மெய்யன் நடராஜ் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  மெய்யன் நடராஜ்
இடம்:  punduloya srilanka
பிறந்த தேதி :  18-Aug-1963
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  30-Sep-2012
பார்த்தவர்கள்:  8877
புள்ளி:  5669

என்னைப் பற்றி...

எமது இலங்கை வானொலி பத்திரிகைகள் போன்றவற்றிற்கு நீண்ட காலமாக மெய்யன் நடராஜ் எனும் என் சொந்த பெயரிலேயே கவிதை சிறுகதைகள் எழுதிவருகிறேன் .சமீப காலமாகத்தான் இணைய சஞ்சிகைகளுக்கும் எழுத ஆரம்பித்துள்ளேன். நாடு கடந்து வாழ்ந்துகொண்டு இருந்தாலும் எழுவதை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். அண்மையில் படிக்கட்டு என்ற எனது முதலாவது கவிதைத்தொகுப்பை வெளியிட்டுள்ளேன்

என் படைப்புகள்
மெய்யன் நடராஜ் செய்திகள்
மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
18-Sep-2022 2:35 am

கவினுறு காந்தள் கருவிழித் தீவில் கமழ்ந்திருக்கக்
குவித்திதழ் கொண்டுக் குடித்திடுந் தேனின் குறிப்பெழுதிப்
பவித்திர மாகப் படித்திட வேந்தன் பவனிவரும்
சிவிகையைக் காணும் சிரத்தையிற் கன்னஞ் சிவந்தனளே!

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா 19-Sep-2022 2:17 am
அருமையான கட்டளைக்கலித்துறை. வாழ்த்துகள். 18-Sep-2022 9:00 am
மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Sep-2022 2:41 am

நல்லதை செய்திட நாலும் நவின்றிடும்
பொல்லா ததெங்களின் பூமியிலே – வல்லமை
கொண்டெழ வார்த்தைகள் கொண்டன்று வாவாளென
பண்செய்த பாரதி பார்

மேலும்

நன்று ஐயா 18-Sep-2022 2:36 am
தம்பி பாராட்டுக்கள் மோனைகளைத் தேடி முழுப்பாட்டில் சேர்த்தனை பேனை முடிகளை பெண்ணாய்-- கனைதான் அடிக்கு யெதுகை அடியில் அழகு படிக்கவாடும் தம்பிமனம் பார் 12-Sep-2022 8:09 am
மெய்யன் நடராஜ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Sep-2022 2:35 am

கவினுறு காந்தள் கருவிழித் தீவில் கமழ்ந்திருக்கக்
குவித்திதழ் கொண்டுக் குடித்திடுந் தேனின் குறிப்பெழுதிப்
பவித்திர மாகப் படித்திட வேந்தன் பவனிவரும்
சிவிகையைக் காணும் சிரத்தையிற் கன்னஞ் சிவந்தனளே!

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா 19-Sep-2022 2:17 am
அருமையான கட்டளைக்கலித்துறை. வாழ்த்துகள். 18-Sep-2022 9:00 am
மெய்யன் நடராஜ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Sep-2022 2:41 am

நல்லதை செய்திட நாலும் நவின்றிடும்
பொல்லா ததெங்களின் பூமியிலே – வல்லமை
கொண்டெழ வார்த்தைகள் கொண்டன்று வாவாளென
பண்செய்த பாரதி பார்

மேலும்

நன்று ஐயா 18-Sep-2022 2:36 am
தம்பி பாராட்டுக்கள் மோனைகளைத் தேடி முழுப்பாட்டில் சேர்த்தனை பேனை முடிகளை பெண்ணாய்-- கனைதான் அடிக்கு யெதுகை அடியில் அழகு படிக்கவாடும் தம்பிமனம் பார் 12-Sep-2022 8:09 am
மெய்யன் நடராஜ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
10-Sep-2022 2:46 am

துயிலாத உணர்வுகள்
=======================
உள்ளமதில் தூங்குகின்ற ஓவியத்தைப் பாரினிலே
உணர்வுகளாய் இயற்கையுமே தீட்டும் தீட்டும்
வெள்ளமதில் வீழுகின்ற விதையாக வேரூன்றி
விளைகின்றப் பயிராகிக் காட்டும் காட்டும்
*
பள்ளமதில் வீழ்ந்தாலும் பாய்கின்ற உணர்வுகளைப்
பதுக்காமல் நதிகளுமே நீட்டும் நீட்டும்
முள்ளோடு பூத்தாலும் முறுவலிக்கும் மலர்களுமே
மூக்கினிலே நறுமணத்தை ஊட்டும் ஊட்டும்
*
கள்ளோடு நின்றாலும் காக்கைகளை என்றென்றும்
கருணையுடன் இளைப்பாற்றும் தென்னை தென்னை
எள்ளுகின்ற போதினிலும் ஏரோடு போராடும்
எருதுகளும் உணர்த்திடுமே தன்னை தன்னை
*
அள்ளுகின்ற மணலுக்காய் அகழ்வாரை இகழாத
ஆற்றுக்குக் கொடு

மேலும்

மெய்யன் நடராஜ் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
07-Sep-2022 2:27 am

கனவுகளில் மகுடம் அணியும் நான்
** *** ***** ****
உறங்கி எழும்போதே
பாயோடு சேர்த்து கனவுகளையும்
சுருட்டி வைத்து விடும் நான்
ஓய்வெடுக்கும்
கனவுகளைத் தொந்தரவு செய்யாமல் அலுவலகம்
சென்று விடுகிறேன்.
*
அலுவலக கோப்புகளில்
உறங்கிக்கிடக்கும் பொதுமக்களின்
நெடுநாள் கனவுகளை எழுப்பி
பரிசீலனை செய்ய அவற்றின்
முகத்திற்குத் தண்ணீர் தெளிக்கிறேன்
விழித்தெழுந்த அவற்றின்
விழி நீரைத் துடைத்துவிட
வினவும் அவற்றுள்ளே..
கையூட்டு இல்லாத
காரணத்தால்
கைகழுவப் பட்டதென்ற பலதும்
கையொப்பம் இல்லாமல்
கைதியைப்போல் ஆகியதால்
விடுதலைக்காய் ஏங்குகின்ற சிலதும்
மேல்வர்க்க ஆணையினை
மீற வழிய

மேலும்

மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
25-Aug-2022 2:53 am

முற்றிய தேனின் முதற்றுளிச் சொட்டும் முறுவலினை
வற்றிய மண்ணில் வசந்தமும் பூக்க வருமழையாய்
பெற்றிட வேண்டிப் பிசிறிய அந்த பிரியமதை
வெற்றிலை வாயாள் விளம்பிய வண்ணம் விசித்திரமே!
*
கற்றிட நூறு கவிதைகள் கொண்ட கலையகமாய்
பொற்கொடி நூலின் புதுவகைப் பக்கம் புரண்டுவர
நிற்பதை விட்ட நினைவுகள் வானில் நிதம்பறக்க
கற்பனை யூறிக் கனிரசம் ஈவள் கனவினிலே
*
நெற்றியில் வட்ட நிலவெனப் பொட்டு நிறைந்துவர
சிற்றிடைத் தீவிற் சிறுமலர்ப் பூக்கச் சிலிர்த்தவளும்
பெற்றதைப் பேணும் பெரும்பொறுப் பேற்கப் பிரியமது
வற்றியக் கேணி வறுமைமைப் போல வறண்டதுவே!
*
மெய்யன் நடராஜ்
25 - 08 - 2022

மேலும்

மிக்க நன்றி ஐயா 26-Aug-2022 2:36 am
மிக்க நன்றி ஐயா 26-Aug-2022 2:36 am
தம்பி மெய்யன் நடராஜன் அவர்களுக்கு வணக்கம் கலித்துறையிலே மூன்று ஐந்தில் மோனைகள் போடாது தடுமாறுபவர்கள் தம்பி நடராஜனை கேளுங்கள். அவர் அள்ளித் தருவதை இந்த பாடல்களின் அமைப்பில் காணுங்கள். மோனைகளைத் தேடுங்கள் பாடல் சிறக்கும். திருவிளையாடலில் பிரிக்கக் கூடாதது என்று நாகேஷ் தருமி கேட்க சிவன் சிவாஜி எதுவையும் மோனையும் என்பார். ஆகையா கவிஞராக தங்களைக் கூறிக்கொள்பவர்கள் தக்க மோனை கலை மூன்று ஐந்தாம் சீர்களிக் எழுதி சிறப்பியுங்கள். தம்பி நடராஜனுக்கு பாராட்டுகள் வழங்க வேண்டும் 25-Aug-2022 3:34 pm
கட்டளைக் கலித்துறைப் பாடல்கள் மூன்றும் நன்று. 25-Aug-2022 8:48 am
மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
21-Aug-2022 2:14 am

மல்லிகை மொட்டு மலர்கிற காட்டில் மணமிருக்க
மெல்லிசை மெட்டு மிதக்கிற பாட்டில் மகிழ்விருக்க
புல்லினம் மேயும் புறம்பணை மேட்டில் புகரிருக்க
சொல்லிய சொல்லால் சுடுகிற நாவால் சுகமிலையே!
*
மெய்யன் நடராஜ்
*புறம்பணை – முல்லை, குறிஞ்சி நிலங்கள்
*புகர் – அழகு..

மேலும்

நன்று ஐயா, நீக்கிவிட்டேன் . நன்றி ஐயா 21-Aug-2022 4:39 pm
பாடல் நன்று; மூன்றிடங்களிலும் ஒற்றெழுத்தை நீக்கி விடுங்கள். 21-Aug-2022 8:33 am
மெய்யன் நடராஜ் - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
24-May-2021 11:28 am

ஊன்றி எழுந்தே உயர்
நேரிசை வெண்பா

முன்னேறு மெண்ணம் முளைத்திடும் காலத்தில்
பின்தங்கி டாதே! பெரும்பயம் - உன்முன்னே
தோன்றி உடன்படா தோர்நிலைக் குட்படுத்தும்.
ஊன்றி எழுந்தே உயர். - மெய்யன் நடராஜ்

வாழ்த்துகள் மெய்யன் நடராஜ்!

வெண்பாப் புனைய முனைவோர் மேலேயுள்ள பாவினை வாசியுங்கள்.

தகுந்த எதுகையும், பொழிப்பு மோனையும் அமைத்தும், தக்க ஈற்றடியும் அமைத்தும் எழுதியிருக்கிறார்.

எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல், தான் எழுதியதே பா என்று விவாதம் செய்யாமல், சீர்களையும், தளைகளையும், புணர்ச்சி விதியையும் அறிந்தும், காய்ச்சீர் வருமிடங்களில் இரு மாச்சீர்களை இணைக்காமலும், விளாங்காய்ச்சீர் வராமலும், கண்டபடி வகையுளி செய

மேலும்

வணக்கம், திரு.வ.க.கன்னியப்பன்! எனது கவிதையை உண்ர்ந்து பாராட்டியதற்கு மிக்க நன்றி! பாவகையைச் சுட்டிக் காட்டி நீங்கள் பதில் எழுதுவது மிகவும் மகிழ்ச்சி தருகிறது! "ஆரம்" வடமொழிச் சொல்லாகிய "ஹாரம்" என்பதன் தமிழ் வடிவம் ஆதலால் அதை விலக்கப் பார்த்தேன். என்றாலும், "தேவாரம்" என் துணைக்கு இருப்பதால் "ஆரம்" இப் பாவின் கழுத்தில் இருந்து திகழலாம் என்று அமைத்தேன். மிக்க நன்றி, வணக்கம்! 20-Oct-2021 1:56 pm
கொச்சகக் கலிப்பாவில் அமைந்த அருமையான பாராட்டுக் கவிதை! அருமை சந்திர மௌலீஸ்வரன் மகி - "செல்வப் ப்ரியா" அவர்களே! 17-Oct-2021 3:41 pm
பாராட்டுக்கள் திரு. மெய்யன் நடராஜ்! "ஊன்றி எழுந்தே உயர்" எனும் தலைப்பில் உங்களால் தொடுக்கப் பட்டுள்ள பாவாரம்-வெண் பாவாரம், மிகவும் நன்றாகத் தொடுக்கப் பட்டுள்ளது! தொடுக்கப் படாத உதிர் மலர்க்குவை போன்ற புதுக் கவிதைக் கூட்டத்தில், யாப்பிலக்கணப்படி உள்ள மெய்க் கவிதையைக் காண மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது! "அழகுதமிழ்க் கவிதையொரு ஆழ்பொருளும் கவிநயமும் அகவழகும் மொழியழகும் ஆரமென அமைந்திங்கு பழகிவர மனமகிழ்வில் பாலாகப் பொங்கிவிழ வழங்குகிறே னும்கரத்தில் வண்டமிழில் பாராட்டு!" மிக்க நன்றி! வணக்கம்! சந்திர மௌலீஸ்வரன் மகி - - "செல்வப் ப்ரியா". 17-Oct-2021 11:19 am
ஆமாம் ஐயா. 25-May-2021 4:21 pm
மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
17-May-2020 2:47 am

======
இன்றைய உறக்கத்தில்
இந்தக் கனவு வந்தால்
நல்லதென்று யாரும்
எதிர்பார்ப்பதில்லை.
*
எதிர்பாராத கனவு வந்துவிட்டால்
எவரும் அதைப்
போ வராதே என்று
விரட்டியடிப்பதுமில்லை
**
யார் என்ன கனவு
காணவேண்டும் என்பதையும்,
யாருக்கு எப்போது கனவு வரும் என்பதையும்
கண்கள் தீர்மானிப்பதில்லை
**
சில புத்தகங்களை விரிக்கும்போது
வரும் தூக்கத்தைப்போல
கனவுகள் நமக்கு
எளிதாக வந்துவிடுவதில்லை
**
சில அலுவலக மேசைகளைக்
காணும் அதிகாரிகளுக்கு
வரும் தூக்கத்தைபோல
சில அவசியமான ஆசைகளில்
மிதக்கும்போது
கனவுகள் நமக்கு வந்து விடுவதுமில்லை
**
காத்திருக்கும்போது வாராமல்
கண்ட கண்ட நேரங்கள

மேலும்

மிக்க நன்றி 17-May-2020 11:51 pm
அருமை நண்பா... 17-May-2020 3:54 pm
மெய்யன் நடராஜ் - மெய்யன் நடராஜ் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
14-Feb-2018 1:41 am

மெய்யன் நடராஜ்

பனித்துளியில் பூக்கள் குளித்திருந்த புதுக் காலைப்பொழுது அது. தைமாதத்தின் தரை தொட்டக்குளிர் பூமி எங்கும் பரவிக் கிடந்தது சிலுசிலுப்பாக. மலை முகடுகளைக் கிழித்துக் கொண்டு வெய்யோன் வரத் தயாராகிக் கொண்டிருந்தான். இன்னும் சில நிமிட நடையில் அக்காவின் வீட்டை அடைந்துவிடலாம் என்னும் முனைப்பில் நடையைத் தொடர்ந்த மகரந்தன் சுமாரான நிறம். பார்ப்பதற்கு சினிமா கதாநாயகன் போலில்லாவிட்டாலும் இரண்டாந்தர நடிகரின் வரிசையில் சேர்க்கலாம். . மனதும் உடலும் தளர்ந்த நடையில் இருந்தவனுக்கு புலரும் பொழுதை ரசிக்கும் மனசு இல்லாத நிலை. ஒரு சாதாரண கட்டமிட்ட சட்டையின் கைகளை மடக்கிவிட்டிருந்தவன் வழக்கம்போல் வேட

மேலும்

மிக்க நன்றிகள் ஐயா 21-Feb-2018 1:35 am
கதை இலக்கியம் சென்ற வார எழுத்து தளம் சிறந்த கதை தங்கள் படைப்பு பாராட்டுக்கள் தமிழ் இலக்கிய அன்னை ஆசிகள் 20-Feb-2018 7:44 am
மிக்க நன்றி 17-Feb-2018 1:47 am
நல்ல கதையும் நடையும். ஒரு ஆலோசனை - மகரந்தனுக்கும் அவனது அக்காவுக்கும் நடக்கும் உரையாடல்களை " அய்யர் வீட்டு நடையிலேயே" எழுதி இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். 15-Feb-2018 7:05 pm
மெய்யன் நடராஜ் - கவிஜி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
21-Apr-2014 9:17 pm

இன்னும் ஒரு முறை காதலிக்கத் தூண்டுகிறது..... ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் இன்னும் ஒரு முறை காதலிக்கத் தோன்றுகிறது.....

"காதல் காதல் காதல்...... போயின்....... சாதல் சாதல் சாதல்...."

"அது................... சொல்லாமல்........ ஏங்க ஏங்க.......... அழுகை வந்தது...........................எந்தன் காதல் சொல்லும் போது சொல்லாமல் வந்த அழுகை நின்றது......"

"வானில் இடத்தையெல்லாம் இந்த வெண்ணிலா.................. வந்து தழுவுது பார்......"

காதல்.........ம்ம்ம்ம்ம்............

கவிதைக்குள் நுழைந்து வெளி வராமலே போகும் காதலுக்குள்..... அவள்....
அவளுக்குள் நான்....
எங்களுக்குள் காதல்...
காதலுக

மேலும்

இப்படி என் கவிதைக்கு ஒரு விமர்சனம் தளத்தில் நிகழ்ந்தேறியிருக்கிறது என்பதை இப்போதுதான் நான் கண்ணுற்றேன்.அலசி ஆராய்ந்த அணுகுமுறை ஆச்சரியமூட்டுகிறது கவிஜி . மிக்க நன்றி 14-Feb-2016 9:42 am
படித்து பாராட்டிய சுதாவுக்கு மிக்க நன்றி... 22-May-2014 8:13 pm
அழகு கவியில் விமர்சனம் தந்த கவிஜிக்கு நன்றி 22-May-2014 1:35 pm
மிக்க நன்றி தோழரே.... 22-Apr-2014 2:48 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (204)

இசைப்ரியன்

இசைப்ரியன்

விளந்தை (திருக்கோவிலூர்)
மதனா

மதனா

chennai
மாயா

மாயா

சேலம்
லிமுஹம்மது அலி

லிமுஹம்மது அலி

வாலிநோக்கம்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (205)

சிவா

சிவா

Malaysia
வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (211)

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே