Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  11560
புள்ளி:  7877

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Jan-2021 8:25 am

நேரிசை வெண்பா

என்னவகை இன்னல் எதிர்ந்தாலும் தாமேற்று
மன்னுயிர்கட்(கு) இன்பருள்வார் மன்னவர் - துன்னுகதிர்
காயும் வெயிலெல்லாம் காத்தினிய நன்னிழலை
ஈயும் மரம்போல் இனிது. 756

- அரசு, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

வந்து பாய்கிற சுடுவெயிலைத் தான் தாங்கிக் கொண்டு குளிர் நிழலை இனிது தரும் கனிமரம் போல் அரசர் தனி அமைந்துள்ளனர்; எவ்வளவு இடையூறுகள் நேர்ந்தாலும் அவ்வளவையும் எதிர்த்து நீக்கிக் குடிசனங்களை அவர் இனிது பேணியருளுவர்; அவரது கருமமுறை தரும நிலையமாகும் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

அரசு ஆதரவு புரியும் இனிய நீர்மைக்கு மரம் தனி உவமையாய் வந்தது. சீர்மைய

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
22-Jan-2021 12:08 pm

நேரிசை வெண்பா

அறமே பொருளின்பம் ஆக்கி யருளும்
மறமே துயர்செய்து மாய்க்கும் - திறமாக
ஓர்ந்து புரிந்தார் உயர்ந்தார்; அயர்ந்தார்பின்
பேர்ந்து விழுந்தார் பிறழ்ந்து. 746

- புண்ணியம், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

பொருளையும் இன்ப நலங்களையும் தருமமே அருளும்: அல்லல்களை விளைத்து அழிதுயரங்களையே பாவம் கொடுக்கும்; இந்த உண்மை நிலைகளை உறுதியாகத் தெளிந்து நன்மை செய்பவர் பேரின்ப நிலையில் உயர்ந்தார்; அவ்வாறு செய்யாமல் அயர்ந்து புன்மை புரிபவர் இழிந்தழிந்தார் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

அரிய பிறவியில் வந்த மனிதன் உரிமையாகப் பெறவுரிய பொருள்கள் நான்கு; அவை அறம்

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Jan-2021 12:04 pm

நேரிசை வெண்பா

எல்லா வளங்களும் எய்தி இருந்தாலும்
நல்ல அரசொருவன் நண்ணானேல் - வல்லயிஞ்
ஞாலம் இனிது நடவாதே மீகாமன்
காலழிந்தால் என்னாம் கலம். 755

- அரசு, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

நாட்டில் செல்வ வளங்கள் பல செழித்திருந்தாலும் நல்ல ஒரு அரசன் (ஆட்சியாளன்) அங்கு இல்லையானால் இவ்வுலக வாழ்வு இனிது நடவாது, தலைவன் இல்லாத கலம் போல் யாவும் நிலை குலைந்து போகும்; அங்ஙனம் போகாமல் போற்றி வருபவனே புரவலன் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

மனித சமுதாயத்தின் வாழ்வு இனிது நடைபெறப் பல வகையான வசதிகள் தேவையாயுள்ளன; அவை யாவும் மேவியிருந்தாலும் யாவரும் அமைதியாய் வாழ அங்கே

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Jan-2021 11:09 am

நேரிசை வெண்பா

கருதிப்போய் வேண்டியதைக் கற்பகம்நின்(று) ஈயும்
கருதாத இன்பமெலாம் கண்முன் - ஒருவாமல்
தந்தருளும் புண்ணியமே தாழாது செய்துய்க;
வந்தருளும் மேன்மை வளர்ந்து. 745

- புண்ணியம், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

தேவர்கள் கருதி வேண்டியதையே கற்பகத்தரு தரும்; மனிதர் கருதாத இன்ப நலங்களை யெல்லாம் புண்ணியம் உரிமையோடு தருமாதலால் இதனை விரைந்து செய்து உயர்ந்து கொள்க; செய்யாது அயர்ந்து நின்றால் வெய்ய துயர்விளைந்து வரும் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

கற்பகத் தருவினும் புண்ணியம் அற்புதத் திரு என்றது இதன் அதிசய மகிமைகளைக் கருதியுணர வந்தது. கருமங்கள் யாதும

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
13-Jan-2021 9:01 am

நேரிசை வெண்பா

நீறாகி மண்ணாய் நிலத்தில் விளிந்தொழிந்து
மாறாமுன் நல்ல மனமருவி - ஆறான
நீதி நெறியில் நிலைத்து நெடும்புகழாம்
ஊதியம் கொள்மின் உயிர்க்கு. 740

- புகழ், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

நீவிர் இறந்து சாம்பலாய் மடிந்து போகுமுன் நல்ல மனமுடையராய் நீதிநெறியில் ஒழுகி நெடிய புகழையடைந்து கொள்ளுங்கள்; அதுவே உங்கள் அருமை உயிர்க்கு இனிய ஊதியமாய் இருமையும் அரிய இன்ப நலங்களை அருளும் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

இறப்பின் நிலையை எடுத்துக் காட்டியது பிறப்பின் பயனை விரைந்து பெறவேண்டி. அழிந்து படுமுன் அழியாத விழுமிய ஊதியத்தை அடைந்து கொள்ளவேண்டும்; அவ்வாற

மேலும்

தங்கள் வாசிப்பிற்கும், அரிய கருத்திற்கும் நன்றி ஐயா. 13-Jan-2021 3:46 pm
டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் இறப்பிறப்பிறப்பென மாறுதலை மழைத்துளி களாய் உலகில் வாந்தென்ன நீதி நெறியில் நிலைத்து நின்று பகழ்பெற உம்பர் வரவேற்பா்கள். நல்ல கருத்து வள்ளுவரின் கருத்தே இருப்பினும் நன்று 13-Jan-2021 12:56 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
06-Jan-2021 7:33 am

நேரிசை வெண்பா

உள்ளம் சிறுகுவ உள்ளற்க, உள்ளிப்பின்
கள்ளம் புரிந்து கழியற்க; - எள்ளியென்றும்
நோவ உரையற்க; நோதக்க செய்தக்கால்
பாவ விளைவாம் பழி. 725

- பாவம், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

நீ சிறுமையுறும்படியான எண்ணங்களை உன் உள்ளத்தில் எண்ணாதே, கள்ளம் யாதும் புரியாதே; யாரையும் எள்ளி இகழ்ந்து பேசாதே; பிறர் அல்லலுறும்படி ஏதேனும் செய்தால் பழியும் பாவமும் விளைந்து உன்னை அழிதுயர் செய்யும் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

மனத்தின் வழியே மனிதன் வெளி வருகின்றான். அவனுடைய வாழ்வின் நிலைகளுக்கெல்லாம் மூலகாரணமாயிருப்பது நினைப்பே. அது நல்ல நீர்மையோடு நிலவிவரின் அ

மேலும்

செந்தமிழும் முருகும் என்கிற ஒரு முயற்சிக் கவிதை 11-Jan-2021 9:39 am
டாக்டர் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் சொன்னபடி பதினான்கு சீரில் ஒரு பாடலை செய்துள்ளேன்.அதை உங்கள் கவாவனத்திருக்குக் கொண்டு வருகிறேன். 11-Jan-2021 9:36 am
இப்பொழுதுதான் கவனித்தேன் ஐயா! பொய்யினேன் புலையினேன் கொலையினேன் நின்னருள் புலப்பட அறிந்து நிலையாப் புன்மையேன் கல்லாத தன்மையேன் நன்மைபோல் பொருளலாப் பொருளை நாடும் ஒவ்வொரு அரையடியையும் 7 சீ ர்களாகப் பிரிக்க வேண்டும். 07-Jan-2021 8:43 pm
டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் பன்னிரு சீர் விருத்தம் அருமை. கற்க வசதி யாக அமைந்துள்ளது. நன்றி 06-Jan-2021 9:58 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
01-Jan-2021 11:16 am

நேரிசை வெண்பா

பேயன் பழமருந்திற் பித்தரோ கம்போகும்
வாயுவுண் டாகும் மலங்கழியும் - தீயே
அகத்தி லதிகுளிர்ச்சி ஆகும் அணங்கே
சகத்தி லிதையறியச் சாற்று!

- பதார்த்த குண விளக்கம்

குணம்:

பேயன் வாழைப்பழத்தினால் பயித்தியமும், உட்சூடும் நீங்கும். வாதாதிக்கமும், மிகு குளிர்ச்சியும், இலகுவாக மலமிறங்கலும் உண்டாகும்.

இவைகளின்றித் தற்காலத்தில் கொட்டை வாழை, நேந்திரம் வாழை, பூவம் வாழை முதலிய பல இனங்கள் உண்டு.

மேலும்

தங்கள் வாசிப்பிற்கும் கருத்திற்கும் மிக்க நன்றி. ’கடவுளுக்கும், நோயாளிகளுக்கும் பழம் வழங்குதல் கையூட்டு அல்ல’ உண்மைதான். 07-Jan-2021 7:48 pm
ஒருசமயம் நேர்மை மிக்க நீதிபதி யோருவர்க்கு அம்மை போட்டு பணிக்கு வராமல் இருந்தார். சிலர் என்னிடம் வந்து அவருக்கு பேயன் வாழை கிடைக்க வில்லை rnrArgslu. பேயன் வாழை வயிற்றின் புண்களை குணப் படுத்துமாம வாங்கிக் கொடுக்க நீதிபதி கண்டிப்பாய் வாங்க முடியாது என்றார். கடவுளுக் கும் நோயாளிகளுக்கும் யாரும் பழம் வழங்குதல் கையூட்டு அல்ல அது கடமை என்று சமாதானப் படுத்திக் கொடுத்தேன். அந்த நீதிபத்திகள் இன்று காணோம் பேயனையும் காணோம் 04-Jan-2021 1:07 pm
கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) sakkaraivasan மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
06-Jan-2021 7:18 pm

கொத்தாய் மலர்ந்து பூத்துக் குலுங்குதடி தோட்டத்தில் புது மலர்கள்
முத்துக்களாய் புன்னகை சிதற மோக ராகம் பாடிவரும் உன் வருகையில் !
புத்தகமாய் புதிது புதிதாய் விரியுதாடி அத்தனையும் என்நெஞ்சில் !

மேலும்

எழுத்துக்கு அப்பாலும் என் கவிதையை எடுத்துச் சென்ற தங்கள் உயர்ந்த கவியுள்ளத்திற்கு என் மனமுவந்த நன்றி 07-Jan-2021 10:33 pm
பைந்தமிழ்ச் சோலை (மரபு பூக்கள் மட்டும்) முகநூல் பக்கத்தில், எழுத்து தளத்தில் கவிஞர் கவின் சாரலனின் ‘முத்துக்களாய்ப் புன்னகை சிதற’ பாடலில் பிறந்த நேரிசை வெண்பா கொத்தாய் மலர்ந்து குலுங்குதடி தோட்டத்தில் முத்துக்கள் புன்னகை மோகனமாய்ச் - சத்துநிறைப் புத்தகமாய் வந்து புதிதாய் விரியுதடி அத்தனையும் என்நெஞ்சில் ஆம்! – வ.க.கன்னியப்பன் 07-Jan-2021 9:45 pm
ஆஹா அற்புதம் இனிமையான நேரிசையில் அழகாக வடிவமைத்திருக்கிறீர்கள் எனது இயல்பான வரிகளின் சொற்களை அப்படியே வைத்து பிற சொல் எதுவும் சேராமல் தளை தட்டா வெண்பா சீர் பொலிந்து வர மிகச் சிறப்பாக தந்திருக்கிறீர்கள் நான் தந்த கோதுமைப் பாலை நெய்யூற்றி திதிப்பிட்டு திருநெல்வேலி அல்வாவாகத் தந்துவிட்டீர்கள் . மனமுவந்த பாராட்டுக்கள் தேர்ந்த கருத்துக் கவிதைக்கு மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் 07-Jan-2021 9:16 pm
நேரிசை வெண்பா கொத்தாய் மலர்ந்து குலுங்குதடி தோட்டத்தில் முத்துக்கள் புன்னகை மோகனமாய்ச் - சத்துநிறைப் புத்தகமாய் வந்து புதிதாய் விரியுதடி அத்தனையும் என்நெஞ்சில் ஆம்! 07-Jan-2021 7:40 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Jan-2018 12:35 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. 6

சிறந்த பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், அடாத காரியங்களைச் செய்யக் கூசுந்தன்மை ஒருவன் அழகுடையவனாதலைக் காட்டிலும் மிக்க சிறப்புடையது.

'அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு' (1014 நாண் உடைமை)

ஆதலின், 'நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் (960 குடிமை), 'நலஞ்சுடும் நாணின்மை நின்றக்கடை’ (1019 நாண் உடைமை)' ஆதலால் நாணுடைமை நலனுடைமையின் சிறந்ததாம்.

நாணாவது செய்யத் தகாதனவற்றிற்கு உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
12-Aug-2017 11:59 am

னேரிசை வெண்பா

கனைகடல் தண்சேர்ப்ப! கற்றறிந்தார் கேண்மை
நுனியின் கரும்புதின் றற்றே1 - நுனிநீக்கித்
தூரின்தின் றன்ன தகைத்தரோ பண்பிலா
ஈரமி லாளர் தொடர்பு. 138 – கல்வி, நாலடியார்

பொருளுரை:

ஒலிக்கும் கடலின் குளிர்ந்த துறையின் தலைவனே!

கற்று மெய்ப் பொருள் அறிந்து ஒழுகுபவர்களின் பண்புடைய நட்பு கரும்பை அதன் நுனியிலிருந்து தின்று சுவைப்பதைப் போன்றது.

நுனிக் கரும்பை வெட்டி எறிந்து விட்டு அடிப்பகுதியிலிருந்து அதனைத் தின்றாற் போன்ற தன்மையை உடையது அக் கல்விப் பண்பும் அன்பும் இல்லாதவரது நட்பு.

கருத்து:

கற்றோர் நட்பு வரவர வளர்ந்து இனிக்கும் தன்மை உடையது.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
03-Apr-2017 10:19 pm

கலித்துறையின் ஒரு வகை கட்டளைக்கலித்துறை. கட்டளை= எழுத்தின் அளவு. இக்கலித்துறையில் நான்கடிகளிலும் எழுத்தெண்ணிக்கை ஒரே மாதிரியாக வருவதால் இப்பெயர் பெற்றது. காரிகை நூற்பாக்கள் அனைத்தும் கட்டளைக் கலித்துறை யாப்பில் அமைந்தவை. காரிகைக்குப் பின் வந்த இலக்கணங்களில் கட்டளைக்கலித் துறையின் இலக்கணம் சொல்லப்படுகிறது. கோவை எனும் சிற்றிலக்கியம் முழுமையும் கட்டளைக் கலித்துறையால் அமைந்தது.

கட்டளைக் கலித்துறையால் அமையும் நூற்பாவுக்கே காரிகை எனும் பெயர் உண்டு. இதன் இலக்கணத்தைக் காண்போம்.

(1) நெடிலடி நான்காய் வரும்.

(2) ஒவ்வோரடியிலும் முதல் நான்கு சீர்கள் பெரும்பாலும் ஈரசைச் சீர்களாக வரும்; சிறுபான்மை தேமா

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-May-2015 9:58 pm

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வரும்ஒளிம யம்! 1

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வருமே ஒளி! 2

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேசாவி யாய்ஆகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேதிறவு கோலாகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3a

மேலும்

Sonnet: For Success In Life Success in life does come not overnight; An ambition and aim begin the try; A sustained labor makes the future bright; At times, despair could make you even cry. Self-confidence is key to success prime; A hasty mind can’t make foray at all; Correct your deficiencies all the time; In others’ court always, you keep the ball. But emulate the good achieved by next; The road you take is not the same always; The problems cropping up can keep you vexed; But you maintain that principled a base. The grace of God dictates the things on earth; God gave each one a purpose in the birth. Copyright by Dr John Celes 20-05-2015 Dr. A.Celestine Raj Manohar M.D., 13-Jun-2017 12:08 pm
எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி ----மூலக் கவிதையை பதிவு செய்யவும் 13-Jun-2017 11:38 am
கருத்திற்கு நன்றி, சேயோன். மூலக் கவிதையையும் வாசித்துப் பாருங்கள். எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி. 23-Sep-2015 11:35 am
சிறந்த வெண்பாக்கள். சிறப்பான மொழிபெயர்ப்பு. 26-May-2015 8:02 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (265)

நன்னாடன்

நன்னாடன்

நன்னாடு, விழுப்புரம்
Dr A S KANDHAN

Dr A S KANDHAN

Chennai
Palani Rajan

Palani Rajan

vellore
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்
சத்யா

சத்யா

Chennai

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (266)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Kavitha V

Kavitha V

Bangalore

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (282)

தம்பு

தம்பு

UnitedKingdom
user photo

மேலே