Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  12817
புள்ளி:  10616

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
01-Dec-2022 1:35 pm

நேரிசை வெண்பா

ஆகா தெனினும் அகத்துநெய் யுண்டாகின்
போகா(து) எறும்பு புறஞ்சுற்றும்; - யாதுங்
கொடாஅ ரெனினும் உடையாரைப் பற்றி
விடாஅர் உலகத் தவர். 337

- பேதைமை, நாலடியார்

பொருளுரை:

தமக்கு உண்ண வாய்க்காதெனினும் குடத்தினுள் நெய் இருக்குமாகில் எறும்புகள் போகாமல் அக் குடத்தைச் சூழச் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும்;

அதுபோல, ஒன்றும் உதவமாட்டா ரென்றாலும் பொருள் உடையோரைச் சூழ்ந்து கொண்டு பேதைமாக்கள் விடமாட்டார்கள்.

கருத்து:

பேதைமை யென்பது, அறியாமையும் வீண்முயற்சியும் உடையது.

விளக்கம்:

இஃது எடுத்துக்காட் டுவமை. உடையார் என்றது பொருளுடையாரை;

உலகத்தவர் - பேதையர். முடிவறியாது வீண்முயற்சி செய்யும் பேதைமையின் ப

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
01-Dec-2022 1:26 pm

கலிவிருத்தம்
இயற்சீர் வெண்டளையால் அமைந்த விருத்தம்
[நேரசையில் ஆரம்பித்தால் 11 எழுத்து,
நிரையசையில் ஆரம்பித்தால் 12 எழுத்து]
(1 3 சீர்களில் மோனை)
.ஒவ்வோர் அடியின் ஈற்றுச்சீர் மாச்சீராகும்!

கண்ணின் மணியெனக் காட்டும் ஒளியே
பெண்ணின் குணமெனப் பேசிடும் நாணம்!
உண்ணும் உணவினில் ஒன்றும் சுவையே
எண்ணும் பொழுதினில் ஏற்படும் இன்பம்!

– வ.க.கன்னியப்பன்

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
01-Dec-2022 12:25 pm

கிறுக்கர் எழுத்தில் கிறுக்கிடும் காதல்
வெறுப்பர் சிலரதின் வேரை-- அறுப்பர்
தமிழதில் உள்கித் தழைக்கப் புனைவீர்
அமிழ்தை தமியராய் ஆம் !


தமிழ்ப்பாவென காதல் சொல்லை முறையற்ற வகையில் சிலர்
வெறியாக கிறுக்குவதை விட்டு எளிய அமிழ்தப் பாவாம் தமிழில்
இலக்கணமாய் புனை என்கிறார்

மேலும்

பாமணி என்று திருத்தி வாசிக்க வேண்டும் ஐயா 01-Dec-2022 2:28 pm
Dr பாவலர் பமனி ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம். தங்கள் பாராட்டில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா 01-Dec-2022 2:27 pm
தூங்கிசைச் செப்பல் ஓசை உடைய இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா நன்று; வாழ்த்துகள். 01-Dec-2022 1:12 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
30-Nov-2022 12:35 pm

விருத்தக் கலித்துறை சதியின் கொடுமை சகிப்பதெப்படி நீவீர் உரைப்பீர் விதியின் கொடுமையாம் வீண்புலம்பல துண்மை யறிவாய் சதிவிதி மீறித்தன் சாணக்கியத் தாலே யழிந்தார் எதிலு மிரண்டை யெதிர்கொண்டிட வாழ்க்கை எளிதே

மேலும்

யெதிர் என்பதையும் திருத்தம் செய்தேன் நன்றி ஐயா 30-Nov-2022 7:12 pm
Dr பாவலர் பாமணி அவர்களுக்கு வணக்கம். தங்களின் பாராட்டிற்கு நன்றி ஐயா 30-Nov-2022 7:02 pm
அருமையான விருத்தக் கலித்துறை! வாழ்த்துகள் ஐயா! 30-Nov-2022 5:41 pm
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
30-Nov-2022 4:05 pm

கலிவிருத்தம் எழுதுவது எப்படி?

விருத்த மேடை 66
கலிவிருத்தம் 2
(விளம் விளம் மா கூவிளம்)
(மாச் சீரின் இறுதியில் குறிலோ, குறில்+ஒற்றோ தான் வரும். நெடில், நெடில்+ஒற்று வராது)

வந்தனம் செய்திடில் வாழ்வுஞ் சீருறும்;
நிந்தனை பேசிடில் நேரும் துன்பமே!
இந்தியன் என்றசொல் ஏற்றம் நல்குமே;
சுந்தரத் தமிழினில் சொர்க்கம் காண்பமே! 1 - வ.க.கன்னியப்பன்

குறிப்பு:

எந்தவிதமான சீரொழுங்கும் இல்லாத, எந்தவிதமான இலக்கண வாய்பாட்டிலும் இல்லாத வேறு வேறு அள்வுள்ள சீர்களை வைத்து ’அவலோகிதம்’ சொல்கிறதென்று கலிவிருத்தம் என்றும், கலித்துறை என்றும், அறுசீர் விருத்தம் என்றும் சொல்லாதீர்கள். கூகுளில் தேடிப் படித்துப்

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
29-Nov-2022 3:52 pm

அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்
(காய் 4 மா தேமா)
(காய் வருமிடத்தில் விளம் வரலாம்)

ஏதிலார் பொருணோக்கி யிச்சையுறல் கவர்ந்ததொப்பாம்
..எழின்மின் னாரைக்
காதலாய் நோக்குதலே கலந்ததொப்பாம் பிறர்கேட்டைக்
..கருத லன்னார்
வேதையுறக் கொன்றதொப்பா மிவ்வாறோர் பயனின்றி
..மேவும் பாவம்
ஆதலினைம் பொறிவழியே மனஞ்செலா தடக்குவார்
..அறிவு ளோரே. 9

அறஞ்செயல், நீதிநூல்
மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

”பிறர் பொருளைப் பார்த்து ஆசைப்படுவது அப்பொருளைக் கொள்ளையிடுவதற்கு ஒப்பாகும்.

அழகிய மின்போன்ற இடையினை உடைய பிற பெண்களை ஆசையாய்ப் பார்ப்பது அம்மாதரைக் கூடியதற்கு ஒப்பாகும்.

பிறர் கெடவேண்டும் என்

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
27-Nov-2022 11:15 am

நேரிசை வெண்பா

சாந்தும் புகையும் துருக்கமுங் குங்குமமும்
மோந்தின் புறுவன மூக்கல்ல - ஏந்தின்
அலங்குசிங் காதனத்(து) அண்ணல் அடிக்கீழ்
இலங்கிதழ் மோப்பதாம் மூக்கு 201

- அறநெறிச்சாரம்

பொருளுரை:

சந்தனம், அகிற்புகை, கத்தூரி, குங்குமப்பூ முதலியவற்றை முகந்து மகிழ்வன மூக்கன்று; உயர்ந்து இனிது விளங்குகின்ற சிம்மாதனத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் அருகனின் திருவடிகளிற் பெய்து விளங்குகின்ற மலர்களை முகந்து இன்புறுவதே மூக்காம்.

குறிப்பு: அலங்கு - விளங்கு.

மேலும்

நன்று. நீங்கள் எழுத வேண்டியதை வேர்ட் டாகுமெண்டில் தயாரித்து வைத்து பின் இதில் பதிந்தால் எளிது. மேலே வலது பக்கம் பாருங்கள்.அங்கே ‘எழுது’ என்ற இடத்தில் கிளிக் செய்தால் கவிதை, கதை, கட்டுரை. நகைச்சுவை என்று வரும். அதில் கிளிக் செய்து கீழே வருமிடத்தில் பதிய வேண்டும். 28-Nov-2022 9:47 pm
ஐயா எவ்வாரு இவ்விடத்தில் கட்டுரை எழுதுவது?? நன்றி 28-Nov-2022 9:20 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
27-Nov-2022 9:13 pm

கலிவிருத்தம்
(விளம் 4)

தினந்தினம் மகிழ்ந்திடத் தெய்வமுந் துணையென
மனந்ததில் சஞ்சலம் மாறிடும் நிலையென
மனத்திடம் கொண்டவர் மாறிலா இன்பமும்
அனுதினம் பெற்றிட ஆண்டவர் நல்குவார்!

– வ.க.கன்னியப்பன்

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு மிக்க நன்றி! 28-Nov-2022 8:54 pm
மிக்க நன்றி ஐயா! 28-Nov-2022 8:53 pm
ஐயா அவர்கட்கு வணக்கம். மிகவும் எளிமையான சொற்களை பயன்படுத்தி அருமையான புனைவு. நன்றி வணக்கம் ஐயா 28-Nov-2022 7:48 am
வணக்கம் Dr கன்னியப்பன் அவர்களே.. "அவனின்றி அணுவும் அசையாது " அனுபவ வரிகள்... அருமை...!! வாழ்த்துக்கள்.. வாழ்க நலமுடன்...!! 28-Nov-2022 6:00 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Jan-2018 12:35 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. 6

சிறந்த பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், அடாத காரியங்களைச் செய்யக் கூசுந்தன்மை ஒருவன் அழகுடையவனாதலைக் காட்டிலும் மிக்க சிறப்புடையது.

'அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு' (1014 நாண் உடைமை)

ஆதலின், 'நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் (960 குடிமை), 'நலஞ்சுடும் நாணின்மை நின்றக்கடை’ (1019 நாண் உடைமை)' ஆதலால் நாணுடைமை நலனுடைமையின் சிறந்ததாம்.

நாணாவது செய்யத் தகாதனவற்றிற்கு உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

மேலும்

பாவர் டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம். நாணுதல் பெண்ணின் உரிச்சொல் என்றாலும் ஆணும் பெண்ணும் நாணும் சந்தர்ப்பங்களை விளக்கியமைக்கு மிக்க நன்றி ஐயா. 28-Jul-2021 7:18 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
03-Apr-2017 10:19 pm

கலித்துறையின் ஒரு வகை கட்டளைக்கலித்துறை. கட்டளை= எழுத்தின் அளவு. இக்கலித்துறையில் நான்கடிகளிலும் எழுத்தெண்ணிக்கை ஒரே மாதிரியாக வருவதால் இப்பெயர் பெற்றது. காரிகை நூற்பாக்கள் அனைத்தும் கட்டளைக் கலித்துறை யாப்பில் அமைந்தவை. காரிகைக்குப் பின் வந்த இலக்கணங்களில் கட்டளைக்கலித் துறையின் இலக்கணம் சொல்லப்படுகிறது. கோவை எனும் சிற்றிலக்கியம் முழுமையும் கட்டளைக் கலித்துறையால் அமைந்தது.

கட்டளைக் கலித்துறையால் அமையும் நூற்பாவுக்கே காரிகை எனும் பெயர் உண்டு. இதன் இலக்கணத்தைக் காண்போம்.

(1) நெடிலடி நான்காய் வரும்.

(2) ஒவ்வோரடியிலும் முதல் நான்கு சீர்கள் பெரும்பாலும் ஈரசைச் சீர்களாக வரும்; சிறுபான்மை தேமா

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-May-2015 9:58 pm

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வரும்ஒளிம யம்! 1

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வருமே ஒளி! 2

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேசாவி யாய்ஆகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேதிறவு கோலாகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3a

மேலும்

Sonnet: For Success In Life Success in life does come not overnight; An ambition and aim begin the try; A sustained labor makes the future bright; At times, despair could make you even cry. Self-confidence is key to success prime; A hasty mind can’t make foray at all; Correct your deficiencies all the time; In others’ court always, you keep the ball. But emulate the good achieved by next; The road you take is not the same always; The problems cropping up can keep you vexed; But you maintain that principled a base. The grace of God dictates the things on earth; God gave each one a purpose in the birth. Copyright by Dr John Celes 20-05-2015 Dr. A.Celestine Raj Manohar M.D., 13-Jun-2017 12:08 pm
எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி ----மூலக் கவிதையை பதிவு செய்யவும் 13-Jun-2017 11:38 am
கருத்திற்கு நன்றி, சேயோன். மூலக் கவிதையையும் வாசித்துப் பாருங்கள். எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி. 23-Sep-2015 11:35 am
சிறந்த வெண்பாக்கள். சிறப்பான மொழிபெயர்ப்பு. 26-May-2015 8:02 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
15-Sep-2016 12:53 pm

பரிசு பெற்ற நேரிசை வெண்பா

பண்புடையர் ஆதல்; பழகுசொல் பேசுதல்;
நண்பரைப் பேணுதல்; நன்னயமாய் – புண்ணன்ன
வஞ்சகத்தை வேரறுத்து மாண்புறவே நல்லவற்றை
நெஞ்சில் நிறுத்துதம்பி நீ! – எஸ்.பி.இராமையா, புதுப்பாக்கம்

பரிசு பெற்ற நேரிசை வெண்பா

தஞ்ச மெனஉன் தயவுக்காய்க் காத்திருப்பர்;
கொஞ்சிக் குலமென்று கூவிடுவார்; - நஞ்சுடனே,
வஞ்சனையும் சூதும் வழியாகக் கொண்டிருப்பார்;
நெஞ்சில் நிறுத்துதம்பி நீ! – நம்பிக்கை நாகராசன்

நான் அனுப்பிய:
ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா

நெஞ்சில் உரமுமின்றி நேர்மைத் திறமுமின்றி
வஞ்சனை செய்வார் இருப்பரே – தஞ்சமென
கொஞ்சமும் அன்னாரை கொள்ளலா காதென்றே
நெஞ்சில் நிறுத்துதம்

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி. 19-Sep-2016 7:08 pm
போற்றுதற்குரிய கவிதை (வெண்பாக்கள்) பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கிய படைப்புகள் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 19-Sep-2016 5:19 pm
தங்கள் தெளிவான கருத்திற்கு நன்றி. 15-Sep-2016 2:44 pm
நல்ல கருத்துக்களுடைய வெண்பாக்கள்தான் எழுதியிருக்கிறீர்கள்; பரிசு கிடைத்திருக்கலாம்.. மற்றவர்களுடைய வெண்பாக்களையும் கொடுத்துள்ளதைப் பாராட்டுகின்றேன்.. அவற்றிற்கும் தங்களுடையதற்கு இடையே காணப்படும் ஆற்றொழுக்கு நடையினை அறிந்துகொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். 15-Sep-2016 1:40 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (267)

நன்னாடன்

நன்னாடன்

நன்னாடு, விழுப்புரம்
Deepan

Deepan

சென்னை
Dr A S KANDHAN

Dr A S KANDHAN

Chennai
Palani Rajan

Palani Rajan

vellore
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (268)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Kavitha V

Kavitha V

Bangalore

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (290)

தம்பு

தம்பு

ஐக்கிய இராச்சியம்.
user photo

மேலே