Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  5550
புள்ளி:  5693

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
24-Sep-2017 11:56 am

இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா

இன்சொலால் அன்றி இருநீர் வியன்உலகம்
வன்சொலால் என்றும் மகிழாதே - பொன்செய்
அதிர்வளையாய்! பொங்கா(து) அழல்கதிரால் தண்என்
கதிர்வரவால் பொங்கும் கடல். 18 - நன்னெறி

பொருளுரை:

பொன்னாலே செய்யப்பட்ட ஒலிக்கின்ற வளையல்களை உடையவளே!

கடலானது குளிர்ச்சி பொருந்திய கிரணங்களை உடைய சந்திரன் வருகையினால் பொங்கும்;

அதுவன்றி, வெம்மை பொருந்திய கிரணங்களை உடைய சூரியன் வருகையினாலே பொங்காது.

அதுபோல, பெரிய கடல் சூழ்ந்த பரந்த உலகத்திலுள்ளவர்கள், இன்சொலால் அன்றி வன்சொலால் என்றும் மகிழாது.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Sep-2017 9:41 am

இன்னிசை வெண்பா

ஈத்த வகையாற் உவவாதார்க் கீப்பின்னா
பாத்துண லில்லா ருழைச்சென் றுணலின்னா
மூத்த விடத்துப் பிணியின்னா வாங்கின்னா
ஓத்திலாப் பார்ப்பா னுரை. 21 இன்னா நாற்பது

பொருளுரை:

கொடுத்த அளவினால் முகமலர்ச்சி இல்லாதவர்க்கு வேண்டுமளவு கொடுக்க இயலாதது துன்பமாகும்.

தென்புலத்தார் முதலாயினார்க்கும், துறந்தார் முதலாயினார்க்கும் பகுத்து உண்ணுதல் இல்லாதவரிடம் போய் உண்பது துன்பமாகும்;

முதுமையுற்ற பொழுதில் நோய் உண்டாவது துன்பமாகும்;

அவ்வாறே, வேதத்தை ஓதுவது இல்லாத பார்ப்பனருடைய சொல் துன்பமாகும்.

உவவாதார்க்கு ஈப்பின்னா என்பதனை,

தன்னிடம் உதவி கேட்பவர் முகம் மலர்ந்து மகிழும

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Sep-2017 8:39 am

இன்னிசை வெண்பா

முப்பொருள் உண்மை தெளிவான் அருஞ்சீலன்
முப்பொருள் உண்மை யுடையான் அருமுனிவன்
முப்பொருள் உண்மை மடுப்பானிறை யாங்கு
முப்பொருள் உண்மைக் கிறை. 16 இன்னிலை

பொருளுரை:

அறம் பொருள் இன்பம் என்ற மூன்று பொருள்களின் உண்மை இயல்புகளை யுணர்ந்து தெளிந்தவன் அருமையான நல்லொழுக்க முடையவனாவான்.

அம்மூன்று பொருள்களின் உண்மையறிவுடையவன் அரிய தவ முனிவனாவான்.

அம்மூன்று பொருள்களின் உண்மையை மனிதர்கட்குக் காட்டி வளர்ப்பவன் அரசனாவான்,

அம்மூன்று பொருள்களும் மெய்ப் பொருளுக்கு உறைவிடமாம்.

கருத்து: அறம் பொருள் இன்பம் என்ற மூன்று பொருள்களின் இயல்புணர்ந்து தெளிந்தவன் நல்லொழுக்கம் உள்ளவன் ஆவான

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
22-Sep-2017 8:43 pm

கெட்டேம் இதுவெம் நிலைஎன்று சார்தற்கண்
நட்டவர் அல்லார் நனிமிகு பவர்சுற்றம்
பெட்டது சொல்லிப் பெரிதிகழ்ந்(து) ஆற்றவும்
எட்டவந்(து) ஓர்இடத்(து) ஏகி நிற்பவே. 48 வளையாபதி

பொருளுரை:

ஒருவர் தம் கைப்பொருள் இழந்து வறுமையுற்று யாம் பெரிதும் கெட்டொழிந்தோம் இப்பொழுது எம்முடைய நிலைமை பெரிதும் இத்தகைய இன்னாமையுடைய வறுமை நிலை கண்டீர் என்று சொல்லி ஏனையோரிடம் செல்லும் பொழுது, உண்மையாக நட்புச் செய்துள்ளவரையன்றி ஏனையராகிய மிகமிக நெருங்கிய சுற்றத்தார் தாமும் தாம் விரும்பிய குறிப்பு மொழி கூறி மிகவுந் தொலைவிலே சென்று ஓரிடத்தே தம்முட் கூடி மிகவும் இகழ்ந்திருப்பார் என்பதாம்.

விளக்கம்:

நட்டவரும் அல்லார

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - gowtham59b60a98cdb31 அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Sep-2017 1:23 pm

காலம் மாறி போச்சு புள்ள
காலாச்சாரம் காணோம் புள்ள
கண்டுபிடிக்க யாருமில்ல
கவல மட்டும் படுறேன் உள்ள

பைத்தியம் புடிச்சு திரியுறாங்க
பகட்டா வாழுறாங்க
எந்திர வாழ்க்கையிலே அடிமையா
சாகுறாங்க..
சட்ட பேன்ட் கிழிஞ்சு போச்சு
பேஃஷனும் ஆகிப்போச்சு
பட்டிக்காட்டு பிள்ளைகளுக்கும்
பகுறு கூடிப்போச்சு..
'சாராயம்' குடிப்பதெல்லாம்
கலாச்சாரமாகிடுச்சு
'சர்க்காரும்' இதைத்தானே
நம்பித்தான் இருந்திருச்சு..
விவசாயம் அழிஞ்சு போச்சு
நிலமும் காணம போச்சு
கார்ப்பரேட் களவாணிங்க
ஆடுறாங்க கண்ணாம்பூச்சு..
நூறுநாள் வேலைத்திட்டம்
ஒருவேலையும் செய்யா திட்டம்
ஏழுநாள் கழிச்சு தானே
ஏமாத்தும் நல்ல திட்டம்..
கட்டையில பாடுவாங்க அப்போ
ராகத்

மேலும்

இயல்பாகவும் கரிசனத்தோடும் அமைந்த கவிதை. நன்று. 11-Sep-2017 3:45 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
28-Aug-2017 10:15 pm

இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா

பொறுப்பரென் றெண்ணிப் புரைதீர்ந்தார் மாட்டும்
வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும்; - வெறுத்தபின்
ஆர்க்கும் அருவி யணிமலை நன்னாட!
பேர்க்குதல் யார்க்கும் அரிது. 161 நாலடியார்

பொருளுரை:

ஆரவாரித்தொலிக்கும் அருவிகளையுடைய அழகிய மலைகள் பொருந்திய சிறந்த நாடனே!

பொறுத்துக் கொள்வார் என்று நினைத்து மாசு நீங்கிய பெரியோரிடத்திலும் அவர் வருந்தத்தக்க பிழைகளைச் செய்யாதிருத்தல் வேண்டும். அவ் வருத்தத்தால் உண்டாகுந் தீங்கை நீக்கிக் கொள்ளுதல் எத்தகையவர்க்கும் இயலாது.

கருத்து:

பெரியோரை அவமதித்து ஒழுகினால் தீர்வில்லாத தீங்குண்டாகும்.

விளக்கம்:

பெரியோர் பொறுத்தற்குரியோராயினு

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி. 29-Aug-2017 8:28 pm
போற்றுதற்குரிய நாலடியார் பாடலும் விளக்கமும் படித்தோம் பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் அறிவுரைகள் 29-Aug-2017 2:10 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
27-Aug-2017 11:07 pm

இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா

உறுபுலி ஊனிரை யின்றி ஒருநாள்
சிறுதேரை பற்றியுந் தின்னும்; - அறிவினால்
காற்றொழில் என்று கருதற்க கையினால்
மேற்றொழிலும் ஆங்கே மிகும். 193 நாலடியார்.

பொருளுரை:

வலிமைமிக்க புலி தனக்கேற்ற இறைச்சி யுணவில்லாமல் ஒருநாள் ஒரு வேளை சிறிய தவளையைப் பிடித்துந் தின்னும்;

ஆதலால், தமக்குரிய அறிவு மேம்பாட்டினால், எதனையும் காலால் செய்தற்குரிய சிறுதொழிலென்று யாரும் கருதாதிருப்பராக;

அச்சிறு தொழிலையும் பொருள் செய்தொழுகும் முயற்சியினால் உயர்ந்த தொழிலும் அதிலிருந்தே பெருகிவரும்.

கருத்து:

சிறு தொழிலையும் முயற்சியோடு திருத்தமாகச் செய்ய வேண்டும்.

விளக்கம்:

உவமத்த

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி, ஆவுடையப்பன். 29-Aug-2017 8:27 pm
போற்றுதற்குரிய நாலடியார் பாடலும் விளக்கமும் தொழில் மேன்மை கருத்துக்களும் சிந்திக்க வைத்தன பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் அறிவுரைகள் 29-Aug-2017 2:14 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
27-Aug-2017 10:58 pm

இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா

இசையா தெனினும் இயற்றியோர் ஆற்றால்
அசையாது நிற்பதாம் ஆண்மை - இசையுங்கால்
கண்டல் திரையலைக்குங் கானலந் தண்சேர்ப்ப!
பெண்டிரும் வாழாரோ மற்று. 194 - நாலடியார்.

பொருளுரை:

தாழையை அலைகள் சிதைக்கின்ற கடற்கரைச் சோலையையுடைய குளிர்ந்த துறைவனே!

மேற்கொண்ட காரியம் ஊழ்வினையினால் எளிதிற் கூடி வராதாயினும், அவ்வூழ் இப்பிறவியில் வழி செய்துவிட்ட ஒரு வகையினால் தளராமல் நின்று முயல்வதே ஆடவர்க்குரிய ஆண்மைப் பண்பாகும்;

மற்று, ஊழ்கூட்டுதலால் ஒன்று எளிதிற் கூடி வருமாயின் பெண்மக்களும் அதனை முடித்துப் பெருமையடையாரோ!

கருத்து:

ஊழ் கூட்டாதவிடத்தும், அரிய காரியங்களைச் செய்தலில

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி 29-Aug-2017 8:24 pm
ஆண்மை போற்றுதற்குரிய நாலடியார் பாடலும் விளக்கமும் படித்தோம் பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் அறிவுரைகள் அடங்கிய வெண்பாக்கள் 29-Aug-2017 2:19 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
03-Apr-2017 10:19 pm

பார்வைக் கணையது பாவனா கண்களில் தென்படுது;
கார்கூந் தலதனைக் கண்டுமே பொங்குதெந் தன்மனமே!
கூர்த்த மதியினள் கொள்கையின் மாட்சிமை காண்கிறது;
சீர்மைச் சிறப்புமே சிற்றிடைப் பெண்ணிடம் சேர்ந்திடுதே!

- வ.க.கன்னியப்பன்

கலித்துறையின் ஒரு வகை கட்டளைக்கலித்துறை. கட்டளை= எழுத்தின் அளவு. இக்கலித்துறையில் நான்கடிகளிலும் எழுத்தெண்ணிக்கை ஒரே மாதிரியாக வருவதால் இப்பெயர் பெற்றது. காரிகை நூற்பாக்கள் அனைத்தும் கட்டளைக் கலித்துறை யாப்பில் அமைந்தவை. காரிகைக்குப் பின் வந்த இலக்கணங்களில் கட்டளைக்கலித் துறையின் இலக்கணம் சொல்லப்படுகிறது. கோவை எனும் சிற்றிலக்கியம் முழுமையும் கட்டளைக் கலித்துறையால் அமைந்தது.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-May-2015 9:58 pm

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வரும்ஒளிம யம்! 1

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வருமே ஒளி! 2

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேசாவி யாய்ஆகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேதிறவு கோலாகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3a

மேலும்

Sonnet: For Success In Life Success in life does come not overnight; An ambition and aim begin the try; A sustained labor makes the future bright; At times, despair could make you even cry. Self-confidence is key to success prime; A hasty mind can’t make foray at all; Correct your deficiencies all the time; In others’ court always, you keep the ball. But emulate the good achieved by next; The road you take is not the same always; The problems cropping up can keep you vexed; But you maintain that principled a base. The grace of God dictates the things on earth; God gave each one a purpose in the birth. Copyright by Dr John Celes 20-05-2015 Dr. A.Celestine Raj Manohar M.D., 13-Jun-2017 12:08 pm
எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி ----மூலக் கவிதையை பதிவு செய்யவும் 13-Jun-2017 11:38 am
கருத்திற்கு நன்றி, சேயோன். மூலக் கவிதையையும் வாசித்துப் பாருங்கள். எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி. 23-Sep-2015 11:35 am
சிறந்த வெண்பாக்கள். சிறப்பான மொழிபெயர்ப்பு. 26-May-2015 8:02 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Aug-2015 4:02 pm

அவுத்துவுட்டா எங்க அபேஸ்ஆகு மோன்னு
கவுத்துவுட்டா கூடக் களவு! - செவுத்துவொட்டாப்
போட்டாலும் போயிடுதே கல்யாண வூடுகளில்
ஜோட்டாலும் வேதனைஅச் சோ! 5

கந்தா! கடம்பா! கடன்கேட்டா நோட்டையெண்ணி
இந்தான்னு நீட்ட எவனிருக்கான்? - சொந்தத்தில்
வேதாளம் தானிருக்கா! அல்லா வுதீன்விளக்கும்
தோதா இருக்குதா? சொல்லு! 6

இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா

கந்தா! கடம்பா! உடன்வா வெனகூப்டா
சொந்தமென ஓடிவர உத்தாரம் - பந்தமுடன்
சொல்ல தமன்னா வருவாரா? தங்கமென
வெல்லமெனத் தாங்கிடுவேன் நான்! - வ.க.கன்னியப்பன் (ஆகாசம்பட்டு பாணி வெண்பா)

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி. கல்யாண வீடுகளில் செருப்புகளை கால்களிலிருந்து அவிழ்த்துப் போட்டாலும், திருட்டு போய்விடுமே என்று தனித்தனியாகவும், செருப்புகளை மாற்றி கவிழ்த்துப் போட்டாலும், சுவரோரமாகப் போட்டாலும் திருட்டு போய் விடுகிறது; வேதனைதான் அச்சச்சோ என்று வருத்தப் படுகிறார். சோடு, ஜோடு: a pair, a couple, சோடி; a pair of shoes, செருப்பு; 19-Aug-2015 8:35 am
முதல் வெண்பாவின் பொருள் எனக்கு அவ்வளவாகத் தெரியவில்லை ! இரண்டும் மூன்றும் ரொம்ப அழகு..தமனாவைப் போலவே சிக்குன்னு! 19-Aug-2015 8:16 am
கருத்திற்கு நன்றி, ஜின்னா. 19-Aug-2015 7:54 am
சிறப்பான வெண்பாக்கள்... அருமை ஐயா... வாழ்த்துக்கள் தொடருங்கள்.... 19-Aug-2015 12:12 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
15-Sep-2016 12:53 pm

பரிசு பெற்ற நேரிசை வெண்பா

பண்புடையர் ஆதல்; பழகுசொல் பேசுதல்;
நண்பரைப் பேணுதல்; நன்னயமாய் – புண்ணன்ன
வஞ்சகத்தை வேரறுத்து மாண்புறவே நல்லவற்றை
நெஞ்சில் நிறுத்துதம்பி நீ! – எஸ்.பி.இராமையா, புதுப்பாக்கம்

பரிசு பெற்ற நேரிசை வெண்பா

தஞ்ச மெனஉன் தயவுக்காய்க் காத்திருப்பர்;
கொஞ்சிக் குலமென்று கூவிடுவார்; - நஞ்சுடனே,
வஞ்சனையும் சூதும் வழியாகக் கொண்டிருப்பார்;
நெஞ்சில் நிறுத்துதம்பி நீ! – நம்பிக்கை நாகராசன்

நான் அனுப்பிய:
ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா

நெஞ்சில் உரமுமின்றி நேர்மைத் திறமுமின்றி
வஞ்சனை செய்வார் இருப்பரே – தஞ்சமென
கொஞ்சமும் அன்னாரை கொள்ளலா காதென்றே
நெஞ்சில் நிறுத்துதம்

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி. 19-Sep-2016 7:08 pm
போற்றுதற்குரிய கவிதை (வெண்பாக்கள்) பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கிய படைப்புகள் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 19-Sep-2016 5:19 pm
தங்கள் தெளிவான கருத்திற்கு நன்றி. 15-Sep-2016 2:44 pm
நல்ல கருத்துக்களுடைய வெண்பாக்கள்தான் எழுதியிருக்கிறீர்கள்; பரிசு கிடைத்திருக்கலாம்.. மற்றவர்களுடைய வெண்பாக்களையும் கொடுத்துள்ளதைப் பாராட்டுகின்றேன்.. அவற்றிற்கும் தங்களுடையதற்கு இடையே காணப்படும் ஆற்றொழுக்கு நடையினை அறிந்துகொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். 15-Sep-2016 1:40 pm
மேலும்...
கருத்துகள்
மேலே