Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  8136
புள்ளி:  6901

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Apr-2019 6:17 pm

நேரிசை வெண்பா

தெள்ளமிர்தும் பாலும் தெளிதேனும் தீம்பாகும்
தள்ளரிய இன்சுவையே தாங்கிடினும் - உள்ளமுறு
நூலின்பம் போல நுகருந் தொறும்பெருகி
மேலின்பம் ஆமோ விளம்பு. 192

- நூல், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

தெள்ளிய அமிர்தும், வெள்ளிய பாலும், தெளிந்த தேனும், தீம்பாகும் இனிய சுவையுடையன வாயினும், ஒள்ளிய நூலின் சுவை போல நுகரும் தோறும் பெருகி மேலும் மேலும் நிலையான இன்பம் நலமாகப் பயவாது என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்

ஆமோ என்று வினவியது ஆகாது என்னும் குறிப்பினது.

அதன் அருமை கருதி அமிர்தை முதலில் குறித்தது. விண்ணமர் பொருளாதலின் மண்ணுறு பொருள்களினும் முன்னுற வ

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Apr-2019 6:00 pm

நேரிசை வெண்பா

பத்திச் சுவையும் பழுத்த கலைச்சுவையும்
முத்திச் சுவையும் முழுதுமாய் - எத்திக்கும்
ஞான மணமே நவிலுந் தொறுங்கமழ்ந்து
கானம் புரியும் கனிந்து. 182

- தமிழ், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

தமிழ் அன்பமைதி, கலைப்பண்பு, முக்திப்பேறு முதலிய நலங்கள் ததும்பி யாண்டும் ஞான மணம் கமழ்ந்து இனிய கானம் புரிந்து அரிய சுவை சுரந்து தனியே தழைத்துள்ளது என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

தமிழ் இனிமைப் பண்புடையது என முன்னம் கண்டோம்; இதில் அதன் பலவகை நலங்களையும் சுவைகளையும் காண்கின்றோம்.

கடவுளை நினைந்து உள்ளம் கரைந்து உயிர் உருகி நிற்கும் பேரன்புக்குப் பத்த

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Apr-2019 5:53 pm

நேரிசை வெண்பா

ஆயுள் அளவை அறியார்; அளவிலா
நேய நினைவில் நிமிர்கின்றார்; - தீயுள்
விரைந்தோடி வீழ்கின்ற விட்டில்போல் நோயுள்
இரைந்தோடி வீழ்கின்றார் ஏன்று. 437

- வாழ்நாள், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

தமது ஆயுளின் அளவினைக் கருதி நோக்காமல் அளவிடலரிய அவல நினைவுகளில் அவாவி ஓடி விளக்கில் வீழ்ந்து விட்டில் மடிவது போல் மக்கள் வீணே மாண்டு படுகின்றனர் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர். இது மானிடங்களின் ஊன நிலையை உணர்த்துகின்றது.

சிறிய வாழ்நாளையும் பெரிய பல அல்லல்களையும் மனிதன் உரிமையாகப் பெற்றிருக்கிறான். அவனுடைய நிலை எவ்வழியும் பரிதாபமானது; ஆயினும் அவன் யாதொர

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Apr-2019 5:30 pm

நேரிசை வெண்பா

இம்பர் உலகெலாம் எய்தி அரசாகி
உம்பர் புகழ உறைந்தாலும் - பம்பியெழு
நீர்மேல் குமிழிபோல் நில்லாத வாழ்க்கையிது
பார்மேல் உயிர்க்குப் பயன். 427

- காட்சி, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

உலகம் முழுவதையும் தலைமையாய் அடைந்து ஏக சக்கராதிபதியாய்த் தேவர் புகழ வாழ்ந்தாலும் நீர்மேல் குமிழி போல் அவ்வாழ்வு விரைவில் அழிந்து போதலால் உயிர்க்குறுதியை உரிமையாக உணர்ந்து கொள்க என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர். இப்பாடல், என்றும் நிலையானதை நினைக என்கின்றது.

உலக வாழ்வில் அரச பதவி மிகவும் உயர்ந்தது; அரிய பல புண்ணியப் பேற்றால் அமைவது; அத்தகைய பெரிய வாழ்வும் அழிவு

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Apr-2019 10:43 am

நேரசை மட்டுமே சீர் ஆதல்:

1. வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல். 38 அறன் வலியுறுத்தல்

2. தொடிற்சுடி னல்லது காமநோய் போல
விடிற்சுட லாற்றுமோ தீ? 1159 பிரிவாற்றாமை

3. ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயலென்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால். 14 வான் சிறப்பு

இந்த மூன்று குறள்களின் ஈற்றுச்சீரினைப் (ஏழாவது சீரினை) பாருங்கள். இவை தனிக்குறில் ஒற்று, தனிநெடில், தனிநெடில் ஒற்று எனவந்த நேரசைகள். இவை நாள் என்னும் வாய்பாட்டைப் பெறும் ஓரசைச்சீர்களாம்.

தனிக்குறில் ஒன்றுமே ஈற்றுச் சீராய் வந்து ‘நாள்’எனும் வாய்பாட்டில் இயங்கும் நேரசையைக் காண்பது அரிது.

*அரிது என்றிருப்பதால்

மேலும்

நீங்கள் சுட்டிக் காட்டியிருப்பது தனி நெடில் பற்றியது. நான் குறிப்பிட்டது தனிக் குறில் பற்றியது .இது வரக்கூடாது என்ற விதியைப் படித்தேன் . எனது பாக்களில் அப்படி வந்தால் முழு அடியையும் மாற்றி அமைக்கிறேன் . தனிக் குறில் ஈற்றுச் சீரில் வராமல் பார்த்துக் கொள்கிறேன் . கி வ ஜா வின் ஒரு பாவை இதற்குச் சான்றாக நீங்கள் எனது கருத்தில் ஒரு சமயம் மேற்கோள் காட்டியிருந்தீர்கள். தனி நெடில் வரலாம் என்றால் தனிக் குறில் ஏன் வரக்கூடாது ? இது வரை எனக்கு விளக்கம் கிடைக்க வில்லை. 20-Apr-2019 4:24 pm
திருவாரூர் எருவாய்க்கு இருவி ரல்மேல் ஏறுண்டிருக்கும் கருவாய்கோ கண்கலங்கப் பட்டாய் - திருவாரூர்த் தேரோடும் வீதியிலே செத்துக் கிடக்கின்றாய் நீரோடும் தாரைக்கே நீ. 6 திருக்காஞ்சி எத்தனை ஊர்? எத்தனை வீ(டு) எத்தனை தாய் ? பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் இட்டழைக்க ஏன் என்றேன் - நித்தம் எனக்குக் கலையாற்றாய் ஏகம்பா கம்பா உனக்குத் திருவிளையாட் டோ? 7 திருக்கச்சிக்காரோணம் அத்திமுதல் எறும்பீ றானவுயிர் அத்தனைக்கும் சித்தமகிழ்ந் தளிக்கும் தேசிகா - மெத்தப் பசிக்குதையா பாவியேன் பாழ்வயிற்றைப்பற்றி இசிக்குதையா காரோண ரே. 8 திருவிருப்பையூர் மாதா உடல் சலித்தாள் வல்வினையேன் கால்சலித்தேன் வேதாவும் கைசலித்து விட்டானே - நாதா இருப்பையூர் வாழ் சிவனே இன்னம்ஓர் அன்னை கருப்பையூர் வாராமற் கா. 10 திருவையாறு மண்ணும் தணல் ஆற வானும் புகை ஆற எண்ணரிய தாயும் இளைப்பாறப் - பண்ணுமயன் கையாறவும் அடியேன் கால் ஆறவும் காண்பார் ஐயா திருவையா றா. 11 எத்தனை நாள்கூடி எடுத்த சரீரம் இவை ? அத்தனையும் மண்திண்ப தல்லவோ ? - வித்தகனார் காலைப் பிடித்து மெள்ளக் கங்குல்பகல் அற்ற இடத்தே மேலைக் குடியிருப்போ மே ! 15. எச்சிலென்று சொல்லி இதமகிதம் பேசாதீர் எச்சில் இருக்கும் இடம் அறியீர் - எச்சில்தனை உய்த்திருந்து பார்த்தால் ஒருமை வெளிப்படும் பின் சித்த நிராமயமா மே. இவையெல்லாம் பட்டினத்தார் பாடல்கள்; இன்னும் எத்தனையோ இலக்கியத்தில் உள்ளன. 20-Apr-2019 3:52 pm
நாள் காசு மலர் பிறப்பு என்ற வெண்பா ஈற்றுச் சீர் வாய்ப்பாட்டு இலக்கண விதியில் தனிக் குறில் நிகர் எடுத்துக்காட்டு சொல்லப் பட்டிருக்கிறதா ? இல்லை அப்படியானால் அது அடிப்படை இலக்கண விதியை மீறி நிற்கிறது.மாமுன் நேரும் விளம் காய் முன் நிரையும் வரின் பாவினமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. கனி காணாது தூய வெண்பா . தளை தட்டும் வெண்பாவை வெண்டுறை தாழிசை என்று அனுமதித்திருக்கிறார்கள். ஈற்றுச் சீரில் தனிக் குறில் வரின் அப்பாவை வெண்குறில் என்று வேண்டுமானால் சொல்லிக் கொள்ளலாம் . தூய வெண்பா என்று கொள்ளமுடியாது என்பது என் தாழ்மையான கருத்து . இலக்கணமே சாராமல் உரைநடையே கவிதை என நடக்கும் இந்நாட்களில் தனிக் குறில் குறித்து இந்த நக்கீர வாதம் தேவையில்லை என்றும் சொல்கிறது என் தமிழ் நெஞ்சின் இன்னொரு பக்கம் . 20-Apr-2019 10:59 am
மிக்க நன்றி .. ஈற்றுச்சீ ரில் தனிக்குறில் வருமா என்று ஐயம் கொண்டிருந்தேன் சில சமயம் அருகி வருகிறது என்று உதாரணங்களுடன் விளக்கம்கொடுத்ததற்கு நன்றி .. எசேக்கியல் குறள் எனக்கு பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்துகிறது .. நை மே முதல் பாகத்தில் பக்73 தலைப்பு ' பார்வை' – கவிதையின் கருத்து அப்படியே இருக்கின்றது .. எப்படி இவ்வளவு அழகாகப் பொருந்துகிறது என்று தெரியவில்லை .... வணக்கத்துடன் ... 20-Apr-2019 12:29 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
12-Apr-2019 8:23 am

நேரிசை வெண்பா

ஈன்றெடுத்த மாதாவை எள்ளி இகழ்ந்தொதுக்கி
ஊன்றொடுத்த பெண்ணைவிழைந்(து) உள்மயங்கி - ஏன்றெடுத்துத்
தாங்கி அலைவார்போல் தாய்மொழியை விட்டயலே
ஏங்கி உழலல் இளிவு. 174

- தாய்மொழி, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

பெற்ற தாயை உவந்து பேணாமல் இகழ்ந்து கைவிட்டுப் புதிதாய் உற்ற ஒருத்தியை நயந்து களிக்கும் களியர் போல உரிய மொழியை விழைந்து கொள்ளாமல் பிறமொழியை விரும்பித் திரிதல் இளிவு என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

தமிழானது தாய்போல் கண்கண்ட தெய்வம்; அதனைக் கருதி உணர்ந்து உறுதியாகப் போற்ற வேண்டும்; காணாததைக் காதலித்து விழி கண் குருடாய் வீணே இழிந்து படாதே

