Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  7915
புள்ளி:  6732

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Feb-2019 8:08 am

நேரிசை வெண்பா

வைகறையில் ஒர்கடிகை வாய்ந்துசெயின் நாள்முழுதும்
செய்வினைவந் தெய்தும் சிறப்பினால் - உய்தியுடன்
காலமுண் டாகக் கருதி வினைசெய்க
மூலமுண் டாகும் முதல், 236

– கரும நலன், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

அதிகாலையில் ஒரு நாழிகை தொழில் செய்யின், அது பகல் முழுவதும் செய்யும் வினை நலனை இனிது அருளும்; பருவம் கழிந்து படாமல் தொழில்களை விரைந்து செய்யுங்கள்; அதனால் பெரும் பொருள்கள் விளைந்து வரும் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர். இது, காரியம் செய்யும் கால நிலையைக் காட்டுகின்றது.

வைகறை - விடியற்காலம். கடிகை – ஒருநாழிகைப் பொழுது.

சூரியன் உதித்தற்கு ம

மேலும்

படைப்புக்கு பாராட்டுக்கள் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 21-Feb-2019 11:28 am
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Feb-2019 10:31 pm

நேரிசை வெண்பா

எள்என்னும் முன்னமே எண்ணெயாய் நின்றளந்த
வள்ளியோர் அன்றிருந்த வண்ணத்தால் - தெள்ளியோர்
தண்டிகைமேல் ஊர்ந்தார் தனியாட்சி யேபுரிந்தார்
உண்டியுமின்(று) உண்டோ உரை. 226

- புலவர் நிலை, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

முன்பு கல்வியாளரை உரிமையுடன் போற்றிய வள்ளல்கள் பலர் இருந்தமையால் புலவர்கள் சிவிகைகளில் ஊர்ந்தார்; தேச ஆட்சிகள் புரிந்தார்; மன்னவர் குரவராய் மன்னி நின்றனர்; இன்று உண்ணவும் உணவு உண்டோ? என்று வருந்துகிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

கல்வியறிவு தெளிந்துள்ளமையால் புலவர் தெள்ளியோர் என வந்தார். கொடையாளிகளை வள்ளியோர் என்றது.

உள்ளனவெல்லாம் உ

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Feb-2019 10:07 pm

நேரிசை வெண்பா

இளமையெழில் என்றும் இனிதாய் இசைந்து
வளமை புதுமை மலிந்து - உளமை
ஒருகாலும் குன்றா(து) உறலால் முருகன்
அருகாது நின்றான் அமர்ந்து. 77

- அழகு, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

இளமையும் எழிலும் இனிமையாய் இசைந்து, புதுமையும் வளமையும் நாளும் பொலிந்து, விழுமிய நிலைமை ஒருபோதும் குன்றாமல் ஒளி வளர்ந்து உள்ளமையால் முருகன் என்றும் ஒரு நிலையாய்ப் பெருமிதமாய் நின்று விளங்குகின்றான் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர். இப்பாடலில், அழகுத் தெய்வத்தின் நிலைமை கூறப்படுகின்றது.

உளமை - உளதாம் தன்மை, அருகல் - சுருங்கல். முன்பு ஆறு கவிகளிலும் அழகின் பெருமை கூறப்ப

மேலும்

படைப்புக்கு பாராட்டுக்கள் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 21-Feb-2019 11:29 am
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Feb-2019 10:01 pm

நேரிசை வெண்பா

வானம் மதியால் வயங்கும் வளர்கல்வி
ஞான நெறியால் நலமுறும் – மானம்சீர்
குன்றா நிலையிற் குலவும் குலமகனால்
குன்றாய் விளங்கும் குடி. 67

- மக்கட் பேறு, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

சந்திரனால் ஆகாயமும், ஞான நெறியால் கல்வியும், நிலை தாழாமையால் மானமும், மகிமையுறுதல் போல் ஒரு குடி அதில் தோன்றிய குலமகனால் உயர்ந்து விளங்கும் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

குலமகன் முன்னம் அலர்கதிர் என நின்றான், இங்கே கலை மதி என வந்தான். வயங்கல் - விளங்கித் தோன்றல்.

வானம் குடிக்கும், திங்கள் மகனுக்கும் ஒப்பாம். அவற்றை அவன் உடையனாய் உயர்ந்து வரும் உரிமை கர

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Feb-2019 10:02 am

நேரிசை வெண்பா

கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான்கோழி
தானு மதுவாகப் பாவித்துத் - தானுந்தன்
பொல்லாச் சிறகைவிரித் தாடினாற் போலுமே
கல்லாதான் கற்ற கவி. 14 - மூதுரை

பொருளுரை:

கற்க வேண்டியதை முறைப்படக் கல்லாதவன் கற்றோர் கூறுவதைக் கேட்டு ஒரு கவியைக் கற்றுக்கொண்டு சொல்வது, காட்டிலுள்ள மயில் தன் அழகிய தோகையை விரித்து ஆட, அதைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்த வான்கோழி தன்னையும் அந்த மயிலாகவே நினைத்துக் கொண்டு தானும் தனது அழகற்ற சிறகை விரித்து ஆடுவதைப் போன்றதாகும்.

கருத்து:

கல்லாதவன் கற்றவனைப்போல் நடித்தாலும் கற்றவனாகான்

மேலும்

உண்மையே! கருத்திற்கு நன்றி. 16-Feb-2019 8:28 am
கல்லாதான் கற்ற கவி – மூதுரை 14 மேற்கூறியதை இன்றைய குடும்ப, சமூக, அரசியல் சூழலுக்கு பொறுத்திப் பார்த்தோமானால் வான்கோழிகளின் எண்ணிக்கையே அதிகம் என்பதை உணரமுடியும். 16-Feb-2019 5:37 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Feb-2019 10:05 am

நேரிசை வெண்பா

வேங்கை வரிப்புலிநோய் தீர்த்த விடகாரி
ஆங்கதனுக் காகார மானாற்போல் - பாங்கறியாப்
புல்லறி வாளர்க்குச் செய்த உபகாரங்
கல்லின்மே லிட்ட கலம். 15 - மூதுரை

பொருளுரை:

வரிகளையுடைய வேங்கைப் புலியின் விட நோயைப் போக்கிய, விட வைத்தியன் அப்பொழுதே அப்புலிக்கு இரையானது போல, நன்றியறிவு இல்லாத அற்ப அறிவினர்க்கு செய்த உதவி கல்லின் மேல் விழுந்த மண் பானை போல அழிந்து உதவி செய்தவனுக்கே துன்பத்தை விளைக்கும்.

கல்லின் மேலிட்ட கலம் என்பதற்குக் கல்லின் மேலே தாக்கிய மரக்கலம் போலும் எனப் பொருள் சொல்லினும் பொருந்தும்.

கருத்து: தீயோர்க்கு உதவி செய்தால் துன்பமே உண்டாகும்.

மேலும்

உண்மைதான்; தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி. 16-Feb-2019 8:27 am
புலிக்கு மருத்துவம் பார்த்தால் என்ன ஆகும் புல்லறிவாளர்கள் எனப்படும் அற்பர்களுக்கும் பண்பு இல்லாதவர்களுக்கும் செய்யும் உதவிகள் செய்பவருக்கே வினையாகும் முடியும் 16-Feb-2019 4:58 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
10-Feb-2019 8:17 pm

நேரிசை வெண்பா

மக்கட் பிறப்பை வழிவழியாய் மாண்புறுத்திப்
பக்கம் அழிந்து படாவகைநின்(று) - ஒக்கவே
ஓம்பி வரலால் உறுமகார் மக்களென
ஏம்பி இருந்தார் இசைந்து. 61

- மக்கட் பேறு, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

உலகில் மக்கள் என விளங்கி நிற்கும் குழுவினர் வழிவழியே தொடர்ந்து வளர்ந்து வரக் கிளர்ந்து வருதலால் பிறந்த பிள்ளைகள் மக்கள் என்னும் அச்சிறந்த பெயரை அடைந்து நின்றனர் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

மகார் – பிள்ளைகள், ஏம்புதல் - உறுதித்துணையாய் உதவுதல்.

இம்மண்ணுலகில் எண்ணிடலரியபடி பலவகை உயிரினங்கள் பரவியுள்ளன. அவ்வெல்லாவற்றுள்ளும் மனிதர் சிறந்த பிறப்ப

மேலும்

தங்கள் வாசிப்பிற்கும், கருத்திற்கும் நன்றி. 11-Feb-2019 10:53 pm
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார் உறுமகார் மக்களென ஏம்பி இருந்தார் இசைந்து - மக்கட் பேறு, தருமதீபிகை 61 விரிவான பொருளுரை இலக்கியத் தேன் அமுது தொடரட்டும் 11-Feb-2019 8:01 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
10-Feb-2019 8:46 pm

நேரிசை வெண்பா

தேடரிய செல்வமாய்த் தெய்வத் திருவாகிப்
பாடமைந்து நிற்கும் பரிசினால் - பீடமைந்த
மக்களுள்ளே மிக்கவெழில் வாய்ந்தோனை வானவரும்
ஒக்கப் புகழ்வர் உவந்து. 71

- அழகு, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

அழகு என்பது யாரும் விரும்பும் இனிமையும் திவ்விய மகிமையும் உடையது; அதனையுடைய மகனை அமரரும் விழைந்து நோக்கி ஒருங்கே உவந்து புகழ்வர் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர். இப்பாடல் அழகின் தகைமை கூறுகின்றது.

பொன், மணி, நிலம் முதலிய பொருள்களை எல்லாரும் முயன்று தேடி விரைந்து பெறுதல் போல் அழகை எவரும் எளிதில் பெற முடியாதாதலால் அது அரிய செல்வம் என வந்தது.

அதன

மேலும்

கருத்திற்கு நன்றி. 11-Feb-2019 10:53 pm
விரிவான பொருளுரை இலக்கியத் தேன் அமுது 11-Feb-2019 7:58 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 6:08 pm

கலி விருத்தம்
(விளம் விளம் மா கூவிளம்)
(மாச் சீரின் இறுதியில் குறிலோ, குறில்+ஒற்றோ தான் வரும். நெடில், நெடில்+ஒற்று வராது)
(விளம் வருமிடத்தில் மாங்காய்ச்சீர் வரலாம்)

கதிரவ னனையதங் கணவ ரேர்முகம்
எதிருற மலருமற் றேதி லார்முக
மதியநோக் கிடவிதழ் வாடிக் கூம்புமால்
சதியர்வாண் முகமெனுஞ் சலசப் பூவரோ. 17

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

கதிரவனைப் போன்ற தங்கள் கணவரின் அழகிய முகம் எதிர் வரக் கண்டு மலரும் முகம், பிற அன்னியர்களின் நிலவு போன்ற முகத்தை நோக்கும் போது இதழ் வாடி கூம்பிவிடுவதால், கற்புடைய மனைவியரின் ஒளி பொருந்திய முகம் தாமரை மலர் போன்றதோ என்று

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 5:34 pm

அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
காய் 4 / மா தேமா

முதல்வியிவள் துணைவனே தெய்வமென்றாள் அவன்சிற்றில்
..மோக்க மென்றாள்
அதிலவனோ டுறைதல்சா லோகசா மீபமென்றாள்
..அவன்கை தீண்டி,
மதமொடுமே யடித்தல்சா ரூபசாயுச் சியமென்றாள்
..மயற்பேய் கொண்டாள்
பதவியெலா மீன்றோர்பா லிருக்கநண்ப னொடுமெலிந்தாள்
..பசிநோ யுற்றே. 15

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

எல்லா நலங்களும் பெற்றோர் வீட்டில் இருக்க, துணைவனுடன் கூடி வாழும்பொழுது மெலிவும் பசியும் எய்திய தலைவியானவள் தன் துணைவனே தெய்வம்; அவன் வாழும் சிறு வீடே பேரின்பப் பெருவீடாகிய மோட்சம். அவ்வீட்டில் அவனுடன் இணைந்து

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Jan-2018 12:35 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. 6

சிறந்த பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், அடாத காரியங்களைச் செய்யக் கூசுந்தன்மை ஒருவன் அழகுடையவனாதலைக் காட்டிலும் மிக்க சிறப்புடையது.

'அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு' (1014 நாண் உடைமை)

ஆதலின், 'நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் (960 குடிமை), 'நலஞ்சுடும் நாணின்மை நின்றக்கடை’ (1019 நாண் உடைமை)' ஆதலால் நாணுடைமை நலனுடைமையின் சிறந்ததாம்.

நாணாவது செய்யத் தகாதனவற்றிற்கு உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
12-Aug-2017 11:59 am

னேரிசை வெண்பா

கனைகடல் தண்சேர்ப்ப! கற்றறிந்தார் கேண்மை
நுனியின் கரும்புதின் றற்றே1 - நுனிநீக்கித்
தூரின்தின் றன்ன தகைத்தரோ பண்பிலா
ஈரமி லாளர் தொடர்பு. 138 – கல்வி, நாலடியார்

பொருளுரை:

ஒலிக்கும் கடலின் குளிர்ந்த துறையின் தலைவனே!

கற்று மெய்ப் பொருள் அறிந்து ஒழுகுபவர்களின் பண்புடைய நட்பு கரும்பை அதன் நுனியிலிருந்து தின்று சுவைப்பதைப் போன்றது.

நுனிக் கரும்பை வெட்டி எறிந்து விட்டு அடிப்பகுதியிலிருந்து அதனைத் தின்றாற் போன்ற தன்மையை உடையது அக் கல்விப் பண்பும் அன்பும் இல்லாதவரது நட்பு.

கருத்து:

கற்றோர் நட்பு வரவர வளர்ந்து இனிக்கும் தன்மை உடையது.

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (264)

Dr A S KANDHAN

Dr A S KANDHAN

Chennai
Palani Rajan

Palani Rajan

vellore
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்
சத்யா

சத்யா

Chennai

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (265)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Kavitha V

Kavitha V

Bangalore

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (276)

தம்பு

தம்பு

UnitedKingdom
user photo

மேலே