Dr.V.K.Kanniappan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Dr.V.K.Kanniappan
இடம்:  மதுரை
பிறந்த தேதி :  17-Oct-1944
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2011
பார்த்தவர்கள்:  13116
புள்ளி:  10616

என்னைப் பற்றி...

நான் ஒரு அரசாங்க ஒய்வு பெற்ற கண்மருத்துவ பேராசிரியர். மதுரை மாவட்டத்திலுள்ள சோழவந்தான் என் பிறந்த ஊர். நான் \'கீற்று\' வலைத் தளத்தில் பிப்ரவரி, 2011 லிருந்து சுமார் 45 கட்டுரைகள், வெவ்வேறு பொருட்களில் - மருத்துவம், இலக்கியம், வரலாறு - கட்டுரைகள் வெளியிட்டுள்ளேன்.
Mobile number: 98430 70840
http://annam-kanniappan.blogspot.in,
http://www.poemhunter.com/dr-v-k-kanniappan,
http://poetry.com/users/11888-Kanniappan%20%20Kanniappan%20
http://www.lankasripoems.com/index.php?conp=list&poetId=197803 புனைப்பெயர் ‘அன்னம்’
http://www.tamilthottam.in/forum

என் படைப்புகள்
Dr.V.K.Kanniappan செய்திகள்
Dr.V.K.Kanniappan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Sep-2023 12:28 pm

நேரிசை வெண்பா


பெயர்சொல் லவும்வேண்டும் பிள்ளை நமது
பெயர்வைக்க வேண்டுமே பேரர் -- வியக்கவைக்கும்
பேரர் வளர்ந்தின்னார் பேர னெனமகிழ்ச்சி
பேரரைப் பெற்றதால் பேறு

மேலும்

டாக்டர் பாவலர் பாமணி அவர்களுக்கு வணக்கம் பாராட்டுக்கு நன்றி ஐயா 02-Oct-2023 12:37 pm
அருமையான கருத்தமைந்த தகுந்த எதுகை, பொழிப்பு மோனையொடமைந்த வெண்பா! வாழ்த்துகள் ஐயா! 25-Sep-2023 2:41 pm
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Sep-2023 7:08 am

நேரிசை வெண்பா
(’ழா’ ழ் மெய்மேல் ஆ உயிர் ஏறிய எதுகை)

ஊழாயி னாரைக் களைந்திட் டுதவாத
கீழாயி னாரைப் பெருக்குதல் - யாழ்போலும்
தீஞ்சொல் மழலையாய்! தேனார் பலாக்குறைத்துக்
காஞ்சிரை நட்டு விடல். 371

- பழமொழி நானூறு

பொருளுரை:

யாழிசையைப் போன்ற இனிமையான மழலைச் சொல்லை உடையாய்!, முறைப்படியே தமக்கு நன்மை செய்வாரை நீக்கிவிட்டு, பயன்படாத கீழ்மக்களைத் தம்மோடு மிகுதியும் சேர்த்தல் தேன் நிறைந்த பலாமரத்தை வெட்டி அவ்விடத்தில் எட்டி மரத்தை வைத்து நீர் முதலியன கொண்டு வளர்த்து விடுதலோடு ஒக்கும்.

கருத்து:

கீழ்மக்களைத் தம்மோடு சேர்த்துக் கொள்ளுதல் துன்பத்திற்கு ஏதுவாம்.

விளக்கம்: பயன்படும் பலா

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Sep-2023 7:00 am

நேரிசை வெண்பா

இறப்பச் சிறியவர் இன்னா செயினும்
பிறப்பினால் மாண்டார் வெகுளார் - திறத்துள்ளி
நல்ல விறகின் அடினும் நனிவெந்நீர்
இல்லம் சுடுகலா வாறு. 370

- பழமொழி நானூறு

பொருளுரை:

குடிப்பிறப்பினால் மிகவும் இழிந்தவர்கள் துன்பந்தருஞ் செயல்களைச் செய்தாராயினும், குடிப்பிறப்பினால் மாட்சிமைப் பட்டவர்கள் சினத்தலிலர், அது, கூறுபாடாக ஆராய்ந்து நல்விறகினைக் கொண்டு காய்ச்சினும் மிகவும் வெப்பமாகிய நீர் வீட்டினை எரிக்க முடியாதவாறு போலும்!

கருத்து:

கீழ்மக்கள் செய்யும் துன்பத்தால் மேன்மக்கள் சினங் கொள்ளுதல் இல்லை.

விளக்கம்: வெந்நீர் வீட்டை வேகச் செய்யாதவாறு போலப், பெரியோர்கள் கீழ்மக்களைக

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
23-Sep-2023 10:49 am

விருத்த மேடை 82
கண்டநற் காட்சி கவலையைப் போக்கும்!
கலிவிருத்தம் 18
இயற்சீர் வெண்டளையால் அமைந்த விருத்தம்
நேர் முன் நிரை, நிரை முன் நேர் இயற்சீர் வெண்டளையாம்.
இவ்விருத்தம் அடித்தோறும் இயற்சீர் வெண்டளை பெற்று வரும்.
ஒவ்வோர் அடியின் ஈற்றுச்சீர் மாச்சீராகும்.
நேரில் தொடங்கினால் 11 எழுத்துக்களும் நிரையில் தொடங்கினால் 12 எழுத்துக்களும் வரும். [ஒற்றுகளை நீக்கிக் கணக்கிட வேண்டும்]
(ஒன்று மூன்றாம் சீர்களில் மோனை வரும்)

செண்டில் இருந்திடும், சேற்றில் மலரும்;
வண்டுஞ் சுவைத்திடும், வாட்டமுஞ் சேர்க்கும்!
கண்டுங் களிப்பினிற் காட்சியு மாக்கும்;
கண்டநற் காட்சி கவலையைப் போக்கும்!

- வ.க.கன்ன

மேலும்

மிகவும் நன்று ஐயா! இப்பயிற்சி முதன்மையாய்த் தங்களுக்கானது அல்ல. மற்ற பெயர்களுடன் தங்கள் பெயரையும் சேர்த்து விட்டேன். 23-Sep-2023 1:36 pm
"" கடனே "". என்றும் முடித்திட மேலும் சிறப்பு ஐயா 23-Sep-2023 1:18 pm
டாக்டர் பாவலர் பாமணி அவர்களுக்கு வணக்கம் இவைகள் எனக்கு முன்னமே பரிச்சயம் ஐயா.. வள்ளல்கள் கலிவிருத்தம் வாய்ப்பாடு கருவிளம்.....கருவிளம்.....கருவிளம்.....கருவிளம் தனக்கெது வெனவதை தனித்தொதுக் குபவரில் தனக்கென முயலுதல் தவிர்த்தவர் பிறர்கென கனகமென் னுமதையும் வழங்கிட அவர்குலம் வனப்புடன் புகழ்மிகு வழியருள் கடவுளே தனக்கென கனகமெனினும் சேர்த்து வாழாது பிறர்துன்பம் பொறுக்காது அவருக்கு வேண்டியதை உடனே கொடுத்து அந்த துன்பம் நீக்கும் வள்ளல் தன்மை உடையோரும் பரமனின் அருளால் (அந்த உள்ளம் )சிறப்புடன் வாழும் என்பதாம். இந்த படைப்பை உங்கள் வலைதளத்தில் காண்பிக்க திருத்து | நீக்கு எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (26-Dec-22, 1:35 pm) 23-Sep-2023 1:13 pm
டாக்டர் பாவலர் பாமணி அவர்களுக்கு வணக்கம் இதனின் சிறந்த இனிய விருத்தம் இயற்றியதை காட்டும் எழுத்து 23-Sep-2023 11:54 am
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
23-Sep-2023 10:49 am

விருத்த மேடை 82
கண்டநற் காட்சி கவலையைப் போக்கும்!
கலிவிருத்தம் 18
இயற்சீர் வெண்டளையால் அமைந்த விருத்தம்
நேர் முன் நிரை, நிரை முன் நேர் இயற்சீர் வெண்டளையாம்.
இவ்விருத்தம் அடித்தோறும் இயற்சீர் வெண்டளை பெற்று வரும்.
ஒவ்வோர் அடியின் ஈற்றுச்சீர் மாச்சீராகும்.
நேரில் தொடங்கினால் 11 எழுத்துக்களும் நிரையில் தொடங்கினால் 12 எழுத்துக்களும் வரும். [ஒற்றுகளை நீக்கிக் கணக்கிட வேண்டும்]
(ஒன்று மூன்றாம் சீர்களில் மோனை வரும்)

செண்டில் இருந்திடும், சேற்றில் மலரும்;
வண்டுஞ் சுவைத்திடும், வாட்டமுஞ் சேர்க்கும்!
கண்டுங் களிப்பினிற் காட்சியு மாக்கும்;
கண்டநற் காட்சி கவலையைப் போக்கும்!

- வ.க.கன்ன

மேலும்

மிகவும் நன்று ஐயா! இப்பயிற்சி முதன்மையாய்த் தங்களுக்கானது அல்ல. மற்ற பெயர்களுடன் தங்கள் பெயரையும் சேர்த்து விட்டேன். 23-Sep-2023 1:36 pm
"" கடனே "". என்றும் முடித்திட மேலும் சிறப்பு ஐயா 23-Sep-2023 1:18 pm
டாக்டர் பாவலர் பாமணி அவர்களுக்கு வணக்கம் இவைகள் எனக்கு முன்னமே பரிச்சயம் ஐயா.. வள்ளல்கள் கலிவிருத்தம் வாய்ப்பாடு கருவிளம்.....கருவிளம்.....கருவிளம்.....கருவிளம் தனக்கெது வெனவதை தனித்தொதுக் குபவரில் தனக்கென முயலுதல் தவிர்த்தவர் பிறர்கென கனகமென் னுமதையும் வழங்கிட அவர்குலம் வனப்புடன் புகழ்மிகு வழியருள் கடவுளே தனக்கென கனகமெனினும் சேர்த்து வாழாது பிறர்துன்பம் பொறுக்காது அவருக்கு வேண்டியதை உடனே கொடுத்து அந்த துன்பம் நீக்கும் வள்ளல் தன்மை உடையோரும் பரமனின் அருளால் (அந்த உள்ளம் )சிறப்புடன் வாழும் என்பதாம். இந்த படைப்பை உங்கள் வலைதளத்தில் காண்பிக்க திருத்து | நீக்கு எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (26-Dec-22, 1:35 pm) 23-Sep-2023 1:13 pm
டாக்டர் பாவலர் பாமணி அவர்களுக்கு வணக்கம் இதனின் சிறந்த இனிய விருத்தம் இயற்றியதை காட்டும் எழுத்து 23-Sep-2023 11:54 am

தமிழ்ப் பெயரை பிறந்த தம்
மழலையார்க்கு வைக்க தயங்கும் இன்றைய
பெற்றோருக்கு இத்துடன் நான் இணைத்த
இந்த பாவைக் கொஞ்சம் படியுங்கள்
= வாசவன்

" அன்னைத் தமிழினில் ஆயிரம் நற்பேறு அமைந்திருப்ப
இன்னல் ஒலிப்புடை இதில் மொழிபெயர் ஏற்றெதென
உன்னி மழலையார்க் கெல்லாம் பெயரிட்டு வந்திடுவார்
கண்ணால் இப்பவும் காம்பு சுவைக்கும் கருதினர் "

மேலும்

மிக்க மகிழ்ந்தேன் ஐயா 23-Sep-2023 7:35 pm
அருமையான கருத்தின் வெளிப்பாடு! கட்டளைக் கலித்துறை அன்னைத் தமிழினில் ஆயிரம் நற்பேர் அமைந்திருப்ப இன்னல் ஒலிப்புடை ஈங்கு மொழிப்பெயர் ஏற்றதென உன்னி மழலையார்க் கெல்லாம் பெயரிட்டு வந்திடுவார் கண்களால் இப்பவும் காம்பு சுவைக்கும் கருதினரே! 23-Sep-2023 8:06 am

நாடு நாடுகவே
பாடியாடி தொழுதே
பாவம்போய் வீடுகிட்ட
மாதவன் திருநாமம்

மேலும்

மிக நன்று; சீரொழுங்காய் அமைத்தால் மேலும் சிறக்கும்; வஞ்சித்துறை நாடுகவே நாட்டுநலன் பாடிடுவாய் பாங்குடனே பாவ(ம்)நீக்கி வீடுகிட்ட மாதவன்தாள் போற்றுவமே; முதல்சீர் மட்டுமாவது ஒரே வகையாய் அமைந்தால் நன்று. 22-Sep-2023 9:42 am
Dr.V.K.Kanniappan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Sep-2023 6:03 pm

விருத்த மேடை 80
கலிவிருத்தம் 16
(நெடிலீற்று மா கூவிளம் கூவிளம் கூவிளம்)
விருத்தம் நேரசையில் தொடங்கினால் அடிக்கு 11 எழுத்து; நிரையில் தொடங்கினால் 12 எழுத்தெண்ணிக்கை தானே வரும்!
2, 3 சீர்களில் மாச்சீர் வரின் அடுத்த சீர் நிரையில் தொடங்கும்;
(முதலிரண்டு சீர்களுக்கிடையில் 'மாவைத் தொடர்ந்து நேர்' என்ற நேரொன்று ஆசிரியத்தளை அமையும்;
மற்ற இடங்களில் வெண்டளை அமையும்)

கண்ணே யென்றனின் காவிய நாயகி;
பெண்ணே யுன்றனின் பேரழ கென்னையே
விண்தே ரேறி விரைந்திடச் சொல்லுதே;
கண்ணேர் பட்டுனை காத்திடச் செய்யுமோ!

- வ.க.கன்னியப்பன்

மேலும்

Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
25-Jan-2018 12:35 pm

குறள் வெண்செந்துறை

ஆர்கலி யுலகத்து மக்கட் கெல்லாம்
நலனுடை மையின் நாணுச் சிறந்தன்று. 6

சிறந்த பத்து, முதுமொழிக் காஞ்சி

பொருளுரை:

நிறைந்த ஓசையுடைய கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களுக்கெல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால், அடாத காரியங்களைச் செய்யக் கூசுந்தன்மை ஒருவன் அழகுடையவனாதலைக் காட்டிலும் மிக்க சிறப்புடையது.

'அணியன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு' (1014 நாண் உடைமை)

ஆதலின், 'நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் (960 குடிமை), 'நலஞ்சுடும் நாணின்மை நின்றக்கடை’ (1019 நாண் உடைமை)' ஆதலால் நாணுடைமை நலனுடைமையின் சிறந்ததாம்.

நாணாவது செய்யத் தகாதனவற்றிற்கு உள்ளம் ஒடுங்குதல்.

மேலும்

பாவர் டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம். நாணுதல் பெண்ணின் உரிச்சொல் என்றாலும் ஆணும் பெண்ணும் நாணும் சந்தர்ப்பங்களை விளக்கியமைக்கு மிக்க நன்றி ஐயா. 28-Jul-2021 7:18 am
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
20-May-2015 9:58 pm

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வரும்ஒளிம யம்! 1

இரவோ(டு) இரவாக வாழ்க்கையில் வெற்றி
வருவதில்லை; ஆர்வம் குறிக்கோள் - இரண்டும்
இணைந்து தொடர்முயற்சி மேற்கொண்டால் எங்கும்
துணையாய் வருமே ஒளி! 2

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேசாவி யாய்ஆகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3

தன்னம்பிக் கைவெற்றிக் கேதிறவு கோலாகும்
என்றும் அவசர எண்ணமும் - நன்றாம்
முடிவினை எட்டாதே; உன்குறையை நேர்செய்
கிடைக்குமே வெற்றியப்போ து! 3a

மேலும்

Sonnet: For Success In Life Success in life does come not overnight; An ambition and aim begin the try; A sustained labor makes the future bright; At times, despair could make you even cry. Self-confidence is key to success prime; A hasty mind can’t make foray at all; Correct your deficiencies all the time; In others’ court always, you keep the ball. But emulate the good achieved by next; The road you take is not the same always; The problems cropping up can keep you vexed; But you maintain that principled a base. The grace of God dictates the things on earth; God gave each one a purpose in the birth. Copyright by Dr John Celes 20-05-2015 Dr. A.Celestine Raj Manohar M.D., 13-Jun-2017 12:08 pm
எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி ----மூலக் கவிதையை பதிவு செய்யவும் 13-Jun-2017 11:38 am
கருத்திற்கு நன்றி, சேயோன். மூலக் கவிதையையும் வாசித்துப் பாருங்கள். எழுதியவர் டாக்டர்.ஜான் செலிஸ் மனோஹர் எம்.டி, முன்னாள் டீன் மற்றும் மருத்துவப் பேராசிரியர், பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி. 23-Sep-2015 11:35 am
சிறந்த வெண்பாக்கள். சிறப்பான மொழிபெயர்ப்பு. 26-May-2015 8:02 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
15-Sep-2016 12:53 pm

பரிசு பெற்ற நேரிசை வெண்பா

பண்புடையர் ஆதல்; பழகுசொல் பேசுதல்;
நண்பரைப் பேணுதல்; நன்னயமாய் – புண்ணன்ன
வஞ்சகத்தை வேரறுத்து மாண்புறவே நல்லவற்றை
நெஞ்சில் நிறுத்துதம்பி நீ! – எஸ்.பி.இராமையா, புதுப்பாக்கம்

பரிசு பெற்ற நேரிசை வெண்பா

தஞ்ச மெனஉன் தயவுக்காய்க் காத்திருப்பர்;
கொஞ்சிக் குலமென்று கூவிடுவார்; - நஞ்சுடனே,
வஞ்சனையும் சூதும் வழியாகக் கொண்டிருப்பார்;
நெஞ்சில் நிறுத்துதம்பி நீ! – நம்பிக்கை நாகராசன்

நான் அனுப்பிய:
ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா

நெஞ்சில் உரமுமின்றி நேர்மைத் திறமுமின்றி
வஞ்சனை செய்வார் இருப்பரே – தஞ்சமென
கொஞ்சமும் அன்னாரை கொள்ளலா காதென்றே
நெஞ்சில் நிறுத்துதம்

மேலும்

தங்கள் கருத்திற்கு நன்றி. 19-Sep-2016 7:08 pm
போற்றுதற்குரிய கவிதை (வெண்பாக்கள்) பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் தங்கள் இலக்கிய படைப்புகள் தமிழ் அன்னை ஆசிகள் 19-Sep-2016 5:19 pm
தங்கள் தெளிவான கருத்திற்கு நன்றி. 15-Sep-2016 2:44 pm
நல்ல கருத்துக்களுடைய வெண்பாக்கள்தான் எழுதியிருக்கிறீர்கள்; பரிசு கிடைத்திருக்கலாம்.. மற்றவர்களுடைய வெண்பாக்களையும் கொடுத்துள்ளதைப் பாராட்டுகின்றேன்.. அவற்றிற்கும் தங்களுடையதற்கு இடையே காணப்படும் ஆற்றொழுக்கு நடையினை அறிந்துகொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். 15-Sep-2016 1:40 pm
Dr.V.K.Kanniappan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
01-Sep-2016 10:25 pm

நானும், என் மனைவியும் சென்ற 15.08.2016 ல் என் இளைய மகன் குடும்பத்துடன் சென்னை சென்று வேளச்சேரியில் இரண்டு வாரங்கள் தங்கியிருந்தோம். அப்பொழுது 25.08.2016 அன்று ஆவடி vel tech பொறியியல் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படிக்கும், மாணவர் விடுதியில் உள்ள என் பேரனைப் பார்க்கச் செல்வதற்காக SRP tools பஸ் நிறுத்தம் சென்றேன். நானும், என் மகனும் திருவான்மியூர் ரயில் நிலையம் செல்ல ஷேர் ஆட்டோவில் ஏறினோம்.

என் மகன் ஓட்டுநருடன் முன் இருக்கையில் அமர்ந்தார். நான் ஓட்டுநர்க்குப் பின்னால் உள்ள கீழ் இருக்கையில் அமர்ந்தேன். மேல் இருக்கையில் (IT நிறுவனத்தில் பணி புரிபவர்கள் என்று நினைக்கிறேன்) இள வயதுப் பெண்கள் இருவர்

மேலும்

கருத்திற்கு நன்றி. 09-Sep-2016 10:57 pm
உள்ளத்தில் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லி விட்டீர்கள். கருத்திற்கு நன்றி. 09-Sep-2016 10:56 pm
கருத்திற்கு நன்றி. 09-Sep-2016 10:54 pm
தரமற்ற பொருட்கள் விற்பனையும், பாதுகாப்பற்ற உணவு விற்பனையும் விற்று நம்மை கொள்ளையடிக்கும் உணவு விடுதிகளை பற்றி புகார் செய்தாலும் பயனில்லை பயணக் கட்டுரைகள்' : உலகம் சுற்றிய மணியன் போல் எழுதினால் சிறப்பாக இருக்கும் ஷேர் ஆட்டோவில் ,மின்சார ரயிலில் பயண அனுபவங்கள் சுகாதாரமான கழிப்பிட விமர்சனங்கள் போற்றுதற்குரிய படைப்பு 09-Sep-2016 7:33 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (267)

நன்னாடன்

நன்னாடன்

நன்னாடு, விழுப்புரம்
Deepan

Deepan

சென்னை
Dr A S KANDHAN

Dr A S KANDHAN

Chennai
Palani Rajan

Palani Rajan

vellore
பாலா தமிழ் கடவுள்

பாலா தமிழ் கடவுள்

உங்களின் இதயத்தில்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (268)

வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)
Kavitha V

Kavitha V

Bangalore

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (291)

தம்பு

தம்பு

ஐக்கிய இராச்சியம்.
user photo

மேலே