வெண்பா 4

வெண்பா 4

என்பாவம் செய்தெனோ ஏனிக் கொடுபிணி
நின்னைபாவம் நானறியேன் நிர்மலனே-- என்பிணி
நீக்கி அபயமளி நீள்வடி வேலனே
தாக்கு தடையற தாக்கு

...

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (23-Feb-24, 11:05 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 29

மேலே