Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  7019
புள்ளி:  6367

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Sep-2018 10:59 pm

நேரிசை வெண்பா

மென்மதுர வாக்கால் விரும்பும் சகம்;கடின
வன்மொழியி னாலிகழும் மண்ணுலகம் - நன்மொழியை
ஓதுகுயில் ஏதங்(கு) உதவியது கர்த்தபந்தான்
ஏதபரா தம்செய்த(து) இன்று. 4

- நீதி வெண்பா

இந்தியக் குயில் (Cuculus micropterus)
ஆசியக் குயில் (Eudynamys scolopacea),

பொருளுரை:

பூமியிலுள்ளவர்கள் ஒருவருடைய மென்மையான இன்சொல்லினைக் கேட்டதனால் விரும்பிப் புகழ்வர்;

அப்பூமியிலுள்ளோர் கடுமையான வன்சொல்லைக் கேட்டலினால் வெறுத்து இகழ்வர்;

இனிமையாய்க் கூவுகின்ற குயில் உலகத்தார்க்கு எதனைக் கொடுத்து உதவியது?

கடுமையாய்க் கத்துகின்ற கழுதை என்ன பிழை செய்தது? இரண்டும் இல்லை.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Sep-2018 10:47 pm

நேரிசை வெண்பா

கொம்புளதற்(கு) ஐந்து குதிரைக்கு பத்துமுழம்
வெம்புகரிக்(கு) ஆயிரம்தான் வேண்டுமே - வம்புசெறி
தீங்கினர்தம் கண்ணில் தெரியாத தூரத்து
நீங்குவதே நல்ல நெறி. 20

- நீதி வெண்பா

பொருளுரை:

கொம்பு உள்ள கால்நடைகளான மாடு, ஆடு, மான் போன்றவற்றிடமிருந்து காத்துக் கொள்ள ஐந்து முழம் தள்ளிப் போக வேண்டும்.

குதிரையிடமிருந்து பத்து முழம் தள்ளிப் போய்விட வேண்டும்.

மதங்கொள்ளக்கூடிய யானையிடமிருந்து ஆயிரம் முழம் ஒதுங்கி ஓடிவிட வேண்டும்.

ஆனால் நம்மைப் போலவே மனிதர்கள் உருவிலும், உள்ளத்தால் வஞ்சனையும் சூதும் மேலோங்கி நிற்கும் மானுட வர்க்கத்திடமிருந்து கண்காணாத தூரம் போய்விடுவதே நன்று

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Sep-2018 10:15 pm

நேரிசை வெண்பா

அறிவன் பகையேனும் அன்புசேர் நட்பாம்
சிறுவன் பகையாம் செறிந்த - அறிவுடைய
வென்றி வனசரன்தான் வேதியனைக் காத்தான்முன்
கொன்றதொரு வேந்தைக் குரங்கு. 3

- நீதி வெண்பா

பொருளுரை:

எதிரிலுள்ளவன் பகைவனேயானாலும் அறிவுள்ளவன் அன்பு பொருந்திய நட்பைப் பாராட்டுவான்.
எதிரிலிருப்பவன் சிநேகனே ஆனாலும் மூடன் பகையையே பாராட்டுவான்.

முன்னாளில், மிகுந்த அறிவையும், வெற்றியையும் உடைய ஒரு வனவேடன் ஒரு பிராமணன் கள்வர்களால் கொலை செய்யப்படுவதிலிருந்து காப்பாற்றினான். அறிவில்லாத ஒரு குரங்கு ஓர் அரசனைக் கொன்றது.

கதை:

முன்னொரு காலத்தில் ஓர் அரசன் ஒரு பிராமணனுக்கு ஒரு மாணிக்க மணியை வழங்கினான்.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Sep-2018 11:08 am

நேரிசை வெண்பா

நேர்த்து நிகரல்லார் நீரல்ல சொல்லியக்கால்
வேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர் - ஓர்த்ததனை
உள்ளத்தான் உள்ளி உரைத்துராய் ஊர்கேட்பத்
துள்ளித்தூண் முட்டுமாம் கீழ். 64

- சினமின்மை, நாலடியார்

பொருளுரை:

சமானமில்லாதவர்கள் தம்மைச் சமானமாகக் கருதிக்கொண்டு தகைமையல்லாத சொற்களைச் சொன்னால் சிறந்தவர்கள் மனம் புழுங்கிச் சினந்து கொள்ளமாட்டார்கள்;

ஆனால், கீழ்மக்கள் ஆராய்ந்து அத் தகைமையற்ற சொல்லை மனத்தாற் பலகாலும் நினைத்து ஊரிலுள்ளவர்கள் கேட்கும்படி அங்கங்கும் சொல்லித் திரிந்து அதனால் மேன்மேலும் பெருகுங் கோபத்தினால் உடம்பு துடித்து அருகிலிருக்குந் தூணில் மோதிக் கொள்வார்கள்.

கருத்து

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Sep-2018 9:24 am

நேரிசை வெண்பா

ஓதலும் ஓதி யுணர்தலும் சான்றோரால்
மேதை யெனப்படும் மேன்மையும் - சூது
பொருமென்னும் சொல்லினால் புல்லப் படுமேல்
இருளாம் ஒருங்கே இவை. 87

- அறநெறிச்சாரம்

பதவுரை:

சூது பொரும் என்னும் சொல்லினால் - சூதாடுவான் என்னும் பழிச்சொல்லினால்,

புல்லப்படுமேல் - ஒருவன் பற்றப்படுவானாயின்,

ஓதலும் - அறிவு நூல்களைக் கற்றதும், ஓதி உணர்தலும் - கற்றவற்றை ஆராய்தலும்,

மேதை எனப்படும் மேன்மையும் - அறிவுடையன் என்று பலராலும் கூறப்படும் பெருமையும்,

இவை ஒருங்கே - ஆகிய இவை முழுதும், இருளாம் - அவனை விட்டு மறையும்.

குறிப்பு:

பொருதல்-போர் செய்தல்; ஆடுதல், சூதுப் போரால் அறிவு மழ

மேலும்

கருத்திற்கு நன்றி. 20-Sep-2018 9:01 am
குறள் 931 முதல் 940 வரை சூதாட்டக் கொடுமைகளைப் பகரும். ரிக் வேதத்தில் பத்தாவது மண்டலம் 34 ஆவது பாடல் கவச ஐலூஷன் பாடியது. அதிலுள்ள கருத்துகளை வள்ளுவனும் பிற்காலத்தில் சொல்லி இருக்கிறான். சூதாட்டத்தால் உடை, செல்வம், உணவு, புகழ், கல்வி என்ற ஐந்தும் ஒருவன் இடத்தில் வராது (939) என்பான் வள்ளுவன். மஹாபாரதக் கதையின் அடிப்படையே சூதாட்டம்தான் என்பதை நாம் அறிவோம். மனு ஸ்ம்ருதியும் சூதாட்டத்தைக் கண்டிக்கிறது. இது போல திருவள்ளுவரும் ரிக்வேத ரிஷிகளும் சூதாட்டத்தைக் கண்டிக்கின்றனர். 20-Sep-2018 3:29 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Sep-2018 10:43 am

நேரிசை வெண்பா

பிறந்த இடநினைப்பின் பேர்த்துள்ள லாகா
மறந்தேயும் மாண்பொழியும் நெஞ்சே! - சிறந்த
ஒழுக்கத்தோ(டு) ஒன்றி உயப்போதி யன்றே
புழுக்கூட்டுப் பொச்சாப் புடைத்து. 70

– அறநெறிச்சாரம்

பொருளுரை:

பெருமையிலாத நெஞ்சே! இதற்குமுன் பிறந்த இடங்களை நீ நினைந்து பார்க்கின் அவற்றை மறந்தும் திரும்ப எண்ணுதலாகாது;

ஆதலின் நீ, புழுக்கள் கூடி வாழுமிடமாகிய இவ்வுடலைப் பெற்றதால் உண்டாம் மறதியைக் கெடுத்து பெரியோர் ஒழுக்கத்தில் நின்று துன்பத்தினின்றும் உய்தி.

குறிப்பு:

உடைத்தல் - நொறுக்குதல்; கெடுத்தல். உய்தல் - தப்பிப் பிழைத்தல்.

மேலும்

தங்கள் வாசிப்பிற்கும், அருமையான கருத்திற்கும் நன்றி. 18-Sep-2018 10:04 pm
சென்ற வாரத்தின் சிறந்த படைப்புகளின் தொகுப்பு ஒரு பார்வை - எழுத்து.காம் தங்கள் படைப்பு தேர்வானதிற்கு பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கிய பயணம் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் ----------------------------- சமூகத்திற்கும் தனிமனிதனுக்கும் வாழ்க்கை நெறிகளையும் ஒழுக்கக் கோட்பாடுகளையும் மரபுக் கவிதையில் எடுத்துரைக்கும் வெண்பா , அறநெறி என்றால் 'கிலோ என்ன விலை' என்று மக்கள் கேட்கும் இந்தக் காலகட்டத்தில் ஒவ்வொருவரும் படித்துப் பின்பற்ற வேண்டிய அற்புதமான படைப்பு . 18-Sep-2018 5:39 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
09-Sep-2018 5:47 pm

இன்னிசை வெண்பா

கண்ணுள்ளுங் காண்புழிக் காதற்றாம் - பெண்ணின்
உருவின்றி மாண்ட உளவாம் - ஒருவழி
நாட்டுள்ளும் நல்ல பதியுள - பாட்டுள்ளும்
பாடெய்தும் பாடல் உள. 63

- நான்மணிக்கடிகை

பொருளுரை:

மக்களின் கண்களுள்ளும் ஆராயுமிடத்து -விரும்பப்படுதலான கண்ணோட்டமுடைய கண்களும் உண்டு.

பெண்மக்களுள் அழகில்லையாயினும் மாட்சிமைப்பட்ட இயல்புகள் உள்ளனவாகும்.

ஒரு நாட்டினுள்ளும் எங்கேனும் ஒரு பகுதியில் வளமான ஊர்களுள்ளன.

பாட்டுகளுள்ளும் பெருமை மிக்க பாட்டுகளிருக்கின்றன.

கருத்து:
கண்களுள்ளும் விரும்பப்படும் கண்ணோட்டமென்னும் கண்களுள்ளன:
அழகில்லாத பெண்டிருள்ளும் மாட்சிமைப்பட்ட நல்லியல்

மேலும்

கருத்திற்கு நன்றி, 18-Sep-2018 9:56 pm
சென்ற வாரத்தின் சிறந்த படைப்புகளின் தொகுப்பு ஒரு பார்வை - எழுத்து.காம் தங்கள் படைப்பு தேர்வானதிற்கு பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கிய பயணம் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 18-Sep-2018 5:16 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
13-Sep-2018 7:02 pm

இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா

என்னானும் ஒன்றுதம் கையுறப் பெற்றக்கால்
பின்னாவ தென்று பிடித்திரா - முன்னே
கொடுத்தார் உயப்போவர் கோடில்தீக் கூற்றம்
தொடுத்தாறு செல்லும் சுரம். 5

- நாலடியார்

பொருளுரை:

யாதாயினும் ஒரு பொருளை தமது கையில் கிடைக்கும்படி பெறுவராயின் மூப்புக் காலத்தில் பயன்படுவதென்று இறுகப் பிடித்துக்கொண்டு சும்மா இராமல் இளமையிலேயே அறஞ் செய்தவர் நடுவுநிலைமையுள்ள அருளில்லாத கூற்றுவன் கயிற்றாற் கட்டிக் கொண்டுபோகின்ற காட்டு வழியை தப்பிப் புண்ணிய உலகம் புகுவார்.

கருத்து:

இளமையிலேயே அறஞ் செய்தவர் புண்ணிய உலகம் புகுவர்.

விளக்கம்:

சிறிது கிடைத்தாலும் அறஞ் செய்க என்

மேலும்

கருத்திற்கு நன்றி. 14-Sep-2018 9:01 am
முன்னே கொடுத்தார் உயப்போவர் - நாலடியார் ௫ நாலடியார் காட்டும் நல்வழி தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்த படைப்பு பாராட்டுக்கள் 13-Sep-2018 8:48 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 6:08 pm

கலி விருத்தம்
(விளம் விளம் மா கூவிளம்)
(மாச் சீரின் இறுதியில் குறிலோ, குறில்+ஒற்றோ தான் வரும். நெடில், நெடில்+ஒற்று வராது)
(விளம் வருமிடத்தில் மாங்காய்ச்சீர் வரலாம்)

கதிரவ னனையதங் கணவ ரேர்முகம்
எதிருற மலருமற் றேதி லார்முக
மதியநோக் கிடவிதழ் வாடிக் கூம்புமால்
சதியர்வாண் முகமெனுஞ் சலசப் பூவரோ. 17

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

கதிரவனைப் போன்ற தங்கள் கணவரின் அழகிய முகம் எதிர் வரக் கண்டு மலரும் முகம், பிற அன்னியர்களின் நிலவு போன்ற முகத்தை நோக்கும் போது இதழ் வாடி கூம்பிவிடுவதால், கற்புடைய மனைவியரின் ஒளி பொருந்திய முகம் தாமரை மலர் போன்றதோ என்று

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 5:34 pm

அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
காய் 4 / மா தேமா

முதல்வியிவள் துணைவனே தெய்வமென்றாள் அவன்சிற்றில்
..மோக்க மென்றாள்
அதிலவனோ டுறைதல்சா லோகசா மீபமென்றாள்
..அவன்கை தீண்டி,
மதமொடுமே யடித்தல்சா ரூபசாயுச் சியமென்றாள்
..மயற்பேய் கொண்டாள்
பதவியெலா மீன்றோர்பா லிருக்கநண்ப னொடுமெலிந்தாள்
..பசிநோ யுற்றே. 15

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

எல்லா நலங்களும் பெற்றோர் வீட்டில் இருக்க, துணைவனுடன் கூடி வாழும்பொழுது மெலிவும் பசியும் எய்திய தலைவியானவள் தன் துணைவனே தெய்வம்; அவன் வாழும் சிறு வீடே பேரின்பப் பெருவீடாகிய மோட்சம். அவ்வீட்டில் அவனுடன் இணைந்து

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Jan-2018 12:35 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. 6

சிறந்த பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், அடாத காரியங்களைச் செய்யக் கூசுந்தன்மை ஒருவன் அழகுடையவனாதலைக் காட்டிலும் மிக்க சிறப்புடையது.

'அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு' (1014 நாண் உடைமை)

ஆதலின், 'நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் (960 குடிமை), 'நலஞ்சுடும் நாணின்மை நின்றக்கடை’ (1019 நாண் உடைமை)' ஆதலால் நாணுடைமை நலனுடைமையின் சிறந்ததாம்.

நாணாவது செய்யத் தகாதனவற்றிற்கு உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
12-Aug-2017 11:59 am

னேரிசை வெண்பா

கனைகடல் தண்சேர்ப்ப! கற்றறிந்தார் கேண்மை
நுனியின் கரும்புதின் றற்றே1 - நுனிநீக்கித்
தூரின்தின் றன்ன தகைத்தரோ பண்பிலா
ஈரமி லாளர் தொடர்பு. 138 – கல்வி, நாலடியார்

பொருளுரை:

ஒலிக்கும் கடலின் குளிர்ந்த துறையின் தலைவனே!

கற்று மெய்ப் பொருள் அறிந்து ஒழுகுபவர்களின் பண்புடைய நட்பு கரும்பை அதன் நுனியிலிருந்து தின்று சுவைப்பதைப் போன்றது.

நுனிக் கரும்பை வெட்டி எறிந்து விட்டு அடிப்பகுதியிலிருந்து அதனைத் தின்றாற் போன்ற தன்மையை உடையது அக் கல்விப் பண்பும் அன்பும் இல்லாதவரது நட்பு.

கருத்து:

கற்றோர் நட்பு வரவர வளர்ந்து இனிக்கும் தன்மை உடையது.

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (261)

சத்யா

சத்யா

Chennai
யாழ்வேந்தன்

யாழ்வேந்தன்

திருவண்ணாமலை
ஆரோ

ஆரோ

விழுப்புரம்,(சென்னை)
ஷிபாதௌபீஃக்

ஷிபாதௌபீஃக்

பொள்ளாச்சி

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (262)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Kavitha V

Kavitha V

Bangalore

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (270)

தம்பு

தம்பு

UnitedKingdom
user photo

மேலே