Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  12051
புள்ளி:  8564

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
24-Sep-2021 8:49 am

நேரிசை வெண்பா

காந்தச்சிந் தூரத்தைக் கண்டவுடன் உந்திவலி
போந்தவதி சாரசுரம் போவதன்றி - வாந்திகப
காசசு வாசவினை காமாலை பாண்டுவொடு
பூசலிடு நோயனைத்தும் போம்

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

இது உந்தி வலி, சுரம், வாந்தி, சயம், இருமல், இரைப்பு, காமிலம், பாண்டு, வேறு பல நோய்கள் இவற்றைக் குணமாக்கும்

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
24-Sep-2021 8:47 am

நேரிசை வெண்பா

அயத்தி(ல்)வரு சிந்தூரம் ஐயமொடு சோபை
வயிற்றிலுறு காமாலை மாற்றும் - புயத்திற்குச்
செய்யபலம் உண்டாக்குந் தீபனத்தைத் தான்எழுப்பும்
வெய்யபாண் டோட்டுமிது மெய்

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

இச்செந்தூரம் கப நோய், வீக்கம், காமாலை, பித்த பாண்டு இவற்றை நீக்கும்; உடல்பலம், பசி இவற்றை யுண்டாக்கும்

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Sep-2021 9:30 pm

இன்னிசை வெண்பா

மறக்களி மன்னர்முன் தோன்றுஞ் சிறந்த
அறக்களி இல்லாதார்க் கீயுமுன் தோன்றும்
வியக்களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாங் கயக்களி
ஊரில் பிளிற்றி விடும். 35

- நான்மணிக்கடிகை

பொருளுரை:

வீரக் களிப்பு அரசர்கட்கு முன்னால் வீரர்கட்கு உண்டாகும்; மிக்க ஈகைக் களிப்பு வறியவர்கட்கு ஒன்று கொடுக்கு மிடத்து கொடுப்பார்க்கு உண்டாகும்; யாதானும் ஒன்றைப் பெற்று வியத்தல் செய்யுங் களிப்பு வறிஞர்கள் பாலுண்டாகும், கீழ்மை இயல்பால் உண்டாகும் களிப்பு இருக்கும் ஊரில் பலரும் அறிய ஆரவாரித்தலால் உண்டாகும்.

கருத்து:

அரசனுக்கு முன்னாற் பொரும்போழ்து வீரர்கட்கு வீரக்களிப் புண்டாகும்;

வறியார்க்கு ஒன்றீ

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Sep-2021 7:28 pm

நேரிசை வெண்பா

வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம்
அனைத்தாய நூலகத்தும் இல்லை - நினைப்பதெனக்
கண்ணுறுவ(து) அல்லால் கவலைப் படேல்நெஞ்சே!
விண்ணுறுவார்க் கில்லை விதி 37

- நல்வழி

பொருளுரை:

இருவினைப் பயனை வெல்வதற்கு உபாயம் வேத முதலாகிய எல்லா நூல்களையும் கற்பதனால் தெரிந்து கொள்வதற்கு இல்லை,

எனினும் நெஞ்சே! கவலையுறாதே; வீட்டு நெறியில் நிற்பவர்க்கு அவர் நினைப்பதுபோலத் தோன்றுவது அல்லாமல் ஊழ் இல்லையாம்

முத்தி நெறியாகிய தியான சமாதிகளினாலன்றி நூல்களைக் கற்றலினால் வினையைக் கடக்க வொண்ணாது

விண் - பரவெளியும் ஆம்; இப்பாட்டிற்கு வேறு வகையாகப் பொருள் கூறுவாரும் உளர்.

விளக்கம்:

பாவம

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
20-Sep-2021 1:50 pm

நேரிசை வெண்பா

கற்ற கலையைக் கடமை யொடுபேணி
உற்றதன் வாழ்வை ஒளிசெய்து - சுற்றம்
தொழுது மகிழத் தொழில்புரிந்து வாழின்
பொழுது விளையும் புகழ். 883

- வரம், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

தான் கற்ற கல்வியறிவை நல்ல கருமங்களைச் செய்வதால் நன்கு பேணித் தனது வாழ்வை விழுமிய நிலையில் ஒளிசெய்து உயர்த்தித் தன்னைச் குழ்ந்த உறவினங்கள் உவந்து மகிழ உதவி புரிந்துவரின் அவன் புகழ் மிகவும் விரிந்து விளங்கும் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

இயல்பாகவே மனிதன் அறிவுடையவன்; ஆயினும் கல்வியால் அது தெளிவாய் ஒளிபெற்று வருகிறது. சிறந்த அறிவாளிகளின் கருத்துக்களை நூல்களின் வழியாக நுன

மேலும்

தங்கள் ஆழ்ந்த வாசிப்பிற்கும், சிறந்த கருத்திற்கும் நன்றி ஐயா! 21-Sep-2021 7:41 am
பாவலர் டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் அருமையான விளக்கங்கள் பலத்தையும் தொகுத்து வழங்கியமைக்கு நன்றி ஐயா 20-Sep-2021 9:51 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
20-Sep-2021 4:57 pm

நேரிசை வெண்பா

வினைவினையென்(று) அஞ்சி விளிகின்றீர் அந்த
வினைவிளைவை நீரே விளைப்பீர் - மனமொழிமெய்
தீமையுறா வண்ணம்நீர் செய்மின் அதன்பின்னே
சேமமே யாகும் செழித்து. 893

- விதி, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

பழவினைகளை நினைந்து பயந்து சாகின்றீர்; அந்த வினை உம்மிடமிருந்தே விளைந்து வந்துள்ளது; உமது மனம், மொழி, மெய்களை நலமாய்ச் செய்து கொள்ளுங்கள்; அவ்வாறு செய்து கொண்டால் எவ்வழியும் உமக்கு இனிய சுகமேயாம் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

அல்லல் நேர்ந்தபோது மனிதன் உள்ளம் கலங்குகிறான். அந்த அல்லல் எதனால் வந்தது? யார் தந்தது? இதனை அவன் சிந்தனை செய்ய வேண்டும். த

மேலும்

தங்கள் ஆழ்ந்த வாசிப்பிற்கும், சிறந்த கருத்திற்கும் நன்றி ஐயா! 21-Sep-2021 7:37 am
பாவலர் டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் கிளைத்து வருங்கான் கிளர்ந்து : ஊழ்வினை பற்றி அருமையான வெண்பாக்களும் கட்டளைக் கலித்துறை பாடல்களும் எத்தனை எத்தனை நம் தமிழில் காண மகிழ்ச்சி அய்யா 20-Sep-2021 10:00 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
17-Sep-2021 5:29 pm

நேரிசை வெண்பா

முற்பிறப்பில் செய்து முடிந்தவினை ஊழாகிப்
பிற்பிறப்பில் வந்து பிடிக்குமால் - இப்பிறப்பில்
நல்வினைக்கும் தீவினைக்கும் நாயகனீ ஆதலினால்
ஒல்லும் வகையை உணர் 892

- விதி, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

முன் பிறவியில் செய்தவினை ஊழாய் ஓங்கிப் பின் பிறவியில் வந்து பிடிக்கிறது; இந்தப் பிறப்பில் நல்ல வினைக்கும் தீய வினைக்கும் நீயே நாயகனாதலால் நல்லதை ஓர்ந்து ஒல்லையில் செய்து கொள்; அதுவே உயர் சுகம் நல்கும் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

எவ்வகையானும் செய்தவினை செய்தவனை எவ்வழியும் தப்பாமல் வந்து சேர்ந்து கொள்ளுகிறது. அது நல்வினையானால் வளமாய் இன்பம

மேலும்

தங்கள் வாசிப்பிற்கும், இனிய கருத்திற்கும் நன்றி ஐயா! 18-Sep-2021 8:24 am
பாவலர் டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் அருமையான உவமான உவமேயங்கள் அற்புத பொருத்தம். தெடினும் இதுபோல் பொருந்தாது பல்லாவுள் உய்த்து விடினும் குழக்கன்று வல்லதாம் தாய்நாடிக் கோடலைத் - நல்ல விளக்கம் கொண்ட நீண்ட கட்டுரை எழுதி யமைக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஐயா 17-Sep-2021 6:51 pm
Dr.V.K.Kanniappan - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
14-Sep-2021 1:20 am

நற்பண் புடன்வாழ்வில் நாடுபோற்ற வாழ்வதற்காய்
கற்கின்றக் கல்வியெனும் கற்கண்டை - அற்புதமாய்
உட்கொள்ளும் ஆற்றல் உனக்கிருந்தால் போதுமடா
பட்டதாரி யாகலாம் பார்.

மேலும்

நன்று ஐயா ,மிக்க நன்றி 15-Sep-2021 1:43 am
அன்புள்ள நடராஜ், காலை வணக்கம். தங்கள் அருமையான பாடலை வாசித்தேன். தலைப்பிற்குக் கீழே நேரிசை வெண்பா என்று குறிப்பிட வேண்டும். தனிச்சொல்லைக் காட்டுவதற்குச் சிறு கோடிட்டுக் காட்ட வேண்டும். போதுமாடா என்பதைப் போதுமடா எனத் திருத்தம் செய்ய வேண்டும். 14-Sep-2021 8:50 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Jan-2018 12:35 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. 6

சிறந்த பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், அடாத காரியங்களைச் செய்யக் கூசுந்தன்மை ஒருவன் அழகுடையவனாதலைக் காட்டிலும் மிக்க சிறப்புடையது.

'அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு' (1014 நாண் உடைமை)

ஆதலின், 'நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் (960 குடிமை), 'நலஞ்சுடும் நாணின்மை நின்றக்கடை’ (1019 நாண் உடைமை)' ஆதலால் நாணுடைமை நலனுடைமையின் சிறந்ததாம்.

நாணாவது செய்யத் தகாதனவற்றிற்கு உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

மேலும்

பாவர் டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம். நாணுதல் பெண்ணின் உரிச்சொல் என்றாலும் ஆணும் பெண்ணும் நாணும் சந்தர்ப்பங்களை விளக்கியமைக்கு மிக்க நன்றி ஐயா. 28-Jul-2021 7:18 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
12-Aug-2017 11:59 am

னேரிசை வெண்பா

கனைகடல் தண்சேர்ப்ப! கற்றறிந்தார் கேண்மை
நுனியின் கரும்புதின் றற்றே1 - நுனிநீக்கித்
தூரின்தின் றன்ன தகைத்தரோ பண்பிலா
ஈரமி லாளர் தொடர்பு. 138 – கல்வி, நாலடியார்

பொருளுரை:

ஒலிக்கும் கடலின் குளிர்ந்த துறையின் தலைவனே!

கற்று மெய்ப் பொருள் அறிந்து ஒழுகுபவர்களின் பண்புடைய நட்பு கரும்பை அதன் நுனியிலிருந்து தின்று சுவைப்பதைப் போன்றது.

நுனிக் கரும்பை வெட்டி எறிந்து விட்டு அடிப்பகுதியிலிருந்து அதனைத் தின்றாற் போன்ற தன்மையை உடையது அக் கல்விப் பண்பும் அன்பும் இல்லாதவரது நட்பு.

கருத்து:

கற்றோர் நட்பு வரவர வளர்ந்து இனிக்கும் தன்மை உடையது.

மேலும்

பாவர் டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம். ஐயா இன்று இதுதானே வெற்றி கரமாக நடக்கிறது. புரிந்து நடப்பாரில்லை 28-Jul-2021 7:21 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
03-Apr-2017 10:19 pm

கலித்துறையின் ஒரு வகை கட்டளைக்கலித்துறை. கட்டளை= எழுத்தின் அளவு. இக்கலித்துறையில் நான்கடிகளிலும் எழுத்தெண்ணிக்கை ஒரே மாதிரியாக வருவதால் இப்பெயர் பெற்றது. காரிகை நூற்பாக்கள் அனைத்தும் கட்டளைக் கலித்துறை யாப்பில் அமைந்தவை. காரிகைக்குப் பின் வந்த இலக்கணங்களில் கட்டளைக்கலித் துறையின் இலக்கணம் சொல்லப்படுகிறது. கோவை எனும் சிற்றிலக்கியம் முழுமையும் கட்டளைக் கலித்துறையால் அமைந்தது.

கட்டளைக் கலித்துறையால் அமையும் நூற்பாவுக்கே காரிகை எனும் பெயர் உண்டு. இதன் இலக்கணத்தைக் காண்போம்.

(1) நெடிலடி நான்காய் வரும்.

(2) ஒவ்வோரடியிலும் முதல் நான்கு சீர்கள் பெரும்பாலும் ஈரசைச் சீர்களாக வரும்; சிறுபான்மை தேமா

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-May-2015 9:58 pm

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வரும்ஒளிம யம்! 1

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வருமே ஒளி! 2

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேசாவி யாய்ஆகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேதிறவு கோலாகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3a

மேலும்

Sonnet: For Success In Life Success in life does come not overnight; An ambition and aim begin the try; A sustained labor makes the future bright; At times, despair could make you even cry. Self-confidence is key to success prime; A hasty mind can’t make foray at all; Correct your deficiencies all the time; In others’ court always, you keep the ball. But emulate the good achieved by next; The road you take is not the same always; The problems cropping up can keep you vexed; But you maintain that principled a base. The grace of God dictates the things on earth; God gave each one a purpose in the birth. Copyright by Dr John Celes 20-05-2015 Dr. A.Celestine Raj Manohar M.D., 13-Jun-2017 12:08 pm
எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி ----மூலக் கவிதையை பதிவு செய்யவும் 13-Jun-2017 11:38 am
கருத்திற்கு நன்றி, சேயோன். மூலக் கவிதையையும் வாசித்துப் பாருங்கள். எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி. 23-Sep-2015 11:35 am
சிறந்த வெண்பாக்கள். சிறப்பான மொழிபெயர்ப்பு. 26-May-2015 8:02 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (267)

நன்னாடன்

நன்னாடன்

நன்னாடு, விழுப்புரம்
Deepan

Deepan

சென்னை
Dr A S KANDHAN

Dr A S KANDHAN

Chennai
Palani Rajan

Palani Rajan

vellore
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (268)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Kavitha V

Kavitha V

Bangalore

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (286)

தம்பு

தம்பு

UnitedKingdom
user photo

மேலே