Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  11845
புள்ளி:  8072

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
12-Jun-2021 4:10 pm

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
(விளம் மா தேமா அரையடிக்கு)

சங்கையின் மதுர தோஷஞ்
..சலதோஷம் பீந சங்கள்
செங்கயற் கண்ணின் தோஷஞ்
..செவித்தோஷம் பித்த தோஷங்
கெங்கையாங் கபதோ ஷங்கள்
..கெஞ்சிடும் பச்சை யான
குங்குமப் பூவி னாலே
..கோதையே யிதனைக் கொள்ளே

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

இப்பூவால் இனிப்பினால் ஏற்பட்ட கெட்ட குணங்கள், நீரேற்றம், மூக்கு கண் செவி நோய்கள், பயித்திய நோய், சிலேட்டும் தோடம் ஆகியவை நீங்கும்

மேலும்

டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் குங்குமப்பூ இனிப்பினால் வரும் கெட்ட வியாதிகளை போக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இன்றும் ஸ்வீட் கடைகளில் கண்ணுக்குத் தெரியும்படி யாகவே இணைப்புகளின் மேல குங்குமப் பூவின் இதழ்களை வெளிப்படையாகத் தூவி வைத்திருப்பது இதைக கருத்தில் கொண்டுதான் என்றுன்று எண்ணுகிறேன் அருமையான மருத்துவ விளக்கம் ஐயா நன்றி 12-Jun-2021 6:02 pm
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
12-Jun-2021 1:21 pm

நேரிசை வெண்பா

புன்னைப்பூ பித்தமென்பார் போராடு வன்மேகம்
வின்னப்ப டாச்சித்த விப்பிரமம் - பின்னுங்
கரப்பான் சொறிசிரங்குங் காணா தகற்றும்
உரப்பாக வேமயக்கு முன்

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

இது மேகம், சித்தவிப்பிரமம், சன்னி, கரப்பான், படை, விரணம் இவற்றை நீக்கி மயக்கமுண்டாக்கும்; பித்தமாகும்;

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 9:46 pm

நேரிசை வெண்பா

காவிரிநீ ராற்பொருமல் காசசுவா சஞ்சோபை
நீவுதொண்டைக் கட்டிளைப்பு நீரேற்றம் - பூவுலகின்
மன்னுதிரக் கட்டியொடு வாயுலரல் என்பவைபோம்
பின்னுடற்குக் காந்தியுமாம் பேசு

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

வயிற்றுப்பல், இருமல், இரைப்பு, வீக்கம், கபக்கட்டு, ஆயாசம், நீர்ப்பிடிப்பு, இரத்த குன்மம், நாவறட்சி போன்றன காவேரி நீர் உண்பதால் நீங்குமென்பர்.

மேலும்

டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் காவிரி நீரின் மருத்துவ குணங்களை அற்புதமாக கண்டெடுத்த தேரைய சித்தரின் உண்மை உங்கள் வாயிலாக மக்கள் எத்தனைபேர் இன்று அறிந்து கொள்கிறார்கள் நன்றி 11-Jun-2021 10:25 pm
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 9:28 pm

நேரிசை வெண்பா

தாம்ரபர ணிப்புனலாற் சர்வசுரம் பித்துவிழித்
தூம்பிரமுட் காய்ச்சல் சுவாசநோய் - தேம்பிமிகக்
கக்குகய மென்புருக்கி கைகால் எரிவுடனே
மிக்குறுதா கங்களும்விள் போம்

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

இந்நீரைப் பருகினால் பலவிதமான சுரநோய்கள், பித்த தோடம், கண்புகைச்சல், உட்சுரம், சுவாசநோய், சயம், எலும்புருக்கி, கைகால் எரிவு, அதிதாகம் இவற்றைப் போக்கும்.

மேலும்

டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் தமிர பரமி ஆறு ஒடிமிடத்து மண்ணில் தாஸ்மிரச் சத்துக்கள் உள்ளன.ஆற்றின் தண்ணீர் அந்த தாமிர மண்ணின் மருத்துவ குணங்களை கலந்து மக்களுக்கு கொடுக்கிறது இதைத் தெரிந்த diyhyhstksli இந்த ஆற்றிர்கு தாமிர பரணி என்று பெயர் வத்துள்ளர்கள் என்றி மக்கள் இன்று இப்பாடலின் மூலம் தெரிந்து கொள்வார்கள் நன்றி. 11-Jun-2021 10:33 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 10:20 am

தேமா. கூவி. கூவி. விளம். புளிமா நானும். வீதியின் பாதையில் ஒருமுனை நடக்க மீனும் மின்னிய தென்னெதிர் முனையில ருகிட ஏனு மாமயில் வெண்ணில வழகசைந் துவர ஊனு ருக்கண்டு குனிந்தேன் முறையவ ளென்றே .......

மேலும்

டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம். படித்தமைக்கும் பாராட்டியமைக்கும் மிக்க நன்றி ஐயா. 11-Jun-2021 1:13 pm
அருமையான கலித்துறை! வாழ்த்துகள் ஐயா! 11-Jun-2021 11:52 am
Dr.V.K.Kanniappan - கிருஷ்ணமூர்த்தி அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
10-Jun-2021 6:28 pm

உலகை உருவாக்கிய நும்பங்கு ஊரறியும்;
சிலவை சொல் கேட்டு சிந்தை சுணங்காதீர்.
பாரதியின் புதுமை பெண் பாங்காய் நடப்பீரே!
பாவிதம் புழுக்கத்தை காணாது கடப்பீரே!
சங்கதமிழ் கண்டெடுத்த சிங்க பெண்ணவள் நீ!
வங்ககடல் ஆண்டவர்தம் தங்கத்தமிழ் மகள் நீ!
இலக்கியம் வென்றெடுத்த எங்களின் எழிலாள் நீ!
உலகையே பெற்றெடுக்கும் கங்கையின் ஒப்பாள் நீ!
இளங்கோ படைத்திட்ட கோபக்கண்ணகியும் நீ!
துலங்கும் எழில் வடியும் கலை மாதவிமகளும் நீ!
ஆத்திச்சூடி நல்கிட்ட தமிழ்பாட்டி அவ்வையும் நீ!
எத்திக்கும் தித்திக்கும் திருப்பாவை கோதை நீ!

உலகை உருவாக்கிய நும்பங்கு ஊரறியும்;
சிலவை சொல் கேட்டு சிந்தை சுணங்காதீர்.
பாரதியின் புதுமை பெண் பாங்க

மேலும்

நன்றி அய்யா பெண்ணின் பெருமை (வீட்டில் அலுவலகத்தில்அனைத்து இடங்களிலும் பெண்டிர் படும் அல்லலை எதிர்த்து போராடும் பெண்மையை போற்றும் பாடல்) என்றுதான் பதிவிட்டேன் ஆயினும் அடைப்புக்குறி தட்டெழுத்து செய்யும் பொது எங்கோ தவறு நிகழ்ந்துள்ளது தற்போது கூட அதை சரி செய்ய இயலவில்லை 11-Jun-2021 1:04 pm
’வீட்டில் அலுவலகத்தில்அனைத்து இடங்களிலும் பெண்டிர் படும் அல்லலை எதிர்த்து போராடும் பெண்மையை போற்றும் பாடல்’ இதைத் தலைப்பில் பதியாமல் பாடலின் ஆரம்பத்தில் பதியுங்கள். 11-Jun-2021 7:32 am
Dr.V.K.Kanniappan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
10-Jun-2021 9:53 pm

நேரிசை ஆசிரியப்பா

கொஞ்சும் கிளியே தூது சென்று
வஞ்சியி டஞ்சொல் கிளியே கிளியே
மாஞ்சோ லையில் நானும் காத்தி
ருக்கே னென்று சொல்கிளி யேசொல்
கிளியே யென்கிளி யேநீ சொல்லு
யென்னன் பிடம்போய் சொல்லு கிளியே
நீயும் விரைந்து சென்று
கூற வளிடமே பறந்து செல்லே
................

மேலும்

டாக்டர் அவர்களுக்கு. வணக்கம் தங்களின் பாராட்டடில் பெரி மகிழ்ச்சி ஐயா நன்றி.. 11-Jun-2021 9:12 am
கொஞ்சுங் கிளியே தூதுசெல் ஒரு அருமையான எளிமையான நேரிசை ஆசிரியப்பா! வாழ்த்துகள் ஐயா! 11-Jun-2021 7:29 am
Dr.V.K.Kanniappan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
09-Jun-2021 2:25 pm

கலித்துறை,

வெள்ளை யருள்ளத்தில் வெண்மையு மில்லைவி சாலமுந்தான்
கொள்ளை பலகண்ட மொத்தமண் தன்னுட தென்றிணைத்தார்
அள்ளி யெடுத்துச்சென் றார்வைர தங்கத்தின் ஆபரணம்
கொள்ளை யனைநம்பி போகவன் பாதைசெல் லும்நரகே

நேரிசை வெண்பா


இந்திய மக்களை இத்தாலி கொண்டுபோய்
விந்தைபோர் செய்யவிட செத்தோமே -- விந்தைதானே
ஜப்பானில் ஜெர்மனி ஆப்ரிக்கா போரில்நாம்
தப்பிடாசெத் தோமேன் பகரு

வெள்ளையன் அவன் விரோதி நாட்டினருடன் முதலாம் உலகப்போர்
இரண்டாம் உலகப்போருக்கெல்லாம் இத்தியருக்கு வெள்ளையன்
சிப்பாய் உடை மாட்டிப்பல நாடுகளிலும் போரில் உள்ளேதள்ளி
தேவையில்லாமல் சாகடித்தான். உலகின் மக்களிடம் எந்த விரோதமும்
இல

மேலும்

தன்வேட்டி கிழிந்திருக்க எதற்கு எதிராளிக்கு பட்டு வேட்டி (உயிரை விடுதல்) ஏனென்று அன்றே பலரும் எழுப்பிய வினாதான் அது. இன்று அதை ஞாபகப் படுத்தியுள்ளேன் அவ்வளவுதான். நன்றி 10-Jun-2021 9:45 pm
வரலாறு சொல்லும் வெண்பா ராணுவத்தில் சேர்ந்தவர்கள் ஆணையைத்தானே ஏற்க முடியும் இரண்டாம் உலகப்போரில் ஹிட்டலருக்கு எதிரான போரில் பிரிட்டிஷ் ராணுவத்திற்கு இந்தியப் படைவீரர்கள் உதவ வேண்டும் என்று சொன்னார் காந்திஜி . பர்மா எல்லையில் நேத்தாஜியின் ஆசாத் ஹிந்த் படைகள் இந்திய பிரிட்டிஷ் படையை அடித்து நொறுக்கினர் . இரண்டு ஜிக்களின் செயல் .எது சரி ? இரண்டும் சரிதான் 10-Jun-2021 4:40 pm
டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் தாங்கள் வாசித்தமைகும் பாராட்டி யமைக்கும் நன்றி ஐயா. 09-Jun-2021 4:24 pm
வீணாய் செத்தோமே என்ற பாடல், அருமையான தேமா புளிமாங்காய் கூவிளம் கூவிளம் கூவிளங்காய் என்ற சீர் ஒழுங்கில் கருத்துடன் அமைந்த கலித்துறை என்றும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் . (அல்லது) அருமையான கட்டளைக் கலித்துறை என்றும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். மிகச் சிறப்பு. வாழ்த்துகள் ஐயா. 09-Jun-2021 3:46 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Jan-2018 12:35 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. 6

சிறந்த பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், அடாத காரியங்களைச் செய்யக் கூசுந்தன்மை ஒருவன் அழகுடையவனாதலைக் காட்டிலும் மிக்க சிறப்புடையது.

'அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு' (1014 நாண் உடைமை)

ஆதலின், 'நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் (960 குடிமை), 'நலஞ்சுடும் நாணின்மை நின்றக்கடை’ (1019 நாண் உடைமை)' ஆதலால் நாணுடைமை நலனுடைமையின் சிறந்ததாம்.

நாணாவது செய்யத் தகாதனவற்றிற்கு உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
12-Aug-2017 11:59 am

னேரிசை வெண்பா

கனைகடல் தண்சேர்ப்ப! கற்றறிந்தார் கேண்மை
நுனியின் கரும்புதின் றற்றே1 - நுனிநீக்கித்
தூரின்தின் றன்ன தகைத்தரோ பண்பிலா
ஈரமி லாளர் தொடர்பு. 138 – கல்வி, நாலடியார்

பொருளுரை:

ஒலிக்கும் கடலின் குளிர்ந்த துறையின் தலைவனே!

கற்று மெய்ப் பொருள் அறிந்து ஒழுகுபவர்களின் பண்புடைய நட்பு கரும்பை அதன் நுனியிலிருந்து தின்று சுவைப்பதைப் போன்றது.

நுனிக் கரும்பை வெட்டி எறிந்து விட்டு அடிப்பகுதியிலிருந்து அதனைத் தின்றாற் போன்ற தன்மையை உடையது அக் கல்விப் பண்பும் அன்பும் இல்லாதவரது நட்பு.

கருத்து:

கற்றோர் நட்பு வரவர வளர்ந்து இனிக்கும் தன்மை உடையது.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
03-Apr-2017 10:19 pm

கலித்துறையின் ஒரு வகை கட்டளைக்கலித்துறை. கட்டளை= எழுத்தின் அளவு. இக்கலித்துறையில் நான்கடிகளிலும் எழுத்தெண்ணிக்கை ஒரே மாதிரியாக வருவதால் இப்பெயர் பெற்றது. காரிகை நூற்பாக்கள் அனைத்தும் கட்டளைக் கலித்துறை யாப்பில் அமைந்தவை. காரிகைக்குப் பின் வந்த இலக்கணங்களில் கட்டளைக்கலித் துறையின் இலக்கணம் சொல்லப்படுகிறது. கோவை எனும் சிற்றிலக்கியம் முழுமையும் கட்டளைக் கலித்துறையால் அமைந்தது.

கட்டளைக் கலித்துறையால் அமையும் நூற்பாவுக்கே காரிகை எனும் பெயர் உண்டு. இதன் இலக்கணத்தைக் காண்போம்.

(1) நெடிலடி நான்காய் வரும்.

(2) ஒவ்வோரடியிலும் முதல் நான்கு சீர்கள் பெரும்பாலும் ஈரசைச் சீர்களாக வரும்; சிறுபான்மை தேமா

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-May-2015 9:58 pm

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வரும்ஒளிம யம்! 1

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வருமே ஒளி! 2

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேசாவி யாய்ஆகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேதிறவு கோலாகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3a

மேலும்

Sonnet: For Success In Life Success in life does come not overnight; An ambition and aim begin the try; A sustained labor makes the future bright; At times, despair could make you even cry. Self-confidence is key to success prime; A hasty mind can’t make foray at all; Correct your deficiencies all the time; In others’ court always, you keep the ball. But emulate the good achieved by next; The road you take is not the same always; The problems cropping up can keep you vexed; But you maintain that principled a base. The grace of God dictates the things on earth; God gave each one a purpose in the birth. Copyright by Dr John Celes 20-05-2015 Dr. A.Celestine Raj Manohar M.D., 13-Jun-2017 12:08 pm
எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி ----மூலக் கவிதையை பதிவு செய்யவும் 13-Jun-2017 11:38 am
கருத்திற்கு நன்றி, சேயோன். மூலக் கவிதையையும் வாசித்துப் பாருங்கள். எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி. 23-Sep-2015 11:35 am
சிறந்த வெண்பாக்கள். சிறப்பான மொழிபெயர்ப்பு. 26-May-2015 8:02 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (265)

நன்னாடன்

நன்னாடன்

நன்னாடு, விழுப்புரம்
Dr A S KANDHAN

Dr A S KANDHAN

Chennai
Palani Rajan

Palani Rajan

vellore
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்
சத்யா

சத்யா

Chennai

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (266)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Kavitha V

Kavitha V

Bangalore

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (283)

தம்பு

தம்பு

UnitedKingdom
user photo

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே