Palani Rajan - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  Palani Rajan
இடம்:  vellore
பிறந்த தேதி :  06-Dec-1946
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  02-Sep-2017
பார்த்தவர்கள்:  4778
புள்ளி:  1501

என்னைப் பற்றி...

நான் ஓய்வு பெற்ற மாவட்டக் காவல் துறை உயர் அதிகாரி. சித்தர் பாடல்களை சுமார் நாற்பதாண்டுகளாகப் படித்து வருகிறேன். கவிதை ஓவியம் முதலியவற்றில் சிறு வயது முதலே ஆர்வமுண்டு.எனக்கு யாப்பிலக்கணம் 10 ம் வகுப்பிலேயே கற்றுத்தரப்பட்டது. புகுமுகவகுப்பில் எங்கள் தமிழ் ஆசான் தமிழ் படிக்க ஊக்குவித்தார்.நான் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் சரித்திரத்தை பாடமாக ஆங்கிலத்தில் படித்தேன். பட்டப்படிப்பில் சரியானதமிழ் போதனை இல்லை, இருப்பினும் கல்லூரி ஆண்டு விழா மலர்களில் வருடம் தோறும் ஒரு தமிழ்க் கவிதை ஒரு ஆங்கிலக்கட்டுரை ஒரு ஓவியம் என சமர்ப்பிபது ஏன் வாடிக்கை. எங்குசென்றாள் என்ற கவிதை நான் இளங்கலை பயிலுங்கால் எழுதியதாகும்..அதை அப்போது பிரசுரிக்க முடியாத காரணத்தால் இங்கு எழுத நேர்ந்தது.. எனது ஆங்கில ஆசான் தமிழில் பி ஓ எல் பட்டம் வாங்கியவர் ஆங்கிலமும் நன்றாய் போதிப்பார். ஆக ஆங்கிலமும் நான் நன்றாய்க் கற்றேன்.
என்னுடைய படைப்புகள்
1. ஆங்கிலத்தில்அமுத
கலசம் மற்றும் ௩ சித்தர்கள் யார்
3.கருகிய செம்மலர் தமிழ்
மற்றும் ஆங்கிலம்
5. தமிழ் காக்கப் புறப்படு
6. திருவள்ளுவர் சைவமே

என் படைப்புகள்
Palani Rajan செய்திகள்
Palani Rajan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 9:28 pm

நேரிசை வெண்பா

தாம்ரபர ணிப்புனலாற் சர்வசுரம் பித்துவிழித்
தூம்பிரமுட் காய்ச்சல் சுவாசநோய் - தேம்பிமிகக்
கக்குகய மென்புருக்கி கைகால் எரிவுடனே
மிக்குறுதா கங்களும்விள் போம்

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

இந்நீரைப் பருகினால் பலவிதமான சுரநோய்கள், பித்த தோடம், கண்புகைச்சல், உட்சுரம், சுவாசநோய், சயம், எலும்புருக்கி, கைகால் எரிவு, அதிதாகம் இவற்றைப் போக்கும்.

மேலும்

டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் தமிர பரமி ஆறு ஒடிமிடத்து மண்ணில் தாஸ்மிரச் சத்துக்கள் உள்ளன.ஆற்றின் தண்ணீர் அந்த தாமிர மண்ணின் மருத்துவ குணங்களை கலந்து மக்களுக்கு கொடுக்கிறது இதைத் தெரிந்த diyhyhstksli இந்த ஆற்றிர்கு தாமிர பரணி என்று பெயர் வத்துள்ளர்கள் என்றி மக்கள் இன்று இப்பாடலின் மூலம் தெரிந்து கொள்வார்கள் நன்றி. 11-Jun-2021 10:33 pm
Palani Rajan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 9:46 pm

நேரிசை வெண்பா

காவிரிநீ ராற்பொருமல் காசசுவா சஞ்சோபை
நீவுதொண்டைக் கட்டிளைப்பு நீரேற்றம் - பூவுலகின்
மன்னுதிரக் கட்டியொடு வாயுலரல் என்பவைபோம்
பின்னுடற்குக் காந்தியுமாம் பேசு

- பதார்த்த குண சிந்தாமணி

வயிற்றுப்பல், இருமல், இரைப்பு, வீக்கம், கபக்கட்டு, ஆயாசம், நீர்ப்பிடிப்பு, இரத்த குன்மம், நாவறட்சி போன்றன காவேரி நீர் உண்பதால் நீங்குமென்பர்.

மேலும்

டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் காவிரி நீரின் மருத்துவ குணங்களை அற்புதமாக கண்டெடுத்த தேரைய சித்தரின் உண்மை உங்கள் வாயிலாக மக்கள் எத்தனைபேர் இன்று அறிந்து கொள்கிறார்கள் நன்றி 11-Jun-2021 10:25 pm
Palani Rajan - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 4:00 pm

நேரிசை வெண்பா

முறைவேண்டி னார்க்கு முறைசெய்து, நெஞ்சின்
குறைவேண்டி னார்க்குக் கொடுத்துப் - பொறையோடு
நின்று குடிகளுக்கு நீதி புரிந்துவரின்
வென்றி விளைந்து வரும்! 827

- நீதி, தருமதீபிகை,
- கவிராஜ பண்டிதர் ஜெகவீர பாண்டியனார்

பொருளுரை:

குடிகளுடைய முறைகளையும் குறைகளையும் பொறையோடு கேட்டு நெறிமுறையே அரசன் நீதி புரிந்துவரின் அரிய பல வெற்றிகள் உறுதியாய் அவனுக்கு விளைந்து வரும் என்கிறார் கவிராஜ பண்டிதர்.

மனித வாழ்வு பல இடையூறுகளை யுடையது; குறைபாடுகள் நிறைந்தது; வெவ்வேறான நிலையிலுள்ளவர் ஒருங்கே கூடி வாழ்தலால் நாட்டில் மாறுபாடான வழக்குகளும் வேறுபாடான குழப்பங்களும் தோன்றுவது இயல்

மேலும்

டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம் அன்றைய மன்னர்கள் முறை செய்து குறை தீர்த்தார்கல் என்றது தரும தீபிகை இன்றோ மந்திரிகள் குறை செய்து செய்தி மாற்றி மக்களை ஏ மாற்றி வருகிறார் கள் வடபழனி சாமிநிலம் வாடகைக்கு விட்டார் கடன்வாட கைநிற்க தள்ளல் -- கடனின் நடவடிக்கை ஆக்ரமிப்பு ஜப்திமீட் பென்று தொடருவ தேன்பொய் யரசு அன்றை மன்னர் ஆட்சி விவரித்தமைக்கு மிக்க நன்றி 11-Jun-2021 5:09 pm
Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 5:01 pm

நேரிசை வெண்பா


வடபழனி சாமிநிலம் வாடகைக்கு விட்டார்
கடன்வாட கைநிற்க தள்ளல் -- கடனின்
நடவடிக்கை ஆக்ரமிப்பு ஜப்திமீட் பென்று
தொடருவ தேன்பொய் யரசு

வடபழனி கோயில் நிலக் கொடை கூலி (வாடகை)
ஏகமாக நிற்க வாடகை தாரர் வெளியேற்றப்
பட்டார். ஆனால் மந்திரி நிலத்தையும் யாரோ
அபகரித்து பட்டா செய்து கொண்டது
போல நிலத்தை மீட்டது அரசு என்ற
பெரிய பொய்யை மந்திரி அரசு ஊழியர்கள்
பரப்பி வடும் நேரத்தில் செய்தித் தாளில்
வலை தளத்திலும் யார் உண்மையையும்
விளக்கமுன் வரவில்லை


....

மேலும்

Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 4:28 pm

கொஞ்சும் புறா

சினிமாப் பாடல்

கொஞ்சும் புறாவே
நெஞ்சோடு நெஞ்சமும்
மகிழ்ந்து றவாடிடும்
ஆசைப் புறாவேநீ

கொஞ்சும் புறாவே
ஜெகம் எங்கிலும்
பறந்து ஒடிடும்
ஆசைப் புறாவேநீ


அந்த காலத்தில் சினிமாவில் கூட
மரபுக் கவிதைகளையும் எழுதித்
இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இது
ஓரு சான்று

...........

மேலும்

Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 10:20 am

தேமா. கூவி. கூவி. விளம். புளிமா நானும். வீதியின் பாதையில் ஒருமுனை நடக்க மீனும் மின்னிய தென்னெதிர் முனையில ருகிட ஏனு மாமயில் வெண்ணில வழகசைந் துவர ஊனு ருக்கண்டு குனிந்தேன் முறையவ ளென்றே .......

மேலும்

டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம். படித்தமைக்கும் பாராட்டியமைக்கும் மிக்க நன்றி ஐயா. 11-Jun-2021 1:13 pm
அருமையான கலித்துறை! வாழ்த்துகள் ஐயா! 11-Jun-2021 11:52 am
Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
11-Jun-2021 1:07 pm

கனிய கனிய வளைய வந்த வெனத ழகுப்பு தையலே
இனிய உறவும் இனிய குழைவு மென்றும் நிலைக்க செய்திடு
பனிபோல் சிரிக்கும் பவழ மல்லி எறெடுத் துமெனைப் பார்த்திடு
தனிமை யில்வா டிடுமென் மனதை தேற்ற நீயும் வருவாய்

......

மேலும்

Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 1:07 pm

கனிய கனிய வளைய வந்த வெனத ழகுப்பு தையலே
இனிய உறவும் இனிய குழைவு மென்றும் நிலைக்க செய்திடு
பனிபோல் சிரிக்கும் பவழ மல்லி எறெடுத் துமெனைப் பார்த்திடு
தனிமை யில்வா டிடுமென் மனதை தேற்ற நீயும் வருவாய்

......

மேலும்

Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
11-Jun-2021 10:20 am

தேமா. கூவி. கூவி. விளம். புளிமா நானும். வீதியின் பாதையில் ஒருமுனை நடக்க மீனும் மின்னிய தென்னெதிர் முனையில ருகிட ஏனு மாமயில் வெண்ணில வழகசைந் துவர ஊனு ருக்கண்டு குனிந்தேன் முறையவ ளென்றே .......

மேலும்

டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம். படித்தமைக்கும் பாராட்டியமைக்கும் மிக்க நன்றி ஐயா. 11-Jun-2021 1:13 pm
அருமையான கலித்துறை! வாழ்த்துகள் ஐயா! 11-Jun-2021 11:52 am
Palani Rajan - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Jun-2021 10:20 am

தேமா. கூவி. கூவி. விளம். புளிமா நானும். வீதியின் பாதையில் ஒருமுனை நடக்க மீனும் மின்னிய தென்னெதிர் முனையில ருகிட ஏனு மாமயில் வெண்ணில வழகசைந் துவர ஊனு ருக்கண்டு குனிந்தேன் முறையவ ளென்றே .......

மேலும்

டாக்டர் அவர்களுக்கு வணக்கம். படித்தமைக்கும் பாராட்டியமைக்கும் மிக்க நன்றி ஐயா. 11-Jun-2021 1:13 pm
அருமையான கலித்துறை! வாழ்த்துகள் ஐயா! 11-Jun-2021 11:52 am
Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
07-Jun-2021 5:55 pm

பதில் நையாண்டி

ஆசிரியப்பா

பெரியார் சொல்லால் மனம்ம்பொறுக் காமுத்
துராமலிங் கமேதைத் தேவர் சொன்னார்
அந்தக் குளத்திலே பெரியா ருக்கும்
அந்தப் பிள்ளை யாரின் சிலைக்கும்
விந்தையாய் கொடுப்போம் ஆளுக்கு நூறு
அடிசவுக் காலடித் திடயார் கதறிடா
அழுகா கூச்சல் போடா தரேத்தான்
பகுத்தறி வுவாதி என்றார்
ஆன்மிகம் வெகுவாய் ஆர்பறித் ததுவே


வள்ளுவனார் திருக்குறள்


தீயினால் சுட்டப்புன் உள்ளாறும் ஆராதே
நாவினால் சுட்ட வடு


ஒளவை

முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்

...

மேலும்

Palani Rajan - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
07-Jun-2021 4:17 pm

நையாண்டி

ஆசிரியப்பாபெரியார் சொன்னார் பிள்ளை யாரின்
சிலையொன் றையும்நா யொன்றையும் கட்டி
இக்குளத் தில்யிறக் குவோம தில்யார்
முந்தி நீந்தி சேருப வரேத்தான்
தெய்வம் கடவுள் எல்லாம்
என்றார் மூத்தவர் பகுத்தறி வுவாதீ

குறள் வெண்பாகூடி யிருந்தோர் நகைத்தாராம் கொல்லென்று
வாடியதான் மீகமு மங்கு

........

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (13)

சூர்யா மா

சூர்யா மா

பரங்கிப்பேட்டை,சிங்கை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே