சக்கரைவாசன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  சக்கரைவாசன்
இடம்:  தி.வா.கோவில்,திருச்சி
பிறந்த தேதி :  13-Sep-1951
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  22-Jul-2015
பார்த்தவர்கள்:  2667
புள்ளி:  1798

என்னைப் பற்றி...

ஓய்வு பெற்ற இந்தியன் வங்கி ஊழியர்.

என் படைப்புகள்
சக்கரைவாசன் செய்திகள்
சக்கரைவாசன் - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Oct-2021 7:03 pm

கலித்துறை

விளக்கம். அறியக். கேளானும். நடத்தி விளக்கிடானே
விளக்கம் அறியக். எதையுங்கற் றவனும் விளக்குவனாம்
களத்தில். இறங்க ஐயமிலா. தொடர்ந்து. பயிற்சிவேண்டும்
விளக்கம் எதிலும். பெறாநீயும் இறுமாந் திறங்கிடாதே

விளங்கிடப் படிக்காதவன் எப்படி மற்றவர்க்கு வ்ளக்குவான்
விளங்கிப் படித்தவன் சபையில் தைரியமாய் பேசி விலக்குவன்
படிப்பினும் பயிற்சி வேண்டும் ஆழம் தெரியாது காலை விடாதே

மேலும்

புளிமா விற்கு புளி கா அதிவாகி விட்டமைக்கு வருந்து கிறேன் 19-Oct-2021 7:55 pm
சக்கரை வாசன் அவர்களுக்கு !வணக்கம் இது எளிதான கலித்துறை புளிமா. புளி கா. காய். மா. காய் விளக்கம். அறியக். கேளானும். நடத்தி விளக்கிடானே விளக்கம் அறியக். எதையுங்கற் றவனும் விளக்குவனாம் களத்தில். இறங்க ஐயமிலா. தொடர்ந்து. பயிற்சிவேண்டும் விளக்கம் எதிலும். பெறாநீயும் இறுமாந் திறங்கிடாதே ஒன்றாம். மூன்றாம். ஐந்தாம். சீரில் மோனைகள் தவறாது வந்திருப்பதை மட்டும் கவனியுங்கள். வி. கே. வி வி. எ. வி க. ஐ. ப வி. பெ. தி (வி)இ என்ற எழுத்திற்கு. ஈ. எ ஏ. மோனைகள் (ப) அ. என்ற எழுத்திற்கு. ஆ. ஐ வுடன் சமயத்தில் வ காகாரமும் மோனைகளாக வரும் எந்தப் பாடலிலும் இந்த விஷயம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் பார்க்க பழக்கத்திற்கு வந்து விடும் நன்றி 19-Oct-2021 7:53 pm
ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் பாடலும் பாடல் விளக்கமும் அருமை 19-Oct-2021 7:29 pm
சக்கரைவாசன் - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Oct-2021 9:22 am

உழைப்பவன் இன்று உலகிலேது பூஜை
அழைக்கதெய்வம் காக்கவரும் பாரு

மேலும்

இந்த குறளைப் பாருங்கள் கவனமாக பழிப்பவன் இன்று /பல/மாய் கலக்க இன்று என்பது மாச்சீர். இன் (நேர், று (நேர்) நேர்' + நேர் =தேமா. தேமா முன் ஏ (நேர்) வராது ஆகையால். பல என்ற நிரை மாற்றியுள்ளது அழைப்பிலை தெய்வத்திற் கிங்/கு கிங். நேர் கே. நேர். நேர்+ நேர் = தேமா கடைசி சீரில் வராது கடைடி சிரில். நாள். மலர் காசு. பிறப்பு போன்றவை வரவேண்டும் இங்கு தெய்வத்திற் எனும் காய் வந்து விட்டமையார் ஒரு எழுத்து அல்லது ஒரு எழுத்துடன் ஒற்று சேர்ந்து வரலாம். ஆதலாய் இங் என்ற எழுத்து போட்டுள்ளேன். இங் என்றால் சரிதான் ஆனால் வெண்பாவில் கடைசி எழுத்து உ வில் முடிய உ என்ற எழுத்து கணக்கில் வராது ஆகவே இங்+ க்+ உ செர்க்க இங்கு என்று வந்துள்ளது இது விளக்க முற்பட பெரிதாகத் தெரியும் மிக மிக அற்பம் ,ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொண்டால் 19-Oct-2021 11:34 pm
அருமை ஐயா " பழிப்பவன் இன்று ஏகமாய்க் கலக்க அழைப்பிலை தெய்வத்திற் கிங்கே " சரிதானே ஐயா நன்றி வணக்கம் 19-Oct-2021 5:10 pm
சக்கரைவாசன் - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Oct-2021 10:04 am

ஒழுகிசை அகவல் ஓசை உடைய
நேரிசை ஆசிரியப்பா


பத்துப் பன்னி ரண்டு வயதில்
படிக்க அனுப்பி காத்தார் பெற்றோர்
படிக்கா தினவில் வளர்த்தார் ஆசை
தினவையும் காத லெனுமோர் கும்பல்
நாட்டை தினமும் கெடுக்கும் கும்பல்
அஃறினை கும்பல் அதனது சாதி
பிடிக்கா அலையுது கூடிட வேறு
சாதியில் குழந்தையை தூண்டி யதுவும்
நாட்டில் ஜாதி மதயின குழப்பம்
சண்டையில் கொண்டு வந்து விடும்பார்
அஃறிணை கேட்கும் சமத்துவம்à
ஒப்பரோ யாரும் யிதற்கு மூடனே

குறள் வெண்பா

பத்ததுப் பன்னிரண் டின்வயதில் காண்தினவு
காதல உணர்வல்ல வாம்

மேலும்

தங்களின் ஆய்வு சரியே நன்றி வணக்கம் ஐயா 19-Oct-2021 5:05 pm
சக்கரைவாசன் - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
19-Oct-2021 11:54 am

புதுக்கவிதை

புதுக்கவி கோர்வேண் டுகோளாம் கவியில்
புதுமை புகுத்திடப் பாரு

ஊரின் வயலில் புல்லை செதுக்கிக்
கொண்டிருந் தச்செல் லத்திடம் அவளது
கணவர் பெயரை என்ன
என்று கேட்டேன் எனபது கவிதையோ

ஆகா ஆகா கவிதை யிதுவும்
புல்லு செதுக்கிற செல்லாத் தாவுன்
புருசன் பேரைசொல் லாத்தா
என்றே வினவ கவிதை யாமே


அடுக்குமொழி பேச களிப்பை பெறலாம்
தொடுத்திசைக்க ஆகாதாம் சொல்

மேலும்

சக்கரை வாசன் அவர்களுக்கு வணக்கம். கவிதையிசைப் பண்ணினில் பாடத் தொடுத்தார் குவிக்க யிதுவுரையே சொல் 21-Oct-2021 5:30 pm
அருமையான அறிவுரைப் பதிவு " உரைநடைப் படையல் கவிபடைப் பாகா கறைநடை குறைத்துப் பயில் " தங்கள் கூற்று இதுதானே ஐயா நன்றி வணக்கம் 19-Oct-2021 5:01 pm
சக்கரைவாசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
03-Oct-2021 7:25 pm

பைய என் பொய் அவிழ்ப்பாய்
********
மெய்களைந்து மெய்களைந்து எத்தனை மெய்புனைந்தேன்
மெய்புனைந்து மெய்புனைந்து எத்தனை
பொய்யுணர்ந்தேன்
மெய்பொய்யை ஒன்றாக்கும் மெய்ஞானக் கயிலாயா
பைய எந்தன் பொய்யவிழ் !

மேலும்

சக்கரைவாசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
27-Sep-2021 5:14 pm

" அறிவு " என்பது
******
அறிவென்ப துன்னாலி யங்குவதோ? அன்றில்
அறிவென் பதுன்னை இயக்குவதோ என்றும்
அறிவாம் கரத்தி லாடும் கருவிநீ
அறிவென்றும் அடக்கத்தின் கைக்கருவியே !
******
( மனதில் தோன்றிய இயல்பு வரிகள்)

மேலும்

எனது பார்வையில் அடக்கம் இருக்கும் இடம் அறிவு இருக்கும் இடம் என்பது. அந்த பொருளில். தங்கள் பார்வைக்கு கருத்துக்கும் நன்றி ஐயா 28-Sep-2021 12:24 pm
அறிவினால்தான் உடலின் எல்லா இயக்கமும் மனதின் சிந்தனையும் ! மூளை பற்றிய அறிவியல் தகவலைப் படித்துப் பார்க்கவும் அறிவென்றும் அடக்கத்தின் கைக்கருவியே ---அதெப்படி ? 27-Sep-2021 10:28 pm
அப்படியும் எழுதலாம். தங்கள் பார்வைக்கு கருத்துக்கும் மிக்க நன்றி நன்னாடரே 27-Sep-2021 8:34 pm
உண்மைதான் கவிஞரே - அறிவென்ப துன்னாலி யங்குவதோ? என்ற வரியில் துன்னாலி என்பது துன்னாலே - என்று வரவேண்டுமோ - 27-Sep-2021 6:59 pm
சக்கரைவாசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
14-Sep-2021 5:42 pm

வெரசா வழிகாட்டு வேலு
********
(பாமரன் பேச்சு வழக்கில்)

வெறகு பொறுக்கிவச்சு வித்தசிறு காசு
செறகு மொளச்சாப் போல்சிட்டா பறந்துட்டா
வரகரிசிக் கஞ்சியும் வாச்சிடுமோ வாய்க்கு வெரசா வழிகாட்டு வேலு !
******

மேலும்

தங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றி ஐயா 17-Sep-2021 6:40 am
ஆமாம் ஐயா. சீக்கிரம் இதற்கு ஒரு வழி காட்டு என்பதே. தங்கள் பார்வைக்கு கருத்துக்கும் நன்றி ஐயா 17-Sep-2021 6:39 am
nallaayirukku kavithaiyum porulum verasaa entraal viraivaakavaa ? 15-Sep-2021 3:42 pm
தொழிலின் சிரமம்- சிக்கணத்திலும் சேர்த்த காசை- வயசுக் கோளாறில் சுருட்டி கொண்டோடிய மகள் - தன் எதிர்காலm நோக்கி புலம்பல் - விளிம்பை படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. பதிவுக்கு பாராட்டுக்கள் வாசன் அவர்களே.. 14-Sep-2021 8:39 pm
சக்கரைவாசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
07-Sep-2021 3:23 pm

ஐம்பூத உடுப்பு
******
நிலமோ திருநீறு சடையிடை நீர்கங்கை
விளங்கும் நெருப்பு விழிமூன்றாய்-- அகலா
உடுக்கை இசைக்காற்றாய் விரிசடை வானாய்
உடுத்தான் ஐம்பூத உடுப்பு!
*****

மேலும்

தங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றி நண்பரே 07-Sep-2021 6:46 pm
நீலகண்டன் நீளுருவம் தொழுதிட நிம்மதி வந்தடையும் நெஞ்சத்தில் - அழகான புனைவு - இறையருள் வேண்டும் யாவருக்கும். 07-Sep-2021 4:56 pm
சக்கரைவாசன் - சக்கரைவாசன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
16-Aug-2017 4:45 pm

கேட்காத குயிலோசை
*******************************************

ஆவிபோல் அலைகின்ற நிலவணிகக் கூட்டத்தார் -- நற்
பாவிய மாந்தோப்பு பலவற்றை சாய்த்திடவே
தாவியே விளையாடும் கானகத்துக் குயிலினங்கள்
கூவியே அழைத்திடும் தருணங்கள் அற்றதுவே !

மேலும்

வாழ்க்கையின் இலக்கணங்களும் அற்றுப்போனது உண்மையே நன்றி 17-Aug-2017 6:43 pm
கேட்காத குயிலோசை போல் வாழ்க்கையின் இலக்கணங்கள் பல தொலைந்து போய்விட்டது 17-Aug-2017 5:37 pm
சக்கரைவாசன் அளித்த படைப்பை (public) சௌந்தர்யா மற்றும் 1 உறுப்பினர் பகிர்ந்துள்ளனர்
06-Mar-2017 5:22 pm

ஏற்றிடுமோ அச் " சாமியதும் "
********************************************************

( தற்கால ஆலய குடமுழுக்கு விழாக்கள் - - - ஒரு பார்வை )---
*****************
செந்தேளும் கரும்பாம்பும் சேர்ந்தே நல்வாழச்
செல்லரித்த உத்திரங்கள் ஒன்றொன்றாய் கீழவிழப்
பொந்துகளின் உள்புகுந்து குஞ்சுகள் புடைசூழ
வந்தாளும் எலிகளதன் கூடாரமாய் மாறிவிட்ட
நந்தியுடன் காட்சியுறும் வ

மேலும்

தங்கள் பார்வைக்கும் கருத்துக்கும் மிக்க நன்றி 28-Mar-2017 1:41 am
என்ன சந்தம், என்ன சொல்லாடல், எப்பேர்ப்பட்ட கருத்து.. வாழ்க 27-Mar-2017 2:07 pm
நன்றி தோழமையே நீண்ட திங்களுக்கு பிறகு நம் இருவர் சந்திப்பு. தொடரட்டும் 14-Mar-2017 4:14 pm
அருமையான படைப்பு..வேஷங்கள் உலகின் நிரந்தர வாடிக்கையாகி விட்டது இக்காலப்பகுதியில்..,மனிதனுடைய எண்ணங்களின் வண்ணங்கள் கருமையாக இல்லாத வரை அவனது வாழ்க்கை அவன் பாதையில் ஆரோக்கியம் நிறைந்த பயணங்களை நாளும் ஏற்படுத்திக் கொடுத்துக் கொண்ட இருக்கும்..ஆனால் இக்காலப்பகுதியில் எதிலும் பல நோக்கங்கள் இருப்பதால் இறைவனை வணங்கும் செயலும் பலருக்கு வேடிக்கை போக்கும் நேரமாய் போய்விட்டது அவைகளின் புனிதம் மகிமை அறியாதவர்கள் நிலையே மண்ணில் அதிகம் என்பதால் நாளும் ஆயிரம் யுத்தங்கள் 14-Mar-2017 9:53 am
சக்கரைவாசன் - தமிழ் செய்திகள் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
15-Dec-2015 10:19 pm

சமீபத்தில் பெய்த மழை இறைவன் அளித்த தண்டனை : இளையராஜா

சமீபத்தில் பெய்த மழை இறைவன் அளித்த தண்டனை. இதை நான் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் என்று இசையமைப்பாளர் இளையராஜா கூறியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க

மேலும்

சக்கரைவாசன் அளித்த படைப்பை (public) மணிகண்டன் மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர்
14-Oct-2015 12:46 am

கூகிளா ? அய்யய்யோ !!!!
*******************************************************

சின்னஞ்சிறு வயதினரே கூகிளைத் திறக்காதீர்
நன்னெறிக் கோட்பாட்டு விசயங்கள் இருந்தாலும்
மன்னிக்க முடியாத ஆபாசம் வெகுநிறைவே
தன்னந்தனியாய் இருக்க நோக்காதீர் அதைத் திறந்தே

கொஞ்சிடும் அத்தையாம் விஞ்சிடும் காமத்தில்
எஞ்சிய பொழுத

மேலும்

அழகாக செதுக்கபட்ட அறிவுரை .. 19-Aug-2021 5:09 pm
விஞ்ஞானம் விதைத்திடும் விஷம் , அறிந்தே அருந்திடும் அவலங்கள் சொன்னாலும் கேட்காது பட்டாலும் திருந்தாது இந்த பாழும் உலகம் ! முத்தான கருத்து, யாருக்கும் எட்டாத கருத்து 14-Oct-2015 11:47 am
அற்புதம் நட்பே!! நிகழ்கால உலகிற்கு தேவையான தெளிவான அறிவுரை 14-Oct-2015 6:29 am
மேலும்...
கருத்துகள்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (339)

கீத்ஸ்

கீத்ஸ்

கோவை
சித்திரவேல் அழகேஸ்வரன்

சித்திரவேல் அழகேஸ்வரன்

கொழும்பு - இலங்கை
JAHAN POTTUVIL

JAHAN POTTUVIL

SRI LANKA - POTTUVIL

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (335)

ஆசிஷ் விஜய்

ஆசிஷ் விஜய்

உமரிக்காடு, தூத்துக்குடி
ராம்

ராம்

காரைக்குடி
மேலே