Palani Rajan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Palani Rajan
இடம்:  vellore
பிறந்த தேதி :  16-Dec-1946
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  02-Sep-2017
பார்த்தவர்கள்:  7634
புள்ளி:  2316

என்னைப் பற்றி...

நான் ஓய்வு பெற்ற மாவட்டக் காவல் துறை உயர் அதிகாரி. சித்தர் பாடல்களை சுமார் நாற்பதாண்டுகளாகப் படித்து வருகிறேன். கவிதை ஓவியம் முதலியவற்றில் சிறு வயது முதலே ஆர்வமுண்டு.எனக்கு யாப்பிலக்கணம் 10 ம் வகுப்பிலேயே கற்றுத்தரப்பட்டது. புகுமுகவகுப்பில் எங்கள் தமிழ் ஆசான் தமிழ் படிக்க ஊக்குவித்தார்.நான் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் சரித்திரத்தை பாடமாக ஆங்கிலத்தில் படித்தேன். பட்டப்படிப்பில் சரியானதமிழ் போதனை இல்லை, இருப்பினும் கல்லூரி ஆண்டு விழா மலர்களில் வருடம் தோறும் ஒரு தமிழ்க் கவிதை ஒரு ஆங்கிலக்கட்டுரை ஒரு ஓவியம் என சமர்ப்பிபது ஏன் வாடிக்கை. எங்குசென்றாள் என்ற கவிதை நான் இளங்கலை பயிலுங்கால் எழுதியதாகும்..அதை அப்போது பிரசுரிக்க முடியாத காரணத்தால் இங்கு எழுத நேர்ந்தது.. எனது ஆங்கில ஆசான் தமிழில் பி ஓ எல் பட்டம் வாங்கியவர் ஆங்கிலமும் நன்றாய் போதிப்பார். ஆக ஆங்கிலமும் நான் நன்றாய்க் கற்றேன்.
என்னுடைய படைப்புகள்
1. ஆங்கிலத்தில்அமுத
கலசம் மற்றும் ௩ சித்தர்கள் யார்
3.கருகிய செம்மலர் தமிழ்
மற்றும் ஆங்கிலம்
5. தமிழ் காக்கப் புறப்படு
6. திருவள்ளுவர் சைவமே

என் படைப்புகள்
Palani Rajan செய்திகள்
Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Jan-2022 2:55 pm

குறுங்கவிதை
1.
ஒழுகிசை அகவல் ஓசை
உடைய நேரிசை ஆசிரியப்பா

நினைத்த நினைப்பை எழுத்தில் வடிக்க
நேரிசை ஆசிரி யப்பா நான்கு
சீரில் செப்பல் தூங்கிசை ஒழுகிசை
மூன்று விதமாய் இருக்க எதற்கோ.
கண்ட படிகிறுக் கியவர்
கவிதை என்கிறார் உரைநடை யையே

2.
.
ஒழுகிசை அகவல் ஓசை
உடைய நேரிசை ஆசிரியப்பா


பதினொரு சீரில் ஆசிரி யப்பா
விதியதைப் புரியா நீயுமே
சதியாய் பாட்டென கவிதை யாகுமோ

3.
நேரிசை ஆசிரியப்பா

அப்படி விரைவெ தற்காம் சொல்லு
தம்படிக் குதவா பாட்டை
சும்மா நீகிறுக் குவதென் கூறே....

மேலும்

Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
21-Jan-2022 8:14 am

எண்சீர் கழினெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்


ஆயிரமா யிரம்பேர்க்கு தொண்டு.தாயாம்

******கண்மருத்து. வர்கன்னி. யப்பர்.ஐயா

ஆயிரம்பா தமிழ்யாப்பி லின்று யாத்த

******அரியபணி பாராட்டி புதுவை மன்றம்

ஆயிரம்பொன் கிழிக்கீடாய் கொடுத்த பட்டம்

******பாமணிமுன் னர்பாவ லரென்றும் தந்தார்

தாயினது தமிழ்மொழியின் சிறப்பை வையம்

******* மகிழத்தந் தக்கன்னி. யப்பர் வாழி


டாக்டர் கன்னியப்பர் முன்னம் தமிழ் யாப்பில் சீரிய ஐந்நூறு தமிழ்ப் பாடல்
இயற்றியதற்கு புதுவை பைந்தமிழ்ச்சோலை மன்றம் அவரைப் பாவலர்
என்று அழைத்து கௌரவித்தது. இன்று கன்னியப்பர் சிறப்பான ஆயிரம்
யாப்பிலக்கணப் பாடல் எழுதி முடி

மேலும்

தங்கள் அன்பான விருத்தப் பாவில் வாழ்த்திற்கு மிக்க நன்றி ஐயா. 21-Jan-2022 8:28 am
Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Jan-2022 8:14 am

எண்சீர் கழினெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்


ஆயிரமா யிரம்பேர்க்கு தொண்டு.தாயாம்

******கண்மருத்து. வர்கன்னி. யப்பர்.ஐயா

ஆயிரம்பா தமிழ்யாப்பி லின்று யாத்த

******அரியபணி பாராட்டி புதுவை மன்றம்

ஆயிரம்பொன் கிழிக்கீடாய் கொடுத்த பட்டம்

******பாமணிமுன் னர்பாவ லரென்றும் தந்தார்

தாயினது தமிழ்மொழியின் சிறப்பை வையம்

******* மகிழத்தந் தக்கன்னி. யப்பர் வாழி


டாக்டர் கன்னியப்பர் முன்னம் தமிழ் யாப்பில் சீரிய ஐந்நூறு தமிழ்ப் பாடல்
இயற்றியதற்கு புதுவை பைந்தமிழ்ச்சோலை மன்றம் அவரைப் பாவலர்
என்று அழைத்து கௌரவித்தது. இன்று கன்னியப்பர் சிறப்பான ஆயிரம்
யாப்பிலக்கணப் பாடல் எழுதி முடி

மேலும்

தங்கள் அன்பான விருத்தப் பாவில் வாழ்த்திற்கு மிக்க நன்றி ஐயா. 21-Jan-2022 8:28 am
Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Jan-2022 9:43 pm

அறுசீர் கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

1.
மனைவி யமைவ தவன்செயலாம்
""""" கணவ ரமைத. லப்படியே

துணைவி இரண்டொ துக்கியவன்
*****ஒருத்த னுக்கொ ருத்தியென்பான்

வினைகள் தீய செய்கொடியன்
****பிறனில் நுழைந்து.பிரித்திடுவன்

புனைதந் துநெல்லைக் கொள்வன்பார்
****புன்னகைத் துனையும் ஒதுக்குவானே


2.
வெகுளிப் பயலா யிருந்திடாதே
***வினவ மொத்த விவரம்சொல் .

பகுத்த றிவுயென் றடிமைசெய்து
வகுத்து பிணையில் வைப்பனுனை

தொகுத்து எளிதா யொதுக்கியுனை
***வெகுச.னமென்று.கேலிசெய்வர்

நகுத்து கெடுக்கும் சண்டாளர்
*** நட்பு நமக்கெ தற்குசொல்லே.

.......

மேலும்

தம்பி நன்னாடருக்கு வணக்கம் உங்களது பல விகற்ப இன்னிசை வெகு அருமை. இருப்பினும் விகற்மில்லா. மோனையுடன் இருக்க சிறக்கும். பாராட்டுக்கள். வெகுளிப் பயலா யிருந்திடாதே நட்பு நகுவோன் நமக்கெதற்கு தள்ளு என்பதில் வெகுளியாக இருக்காதே கற்றிடு என்று தானே கூறியுள்ளேன். கருத்துக்கு நன்றி தம்பி. 20-Jan-2022 2:19 pm
அழகான ஆழ்ந்த கருத்துள்ளப் பதிவு, நிற்க கள்ளத்தனத்தன், ஏமாற்றுபவன், புறமுதுகு குத்துவோன் எவர் என்று அறிய சிலரோடு பழகுதல் வேண்டும் அல்லவா அய்யா? 20-Jan-2022 9:58 am
Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Jan-2022 9:43 pm

அறுசீர் கழி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்

1.
மனைவி யமைவ தவன்செயலாம்
""""" கணவ ரமைத. லப்படியே

துணைவி இரண்டொ துக்கியவன்
*****ஒருத்த னுக்கொ ருத்தியென்பான்

வினைகள் தீய செய்கொடியன்
****பிறனில் நுழைந்து.பிரித்திடுவன்

புனைதந் துநெல்லைக் கொள்வன்பார்
****புன்னகைத் துனையும் ஒதுக்குவானே


2.
வெகுளிப் பயலா யிருந்திடாதே
***வினவ மொத்த விவரம்சொல் .

பகுத்த றிவுயென் றடிமைசெய்து
வகுத்து பிணையில் வைப்பனுனை

தொகுத்து எளிதா யொதுக்கியுனை
***வெகுச.னமென்று.கேலிசெய்வர்

நகுத்து கெடுக்கும் சண்டாளர்
*** நட்பு நமக்கெ தற்குசொல்லே.

.......

மேலும்

தம்பி நன்னாடருக்கு வணக்கம் உங்களது பல விகற்ப இன்னிசை வெகு அருமை. இருப்பினும் விகற்மில்லா. மோனையுடன் இருக்க சிறக்கும். பாராட்டுக்கள். வெகுளிப் பயலா யிருந்திடாதே நட்பு நகுவோன் நமக்கெதற்கு தள்ளு என்பதில் வெகுளியாக இருக்காதே கற்றிடு என்று தானே கூறியுள்ளேன். கருத்துக்கு நன்றி தம்பி. 20-Jan-2022 2:19 pm
அழகான ஆழ்ந்த கருத்துள்ளப் பதிவு, நிற்க கள்ளத்தனத்தன், ஏமாற்றுபவன், புறமுதுகு குத்துவோன் எவர் என்று அறிய சிலரோடு பழகுதல் வேண்டும் அல்லவா அய்யா? 20-Jan-2022 9:58 am
Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
17-Jan-2022 9:57 pm

பொங்கல் நாளில்
இனிமை தங்கிட
*******
கரும்பும் மஞ்சளும்
இல்லம் நிறைக்க

அரும்பிய மலர்கள்
மழலையை -- நிரப்ப

கடிக்கும் கரும்பு
நாவினி லினிக்க

வடிக்கும் மகிழ்ச்சி
தமிழருக்கே !

( இதயங் கனிந்த பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்)

சீனிவாசன்
(சக்கரைவாசன்)
திருவானைக்கா திருச்சி

மேலும்

Palani Rajan - குமரிப்பையன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
20-Jun-2017 4:51 pm

இந்த நாட்டில் மக்கள் வாழ்நிலை அறிந்த அரசா இருக்கிறது!
நாப்கினுக்கு மட்டுமல்ல, மனித கழிவுகளுக்கும் கட்டாய வரி போடும் கச்சடா அரசிது!
?????????????????????????????????????????????
#சானிட்டரி #நாப்கினும்....!
#அரசின் #நாற்றமும்....!!
-திப்ஷிதா தர்

பெண்கள் மாதவிடாய் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்தும் நாப்கின்களை ஆடம்பரப் பொருளாக வகைப்படுத்தி வரி விதிக்க மோடி அரசு தீர்மானித்துள்ளது.அது குருதி கசியும் அந்த நாட்களில் நம் தேசத்தில் 12 சதவீதம் பெண்களே நாப்கினை உபயோகிக்க முடிகிறது. மீதமுள்ள 88 சதவீதம் பெண்கள் இன்றுவரை தங்களின் அந்த ரத்தப் போக்கை மறைக்க கந்தல் துணி, சாம்பல், உமிதூள் ஆகியவற்றோடு சமாளிக்கிறா

மேலும்

நீங்களே உலகின் மிகப் பெரிய பொருளாதார நிபுணர். பொறுப்பு .. மிகுந்தவர். நாப்கின் கண்டு பிடிப்புக்கு முன் முட்டாள்களே உலகில் வாழ்ந்தார்கள் போலும்.. கருணை என்ற பெயரில் பெண்களை கொச்சைப் படுத்தாதீர் 17-Jan-2022 9:53 am
Palani Rajan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
16-Jan-2022 11:03 am

நேரிசை வெண்பா

தீராத வுட்டிணத்தைத் தீர்க்குஞ் சுரம்போக்கும்
நேரே பசியெழுப்பும் நிச்சயமே - ஓருங்கால்
பண்புறுகண் தோஷத்தைப் பற்றறுக்கும் வாசமுள்
சண்பக,ம ரத்தின்வேர் தான்

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

இது உட்டிணம், சுரம், கண்தோடம் ஆகியவற்றை நீக்கி பசியை யுண்டாக்கும்

மேலும்

பாவலர் டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் சண்பகமே இப்பூமி பாரிஜாத வாசமென்பார் வண்ணம் பறிக்குமாம் கண் அருமை ஐயா 17-Jan-2022 7:35 am
டாக்டர் பாவலர் அவர்களுக்கு வணக்கம் வாசமுள்ள இப்பூமிப் பாரிஜாதப் பூவுடை வாச மயங்காதார் யார் அருமை ஐயா 16-Jan-2022 11:30 am
Palani Rajan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
14-Jan-2022 11:00 pm

இன்னிசை வெண்பா

ஆற்றானை யாற்றென் றலையாமை முன்இனிதே
கூற்றம் வரவுண்மை சிந்தித்து வாழ்வினிதே
ஆக்க மழியினும் அல்லவை கூறாத
தேர்ச்சியின் தேர்வினிய தில். 28

- இனியவை நாற்பது

பொருளுரை:

ஒரு செயலைச் செய்ய மாட்டாதவனை அதனைச் செய்யென்று வருத்தாமை மிக இனியது.

கூற்றம் வருவது உறுதி என்பதை சிந்தித்து தவறு செய்யாமல் வாழ்வது இனியது.

செல்வம் அழிந்தாலும் பாவச் சொற்களைச் சொல்லாத தெளிவினை விடச் சிறந்தது வேறெதுவுமில்லை.

தன் வலிமையினால் மட்டுமின்றி, தன்னிடம் கொண்டுள்ள அன்பினாலும் ஏவி வருத்தினாலும் வினை முடியாதாகலின் ‘ஆற்றானை யாற்றென் றலையாமை’ என்றார்.

மேலும்

பாவலர் டாக்டர் அவகளுக்கு வணக்கம் இன்னிசை இனிய நான்கும் (கருத்துக்கள்) அருமை ஐயா 15-Jan-2022 8:03 am
Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
14-Jan-2022 8:16 pm

ஒழுகிசை அகவல் ஓசை
உடைய நேரிசை ஆசிரியப்பா

கிறுக்க வந்தேன் என்ற கிறுக்கன்
கிறுக்கலில் பொறுக்கி உலக நடப்பு
அறியான் சாதி வேண்டா மென்பான்
சமத்து வமில்லை என்பான் மூடன்
திடீரென உருகுவான் பெண்ணின் உறுபில்
இரத்தம் என்பான் பாவம் என்பான்
ஆணை சதைக்கலை யும்பேய் என்பான்
உறுப்புக் கலையும் ஓநாய் என்பான்
ஒழுக்குண் டமகள் சும்மா இருக்க
ஒப்பா ரியொழுக் கிவனுக் கென்ன
தன்தங் கைபண் ணிரெண்டில் ஆடி
ஓடிக் கலைத்ததை சொல்லான் வீட்டு
ஒழுக்கை சொல்லான் பாவி கோயிலில்
ஒழுகுமா வெண்பான் தன்தாய் அக்காள்
ஒழுக்கு பற்றி பேசான்
கள்ளன் காளிபற் றிபேசல் ஏனோ
....

மேலும்

Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
10-Jan-2022 1:38 pm

நேரிசை வெண்பாவுடன் ஆசிரியப்பாவில்

கடவுள் கருப்பாம் கசடர் விவாதம்
கடவுள் அருணன் படைப்பு -- சுடரே
கடவுள் வெளிப்பாடா மப்பலோ கண்டோம்
இடர்களை தெய்வம் இறை

அச்சுமாற் றிக்கொள்ளும் ஆதவன் நாளின்று
பச்சரிசி பொங்கலே நைவேதம் --- அச்சம்
மறைந்து குதூகலம் ஆரம்பம் ஆகும்
நிறையுத்ரா தட்சனாயன் என்று

ஊரின் தெருவெலாம் தோரணம் கட்டி
வீடெலாம் வண்ணம் சாத்தி ஆவுடன்
காளைக் கெல்லாம் கொம்பு சீவி
பித்தளை கொப்பும் மணியும் அடித்து
குளிப்பாட் டித்தொழு வத்தில் சீராய்
சங்குடன் மணியும் கருப்புக் கயிரில்
இணைத்து கழுத்தில் கட்டி பட்டி
தொட்டி அடுப்பு மெழுகி மறுநாள்
அருணன் வருமுன் மொத்தமும் தலைக்கு
குளித்து முழுகி புதிய ஆடைகள்

மேலும்

பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் கருத்திற்கு மிக்க நன்றி தம்பி 11-Jan-2022 12:37 pm
சிறப்பு ஐயா .வாழ்த்துகள் 11-Jan-2022 1:32 am
Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
30-Dec-2021 8:36 pm

நேரிசை வெண்பா

அருமைத் தெளிதமிழே மாணிக்க வாசன்
திருவாச கம்தமிழில் லையா -- உருசெய்
திருஞானம் சுந்தர் திருநாத்தே வாரம்
அருந்தமி ழன்றாப் பகர்


ஆசிரியப்பா


பெரிய காஞசித் தனிகைப் புராணம்
அரிய ஆசா ரக்கோர் வையும்
திருப்பா வைத்திரு வெம்பா வெல்லாம்
திருப்புகழ் இராமலிங் கனார்பட் டினத்தார்
சமய குரவர்கள், சைவம் வளர்த்தோர்
பன்னி ரெண்டாழ் வார்நூல்
தீந்தமிழ் இலக்கியத் திலேசே ராவோதமிழை மறந்து கோழை களாகவே
அடுப்பை சுற்றி விட்டப் கோழியாய்
பெரியார் பின்னும் அண்ணா பின்னும்
சிறியார் போல ஓடுவ தேனோ
முதலில் சொல்லும் நீயும் தமிழனா
கார்த்திகை நாயாய் நீயும்
அவரின் பின்னே ஒடுவ தேனோ


...............

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (12)

இராகுஅரங்கஇரவிச்சந்திரன்

இராகுஅரங்கஇரவிச்சந்திரன்

மாரிக்குப்பம் , தங்கவயல்
hemavathi

hemavathi

ponneri
பிரபஞ்ச அன்பன்

பிரபஞ்ச அன்பன்

தூத்துக்குடி
மணிவாசன் வாசன்

மணிவாசன் வாசன்

யாழ்ப்பாணம் - இலங்கை

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (19)

சூர்யா மா

சூர்யா மா

பரங்கிப்பேட்டை,சிங்கை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே