Palani Rajan - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  Palani Rajan
இடம்:  vellore
பிறந்த தேதி :  06-Dec-1946
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  02-Sep-2017
பார்த்தவர்கள்:  1560
புள்ளி:  375

என்னைப் பற்றி...

நான் ஓய்வு பெற்ற மாவட்டக் காவல் துறை உயர் அதிகாரி. சித்தர் பாடல்களை சுமார் நாற்பதாண்டுகளாகப் படித்து வருகிறேன். கவிதை ஓவியம் முதலியவற்றில் சிறு வயது முதலே ஆர்வமுண்டு.எனக்கு யாப்பிலக்கணம் 10 ம் வகுப்பிலேயே கற்றுத்தரப்பட்டது. புகுமுகவகுப்பில் எங்கள் தமிழ் ஆசான் தமிழ் படிக்க ஊக்குவித்தார்.நான் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் சரித்திரத்தை பாடமாக ஆங்கிலத்தில் படித்தேன். பட்டப்படிப்பில் சரியானதமிழ் போதனை இல்லை, இருப்பினும் கல்லூரி ஆண்டு விழா மலர்களில் வருடம் தோறும் ஒரு தமிழ்க் கவிதை ஒரு ஆங்கிலக்கட்டுரை ஒரு ஓவியம் என சமர்ப்பிபது ஏன் வாடிக்கை. எங்குசென்றாள் என்ற கவிதை நான் இளங்கலை பயிலுங்கால் எழுதியதாகும்..அதை அப்போது பிரசுரிக்க முடியாத காரணத்தால் இங்கு எழுத நேர்ந்தது.. எனது ஆங்கில ஆசான் தமிழில் பி ஓ எல் பட்டம் வாங்கியவர் ஆங்கிலமும் நன்றாய் போதிப்பார். ஆக ஆங்கிலமும் நான் நன்றாய்க் கற்றேன்.

என் படைப்புகள்
Palani Rajan செய்திகள்
Palani Rajan - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
31-Jan-2020 1:56 am

புனலுடை யணிகிற நதிமக லிடையொடு
புதைகிற மணலள விடுவோமே.
வனமுலை யமுதென வருகிற சலமது
வழிகிற வழிகளைக் கெடுப்போமே.
சினமுள கழுகெனச் சிதைத்துண கதிரவச்
சிறகுக ளடிபடச் சிரிப்போமே.
அனலிடு புழுவென அவனியி லுழவொரு
அவலமு மணுகிடத் தவிப்போமே.
*
அறுபட வுளதென அடிக்கடி நினைத்ததும்
அடவியில் மரங்களை யரியாதே!
நறுமண மலரொடு நதிக்கரை யழகென
நலமுள வகைதரு மறவாதே!
சிறுமதி யொடுவுள சுயநல மதுவிடு
சிதவுறு வனமது செழித்தாலே
பெறுமதி மிகவுள பிறவியை பயனுற
பெருவன மிடுமென நினைப்பாயே!
**

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா 07-Feb-2020 1:41 am
தம்பி நல்ல இலக்கணமுள்ள எழுசீர் விருத்தம். பழமை நடையில் அருமை . பாராட்டுக்கள். 06-Feb-2020 11:23 am
நன்றி 01-Feb-2020 2:12 am
அட்டகாசம் 31-Jan-2020 8:59 pm
Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
03-Feb-2020 3:18 pm

இன்று என்ன நாள்


பெத்த தாய்க்கு உணவில்லை உடையில்லை
செத்த அப்பனுக்கு திதியும் யில்லை
வெட்கக் கேடு மிகுந்தவெட் கக்கேடு
வெட்கக் கேடு தமிழர் நிலையிப்போ
வெட்கக் கேடுசொல் லமுடியா கேடு
பிறந்தநாள் யார்க்கும் கொண்டாடும் தீயர்
அவரின் இ!றந்தநாள் கொண்டாட லுமேனாம்
பிறந்தநாள் இறந்தநாள ஆட்சிநாள் சிறைநாள்
பிடித்த பீடைபல நடத்தும் நாளாம்
கொடிநாள் இடிநாள் போராட்டத் தடியடிநாள்
தீக்குளித்த தியாகிநாள் இதற்கோ வருடநாள்
தீயோனே ஆண்டவனின் திருநாளை யொதுக்காய்
துக்கநாள் கொண்டாட்ட நாளேனாம்
திட்டமிட்டு தமிழரை தீயோர் அழிப்பதேனோ

மேலும்

Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
31-Jan-2020 4:56 pm

கிரணங்கள்

சாதகோ பாஸ் கரஸ் ய இந்து ரத ஸ்தோக தவத் பவேத்
பூசாயாம் ப்ராங்முக சீகூ சாந்த் ரோ வச்த்யஸ்ய ப வேத சௌ

பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் முன் எழுதப்பட்ட வடமொழி நூலான சூரிய சித்தாந்தத்தில்
சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே சந்திரன் ஒருமேகம் போல த் தோன்றி சூரியனை
மறைப்பதால் சூரிய கிரகணமும் , இதேபோல பூமியின் நிழலில் மறைந்து போவதால் சந்திர
கிரகணம் ஏற் படுகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

மேலும்

Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
31-Jan-2020 2:04 pm

விந்து என்பது


மதிசூதவிந்து மறைத்தார் மாநிலத்தில லிங்கம்
பதிவானதாகு மதுபரித் தெடுத்து தூள்செய்தே
விதிபோலத் தோண்டிதனில் வெல்லரிய நாரிமூலி
அதிகாரமு டன்கூட்டி அசையாமலறிந் தது கொள்ளே

சிவம் சிவசக்தி யிருப்பதாம . உலக இயக்கம் சக்தி சிவம் நாத விந்துக்களாலே முனிவர் கள்
குறிப் பார்கள். அதில் உலோகங்களில் விந்து அதாவது சிவவிந்து என்பது பாத ரசத்தைக்
குறிக்கும். இந்த பாத ரசம் கடையில் வாங்கி உபயோகிக்க பயனில்லை. காரணம் அதில்
ஈயம் கலந்துள்ளது.அதற்காக யோகிகளின் தாங்களே அதை செய்துகொள்வார்கள். செய்முறை
இதுதான். ஒரு மண் தோண்டி எடுத்து அதில் லிங்கத்தை தூள் செய்து உள்ளே போட்டு
நாரி மூலி

மேலும்

Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
31-Jan-2020 9:24 am

தமிழில் அறிவியல்

பழையவிஞ் சானம் பழையபஞ் சாங்கமென
நுழையா ஓடினால் தழைக்குமோ நம்மறிவு
பிழையிலா விஞ்சானம் கண்டோம் வடமொழியில்
தமிழில் விஞ்சானம் செய்தவர் யாரடா ?
கணக்கைக் கண்டோம் கண்டதில்லை விஞ்சானம்
கணக்கிலெனை சேர்க்கா விடாதீர் தமிழன்நான்
மனதில் பட்டதைச் சொன்னேன் மறுப்பீரோ. !!!பழைய விஞ்சானம் வடமொழியை த் தழுவியது அதையும் பழைய பஞ்சாங்க மென உதறித்
தள்ளா?தீர் . அதில் என்ன இருக்கிறது என்று ஆராயா மூடனாநீ. நுழைந்து தேடு அறிவை
தேடி ஓடு கற்றுக்கொள். உனக்கென்னடா தமிழும் வடமொழியும். ஆங்கில விஞ் சானம்
படிக்க குதித்து ஒடுகிறாய். நுண்ணறிவு உனக்கு கூடாதென ஒநாய்க்கூட்டம்

மேலும்

Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
31-Jan-2020 9:24 am

தமிழில் அறிவியல்

பழையவிஞ் சானம் பழையபஞ் சாங்கமென
நுழையா ஓடினால் தழைக்குமோ நம்மறிவு
பிழையிலா விஞ்சானம் கண்டோம் வடமொழியில்
தமிழில் விஞ்சானம் செய்தவர் யாரடா ?
கணக்கைக் கண்டோம் கண்டதில்லை விஞ்சானம்
கணக்கிலெனை சேர்க்கா விடாதீர் தமிழன்நான்
மனதில் பட்டதைச் சொன்னேன் மறுப்பீரோ. !!!பழைய விஞ்சானம் வடமொழியை த் தழுவியது அதையும் பழைய பஞ்சாங்க மென உதறித்
தள்ளா?தீர் . அதில் என்ன இருக்கிறது என்று ஆராயா மூடனாநீ. நுழைந்து தேடு அறிவை
தேடி ஓடு கற்றுக்கொள். உனக்கென்னடா தமிழும் வடமொழியும். ஆங்கில விஞ் சானம்
படிக்க குதித்து ஒடுகிறாய். நுண்ணறிவு உனக்கு கூடாதென ஒநாய்க்கூட்டம்

மேலும்

Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
30-Jan-2020 8:15 pm

சித்தராக முடியுமா ?

ஓடி ஓடி உலகங்கள் சுற்றிய
பேடி கட்காகுமோ பேசரும் சித்தியும்
வாடி. வாடி வருந்தினால் வாய்க்குமோ
தேடி நின்ற திருவிளக் காடலே.
(திருவள்ளுவர் பஞ்ச ரத்தினம் 500-----4 )

உலகை ஓடி ஓடி சுற்றித்திரிந்தாலும் ஆண்தன்மை யில்லாத பேடிகட்கு சித்தி என்ற
வெற்றியை அவர்கள் பேச அருகதை யில்லாதவர்கள்..என்னதான் பூஜை புநஸ்காரங்கள்
வருந்தி வருந்தி செய்தாலும் அவர்கள் தேடுகின்ற ஆண்டவனின் ஜோதியின் ஆட்டத்தைக்
கண்டு தெரிசிக்க முடியாது.

மேலும்

Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
30-Jan-2020 9:04 am

அர்ச்சனைக்கு பச்சிலை

திருமூலர் சொன்னார்

யாவர்குமாம் இறைவர்க் கோர் பச்சிலை
யாவர்க்குமாம் பசுவிற் கோர் வாயுறை
யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போதோர் கைப்பிடி

இறைவர்க்கு அர்ச்சிக்க பச்சிலையே தகுதி என்று உணர்த்தினார்.

இதையே திருவள்ளுவரும் ஞானவெட்டி 1500 பாடல் என்ற நூலில்

கோல மறியாமல் வில்வக் கொழுந்தை முறித்தினி
கூகைகள் போலவும் சாலவும் தேவாரம் ஒதித் துதித்துடன்
சங்கையறியாமல் பங்கப்பட்டேயினி காலைதனிலெழுந்து ஆல
யஞ்சுற்றிக் கருத்தினில் வாசி கொண்டு துதியாமல் சீல மலரை
உயிரென்று அறியாமல் சென்று பறித்து யான்கொண்டுவந்து
அர்ச்சனை

திருமூலரின் பாடலையும் மிஞ்சுவதாக திருவள்ளுவர் பாடல் அமைந்துள்ளது.
திருவள்ளுவர்

மேலும்

Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
26-Jan-2020 8:54 pm

பரமரகசியம் 5

மனிதன் காயகற்பம் என்ன வென்று அறிய பிரம்மாவும் ஹரியும் தேடியக் கால் தலையை
கண்டுபிடிக்க வேண்டும் holly waster என்று சொல்லப்படுகிற சுத்த ஜலம் கண்டு
பிடித்துக் கடவுளிடம் சேரவேண்டும் என்று நினைப்பவனின் கடமை ஆகிறது.
இதற்கு சித்தர்களின் நூலில் பதில் மறைந்திருக்கிறது. தலை என்பதே அண்டமாகும்.
கால் என்பதே பிண்டமாகும் அண்டமென்பது பஞ்ச பூதத் தில் ஒன்று. அண்டம் ஆகாயசக்தி
யாகும். பிண்டம் என்பது கால் அல்லது மண், இ துவும் பஞ்ச பூதத்தில் ஒன்று..இதுதான்
மண்ணும் வின்னும் என்றார்கள். இது தவிர சுத்தஜலம். நினைத்ததை கொடுக்க வல்ல தீர்த்தம்
இதைக் கண்டுபிடிக்க சித்தர்கள் மக்களுக்காக பல குறிப்

மேலும்

Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
23-Jan-2020 2:20 pm

பரமரகசியம் (1)

பரம ரகசியம் சூன்ய பரமே
தருவாரில் லைநமக்கு தந்தார்- - அருள
அகர சிவனை மகரவாலைப் பின்னும்
உகரமெனும் சக்தி படைத்தும்

பரம்பொருள் எனும் பேராற்றல் கொண்ட பரமேஸ்வர் (பரம சிவம்:) ஜீவராசிகளுக்கு
ஒருதுரும்பையும் கிள்ளிப் போட்டு உதவிடார் ஆகையால்தான் வள்ளுவப் பெருந்தகை
அவன் யாரையும் வேண்டியவன் வேண்டாதவன் என்று நினைக்காதவன் என்றார்.
அவர்மோன நிலையில் சூன்யப் பகுதியில் வெளிப்பாழ் எனும்ஆழ்ந்த இருளுக்கப்பால்
யாரும் எளிதில் அடையமுடியாத பேரொளியாக இருக்கிறார். தனதான இப்பிரபஞசத்தை
அகரமெனும் சிவத்தையும் உகரமெனும் சக்தியையும் மகரமெனும் வாலையையும் படைத்
துள்ளார். இதுதான் நாதம் மற்றது

மேலும்

ஆவுடையப்பன் அவர்களுக்கு வணக்கம். பாராட்டுக்கு நன்றி 24-Jan-2020 1:47 pm
தத்துவ கருத்துக்கள் படைப்புக்கு பாராட்டுக்கள் அமில akath தென் பொதிகைத்தமிழ் அகத்தியன் ஆசிகள் 24-Jan-2020 1:09 pm
Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
22-Jan-2020 9:16 pm

பெண்கள் கோவிக்கக் கூடாது

அன்னை தயையு மடியாள் பணிமலர்ப்
பொன்னி னழகும் புவிப்பொறையும்- - வண்ணமுலை
வேசி துயிலும் விறன்மந் திரிமதியும்
பேசி விலையுடையாள் பெண்.

பாரதி சொன்ன பெண் இவளல்ல. அதற்கும் முன் கவிஞ்சர்கள் எதிர்பார்த்த பெண்கள்.
இப்படி யிருக்க வேண்டுமாம். இதெல்லாம் மலையேறி ஒரு நூற்றாண்டு ஆகிறது. இப்போது
இதையெல்லாம் எதிர் பார்ப்ப வன் கட்டாயம் உதை படுவான். இந்தப் பெண் எங்கும்
கிடைக்கமாட்டாள்.பெண் என்பவள் அடிமையா என்ன என்று நீங்கள் கேட்பது எல்லோர்
காதிலும் கேழ்க்கிறதுட் இப்படியும் மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதைக் காட்டவே இதை எழுத
நேர்ந்தது தவறு என்றால் விட்டுவிடுங்கள்.

விளக்கம்:- மனைவியாள்

மேலும்

வணக்கம் ஆவுடையப்பன் அவர்களே. நன்றி? 24-Jan-2020 11:30 am
போற்றுதற்குரிய படைப்பு பெண்மை கட்டுரை வரிகள் & தங்கள் விளக்கம் பாராட்டுக்கள் 23-Jan-2020 9:49 pm
Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
23-Jan-2020 11:27 am

பரகசியம் (ii)

இந்த அகர உகர மகரங்களின் பெயர்களை வைத்தியம் வாதம் யோகம் ஆகியவற்றில்
ஈடு படுத்தும் வேளையில் மாற்றி பிரயோகிப்பர் சித்தர். இவைகளை அறிந்துகொள்ள
தவம் வேணும் பக்தி வேணும். சித்தர்களின் அனுகிரகம் வேண்டும். நாம் கேள்விப்ப ட்டி
ருப் பதெல்லாம் ஒன்பது கிரகங்கள். அதிலும் இரண்டு கிரகங்கள் திடகிரகங்கக் இல்லை
மாயா அல்லாது சாயா த் தோற்ற கிரகங்கள் இராகு கேதுவாம். அகத்தியர் சொல்கிறார்
பத்தாவது கிரகமும் அதுபோன்றே கண்ணால் பார்த்தரிய முடியா அனுகிரகம். அதாவது
கடவுளின் அனுகிரகம். இது எளிதில் கிடை ப்பதில்லை. இதற்கு எத்தனைப் பாடுபட
வேண்டும் என்பது அந்த ஆண்டவனுக்கே வெளிச்சம்.. தான் பரம்பொருளின் பெருங்

மேலும்

ஆவுடையப்பன் அவர்களுக்கு வணக்கம் பாராட்டுக்கு நன்றி 23-Jan-2020 8:01 pm
சித்தர்கள் இலக்கியம் ஆழமான கருத்துக்கள் தவம் வேணும் பக்தி வேணும். சித்தர்களின் அனுகிரகம் வேணும் ஒன்பது கிரகங்கள் +அனுகிரகம் காயகற்பம் தவம் அமிர்தம் யோகம் யோகி அகர உகரம் விரிவான விளக்கம் அகத்தியர் நந்தியெம்பெருமான் அருள் வேண்டுவோம் பரகசியம் படைப்புக்கு பாராட்டுக்கள் தொடரட்டும் சித்தர் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் 23-Jan-2020 3:50 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (9)

சூர்யா மா

சூர்யா மா

பரங்கிப்பேட்டை,சிங்கை
மேலே