மேலும்

கூகுளில் ‘இளிவு’ என்று பதிவு செய்ததில் கிடைத்த விளக்கத்தையே தங்களுக்கு அனுப்பினேன்; நன்றி டாக்டர். 12-Apr-2019 9:42 pm
வணக்கம் . இரு சொற்களுக்குமுள்ள நுட்ப வேறுபாட்டை பல உதாரணங்களோடு விளக்கியமைக்கு நன்றி .. வழக்கத்தில் இளக்காரம் என்ற சொல் இருக்கிறது .. மானம் கெட்ட என்ற பொருள் தருவதாக இருக்கிறது .. உங்கள் விளக்கம் என் போன்ற பலருக்கு பயன்படும் .. மீண்டும் நன்றியுடன் 12-Apr-2019 3:21 pm
அவமானம்; இகழ்ச்சி, அருவருப்பு disgrace, ridicule wretchedness, lowness in rank or character disgust விளக்கம்: இழிவு- இளிவு இரண்டும் ஒன்றா? திருக்குறள் உள்ளிட்ட பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் இரு சொற்களையும் காணலாம். இரு சொற்களுக்கும் பொதுவான பொருள் ஒன்று உண்டு. அது தாழ்வு அல்லது கீழான எனும் பொருளாகும். ஆனால் இரு சொற்களுக்குமிடையே நுட்பமான பொருள் வேறுபாடு உண்டு. இழிதல் என்றால் இறங்குதல். மலையிலிருந்து அருவி கீழே இறங்கினால், "இழி தரும் அருவி' என்றனர். தலையின் இழிந்த மயிரனையர் என்றார் திருவள்ளுவர். தலையிலிருந்து கீழே இறங்கிய (கொட்டிய) மயிர் என்பது உவமை. அதற்கு என்ன மரியாதை உண்டு? அதுபோலவே தம் நிலையிலிருந்து கீழே இறங்கியவரும் (தாழ்ந்தவரும்) ஆவார் என்பது பொருள். ஆனால் இளிவு வேறு. எண் சுவையுடன் சாந்தம் என்று ஒன்று கூட்டி நவரசம் என்பர் வட நூலார். தொல்காப்பியம் உரைக்கும் மெய்ப்பாடுகள் எட்டுள் இளிவரல் என்பதும் ஒன்று. "நகையே அழுகை இளிவரல் மருட்கை' என்று அந்த நூற்பா தொடங்குகிறது. இந்த இளிவரல் தான் இளிவு. இதன்பொருள் அருவருப்பு. திருக்குறளில், "இளிவரின் வாழாத மான முடையார் ஒளிதொழு தேத்து முலகு' 970 என்றும் குறட்பா மானம் அதிகாரத்துள் உள்ளது. மானக்கேடு நேர்ந்தால் வாழாதவர்கள் மானம் உடையவர்கள். இளிவு என்பது மானக்கேடு (அவமானம்) என்ற பொருளில் வந்தது. நிலையிலிருந்து தாழ்ந்தாலும் (இழிவு), இளிவு எனும் மானக்கேடும் நுட்பான பொருள் வேறுபாடு கொண்டுள்ளன, இழிவினும் கீழான அருவருப்பாவது இளிவு (கவிக்கோ ஞானச்செல்வன், மொழிப் பயிற்சி - 15: பிழையின்றித் தமிழ் பேசுவோம்- எழுதுவோம்!, தினமணிக் கதிர், 21 நவ 2010) 12-Apr-2019 12:48 pm
அய்யா ஒரு சந்தேகம் .. இளிவு என்ற சொல் இழிவு என்று பொருள் தருகிறதா ... அல்லது வேறு தனிப்பொருள் இருக்கின்றதா .... நன்றியுடன் ... 12-Apr-2019 11:21 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
10-Apr-2019 7:47 pm

நேரிசை வெண்பா

நெஞ்சில் அருளுடையார் நீளுலகில் எவ்வுயிர்க்கும்
தஞ்சமென நின்று தழைத்தலால் - விஞ்சுபுகழ்
சூடிப் பரமனருள் தோய்ந்து. சுரர்மகிழ
வீடு புகுவர் விரைந்து. 420

- கருணை, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை: தம் உள்ளத்தில் கருணையுடையவர் உலகில் உள்ள எல்வுயிர்க்கும் இனிய ஆதரவாய் இசைந்து நிற்றலால்.அவர் இறைவன் அருளைத் தனி உரிமையாக அடைந்து பெரும் புகழுடன் அமரரும் மகிழ உயர் பதம் பெறுவர் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

அருளுடையவரது செயல்களும் நிலைகளும் உலக இயல்புகளைக் கடந்து உயர் தலைமைகளில் ஒளி வீசி உலாவுகின்றன.

தன் உயிர் என மன்னுயிர்களைக் கருதி ஒழுகுவது ம

மேலும்

தங்கள் இலக்கிய படைப்பு படித்தேன் விரிவான விளக்கத்துடன் படைத்த தங்கள் தமிழ் இலக்கிய படைப்புக்கு தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 11-Apr-2019 9:45 pm
தங்கள் வாசிப்பிற்கும் கருத்திற்கும் நன்றி. கவிராஜ பண்டிதர் ஒரு சில பாடல்களுக்கு விரிவாகவும், சில .பாடல்களுக்கு சுருக்கமாகவும் முடித்து விடுகிறார். 11-Apr-2019 8:17 am
நிறைய எடுத்துக் காட்டுகளோடு அருளாளர் கருணை பற்றிய நீண்ட விளக்கம் .... நன்றியுடன் 10-Apr-2019 11:29 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
05-Apr-2019 3:57 pm

நேரிசை வெண்பா

கருணை அளவே கதியென்(று) இறைவன்
வருணன் அறிய வழங்கி - அருணனி
காட்டி மறைந்தான் கதிமொழியை யாவருமே
கேட்டு மகிழ்ந்தார் கிளர்ந்து. 415

- கருணை, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

அருளின் அளவே கதி உளது என வருணனிடம் இறைவன் அருளிய தெருள் மொழியை அமரர் அனைவரும் அறிந்து உவகை அடைந்தார் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர். இப்பாடல் கருணையின் தெய்வீக நிலையை உணர்த்துகின்றது.

தேவர்கள் ஒரு முறை மேரு மலையில் கூடினர். சீவர்கள் இயல்பையும் உலக வாழ்வையும் குறித்துப் பலவாறு பேசிக் கொண்டிருந்தனர். தங்களுடைய பொன்னுலக வாழ்வும் புண்ணியத்தால் அமைந்தன, அது கழியின் அந்நிலை

மேலும்

தங்கள் வாசிப்பிற்கும், கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி. கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார் நிரம்பக் கற்றவர்; சொற்பொழிவாளர். இத்தனை நூல்களை வாழ்நாளில் எழுதியவர். அங்கங்கே ஆங்கிலத்தில் உள்ள இணையான கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கும் ஆற்றலுடையவர். 06-Apr-2019 9:28 am
ஜீவனின் நால்வகை நிலைகள் குறித்தும் (மோட்சம், சுவர்க்கம், உலகம், நரகம் என்னும் நிலைகளில் ஆன்மாக்கள் நிலவி நிற்கின்றன. முத்தர், தேவர், மனிதர், நரகர் என்று அவர் ஆகின்றார் ) பிறா வா நிலைக்கு மூன்று வழிகள் (நிராசை, தெய்வ பத்தி , கருணை ) துணை . அதில் மூன்றாவது எளிது சிறப்பானது என்று விளக்கியிருப்பது நின்றவாள ஞானக் கருத்தாக மிளிர்கின்றது ... நன்றியுடன் 06-Apr-2019 12:17 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 6:08 pm

கலி விருத்தம்
(விளம் விளம் மா கூவிளம்)
(மாச் சீரின் இறுதியில் குறிலோ, குறில்+ஒற்றோ தான் வரும். நெடில், நெடில்+ஒற்று வராது)
(விளம் வருமிடத்தில் மாங்காய்ச்சீர் வரலாம்)

கதிரவ னனையதங் கணவ ரேர்முகம்
எதிருற மலருமற் றேதி லார்முக
மதியநோக் கிடவிதழ் வாடிக் கூம்புமால்
சதியர்வாண் முகமெனுஞ் சலசப் பூவரோ. 17

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

கதிரவனைப் போன்ற தங்கள் கணவரின் அழகிய முகம் எதிர் வரக் கண்டு மலரும் முகம், பிற அன்னியர்களின் நிலவு போன்ற முகத்தை நோக்கும் போது இதழ் வாடி கூம்பிவிடுவதால், கற்புடைய மனைவியரின் ஒளி பொருந்திய முகம் தாமரை மலர் போன்றதோ என்று

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 5:34 pm

அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
காய் 4 / மா தேமா

முதல்வியிவள் துணைவனே தெய்வமென்றாள் அவன்சிற்றில்
..மோக்க மென்றாள்
அதிலவனோ டுறைதல்சா லோகசா மீபமென்றாள்
..அவன்கை தீண்டி,
மதமொடுமே யடித்தல்சா ரூபசாயுச் சியமென்றாள்
..மயற்பேய் கொண்டாள்
பதவியெலா மீன்றோர்பா லிருக்கநண்ப னொடுமெலிந்தாள்
..பசிநோ யுற்றே. 15

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

எல்லா நலங்களும் பெற்றோர் வீட்டில் இருக்க, துணைவனுடன் கூடி வாழும்பொழுது மெலிவும் பசியும் எய்திய தலைவியானவள் தன் துணைவனே தெய்வம்; அவன் வாழும் சிறு வீடே பேரின்பப் பெருவீடாகிய மோட்சம். அவ்வீட்டில் அவனுடன் இணைந்து

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Jan-2018 12:35 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. 6

சிறந்த பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், அடாத காரியங்களைச் செய்யக் கூசுந்தன்மை ஒருவன் அழகுடையவனாதலைக் காட்டிலும் மிக்க சிறப்புடையது.

'அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு' (1014 நாண் உடைமை)

ஆதலின், 'நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் (960 குடிமை), 'நலஞ்சுடும் நாணின்மை நின்றக்கடை’ (1019 நாண் உடைமை)' ஆதலால் நாணுடைமை நலனுடைமையின் சிறந்ததாம்.

நாணாவது செய்யத் தகாதனவற்றிற்கு உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
12-Aug-2017 11:59 am

னேரிசை வெண்பா

கனைகடல் தண்சேர்ப்ப! கற்றறிந்தார் கேண்மை
நுனியின் கரும்புதின் றற்றே1 - நுனிநீக்கித்
தூரின்தின் றன்ன தகைத்தரோ பண்பிலா
ஈரமி லாளர் தொடர்பு. 138 – கல்வி, நாலடியார்

பொருளுரை:

ஒலிக்கும் கடலின் குளிர்ந்த துறையின் தலைவனே!

கற்று மெய்ப் பொருள் அறிந்து ஒழுகுபவர்களின் பண்புடைய நட்பு கரும்பை அதன் நுனியிலிருந்து தின்று சுவைப்பதைப் போன்றது.

நுனிக் கரும்பை வெட்டி எறிந்து விட்டு அடிப்பகுதியிலிருந்து அதனைத் தின்றாற் போன்ற தன்மையை உடையது அக் கல்விப் பண்பும் அன்பும் இல்லாதவரது நட்பு.

கருத்து:

கற்றோர் நட்பு வரவர வளர்ந்து இனிக்கும் தன்மை உடையது.

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (264)

Dr A S KANDHAN

Dr A S KANDHAN

Chennai
Palani Rajan

Palani Rajan

vellore
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்
சத்யா

சத்யா

Chennai

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (265)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Kavitha V

Kavitha V

Bangalore

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (276)

தம்பு

தம்பு

UnitedKingdom
user photo

மேலே