Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  9879
புள்ளி:  7247

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
05-Dec-2019 10:18 pm

பஃறொடை வெண்பா

கற்பக் கழிமடம் அஃகும் மடம்அஃகப்
1புற்கந்தீர்ந்(து) இவ்வுலகின் கோளுணருங் கோளுணர்ந்தால்
தத்துவ மான நெறிபடரும் அந்நெறி
இப்பா லுலகின் இசைநிறீஇ - உப்பால்
உயர்ந்த உலகம் புகும். 28

- நான்மணிக்கடிகை

பொருளுரை:

ஒருவன் அறிவு நூல்களைக் கற்பதனால் மிக்க அறியாமை குறையப் பெறுவான்; அறியாமை குறைய புல்லறிவு நீங்கி இவ்வுலகத்தின் இயற்கையை யறிவான்; அவ் வியற்கையை யறிந்துகொண்டால் உண்மையான அருணெறியிற் செல்வான்; அந் நெறியினால் இவ்வுலகில் புகழ் நிறுத்தி மறுமையில் உயர்ந்த வீட்டுலகத்திற் புகுவான்.

கருத்து:

ஒருவன் அறிவு நூல்களைக் கற்றால் அறியாமை குறையப்பெறுவான்; அறியாமை குறையப் புல்லறிவு

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
05-Dec-2019 10:10 pm

இன்னிசை வெண்பா

கோல்நோக்கி வாழுங் குடியெல்லாந்; தாய்முலைப்
பால்நோக்கி வாழுங் குழவிகள்; வானத்
துளிநோக்கி வாழும் உலகம்; உலகின்
விளிநோக்கி இன்புறூஉங் கூற்று. 27

- நான்மணிக்கடிகை

பொருளுரை:

குடிமக்கள் எல்லோரும் அரசனது ஆட்சியை நோக்கி உயிர் வாழ்வார்;

குழந்தைகளெல்லாரும் தாயின் முலைப்பாலை நோக்கி உயிர் பிழைக்கும்;

உலகத்துயிர்கள் வானத்தினின்றும் விழும் மழைத்துளியை நோக்கி உயிர் வாழும்;

நமன் உயிர்களின் சாவை நோக்கி மகிழ்வான்.

கருத்து:

குடிகள் அரசனது ஆட்சியால் உயிர் வாழ்வர்; குழந்தைகள் தாயினது முலைப்பாலால் உயிர்வாழும்; உயிர்கள் மழைத்துளியால் வாழும்; கூற்றுவன் உயிரிகளின் சாக்காட்ட

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
05-Dec-2019 1:31 pm

நேரிசை வெண்பா

நற்கத்தக் காம்பதனை நாளுமடைக் காயோடு
பொற்புமிகு மாதரசே போட்டுவர – பற்கடாம்
வன்மைபெறும் எயிறுறும் வாய்நாற்றம் முற்றுமறும்
வெம்மையறு மென்றே விளம்பு. 1

குணம்:

கத்தக் காம்பைத் தாம்பூலத்தோடு உபயோகப்படுத்தி வரப் பற்களுந் தேகமும் வன்மையடையும். வாய் நாற்றமும், தேக வெப்பமும் நீங்கும்.

நேரிசை வெண்பா

பேதிசிறு நீர்க்கட்டும் பேசவொணா வாய்ரணமும்
தீதிலுயர் உந்திப்புண் தீருமே – மேதினியில்
செங்குருதி தோடமெலாம் தீர்ந்துவிடும் விந்திறுகும்
பைங்கூந்தற் மானே பகர். 2 - பதார்த்த குண விளக்கம்

குணம்: கத்தக் காம்பால் பேதி, நீர்க்கட்டு, வாய் விரணம், வயிற்றுப் புண், ரத்தக் கெடுதல

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
05-Dec-2019 8:03 am

நேரிசை வெண்பா

கணவனைப்போல் ஏற்றதுணை கன்னியர்க்கு யாரே?
உணர்ந்தவர்க்(கு) உண்டிங்கே உய்வு! – வணங்கி
அவன்றோளைப் பற்றிநின்(று) ஆதரித்தால் என்றும்
அவலமே அண்டா(து) அருகு. 1

கணவனைப்போல் ஏற்றதுணை கன்னியர்க்கு யாரே?
உணர்ந்தவர்க்(கு) உண்டிங்கே உய்வு! – வணங்கி
அவன்றோளைப் பற்றிநின்(று) ஆதரித்தால் வாழ்வில்
துவர்ப்பில்லை என்றே துணி. 2

கணவனைப்போல் ஏற்றதுணை கன்னியர்க்கு யாரே?
உணர்ந்தவர்க்(கு) உண்டிங்கே உய்வு! – வணங்கி
அவன்றோளைப் பற்றிநின்(று) ஆதரித்தால் வாழ்வில்
கவலையில்லை என்றே கருது. 3
.
கணவனைப்போல் ஏற்றதுணை கன்னியர்க்கு யாரே?
உணர்ந்தவர்க்(கு) உண்டிங்கே உய்வு! – வணங்கி
மலைபோன்ற கண்ணனைய

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
03-Dec-2019 2:37 am

தொழிலாளர் வாழ்க்கைத் துயரத்தை வைத்தே
எழிலாக வாழு மிலக்கைத் – தொழிலாகக்
கொண்டுறிஞ்சு வோர்கள் குடிமக்கள் கொண்டதுயர்
கண்டு துடைத்ததில்லை காண்

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா 05-Dec-2019 2:28 am
உண்மைதான்; தங்கள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளீர்கள். 03-Dec-2019 8:38 am
Dr.V.K.Kanniappan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
23-Nov-2019 10:07 pm

உயிர் போகும் நேரம்

தமிழ் மூதாட்டி ஔவை சாவைப்பற்றி ஒரு குறிப்பு சொல்லியுள்ளார்
அதாவது வாதனாடி நடக்காது போனால் ஒரே நாளில் இறப்பானாம்
சிலெத்தும நாடி நடக்காவிட்டால் ஒரே நாழிகையில் இறன்து போவானாம்.
பித்த நாடி நின்றுபோனால் ஒரே நிமிஷத்தில் உயிர் பிரியுமாம்.வாதகோன் நாளையென்றான் வையக்கோன் பின்னையென்றான்
ஏதக்கோன் யாதேனு மில்லையென்றான் -- ஓதக்கேள்
வாதக்கோன் சொல்லதினும் வையக்கோன் சொல்லதினும்
ஏதக்கோன் சொல்லே யினிது ( ஔவை)

மேலும்

பாராட்டுக்கு நன்றி வணக்கம் 28-Nov-2019 3:20 pm
ஔவையாரின் நேரிசை வெண்பா அருமை. தங்களின் விளக்கமும் அருமை. 28-Nov-2019 10:31 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Nov-2019 5:48 pm

நேரிசை வெண்பா

ஒன்றை நினைக்கின் அதுவொழிந்திட் டொன்றாகும்
அன்றி அதுவரினும் வந்தெய்தும் - ஒன்றை
நினையாத முன்வந்து நிற்பினும் நிற்கும்
எனையாளும் ஈசன் செயல். 27 நல்வழி, ஔவையார்

பொருளுரை:

ஒரு பொருளைப் பெற நினைத்தால் அப்பொருள் கிடையாமல் வேறொரு பொருள் கிடைத்தாலும் கிடைக்கும்; அப்படி யல்லாமல் அப்பொருளே வந்த கிடைத்தாலும் கிடைக்கும்;

(இன்னும்) ஒரு பொருளை நினையாதிருக்க முன்னே அது தானே வந்து நின்றாலும் நிற்கும்; (இவைகளெல்லாம்) என்னை ஆண்டருளும் கடவுளுடைய செய்கைகளாகும்.

கருத்து:

இருவினைகளுக்கு ஈடாக இன்ப துன்பங்களை ஊட்டும் கடவுளுடைய கருத்தின்படியே யன்றி, உயிர்களுடைய கருத்தின்படி ஒன்

மேலும்

தங்கள் வாசிப்பிற்கும், கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி. 26-Nov-2019 2:38 pm
யாமொன்று நினைக்க தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும்.யாமொன்றும் அறியோம் பராபரமே !man proposes God disposes ஔவை நல்வழியைத் திருத்தி எத்தனைப் பழமொழிகள். வந்துவிட்டன. வழ்க்கையின் எதார்த்தம் இதுவென ஔவையின் எழுத்தைக் காட்டியதற்கு நன்ரி. 26-Nov-2019 2:25 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
24-Nov-2019 2:43 pm

இன்னிசை வெண்பா

இன்னாமை வேண்டின் இரவெழுக இந்நிலத்து
மன்னுதல் வேண்டின் இசைநடுக தன்னொடு
செல்வது வேண்டின் அறஞ்செய்க வெல்வது
வேண்டின் வெகுளி விடல். 15

- நான்மணிக்கடிகை

பொருளுரை:

இழிவை ஒருவன் விரும்பினால் இரத்தலை மேற்கொள்க;

இவ்வுலகத்தில் எஞ்ஞான்றும் நிலைபெறுதலை விரும்பினால் புகழ் நிறுத்துக;

தன்னுடன் துணையாகச் செல்வதொன்றை விரும்பினால் அறங்களைச் செய்க;

பிறரை வெல்லல் வேண்டினால் சினத்தை விடுக.

கருத்து:

இழிவை விரும்பினால் இரக்க; அழியாமை வேண்டினால் புகழ் புரிக; உறுதுணையை வேண்டினால் அறஞ்செய்க; வெல்லல் விரும்பினால் வெகுளியை விடுக.

விளக்கவுரை:

இன்னாமை - துன்பம். இங்கு இழிவ

மேலும்

தங்களின் வாசிப்பிற்கும், கருத்திற்கும் நன்றி. 25-Nov-2019 4:19 pm
வளர்ச்சித் தொண்டுகள். சரிதானே. 25-Nov-2019 2:39 pm
அருமை டாக்டர் அவர்களே, தொடரட்டும் தங்களின் தமிழ் வளர்ச்சி தொண்டுகள். வணக்கம். 25-Nov-2019 2:36 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 6:08 pm

கலி விருத்தம்
(விளம் விளம் மா கூவிளம்)
(மாச் சீரின் இறுதியில் குறிலோ, குறில்+ஒற்றோ தான் வரும். நெடில், நெடில்+ஒற்று வராது)
(விளம் வருமிடத்தில் மாங்காய்ச்சீர் வரலாம்)

கதிரவ னனையதங் கணவ ரேர்முகம்
எதிருற மலருமற் றேதி லார்முக
மதியநோக் கிடவிதழ் வாடிக் கூம்புமால்
சதியர்வாண் முகமெனுஞ் சலசப் பூவரோ. 17

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

கதிரவனைப் போன்ற தங்கள் கணவரின் அழகிய முகம் எதிர் வரக் கண்டு மலரும் முகம், பிற அன்னியர்களின் நிலவு போன்ற முகத்தை நோக்கும் போது இதழ் வாடி கூம்பிவிடுவதால், கற்புடைய மனைவியரின் ஒளி பொருந்திய முகம் தாமரை மலர் போன்றதோ என்று

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 5:34 pm

அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
காய் 4 / மா தேமா

முதல்வியிவள் துணைவனே தெய்வமென்றாள் அவன்சிற்றில்
..மோக்க மென்றாள்
அதிலவனோ டுறைதல்சா லோகசா மீபமென்றாள்
..அவன்கை தீண்டி,
மதமொடுமே யடித்தல்சா ரூபசாயுச் சியமென்றாள்
..மயற்பேய் கொண்டாள்
பதவியெலா மீன்றோர்பா லிருக்கநண்ப னொடுமெலிந்தாள்
..பசிநோ யுற்றே. 15

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

எல்லா நலங்களும் பெற்றோர் வீட்டில் இருக்க, துணைவனுடன் கூடி வாழும்பொழுது மெலிவும் பசியும் எய்திய தலைவியானவள் தன் துணைவனே தெய்வம்; அவன் வாழும் சிறு வீடே பேரின்பப் பெருவீடாகிய மோட்சம். அவ்வீட்டில் அவனுடன் இணைந்து

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Jan-2018 12:35 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. 6

சிறந்த பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், அடாத காரியங்களைச் செய்யக் கூசுந்தன்மை ஒருவன் அழகுடையவனாதலைக் காட்டிலும் மிக்க சிறப்புடையது.

'அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு' (1014 நாண் உடைமை)

ஆதலின், 'நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் (960 குடிமை), 'நலஞ்சுடும் நாணின்மை நின்றக்கடை’ (1019 நாண் உடைமை)' ஆதலால் நாணுடைமை நலனுடைமையின் சிறந்ததாம்.

நாணாவது செய்யத் தகாதனவற்றிற்கு உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
12-Aug-2017 11:59 am

னேரிசை வெண்பா

கனைகடல் தண்சேர்ப்ப! கற்றறிந்தார் கேண்மை
நுனியின் கரும்புதின் றற்றே1 - நுனிநீக்கித்
தூரின்தின் றன்ன தகைத்தரோ பண்பிலா
ஈரமி லாளர் தொடர்பு. 138 – கல்வி, நாலடியார்

பொருளுரை:

ஒலிக்கும் கடலின் குளிர்ந்த துறையின் தலைவனே!

கற்று மெய்ப் பொருள் அறிந்து ஒழுகுபவர்களின் பண்புடைய நட்பு கரும்பை அதன் நுனியிலிருந்து தின்று சுவைப்பதைப் போன்றது.

நுனிக் கரும்பை வெட்டி எறிந்து விட்டு அடிப்பகுதியிலிருந்து அதனைத் தின்றாற் போன்ற தன்மையை உடையது அக் கல்விப் பண்பும் அன்பும் இல்லாதவரது நட்பு.

கருத்து:

கற்றோர் நட்பு வரவர வளர்ந்து இனிக்கும் தன்மை உடையது.

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (264)

Dr A S KANDHAN

Dr A S KANDHAN

Chennai
Palani Rajan

Palani Rajan

vellore
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்
சத்யா

சத்யா

Chennai

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (265)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Kavitha V

Kavitha V

Bangalore

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (278)

தம்பு

தம்பு

UnitedKingdom
user photo

மேலே