மெய்யன் நடராஜ் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  மெய்யன் நடராஜ்
இடம்:  punduloya srilanka
பிறந்த தேதி :  18-Aug-1963
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  30-Sep-2012
பார்த்தவர்கள்:  7983
புள்ளி:  5475

என்னைப் பற்றி...

எமது இலங்கை வானொலி பத்திரிகைகள் போன்றவற்றிற்கு நீண்ட காலமாக மெய்யன் நடராஜ் எனும் என் சொந்த பெயரிலேயே கவிதை சிறுகதைகள் எழுதிவருகிறேன் .சமீப காலமாகத்தான் இணைய சஞ்சிகைகளுக்கும் எழுத ஆரம்பித்துள்ளேன். நாடு கடந்து வாழ்ந்துகொண்டு இருந்தாலும் எழுவதை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். அண்மையில் படிக்கட்டு என்ற எனது முதலாவது கவிதைத்தொகுப்பை வெளியிட்டுள்ளேன்

என் படைப்புகள்
மெய்யன் நடராஜ் செய்திகள்
மெய்யன் நடராஜ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
06-Dec-2021 1:52 am

விழுந்து பரிதவித்து விம்மும் எறும்பைப்
பழுத்துதிர்ந்து ஆற்றில் படகாய் – இழுத்துக்
கரையேற்றி இன்னல் களையும் இலைபோல்
நரைத்தோய்ந்தும் வாழ்தல் நயம்.

மேலும்

அருமையான கருத்துடைய வெண்பா! இப்பாவிலுள்ள நற்கருத்தையும், எதுகையையும், பொழிப்பு மோனையையும் கவனித்து வெண்பா எழுத முனைவோர் முயற்சிக்க வேண்டும். 06-Dec-2021 8:38 am
மெய்யன் நடராஜ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
03-Dec-2021 2:21 am

அசையும் அத்திவாரம் (ஒயிற்கும்மி)
=====================================
போய்விடும் நோயென புன்முறு வல்செய்ய
போராடும் மக்களைப் பந்தாடவே
புயலாயொரு புதுநோயது புவிமீதினி லுருவானது
பொல்லாதப் பீதியைத் தந்தாடுதே!
*
வாய்விட்டு சொல்லிட வார்த்தையு மின்றியே
வாழ்வாதா ரமிங்கு வாட்டிடுதே
வருவாயதன் மடிமீதினி லிடியேவிழும் நிலையாமிதன்
வன்முறை வாழ்நாளை ஆட்டிடுதே
*
எமிக்ரோன் என்றிது இன்னொரு பெயரால்
எங்குமே பரவத் தொடங்கிட்டே
எதிர்த்தேவிட இடுமூசியைத் தடுத்தேயுயிர் குடித்தேவிட
எத்தனிக் குமிது வடங்காதே
*
அமிழ்ந்தி டும்வரை அன்றாட வாழ்க்கையில்
அல்லலும் கொண்டிட லானதுவே
அலைமீதினில் படகாகி

மேலும்

மெய்யன் நடராஜ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
01-Dec-2021 1:59 am

எயிட்ஸ் குறள்
===============
இல்லாதா னாயினும் இல்லாளை நேசிப்பின்
பொல்லாநோ யண்டாது போ
*
போகும் வழிநின்றுப் புன்னகைக்கும் நோய்க்காரி
சாகும் வரங்கொடுக்கச் சான்று
*
சான்றுக லின்றியே சாக்கடை வீழ்ந்திட
ஊன்றிடும் நோய்த்தொற்று ஊறு
**
ஊறுவிளை விக்கின்ற உல்லாசத் துள்சிக்கி
நாறுமுனை நோக்காதே நாய்
**
நாய்க்குணம் விட்டுந்தன் நற்பண்பைக் காப்பாற்றி
தாய்மையைப் போற்றுத் தகும்
**
தகாத உறவால் தலைகுனியும் உந்தன்
முகாரிக் கில்லை மருந்து
**
மருந்திலா நோயை மறைமுக மாய்நீ
விருந்தென வாங்கல் விடு.
*
விடுமுறை நாளை விருப்புடன் போக்க
கெடுவழிச் செல்லாதே கேள்
**
டிசம்பர் 1 உலக எயிட்

மேலும்

மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
28-Nov-2021 1:58 am

ஒட்டுறவு அற்றதென உற்றவரை வெட்டுகிறக்
கெட்டமன துற்றவரை யெட்டியிரு – கிட்டவர
விட்டவரை யொட்டுவதை விட்டுவிடு குற்றமிலை
துட்டரவ ரொட்டுகிறத் தொற்று

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா 30-Nov-2021 2:00 am
அருமை அருமை இந்த யதார்த்தk கருத்துள்ள வெண்பா.. வெட்டி விட்ட சுற்றம் நினைத்து ஏங்குபவர்க்கு யிது அருமருந்து. பாராட்டுக்கள் நடராசரே. 28-Nov-2021 2:18 am
மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
27-Nov-2021 2:16 am

அண்டை அயலவர் அன்புடன் ஒன்றாய் அகமகிழ்ந்து
சண்டை யுடனொரு சச்சர வின்றி சமரசமாய்
கண்ட தினியநற் கண்ணிய வாழ்க்கை கலைநயமாம்
பண்டை வழக்கதைப் பற்றிடத் தோன்றும் பரவசமே

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா 30-Nov-2021 1:59 am
இலக்கணத்துடன் பொருந்திய அறிவுரை கலித்துறை அருமை தம்பி. பாராட்டுக்கள் 28-Nov-2021 2:31 am
மெய்யன் நடராஜ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
28-Nov-2021 1:58 am

ஒட்டுறவு அற்றதென உற்றவரை வெட்டுகிறக்
கெட்டமன துற்றவரை யெட்டியிரு – கிட்டவர
விட்டவரை யொட்டுவதை விட்டுவிடு குற்றமிலை
துட்டரவ ரொட்டுகிறத் தொற்று

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா 30-Nov-2021 2:00 am
அருமை அருமை இந்த யதார்த்தk கருத்துள்ள வெண்பா.. வெட்டி விட்ட சுற்றம் நினைத்து ஏங்குபவர்க்கு யிது அருமருந்து. பாராட்டுக்கள் நடராசரே. 28-Nov-2021 2:18 am
மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
30-Oct-2021 1:26 am

எது காதல்?
*************
கனவறைக் குள்ளே கணவரைத் தேடும்
கலவரம் தானோ காதல்
மனவறைக் குள்ளே மணவறை காணும்
மதுரச மாமோ காதல்
தினசரி போலே தினம்விழி பார்க்கத்
தேடிடுவ தாமோ காதல்
இனசனம் கூட்டி இல்லற வாழ்வில்
இணைத்திடும் தேனோ காதல்
*
இருவரு மொன்றி இருதயம் சேர்க்கும்
இலக்கிய மாமோ காதல்
ஒருவரு மறியா உறவது காணும்
ஒருவரம் தானோ காதல்
திருமண மென்னும் திருவிழா காணும்
தெய்வமோ இந்த காதல்
கருவினை சுமக்க கணவரைச் சேரும்
கவிதையைப் போலோ காதல்
*
இல்லற வண்டி இயங்கிட வுள்ள
எரிபொரு ளாமோ காதல்
அல்லலில் சிக்கி அவதிகள் கொள்ளும்
ஆபத் தாமோ காதல்
மெல்லவும் முடியா விழுங்கவும் முடியா
மீன்முள் போலோ காதல

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா 05-Nov-2021 3:36 pm
"மனவறைக் குள்ளே மணவறை காணும் மதுரச மாமோ காதல்?" "உள்ளநாள் வரைக்கும் உயிருடன் உயிரை உயிராய் கொள்வதோ காதல்?" ஆஹா! மிகவும் அருமையாகத் தொடுத்திருக்கிறீர்கள், திரு. மெய்யன் நடராஜ்! "பிறவிகள் தோறும் பிரியா திருக்கும் பெரும்பே ரன்றோ காதல்! பிரிவறு வுறவால் பிறப்பைத் தொடரும் பேராண் மையே காதல்!" பாராட்டுக்கள்! 04-Nov-2021 5:50 pm
மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
27-Oct-2021 1:11 am

காலம் தரும் செண்டு
======================
வறுமையெனும் சுமைகடந்து
விடுவதற்கே நாளும் - தினம்
வருங்கனவு நீளும் - ஒரு
வசந்தமென ஆளும் - அதை
வாழ்க்கையென நம்பிவிடின்
வறட்சிநிலை சூழும்
*
பொறுமையுடன் திட்டமிட்டுப்
புதுவாழ்வைத் தேடும் - சிலர்
புயலெதிர்க்கப் போடும் - பெரும்
போராட்டம் நாடும் - ஒரு
பொன்விடியல் தனைக்காட்டிப்
பூமாலை சூடும்
*
வாழ்வினிலே ஏற்றமதை
வரவழைக்க வென்று - பல
வழிகளிலே சென்று - பலர்
வாசலிலே நின்று - ஒரு
வசந்தமதைக் காண்பதற்கே
வதைபடுவா ருண்டு
*
ஆழ்கடலில் முத்தெடுக்க
ஆசைகொளல் போன்று - பெறும்
ஆர்ப்பரிப்பு தோன்றும் - அது
ஆழமாய்வே ரூன்றும் - தினம்
அலைமீதினில் படகா

மேலும்

மிக்க நன்றி 05-Nov-2021 3:35 pm
மகிழ்ச்சி நிறைந்த தீபாவளித் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!! மிகவும் நன்றாக அமைந்த சிந்து! "வேர்களற்றுப் போயிடினும் விழுதுகளால் தாங்கும் - மனம் விருட்சமென ஓங்கும் - அதில் விடியும்வரை தூங்கும் - ஒரு விடைதெரியா துயர்பறவை வெண்பனிபோல் நீங்கும்!" இக்காலத்தில் பற்பல துயர்களால் மிக்க மன அழுத்தத்தில் துவளும் மக்கட்கு அருமையாக நம்பிக்கை தரும் கவிதை! மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள், திரு, மெய்யன் நடராஜ்! 04-Nov-2021 5:56 pm
மிக்க நன்றி 29-Oct-2021 12:35 pm
உண்மைகளின் தொகுப்பு 28-Oct-2021 6:39 pm
மெய்யன் நடராஜ் - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
24-May-2021 11:28 am

ஊன்றி எழுந்தே உயர்
நேரிசை வெண்பா

முன்னேறு மெண்ணம் முளைத்திடும் காலத்தில்
பின்தங்கி டாதே! பெரும்பயம் - உன்முன்னே
தோன்றி உடன்படா தோர்நிலைக் குட்படுத்தும்.
ஊன்றி எழுந்தே உயர். - மெய்யன் நடராஜ்

வாழ்த்துகள் மெய்யன் நடராஜ்!

வெண்பாப் புனைய முனைவோர் மேலேயுள்ள பாவினை வாசியுங்கள்.

தகுந்த எதுகையும், பொழிப்பு மோனையும் அமைத்தும், தக்க ஈற்றடியும் அமைத்தும் எழுதியிருக்கிறார்.

எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல், தான் எழுதியதே பா என்று விவாதம் செய்யாமல், சீர்களையும், தளைகளையும், புணர்ச்சி விதியையும் அறிந்தும், காய்ச்சீர் வருமிடங்களில் இரு மாச்சீர்களை இணைக்காமலும், விளாங்காய்ச்சீர் வராமலும், கண்டபடி வகையுளி செய

மேலும்

வணக்கம், திரு.வ.க.கன்னியப்பன்! எனது கவிதையை உண்ர்ந்து பாராட்டியதற்கு மிக்க நன்றி! பாவகையைச் சுட்டிக் காட்டி நீங்கள் பதில் எழுதுவது மிகவும் மகிழ்ச்சி தருகிறது! "ஆரம்" வடமொழிச் சொல்லாகிய "ஹாரம்" என்பதன் தமிழ் வடிவம் ஆதலால் அதை விலக்கப் பார்த்தேன். என்றாலும், "தேவாரம்" என் துணைக்கு இருப்பதால் "ஆரம்" இப் பாவின் கழுத்தில் இருந்து திகழலாம் என்று அமைத்தேன். மிக்க நன்றி, வணக்கம்! 20-Oct-2021 1:56 pm
கொச்சகக் கலிப்பாவில் அமைந்த அருமையான பாராட்டுக் கவிதை! அருமை சந்திர மௌலீஸ்வரன் மகி - "செல்வப் ப்ரியா" அவர்களே! 17-Oct-2021 3:41 pm
பாராட்டுக்கள் திரு. மெய்யன் நடராஜ்! "ஊன்றி எழுந்தே உயர்" எனும் தலைப்பில் உங்களால் தொடுக்கப் பட்டுள்ள பாவாரம்-வெண் பாவாரம், மிகவும் நன்றாகத் தொடுக்கப் பட்டுள்ளது! தொடுக்கப் படாத உதிர் மலர்க்குவை போன்ற புதுக் கவிதைக் கூட்டத்தில், யாப்பிலக்கணப்படி உள்ள மெய்க் கவிதையைக் காண மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது! "அழகுதமிழ்க் கவிதையொரு ஆழ்பொருளும் கவிநயமும் அகவழகும் மொழியழகும் ஆரமென அமைந்திங்கு பழகிவர மனமகிழ்வில் பாலாகப் பொங்கிவிழ வழங்குகிறே னும்கரத்தில் வண்டமிழில் பாராட்டு!" மிக்க நன்றி! வணக்கம்! சந்திர மௌலீஸ்வரன் மகி - - "செல்வப் ப்ரியா". 17-Oct-2021 11:19 am
ஆமாம் ஐயா. 25-May-2021 4:21 pm
மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
17-May-2020 2:47 am

======
இன்றைய உறக்கத்தில்
இந்தக் கனவு வந்தால்
நல்லதென்று யாரும்
எதிர்பார்ப்பதில்லை.
*
எதிர்பாராத கனவு வந்துவிட்டால்
எவரும் அதைப்
போ வராதே என்று
விரட்டியடிப்பதுமில்லை
**
யார் என்ன கனவு
காணவேண்டும் என்பதையும்,
யாருக்கு எப்போது கனவு வரும் என்பதையும்
கண்கள் தீர்மானிப்பதில்லை
**
சில புத்தகங்களை விரிக்கும்போது
வரும் தூக்கத்தைப்போல
கனவுகள் நமக்கு
எளிதாக வந்துவிடுவதில்லை
**
சில அலுவலக மேசைகளைக்
காணும் அதிகாரிகளுக்கு
வரும் தூக்கத்தைபோல
சில அவசியமான ஆசைகளில்
மிதக்கும்போது
கனவுகள் நமக்கு வந்து விடுவதுமில்லை
**
காத்திருக்கும்போது வாராமல்
கண்ட கண்ட நேரங்கள

மேலும்

மிக்க நன்றி 17-May-2020 11:51 pm
அருமை நண்பா... 17-May-2020 3:54 pm
மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
14-Feb-2018 1:41 am

மெய்யன் நடராஜ்

பனித்துளியில் பூக்கள் குளித்திருந்த புதுக் காலைப்பொழுது அது. தைமாதத்தின் தரை தொட்டக்குளிர் பூமி எங்கும் பரவிக் கிடந்தது சிலுசிலுப்பாக. மலை முகடுகளைக் கிழித்துக் கொண்டு வெய்யோன் வரத் தயாராகிக் கொண்டிருந்தான். இன்னும் சில நிமிட நடையில் அக்காவின் வீட்டை அடைந்துவிடலாம் என்னும் முனைப்பில் நடையைத் தொடர்ந்த மகரந்தன் சுமாரான நிறம். பார்ப்பதற்கு சினிமா கதாநாயகன் போலில்லாவிட்டாலும் இரண்டாந்தர நடிகரின் வரிசையில் சேர்க்கலாம். . மனதும் உடலும் தளர்ந்த நடையில் இருந்தவனுக்கு புலரும் பொழுதை ரசிக்கும் மனசு இல்லாத நிலை. ஒரு சாதாரண கட்டமிட்ட சட்டையின் கைகளை மடக்கிவிட்டிருந்தவன் வழக்கம்போல் வேட

மேலும்

மிக்க நன்றிகள் ஐயா 21-Feb-2018 1:35 am
கதை இலக்கியம் சென்ற வார எழுத்து தளம் சிறந்த கதை தங்கள் படைப்பு பாராட்டுக்கள் தமிழ் இலக்கிய அன்னை ஆசிகள் 20-Feb-2018 7:44 am
மிக்க நன்றி 17-Feb-2018 1:47 am
நல்ல கதையும் நடையும். ஒரு ஆலோசனை - மகரந்தனுக்கும் அவனது அக்காவுக்கும் நடக்கும் உரையாடல்களை " அய்யர் வீட்டு நடையிலேயே" எழுதி இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். 15-Feb-2018 7:05 pm
மெய்யன் நடராஜ் - கவிஜி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
21-Apr-2014 9:17 pm

இன்னும் ஒரு முறை காதலிக்கத் தூண்டுகிறது..... ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் இன்னும் ஒரு முறை காதலிக்கத் தோன்றுகிறது.....

"காதல் காதல் காதல்...... போயின்....... சாதல் சாதல் சாதல்...."

"அது................... சொல்லாமல்........ ஏங்க ஏங்க.......... அழுகை வந்தது...........................எந்தன் காதல் சொல்லும் போது சொல்லாமல் வந்த அழுகை நின்றது......"

"வானில் இடத்தையெல்லாம் இந்த வெண்ணிலா.................. வந்து தழுவுது பார்......"

காதல்.........ம்ம்ம்ம்ம்............

கவிதைக்குள் நுழைந்து வெளி வராமலே போகும் காதலுக்குள்..... அவள்....
அவளுக்குள் நான்....
எங்களுக்குள் காதல்...
காதலுக

மேலும்

இப்படி என் கவிதைக்கு ஒரு விமர்சனம் தளத்தில் நிகழ்ந்தேறியிருக்கிறது என்பதை இப்போதுதான் நான் கண்ணுற்றேன்.அலசி ஆராய்ந்த அணுகுமுறை ஆச்சரியமூட்டுகிறது கவிஜி . மிக்க நன்றி 14-Feb-2016 9:42 am
படித்து பாராட்டிய சுதாவுக்கு மிக்க நன்றி... 22-May-2014 8:13 pm
அழகு கவியில் விமர்சனம் தந்த கவிஜிக்கு நன்றி 22-May-2014 1:35 pm
மிக்க நன்றி தோழரே.... 22-Apr-2014 2:48 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (204)

இசைப்ரியன்

இசைப்ரியன்

விளந்தை (திருக்கோவிலூர்)
மதனா

மதனா

chennai
மாயா

மாயா

சேலம்
லிமுஹம்மது அலி

லிமுஹம்மது அலி

வாலிநோக்கம்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (205)

சிவா

சிவா

Malaysia
வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (211)

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே