொழு நரம்பு தோல் முதலியனவே உள; ஆதலின் அவ்வுடம்பிற் பற்று வைத்து அறத்தைக் கைவிடுதல் ஒவ்வாது.

மேல் வழும்

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
16-Mar-2018 12:39 pm

இன்னிசை வெண்பா

முல்லை முகைமுறுவல் முத்தென் றிவைபிதற்றும்
கல்லாப்புன் மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ
எல்லாரும் காணப் புறங்காட் டுதிர்ந்துக்க
பல்லென்பு கண்டொழுகு வேன். 45

- தூய்தன்மை, நாலடியார்

பொருளுரை:

மாதர் பற்கள் முல்லையரும்புகள் முத்துக்கள் என்று இப் புனைவுகளை அறிவின்றிச் சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்ற மெய்ப்பொருள் கல்லாத தாழ்ந்த மக்கள் எனதுள்ளத்தைக் கவலைப்படுத்த விடுவேனோ! எல்லாரும் பார்க்கும்படி சுடலையில் பலவாய் வீழ்ந்து சிந்திய அவர் போன்றாருடைய பல்லெலும்புகளைப் பார்த்து அதனாற் பற்றற் றொழுகுவேனான நான்.

கருத்து: உடம்பின் அழுக்கியல்பு தெரிந்து அதனிடம் பற்றற்று ஒழுகுதல் வேண்டும்.

விளக

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Mar-2018 7:46 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோ னல்லன். 5

- அல்லபத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், வேறாய் உடன்படாத நெஞ்சத்தோன் நட்டோனல்லன்.

பதவுரை:

நேரா - ஒற்றுமைப் படாத, நெஞ்சத்தோன் - மனத்தையுடையவன்,

நட்டோன் அல்லன் - சினேகன் ஆகான்.

கருத்து:

மனவொற்றுமை இல்லாதவன் சினேகத்துக்கு உரியவன் ஆகான்

மனத்தி னமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற் றன்று. 825 கூடாநட்பு

புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்
நட்பாம் கிழமை தரும். 785 நட்பு

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
04-Mar-2018 4:11 pm

இன்னிசை வெண்பா

கரும்பாட்டிக் கட்டி சிறுகாலைக் கொண்டார்
துரும்பெழுந்து வேம்கால் துயராண் டுழவார்;
வருந்தி உடம்பின் பயன்கொண்டார் கூற்றம்
வருங்கால் பரிவ திலர். 35

அறன் வலியுறுத்தல், நாலடியார்

பொருளுரை:

மிக்க காலை நேரத்தில் கரும்பை ஆலையில் ஆட்டி சருக்கரைக் கட்டியைச் செய்துகொண்டவர் அக்கரும்பு பின் துரும்பாகித் தோன்றி தீயில் வேகும்போது அது கண்டவிடத்தில் துன்பத்தினால் வருந்தார்,

அதுபோல், நற்செயல்களில் உழைத்து உடம்பாலான அறப்பயனைப் பெற்றவர் நமன் வருகின்ற காலத்தில் தம் உடம்பின் கேடு குறித்து இரங்குதல் இலராவர்.

கருத்து:

மிக்க இளமையிலிருந்தே அறச்செயல்களில் உழைத்து வந்தால், இறந்த

மேலும்

கருத்திற்கு நன்றி. 05-Mar-2018 7:53 pm
போற்றுதற்குரிய அறன் வலியுறுத்தல், நாலடியார் பொருளுரை--- கருத்து: -----விளக்கம்: அருமை படைப்புக்கு பாராட்டுக்கள் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 05-Mar-2018 3:08 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
05-Mar-2018 1:53 pm

பொருளுரை:

தீவிரமான (காமம் முதலிய) மனப் பிணிகளென்னும் பெருங்காட்டை அழிப்பது ஸத்குருவாகிய ஆசாரியன் உதவியின்றி எத்தகைய குணவானுக்கும் சாத்தியமல்ல.

உடல், மக்கள், செல்வம், மனைவியர், உறவினர் போன்றவை தோன்றி, அவற்றின் மூலம் சிதறும் துக்கத்தில் மனத்தை அண்டவிடாமல் செய்யும் நன்மருந்து தத்துவ போதனையாகும்; அதனைக் கருணையுடன் செய்பவர் தியாகராஜனுக்கு ஆப்தனாகிய ஸத்குரு ஆவார்.

பாடல்:

பல்லவி:

கு ருலேக யெடுவண்டி கு ணிகி தெ லியக போ து (குரு)

அனுபல்லவி:

கறுகை ந ஹ்ருத் ரோக க ஹநமுநு கொ ட்டநு ஸத் (குரு)

சரணம்:

தநுவு ஸுத த ந தா ர தா யாத பா ந்த வுலு
ஜநியிஞ்சி செத ரு ஜாநிலிநி கருணதோ
மநஸ

மேலும்

ஆம் ஐயா...போதும். இருந்தால் தருவியுங்கள். கீர்த்தனைகள் கேட்கும்போது மனனம் செய்ய எளிதாக இருக்கும். ஜகதானந்த காராக மாதிரியான பிரபல பாடல்கள் குழந்தைக்கு கற்றுத்தர மிக உபயோகமாக இருக்கும். மிக்க மிக்க நன்றி... 05-Mar-2018 6:22 pm
இந்தக் கீர்த்தனையில் உள்ளது போலத் தரலாம்; இப்படித்தானே கேட்கிறீர்கள்? 05-Mar-2018 6:03 pm
நகுமோ வரிகள் கிடைக்குமா.?சில பிரபலமான கீர்த்தனை வரிகள் லிபியாக வேண்டும். கிடைக்குமா ஐயா? 05-Mar-2018 2:10 pm
Dr.V.K.Kanniappan - kirupa ganesh அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
05-Sep-2015 8:51 am

டாக்டர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவர் . குடும்ப சூழ்நிலையால் அவரது தந்தை பள்ளிக்கு அவரை அனுப்ப விருப்பம் இல்லாமல் வேதம் கற்று கொள்ள கூறினார். வருமானம் குறைவு பெரிய குடும்பம் என்பதால் அவரால் எதுவும் மறுத்து பேச முடியவில்லை அவரின் தந்தையிடம் . ஆனால் எப்படியோ அருகில் உள்ள ஒரு சிறிய பள்ளியில் சேர்ந்தார்.

மிகவும் புத்திசாலியான மாணவன் . scholarship பெற்று 17 வயதில் கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் சேர்ந்து பட்டம் பெற்றார். இடையூறுகள் பல சந்தித்தார் . 17 ருபாய் மாத வருமானத்தில் ஆசிரியராய் சேர்ந்தார். கடின உழைப்பு , தனித்துவம் வாய்ந்த கற்று கொடுக்கும் திறன் இவரது பெருமையை கூட்டின.

மேலும்

ஆசரியர், ஆசிரியர் - தலைப்பில் திருத்தம் செய்யுங்கள் 04-Mar-2018 3:08 pm
நாளைய சமுதாயத்தை உருவாக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் எதிர் காலம் சிறப்பாய் அமைய அவர்களின் தொண்டிற்காக வாழ்த்துவோம் ..... 05-Sep-2015 4:11 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
01-Mar-2018 8:57 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் றுவ்வாது. 8

- துவ்வாப் பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால் அறிவில்லாதா னொருவனோடு துணைப்பாடு தனிமையின் நீங்கி யொழியாது.

பதவுரை: அறிவிலி - அறிவில்லாதவனை,

துணைப்பாடு - ஒருவன் துணையாகக் கொண்டிருத்தல்,

தனிமையின் - தனித்திருத்தலின்; துவ்வாது - நீங்கி யொழியாது.

அறிவில்லாதவனைத் துணையாகக்கொண்டிருப்பது தனித்திருப்பதற்குச் சமானமேயன்றி வேறாகாது. ஆகவே அறிவில்லாதவனைத் துணைக்கோடல் வேண்டா.

சிற்றினம் சேராமல் பெரியாரை

மேலும்

வாசிப்பிற்கும், கருத்திற்கும் நன்றி. 03-Mar-2018 10:06 pm
போற்றுதற்குரிய அறிவுரை படைப்புக்கு பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கியப் பயணம் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 02-Mar-2018 5:30 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
12-Aug-2017 11:59 am

னேரிசை வெண்பா

கனைகடல் தண்சேர்ப்ப! கற்றறிந்தார் கேண்மை
நுனியின் கரும்புதின் றற்றே1 - நுனிநீக்கித்
தூரின்தின் றன்ன தகைத்தரோ பண்பிலா
ஈரமி லாளர் தொடர்பு. 138 – கல்வி, நாலடியார்

பொருளுரை:

ஒலிக்கும் கடலின் குளிர்ந்த துறையின் தலைவனே!

கற்று மெய்ப் பொருள் அறிந்து ஒழுகுபவர்களின் பண்புடைய நட்பு கரும்பை அதன் நுனியிலிருந்து தின்று சுவைப்பதைப் போன்றது.

நுனிக் கரும்பை வெட்டி எறிந்து விட்டு அடிப்பகுதியிலிருந்து அதனைத் தின்றாற் போன்ற தன்மையை உடையது அக் கல்விப் பண்பும் அன்பும் இல்லாதவரது நட்பு.

கருத்து:

கற்றோர் நட்பு வரவர வளர்ந்து இனிக்கும் தன்மை உடையது.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
03-Apr-2017 10:19 pm

பார்வைக் கணையது பாவனா கண்களில் தென்படுது;
கார்கூந் தலதனைக் கண்டுமே பொங்குதெந் தன்மனமே!
கூர்த்த மதியினள் கொள்கையின் மாட்சிமை காண்கிறது;
சீர்மைச் சிறப்புமே சிற்றிடைப் பெண்ணிடம் சேர்ந்திடுதே!

- வ.க.கன்னியப்பன்

கலித்துறையின் ஒரு வகை கட்டளைக்கலித்துறை. கட்டளை= எழுத்தின் அளவு. இக்கலித்துறையில் நான்கடிகளிலும் எழுத்தெண்ணிக்கை ஒரே மாதிரியாக வருவதால் இப்பெயர் பெற்றது. காரிகை நூற்பாக்கள் அனைத்தும் கட்டளைக் கலித்துறை யாப்பில் அமைந்தவை. காரிகைக்குப் பின் வந்த இலக்கணங்களில் கட்டளைக்கலித் துறையின் இலக்கணம் சொல்லப்படுகிறது. கோவை எனும் சிற்றிலக்கியம் முழுமையும் கட்டளைக் கலித்துறையால் அமைந்தது.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-May-2015 9:58 pm

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வரும்ஒளிம யம்! 1

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வருமே ஒளி! 2

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேசாவி யாய்ஆகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேதிறவு கோலாகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3a

மேலும்

Sonnet: For Success In Life Success in life does come not overnight; An ambition and aim begin the try; A sustained labor makes the future bright; At times, despair could make you even cry. Self-confidence is key to success prime; A hasty mind can’t make foray at all; Correct your deficiencies all the time; In others’ court always, you keep the ball. But emulate the good achieved by next; The road you take is not the same always; The problems cropping up can keep you vexed; But you maintain that principled a base. The grace of God dictates the things on earth; God gave each one a purpose in the birth. Copyright by Dr John Celes 20-05-2015 Dr. A.Celestine Raj Manohar M.D., 13-Jun-2017 12:08 pm
எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி ----மூலக் கவிதையை பதிவு செய்யவும் 13-Jun-2017 11:38 am
கருத்திற்கு நன்றி, சேயோன். மூலக் கவிதையையும் வாசித்துப் பாருங்கள். எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி. 23-Sep-2015 11:35 am
சிறந்த வெண்பாக்கள். சிறப்பான மொழிபெயர்ப்பு. 26-May-2015 8:02 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Aug-2015 4:02 pm

அவுத்துவுட்டா எங்க அபேஸ்ஆகு மோன்னு
கவுத்துவுட்டா கூடக் களவு! - செவுத்துவொட்டாப்
போட்டாலும் போயிடுதே கல்யாண வூடுகளில்
ஜோட்டாலும் வேதனைஅச் சோ! 5

கந்தா! கடம்பா! கடன்கேட்டா நோட்டையெண்ணி
இந்தான்னு நீட்ட எவனிருக்கான்? - சொந்தத்தில்
வேதாளம் தானிருக்கா! அல்லா வுதீன்விளக்கும்
தோதா இருக்குதா? சொல்லு! 6

இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா

கந்தா! கடம்பா! உடன்வா வெனகூப்டா
சொந்தமென ஓடிவர உத்தாரம் - பந்தமுடன்
சொல்ல தமன்னா வருவாரா? தங்கமென
வெல்லமெனத் தாங்கிடுவேன் நான்! - வ.க.கன்னியப்பன் (ஆகாசம்பட்டு பாணி வெண்பா)

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி. கல்யாண வீடுகளில் செருப்புகளை கால்களிலிருந்து அவிழ்த்துப் போட்டாலும், திருட்டு போய்விடுமே என்று தனித்தனியாகவும், செருப்புகளை மாற்றி கவிழ்த்துப் போட்டாலும், சுவரோரமாகப் போட்டாலும் திருட்டு போய் விடுகிறது; வேதனைதான் அச்சச்சோ என்று வருத்தப் படுகிறார். சோடு, ஜோடு: a pair, a couple, சோடி; a pair of shoes, செருப்பு; 19-Aug-2015 8:35 am
முதல் வெண்பாவின் பொருள் எனக்கு அவ்வளவாகத் தெரியவில்லை ! இரண்டும் மூன்றும் ரொம்ப அழகு..தமனாவைப் போலவே சிக்குன்னு! 19-Aug-2015 8:16 am
கருத்திற்கு நன்றி, ஜின்னா. 19-Aug-2015 7:54 am
சிறப்பான வெண்பாக்கள்... அருமை ஐயா... வாழ்த்துக்கள் தொடருங்கள்.... 19-Aug-2015 12:12 am
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (260)

வைத்தியநாதன்

வைத்தியநாதன்

பெரியகுளம்
யாழ்வேந்தன்

யாழ்வேந்தன்

திருவண்ணாமலை
ஆரோ

ஆரோ

விழுப்புரம்,(சென்னை)
தௌபீஃக் ரஹ்மான்

தௌபீஃக் ரஹ்மான்

பொள்ளாச்சி
வேல்பாண்டியன்

வேல்பாண்டியன்

இராணிப்பேட்டை

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (261)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Kavitha V

Kavitha V

Bangalore

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (268)

தம்பு

தம்பு

UnitedKingdom
user photo

மேலே