Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  10291
புள்ளி:  7326

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
28-Jan-2020 3:46 pm

நேரிசை வெண்பா

கோளர் இருக்குமூர் கோள்கரவு கற்றவூர்
காளைகளாய் நின்று கதறுமூர் - நாளையே
விண்மாரி யற்று வெளுத்து மிகக்கறுத்து
மண்மாரி பெய்கவிந்த வான். 12

- கவி காளமேகம்

எமகண்டம் பாடி வெற்றி பெற்ற பின்னரும், காளமேகத்தைத் திருமலைராயன் அலட்சியப்படுத்த, அப்போது அவர் பாடியது இது.

பொருளுரை:

கொலைகாரர்கள் இருக்கின்ற இவ்வூர் புறங்கூறவும் வஞ்சகம் செய்யவும் கற்றிருக்கின்ற இவ்வூர்; காளைகளைப் போன்று மக்கள் கட்டுப்பாடில்லாமல் நின்று கதறிக் கொண்டிருக்கும் இவ்வூர்,

இதன்கண், நாளைக்கே இந்த வானம், வான்மழை இல்லாது போய் வெளுத்துத் தோன்றி மிகவும் சினந்து மண்ணே மழையாகப் பெய்வதாக என்று இப்படி ஊ

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
28-Jan-2020 10:24 am

நேரிசை வெண்பா

இந்த உலகுக் கினியபொருள் தெய்வமே!
அந்த உலகுக் கறமருளே! – எந்தவகை
ஆனாலும் பொன்னை அடைந்துகொள்க! ஆருயிர்க்கு
வானாலும் இல்லைகாண் வாழ்வு. 569

- செல்வம், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

மறு உலக வாழ்வுக்குத் தருமமும், அருளும் போல, இந்த உலக வாழ்வுக்கு இனிமை தருவதாகிய செல்வப் பொருளே தெய்வமாகும்; அதனால் எந்த வகையிலாவது முயற்சி செய்து உழைத்து பொன்னையும் பொருளையும் விரைந்து தேடிக் கொள். பொருள் இல்லையானால் உன் வாழ்நாளில் நல்ல வகையில் அமையக்கூடிய வாழ்வு இல்லை என்பதைத் தெரிந்து கொள் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

இம்மை, மறுமை என இருவகை நிலைகளை மனிதன்

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
27-Jan-2020 6:25 pm

கலி விருத்தம்
(விளம் விளம் மா கூவிளம்)
(மாச் சீரின் இறுதியில் குறிலோ, குறில்+ஒற்றோ தான் வரும். நெடில், நெடில்+ஒற்று வராது)

நதியினு முயர்பணை நந்துங் காருலாங்
கதியினு முயர்வரைத் தருக்கள் காயுமால்
பதியினு முயர்தடம் காப்பைஞ் ஞீலங்கள்
விதிசெயல் சிதைந்தக மெலிந்து நையுமே. 3

- குடிகளியல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

”செங்கோல் மன்னன் இல்லாவிட்டால், ஆற்றினால் மிக்க நீர்வளமுள்ள வயல்கள் விளைச்சல் இன்றி கெடும். மேகத்தை ஊடுருவிச் செல்லும் உயர்ந்த மலையிலுள்ள மரங்களும் காய்ந்து வாடும். ஊரில் உள்ள சிறந்த குளம், சோலை, பசுமையான நீலமலர்கள் வாழ்க்கை ஆகியன முறைகள் எல்லாம் கெட்டு வ

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
27-Jan-2020 6:05 pm

எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
(விளம் மா விளம் மா / விளம் விளம் மா)
(விளம் வருமிடங்களில் காய்ச்சீர் அருகி வரலாம்)

நம்மனை மைந்தர் கிரகவாழ் வெல்லாம்
..நரபதி யாலவ னிலனேல்
அம்மனை தீயர் கைவச மாவள்
..அருநிதி கொள்ளையாம் நாளும்
வெம்மையோ டொருவ ரொருவரை யுண்பார்
..மேலவர் அசடரான் மெலிவர்
அம்மஈ தெல்லா முணர்ந்தர சாணைக்
..கமைதனற் குடிகளி னியல்பே. 2

- குடிகளியல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

”நமது மனைவி, பிள்ளைகள், வீடு வாழ்வு எல்லாம் மன்னவனாலேயே நிலைக்கும். அவன் இல்லா விட்டால் அந்த மனைவி தீயவர்களால் பாதிக்கப் படுவாள். மக்கள் சேர்த்து வைத்த செல்வம் கொள்ளையடிக்கப்படல

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Jan-2020 1:30 pm

தரவு கொச்சகக் கலிப்பா
(பிரிந்திசைத் துள்ளல் ஓசை)
(வெண்டளையும், கலித்தளையும் கலந்தது)

தருவினொடு கிளைகளுஞ்சார் வல்லியுஞ்சாய்ந் தழிதலெனப்
பெருமகனோ ரிடரெய்திற் பிழைக்கு’ம்’வகை பிறர்க்குண்டோ
மருவலரான் மற்றொன்றான் மகிபனயர் வெய்தாமல்
ஒருமையொடு மன்னானை யுயர்குடிக ளோம்புவரால். 2

- குடிகளியல்பு
மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

பழுதுபட்டுப் பெருமரம் சாயநேரின் அம்மரத்தின் கிளைகளும் அம்மரத்தினைச் சார்ந்த கொடிகளும் கூடச்சாய்ந்து அழியும்.

அதுபோல், மலர்தலை யுலகுக்கு உயிரென விளங்குவ நெல்லும் நீருமாகும். அவ்விரண்டும் வேந்தன் காவல் இல்லையாயின் விளைக்கவோ, வீட்டில் கொண்டுவந்து தொகுக்கவ

மேலும்

தங்கள் வாசிப்பிற்கு நன்றி. 26-Jan-2020 3:59 pm
பாடலும் விரிவான விளக்கமும் போற்றுதற்குரிய படைப்பு பாராட்டுக்கள் 26-Jan-2020 2:32 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Jan-2020 1:56 pm

எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
விளம் மா விளம் மா / விளம் விளம் மா
(விளம் வருமிடங்களில் மாங்காய்ச்சீர் அருகி வரலாம்)

வேந்தனே யில்லா விடினுல கத்து
..மேலது கீழதா மணஞ்செய்
காந்தனுக் கடங்கிக் களத்திரம் நடவாள்
..காதலர் தந்தைசொற் கேளார்
மாந்தர்வே ளாண்மை முதற்றமக் குரிய
..வளமைகூர் தொழில்களின் முயலார்
சாந்தருந் தீய ராவரேல் தீயர்
..தன்மையைச் சாற்றுமா றெவனோ. 1

- குடிகளியல்பு
மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

”மன்னன் இல்லையென்றால் உலகத்தில் மேன்மை யெல்லாம் தாழ்வை அடையும். திருமணம் செய்த கணவனுக்கு மனைவி அடங்கி குடும்பம் நடத்த மாட்டாள். பிள்ளைகள் தந்தை சொற்படி கேட்க மாட்டார்கள். உழவர் முதல

மேலும்

தங்கள் வாசிப்பிற்கு நன்றி. 26-Jan-2020 3:58 pm
பாடலும் விரிவான விளக்கமும் போற்றுதற்குரிய படைப்பு பாராட்டுக்கள் 26-Jan-2020 2:33 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Jan-2020 3:43 pm

கலி விருத்தம்
விளம் விளம் மா கூவிளம்
(மாச் சீரின் இறுதியில் குறிலோ, குறில்+ஒற்றோ தான் வரும். நெடில், நெடில்+ஒற்று வராது)

அல்லினிற் களவுசெய் பவரை வெஞ்சிறை
யில்லிடும் பண்பினுக் கியைந்த மாக்களே
எல்லினில் எவரையு மேய்த்து வவ்வலாற்
கொல்லினும் போதுமோ கொடியர் தம்மையே! . 2

- கைக்கூலி
மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

”இரவினில் திருட்டுத் தொழில் செய்யும் திருடர்களைத் தண்டித்து கொடிய சிறையிடும் சிறந்த பண்புடன் கூடிய முறைமன்ற நீதிபதிகளே!

பகல் நேரத்தில் எல்லோரையும் ஏமாற்றிக் கைக்கூலி வாங்குவதால், லஞ்சம் வாங்கும் கொடியவர்களைக் கொன்றாலும் அக் குற்றத்திற்குப் போதுமான தண்டனையாகுமா?” என்று கைக்கூ

மேலும்

இன்றைய கையூட்டு அரசியல் பற்றிய பாடலும் விரிவான விளக்கமும் போற்றுதற்குரிய படைப்பு பாராட்டுக்கள் 26-Jan-2020 2:39 am
அரசின் எல்லாத் துறைகளிலும் கையூட்டு வாங்காமல் எந்தக் காரியமும் நடைபெறுவதில்லை; இதில் இந்த மதம், சாதி என்றில்லை; எல்லோரும் வாங்குகிறார்கள்; காவல்துறையில் பிடிபட்டாலும், நீதிமன்றம் சென்றாலும் முகத்தில் துண்டு போட்டு மறைத்து, சில நாட்களில் வெளியே வந்து விடுகிறார்கள். எல்லாவற்றிற்கும் விலையுண்டு. அவர்கள் குடும்பத்தாரும், மக்களும் காறித் துப்ப வேண்டும். 25-Jan-2020 3:47 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
22-Jan-2020 10:01 pm

தமிழ் நாவலர் சரிதை, இச் செய்யுளைக் காளமேகம் பாடியதென்று காட்டும். மூன்று நான்காவது அடிகளிற் சில மாறுதல்களுடன் இதனைச் சொக்கநாதப் புலவர் பாடியதாகவும், சாளுவக் கோப்பையன் புதல்வனான திப்பையராயன் என்பவனைக் குறித்ததாகவும் சிலர் கொள்வார்கள். காளமேகம் செய்ததாகவே ஏற்றுக்கொண்டு நாம் பொருளைக் காண்போம்.

பதினான்கு சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
(விளம் மா விளம் மா / விளம் விளம் மா
விளம் மா விளம் மா / விளம் விளம் மா)

இந்திரன் கலையா யென்மருங் கிருந்தான்
அக்கினி யுதரம்விட் டகலான்
எமனெனைக் கருதா னரனெனக் கருதி
நிருதிவந் தென்னையென் செய்வான்

அந்தமாம் வருண னிருகண்விட் டகலான்
அகத்துறு மக்களும

மேலும்

வாசிப்பிற்கும், கருத்திற்கும் நன்றி. 23-Jan-2020 3:37 pm
போற்றுதற்குரிய செய்யுளை தேர்ந்தெடுத்து விரிவான விளக்கமும் படைத்தமைக்கு பாராட்டுக்கள் - கவி காளமேகம் பற்றிய தகவல்களுக்கும் கவிதை நயத்திற்கும் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 23-Jan-2020 3:27 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 6:08 pm

கலி விருத்தம்
(விளம் விளம் மா கூவிளம்)
(மாச் சீரின் இறுதியில் குறிலோ, குறில்+ஒற்றோ தான் வரும். நெடில், நெடில்+ஒற்று வராது)
(விளம் வருமிடத்தில் மாங்காய்ச்சீர் வரலாம்)

கதிரவ னனையதங் கணவ ரேர்முகம்
எதிருற மலருமற் றேதி லார்முக
மதியநோக் கிடவிதழ் வாடிக் கூம்புமால்
சதியர்வாண் முகமெனுஞ் சலசப் பூவரோ. 17

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

கதிரவனைப் போன்ற தங்கள் கணவரின் அழகிய முகம் எதிர் வரக் கண்டு மலரும் முகம், பிற அன்னியர்களின் நிலவு போன்ற முகத்தை நோக்கும் போது இதழ் வாடி கூம்பிவிடுவதால், கற்புடைய மனைவியரின் ஒளி பொருந்திய முகம் தாமரை மலர் போன்றதோ என்று

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 5:34 pm

அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
காய் 4 / மா தேமா

முதல்வியிவள் துணைவனே தெய்வமென்றாள் அவன்சிற்றில்
..மோக்க மென்றாள்
அதிலவனோ டுறைதல்சா லோகசா மீபமென்றாள்
..அவன்கை தீண்டி,
மதமொடுமே யடித்தல்சா ரூபசாயுச் சியமென்றாள்
..மயற்பேய் கொண்டாள்
பதவியெலா மீன்றோர்பா லிருக்கநண்ப னொடுமெலிந்தாள்
..பசிநோ யுற்றே. 15

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

எல்லா நலங்களும் பெற்றோர் வீட்டில் இருக்க, துணைவனுடன் கூடி வாழும்பொழுது மெலிவும் பசியும் எய்திய தலைவியானவள் தன் துணைவனே தெய்வம்; அவன் வாழும் சிறு வீடே பேரின்பப் பெருவீடாகிய மோட்சம். அவ்வீட்டில் அவனுடன் இணைந்து

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Jan-2018 12:35 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. 6

சிறந்த பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், அடாத காரியங்களைச் செய்யக் கூசுந்தன்மை ஒருவன் அழகுடையவனாதலைக் காட்டிலும் மிக்க சிறப்புடையது.

'அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு' (1014 நாண் உடைமை)

ஆதலின், 'நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் (960 குடிமை), 'நலஞ்சுடும் நாணின்மை நின்றக்கடை’ (1019 நாண் உடைமை)' ஆதலால் நாணுடைமை நலனுடைமையின் சிறந்ததாம்.

நாணாவது செய்யத் தகாதனவற்றிற்கு உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
12-Aug-2017 11:59 am

னேரிசை வெண்பா

கனைகடல் தண்சேர்ப்ப! கற்றறிந்தார் கேண்மை
நுனியின் கரும்புதின் றற்றே1 - நுனிநீக்கித்
தூரின்தின் றன்ன தகைத்தரோ பண்பிலா
ஈரமி லாளர் தொடர்பு. 138 – கல்வி, நாலடியார்

பொருளுரை:

ஒலிக்கும் கடலின் குளிர்ந்த துறையின் தலைவனே!

கற்று மெய்ப் பொருள் அறிந்து ஒழுகுபவர்களின் பண்புடைய நட்பு கரும்பை அதன் நுனியிலிருந்து தின்று சுவைப்பதைப் போன்றது.

நுனிக் கரும்பை வெட்டி எறிந்து விட்டு அடிப்பகுதியிலிருந்து அதனைத் தின்றாற் போன்ற தன்மையை உடையது அக் கல்விப் பண்பும் அன்பும் இல்லாதவரது நட்பு.

கருத்து:

கற்றோர் நட்பு வரவர வளர்ந்து இனிக்கும் தன்மை உடையது.

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே