Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  7570
புள்ளி:  6551

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
14-Dec-2018 9:29 am

நேரிசை வெண்பா

பாராளும் வேந்தரெலாம் பாவலரென் றாலவரைச்
சீராளும் தெய்வமெனத் தேர்ந்துகொண்டார் - ஓராளும்
அந்த இருநிலையில் யாண்டுமே இல்லையே
எந்தநாள் எய்தும் இவண். 186

- தமிழ், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

உலகம் ஆண்டுவந்த அரசர் எல்லாரும், புலவரைத் தமக்கு மகிமை தரவந்த தெய்வம் என மதித்துப் போற்றி வந்தார்; அந்த இருவகை நிலையிலும் ஒர் ஆளும் இந்நாள் ஈண்டு இல்லையே என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர். இப்பாடல் புவி அாசுக்கும் கவி அரசுக்கும் உள்ள உரிமை கூறுகின்றது. பழமையின் கிழமை நினைந்து பரிவு கூர்ந்தபடியிது.

செல்வ அரசுக்குக் கல்வியறிவு உடம்புக்குக் கண்போல் ஒளி சிறந

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Dec-2018 11:51 am

நேரிசை வெண்பா

தந்தம் மொழியில் தலைமைப் புலமைகொண்டு
வந்த மொழிபயிலல் மாண்பாகும் - சொந்தமொழி
முந்த உணராமல் முண்டி அயலோடல்
அந்தகமே அன்றோ அது. 176

- தாய்மொழி, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

தமக்கு உரிய தாய்மொழியில் தலைமையான புலமை அடைந்தபின், அயல் மொழியில் பயிலல் நலமாம்; அங்ஙனம் சொந்தமானதை முந்துறப் பயிலாமல் வேற்று மொழியை விழைந்து ஓடல் இழிந்த மருளும், குருட்டுத்தனமும் ஆகும் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

தம்,தம் என்றது மக்கள் இனங்களைச் சுட்டியது. உலகில் பல நாடுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு நாட்டினரும் தனித்தனியே தமக்கு என உரிய மொழியை வழக்கமாய்ப் பேசி வருகின்றனர்.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
10-Dec-2018 11:54 am

நேரிசை வெண்பா

வானாண்ட தேவரையும் மண்ணாண்ட மன்னரையும்
தானாண்டு வந்த தமிழ்மொழிதான் - கானாண்ட
சீராமன் என்னவே சீர்மை நிலைகுலைந்து
பாராமல் உள்ளது பார். 185

- தமிழ், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

விண்ணில் உள்ள தேவரையும் மண்ணில் உயர்ந்த மன்னரையும் தன்வசப்படுத்தித் தனிஆட்சி புரிந்துவந்த தமிழ்மொழி இன்று தலை மறைந்துள்ளது; உலகம் அதன் நிலைமையை உணராமல் காட்டில் வனவாசம் சென்ற சீராமன் போல, கலையறிவு குன்றி உழல்கின்றது என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர். இது தமிழின் பழமையான ஆட்சியின் மாட்சியை உணர்த்துகின்றது.

தேவ தேவர்களும் தமிழின் சுவையில் ஈடுபட்டு அதன் வழி ஒழுகியுள

மேலும்

வானாண்ட தேவரையும் தானாண்டு வந்த தமிழ்மொழி - தமிழ், தருமதீபிகை 185 புதுமையான இலக்கிய விளக்க உரை பல நூல்களிலிருந்து விரிவான விளக்கவுரை அமைந்துள்ளது பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கிய படைப்புகள் 10-Dec-2018 8:18 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
09-Dec-2018 10:30 pm

நேரிசை வெண்பா

தாயின்பால் போலத் தமிழ்க்கல்வி தானிருக்கப்
பேயின்பால் வேட்டுழலும் பேயர்போல் - மாயம்
பயிலும் அயல்மொழியே பன்னி மயலார்
செயலில் இழிவர் செறிந்து. 175

- தாய்மொழி, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

தாயின் பால் போல இயல்பான இனிய தமிழ் மொழியைப் பயிலாது விட்டுப் பேயின் பாலை விரும்பி உழலும் பேயர் போல மயலான அயல் மொழியை விழைந்து திரிந்து பலர் செயல் இழிந்து படுகின்றார் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

அதன் உள்ளப் பண்பும் உரிமையும் இனிமையும் உறுதியும் கருதி தமிழ்க் கல்வியைத் தாயின் பால் என்றது.

பேயின் பால் என்றது அந்நிய மொழியை ஈன்ற தாயை இகழ்ந்து தூற்று

மேலும்

அருமையான கருத்துரை, ஆவுடையப்பன். நன்றி. 10-Dec-2018 8:00 am
போற்றுதற்குரிய அறிவுரை :------தமிழ்க்கல்வியினை விடுத்து அயல்மொழி கற்றல் இழிவு - தாய்மொழி, தருமதீபிகை ௧௭௫ நாமே நம் தாயை மறந்திருப்போமாயின் நமக்கு நினைவுறுத்துவார் யார் —— பண்டிதமணி ----------- “நமக்குரிய நாட்டுமொழியைப் புறக்கணித்து வேற்று மொழியில் எத்துணை மேற்சென்றாலும் மொழியறிவாற் பெரும் பயன் முற்றும் பெற்றதாக மாட்டாது. இந் நிலையில் நாம் இன்றியமையாது பயிலவேண்டுவது நமக்குரிய தமிழ் மொழியேயாகும்.” 10-Dec-2018 5:16 am
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
09-Dec-2018 10:30 pm

நேரிசை வெண்பா

தாயின்பால் போலத் தமிழ்க்கல்வி தானிருக்கப்
பேயின்பால் வேட்டுழலும் பேயர்போல் - மாயம்
பயிலும் அயல்மொழியே பன்னி மயலார்
செயலில் இழிவர் செறிந்து. 175

- தாய்மொழி, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

தாயின் பால் போல இயல்பான இனிய தமிழ் மொழியைப் பயிலாது விட்டுப் பேயின் பாலை விரும்பி உழலும் பேயர் போல மயலான அயல் மொழியை விழைந்து திரிந்து பலர் செயல் இழிந்து படுகின்றார் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

அதன் உள்ளப் பண்பும் உரிமையும் இனிமையும் உறுதியும் கருதி தமிழ்க் கல்வியைத் தாயின் பால் என்றது.

பேயின் பால் என்றது அந்நிய மொழியை ஈன்ற தாயை இகழ்ந்து தூற்று

மேலும்

அருமையான கருத்துரை, ஆவுடையப்பன். நன்றி. 10-Dec-2018 8:00 am
போற்றுதற்குரிய அறிவுரை :------தமிழ்க்கல்வியினை விடுத்து அயல்மொழி கற்றல் இழிவு - தாய்மொழி, தருமதீபிகை ௧௭௫ நாமே நம் தாயை மறந்திருப்போமாயின் நமக்கு நினைவுறுத்துவார் யார் —— பண்டிதமணி ----------- “நமக்குரிய நாட்டுமொழியைப் புறக்கணித்து வேற்று மொழியில் எத்துணை மேற்சென்றாலும் மொழியறிவாற் பெரும் பயன் முற்றும் பெற்றதாக மாட்டாது. இந் நிலையில் நாம் இன்றியமையாது பயிலவேண்டுவது நமக்குரிய தமிழ் மொழியேயாகும்.” 10-Dec-2018 5:16 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
28-Nov-2018 10:22 pm

நேரிசை வெண்பா

சேர்ந்த வரவில் செலவு நிலைகுறைய
ஓர்ந்து குடிவாழ்வார் ஓங்குவார் - நேர்ந்த
வரவறிந்து வாழார் மதியிழந்து வீழ்வார்
இரவில் கடனில் இழிந்து. 246

- வாழ்க்கை நிலை, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

தமக்கு வருகின்ற பொருள் வரவினும் செலவு குறையும்படி கருதி ஒழுகுபவர் குடியே பெருகி வளரும்; அவ்வாறு வரவறிந்து வாழாராயின் இரப்பிலும் நிரப்பிலும் இழிந்து விழுந்து அவர் ஒழிந்து போவர் எனப்படுகிறது.

வருவாயின் அளவறிந்து வாழ்வதே வாழ்வாம் என முன்னர் அறிந்தோம்; அங்ஙனம் வாழாத வாழ்க்கையில் உள்ள இழப்புகளை இதில் அறிய நேர்கின்றோம்.

ஓர்ந்து வாழ்தலாவது வரவையும் செ

மேலும்

வாசிப்பிற்கு நன்றி; 02-Dec-2018 8:30 am
அருமை. ...அனைத்தும் உண்மையான வரிகள். . 02-Dec-2018 6:39 am
உண்மைதான்; தங்கள் வாசிப்பிற்கும், கருத்திற்கும் நன்றி, கவின் சாரலன். 01-Dec-2018 9:16 pm
அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும் -----என்ற வள்ளுவரின் வரியை நினைவுபடுத்துகிறது . 01-Dec-2018 8:25 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
28-Nov-2018 10:42 pm

நேரிசை வெண்பா

வைகறையில் ஒர்கடிகை வாய்ந்துசெயின் நாள்முழுதும்
செய்வினைவந் தெய்தும் சிறப்பினால் - உய்தியுடன்
காலமுண் டாகக் கருதி வினைசெய்க
மூலமுண் டாகும் முதல், 236

– கரும நலன், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

அதிகாலையில் ஒரு நாழிகை தொழில் செய்யின், அது பகல் முழுவதும் செய்யும் வினை நலனை இனிது அருளும்; பருவம் கழிந்து படாமல் தொழில்களை விரைந்து செய்யுங்கள்; அதனால் பெரும் பொருள்கள் விளைந்து வரும் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர். இது, காரியம் செய்யும் கால நிலையைக் காட்டுகின்றது. வைகறை - விடியற்காலம். கடிகை – ஒருநாழிகைப் பொழுது.

சூரியன் உதித்தற்கு மூன்று ந

மேலும்

உயரிய கருத்துகள்; நன்றி. 01-Dec-2018 11:45 am
01-12-2018 ஓர்ந்து குடிவாழ ஓங்கிய செய்வாரைத் தேர்ந்தாருக் குண்டுமோ தீமைகள்- நேர்ந்த அரசியல் வாதிகளால் அல்ல,கை நீட்டித் தெரிந்ததில் வந்த தவறு. விளக்கம்: குடிமக்களின் நன்மைக்கானவற்றை ஆராய்ந்து தெளிந்து உயர்ந்தவற்றுக்கான வழிவகைகளைத் தெரிந்து செயல்படக் கூடியவர்களை (தேர்தல் நேரங்களில்) தெரிவுசெய்யக்கூடிய குடிமக்களுக்கு தீமைகள் நேரும் வாய்க்குகள் இருக்குமோ? நிகழ்வன எல்லாம் அரசியல்வாதிகளால் நிகழ்கின்றன என்று என்று சொல்வதற்கில்லை; நமது கைகளை வாக்களிக்க நீட்டி, ஆட்சிக்கானவர்களைத் தேந்தெடுக்கும் முறையிம் நாம் செய்யும் தவறுகளே இதற்குக் காரணமாம். தேர்தல் சமயங்களில் குடிமக்கள் தமது நீண்ட நாள் நன்மைகைளை மனதிற்கொண்டு ஆட்சியாளர்களைத் தேர்வுசெய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பது வலியுறுத்தப்பட்டது. =======++++++++======== வைகறை கண்டதும் வாய்கழுவ ‘டாஸ்மாக்’கில் பொய்ச்சுகத்தை எண்ணியே போய்விழுவான் – மெய்ச்சுகத்தைத் தானும் அடையான் தமர்க்குதவான் தாய்நாட்டின் மானமும் காவான் மதித்து. விளக்கம்: காலைப் பொழுது விடியக் கண்டதுமே தன்னுடைய வாயினை ‘டாஸ்மாக்’ கடைகளினின் மதுப் பானங்களால் கழுவுவதற்காக, அதிலொரு உண்மை இன்பம் இருப்பதாக எண்ணிக் சென்று போய் விழுகின்றவன், வாழ்வின் உண்மையான இன்பத்தைத் தானும் அடையாமல், தன் சுற்றமும் பெறுவதற்கான உதவிகளைச் செய்யாமல் , தன்னுடைய தாய் நாட்டின் மாண்பினையும் மதித்துக் காப்பதற்கு உதவ மாட்டான்!. இதனால், குடிப்பழக்கம் உடையவனும், அவனுக்கு உதவுபவனும் தாய் நாட்டுக்கும் அதன் குடிகளுக்கும், அதன் மூலம் எதிர்காலச் சந்ததிகளுக்கும் உதவிசெய்பவனாக மாட்டான் என்பது வலியிறுத்தப்படுகிறது. ===========+++++++++++++++========== 01-Dec-2018 10:25 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
26-Nov-2018 8:11 am

நேரிசை வெண்பா

ஓர்பொய் யுரைக்க உளம்கூசி ஓரரசன்
பாரரசெல் லாம்விட்டுப் பண்டுநின்றான் - நேர்சிறிதும்
நாணாமல் கோடிபொய்யை நாவளைத்துக் கூறுகின்றார்
காணார்கொல் அன்னான் கருத்து. 139

– பொய், தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

ஒரு பொய் சொல்ல உள்ளம் நாணித் தனது அரசு முழுவதும் துறந்து முன்னம் ஒரு மன்னன் சத்திய சீலனாய் நிலைத்து நின்றான், அந்த உத்தமனது உண்மையை ஒரு சிறிதும் உணராமல் நாளும் பல பொய்களைப் பேசி மக்கள் நாசம் அடைகின்றாரே என்கின்றார் கவிராஜ பண்டிதர்.

மெய் பேசுவோன் கடவுளைக் காணுவான் என்பதை உணர்த்த ஒர் இதிகாசம் இங்கே தெளிவுற வந்தது.

ஓர் என்னும் அட

மேலும்

கருத்திற்கு நன்றி. 27-Nov-2018 8:39 am
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார் நேரிசை வெண்பா நாணாமல் கோடிபொய்யை நாவளைத்துக் கூறுகின்றார் - பொய், தருமதீபிகை 139 தங்கள் பொருளுரை அனைவரும் படித்து வளம் பெற நீதி பெற எளிமையாக படைத்தமைக்கு பாராட்டுக்கள் 26-Nov-2018 5:22 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 6:08 pm

கலி விருத்தம்
(விளம் விளம் மா கூவிளம்)
(மாச் சீரின் இறுதியில் குறிலோ, குறில்+ஒற்றோ தான் வரும். நெடில், நெடில்+ஒற்று வராது)
(விளம் வருமிடத்தில் மாங்காய்ச்சீர் வரலாம்)

கதிரவ னனையதங் கணவ ரேர்முகம்
எதிருற மலருமற் றேதி லார்முக
மதியநோக் கிடவிதழ் வாடிக் கூம்புமால்
சதியர்வாண் முகமெனுஞ் சலசப் பூவரோ. 17

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

கதிரவனைப் போன்ற தங்கள் கணவரின் அழகிய முகம் எதிர் வரக் கண்டு மலரும் முகம், பிற அன்னியர்களின் நிலவு போன்ற முகத்தை நோக்கும் போது இதழ் வாடி கூம்பிவிடுவதால், கற்புடைய மனைவியரின் ஒளி பொருந்திய முகம் தாமரை மலர் போன்றதோ என்று

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-May-2018 5:34 pm

அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
காய் 4 / மா தேமா

முதல்வியிவள் துணைவனே தெய்வமென்றாள் அவன்சிற்றில்
..மோக்க மென்றாள்
அதிலவனோ டுறைதல்சா லோகசா மீபமென்றாள்
..அவன்கை தீண்டி,
மதமொடுமே யடித்தல்சா ரூபசாயுச் சியமென்றாள்
..மயற்பேய் கொண்டாள்
பதவியெலா மீன்றோர்பா லிருக்கநண்ப னொடுமெலிந்தாள்
..பசிநோ யுற்றே. 15

- கணவன் மனைவியர் இயல்பு
- மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை பாடல்

பொருளுரை:

எல்லா நலங்களும் பெற்றோர் வீட்டில் இருக்க, துணைவனுடன் கூடி வாழும்பொழுது மெலிவும் பசியும் எய்திய தலைவியானவள் தன் துணைவனே தெய்வம்; அவன் வாழும் சிறு வீடே பேரின்பப் பெருவீடாகிய மோட்சம். அவ்வீட்டில் அவனுடன் இணைந்து

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Jan-2018 12:35 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. 6

சிறந்த பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், அடாத காரியங்களைச் செய்யக் கூசுந்தன்மை ஒருவன் அழகுடையவனாதலைக் காட்டிலும் மிக்க சிறப்புடையது.

'அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு' (1014 நாண் உடைமை)

ஆதலின், 'நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் (960 குடிமை), 'நலஞ்சுடும் நாணின்மை நின்றக்கடை’ (1019 நாண் உடைமை)' ஆதலால் நாணுடைமை நலனுடைமையின் சிறந்ததாம்.

நாணாவது செய்யத் தகாதனவற்றிற்கு உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
12-Aug-2017 11:59 am

னேரிசை வெண்பா

கனைகடல் தண்சேர்ப்ப! கற்றறிந்தார் கேண்மை
நுனியின் கரும்புதின் றற்றே1 - நுனிநீக்கித்
தூரின்தின் றன்ன தகைத்தரோ பண்பிலா
ஈரமி லாளர் தொடர்பு. 138 – கல்வி, நாலடியார்

பொருளுரை:

ஒலிக்கும் கடலின் குளிர்ந்த துறையின் தலைவனே!

கற்று மெய்ப் பொருள் அறிந்து ஒழுகுபவர்களின் பண்புடைய நட்பு கரும்பை அதன் நுனியிலிருந்து தின்று சுவைப்பதைப் போன்றது.

நுனிக் கரும்பை வெட்டி எறிந்து விட்டு அடிப்பகுதியிலிருந்து அதனைத் தின்றாற் போன்ற தன்மையை உடையது அக் கல்விப் பண்பும் அன்பும் இல்லாதவரது நட்பு.

கருத்து:

கற்றோர் நட்பு வரவர வளர்ந்து இனிக்கும் தன்மை உடையது.

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (263)

Palani Rajan

Palani Rajan

vellore
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்
சத்யா

சத்யா

Chennai
யாழ்வேந்தன்

யாழ்வேந்தன்

திருவண்ணாமலை

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (264)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Kavitha V

Kavitha V

Bangalore

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (274)

தம்பு

தம்பு

UnitedKingdom
user photo

மேலே