சக்கரைவாசன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  சக்கரைவாசன்
இடம்:  தி.வா.கோவில்,திருச்சி
பிறந்த தேதி :  13-Sep-1951
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  22-Jul-2015
பார்த்தவர்கள்:  2796
புள்ளி:  1873

என்னைப் பற்றி...

ஓய்வு பெற்ற இந்தியன் வங்கி ஊழியர்.

என் படைப்புகள்
சக்கரைவாசன் செய்திகள்
சக்கரைவாசன் - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
30-Jan-2023 10:27 am

ஆசிரியபபா


மதமும் சாதியும் மறுக்கும் நாய்க்கு
வேறு நாட்டான் மதம்வளர மகிழ்ச்சி
சாதி கெட்டவன் ஊரின்
சான்றோன் ஆனக் காரணம் கிளருவாய்

குறள் வெண்பா

மானத்தை மறந்தவன் ஊரின் பெரியவனாம்
ஈனர் பழமொழிக்கே ளிங்கு......

மேலும்

கருத்துக்கு மிக்க நன்றி சக்கரை வாசனாரே. மிக்க நன்றி 30-Jan-2023 12:47 pm
ஐயா அவர்கட்கு வணக்கம் தாங்கள் பதிவிடும் பதிவுகளில் உணர்வுப் பதிவுகள் மிகவும் அதிகம். மருந்துக்கு கூட யாரும் இதுபோல் பதி விடுவதில்லை நன்றி ஐயா வணக்கம் 30-Jan-2023 12:39 pm
சக்கரைவாசன் - Palani Rajan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
29-Jan-2023 6:18 pm

நேரிசை வெண்பா


தரமாய் பயின்றிடு யாப்பை புனைவாய்
தரமாய்க் கவிதை தமிழில் -- உரமாய்
தருவாய் கவிதை அருமை தமிழில்
விரும்பி யெதையும் எழுது


பச்சைத் தமிழன் என்றால் யாப்பைப் பயின்று பலவகையிலும் பாக்கள் எழுது.
பயித்தியங்கள் போல கிறுக்கி கவிதை என்று சொல்லாதே. மானக்கேடு

மேலும்

ச ஐயா அவர்கட்கு வணக்கம். அருமையான உணர்வுப் பதிவு ஐயா " பொதுவாயி வர்போன்று உணர்வினைப் புனைவோர் இதுவரையி லில்லையிவ் வெழுத்தினில்--- மதுவருந்தி மயங்கியேக் கிடந்நதிடும் மாந்தரினம் போல்சிலர் இயங்காதி ருந்திடல் ஏனோ? 29-Jan-2023 8:45 pm
சக்கரைவாசன் - சக்கரைவாசன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
29-Jan-2023 1:13 pm

காலத்தில் காப்பாய் கனிந்து
**"***"
ஆலமுண்டு தேவரினம் காத்த பரமனே
காலிடையில் காலனைக் கண்டவனே ---
--- ஞாலத்தில்
பாலகரைச் சுட்டெரிக்கும் பாதகங்கள்
கண்டழித்துக்
காலத்தில் காப்பாய் கனிந்து !

மேலும்

ஐயா அவர்கட்கு வணக்கம் தங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் அறிவுரைக்கும் மிகவும் நன்றி ஐயா 29-Jan-2023 6:35 pm
பாடல் நன்று. ஆனால் வெண்பாவை மடக்கிப் பதியக் கூடாது. கீழேயுள்ளபடி பதிந்தால் அமைப்பு சிறக்கும். நேரிசை வெண்பா ஆலமுண்டு தேவரினம் காத்த பரமனே காலிடையில் காலனைக் கண்டவனே - ஞாலத்தில் பாலகரைச் சுட்டெரிக்கும் பாதகங்கள் கண்டழித்துக் காலத்தில் காப்பாய் கனிந்து! 29-Jan-2023 2:57 pm
சக்கரைவாசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
29-Jan-2023 1:13 pm

காலத்தில் காப்பாய் கனிந்து
**"***"
ஆலமுண்டு தேவரினம் காத்த பரமனே
காலிடையில் காலனைக் கண்டவனே ---
--- ஞாலத்தில்
பாலகரைச் சுட்டெரிக்கும் பாதகங்கள்
கண்டழித்துக்
காலத்தில் காப்பாய் கனிந்து !

மேலும்

ஐயா அவர்கட்கு வணக்கம் தங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் அறிவுரைக்கும் மிகவும் நன்றி ஐயா 29-Jan-2023 6:35 pm
பாடல் நன்று. ஆனால் வெண்பாவை மடக்கிப் பதியக் கூடாது. கீழேயுள்ளபடி பதிந்தால் அமைப்பு சிறக்கும். நேரிசை வெண்பா ஆலமுண்டு தேவரினம் காத்த பரமனே காலிடையில் காலனைக் கண்டவனே - ஞாலத்தில் பாலகரைச் சுட்டெரிக்கும் பாதகங்கள் கண்டழித்துக் காலத்தில் காப்பாய் கனிந்து! 29-Jan-2023 2:57 pm
சக்கரைவாசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
29-Jan-2023 8:48 am

காலத்தில் காத்திடுவாய் பார்
********
ஆலமுண்டு தேவரினம் காத்திட்ட பரமனே
காலிடையில் காலனைக் கண்டவனே ---
--- ஞாலத்தில்
பாலகரைச் சுட்டெரிக்கும் பாதகங்கள்
கண்டழித்து
காலத்தில் காத்திடுவாய் பார் !

மேலும்

சக்கரைவாசன் - Dr.V.K.Kanniappan அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
28-Jan-2023 4:23 pm

பாசறையில் பறையறைவித்தல்

7144 பூசலே; பிறிது இல்லை எனப் புறத்து
ஆசை தோறும் முரசம் அறைந்து என
பாசறைப் பறையின் இடம் பற்றிய
வாசல் தோறும் முறையின் வகுத்திரால்! 1

- முதற்போர் புரி படலம், யுத்த காண்டம், கம்பராமாயணம்

இதை வாசிக்கும் கவின் சாரலர் உட்பட கவிஞர்கள் பலரும் முயற்சி செய்யலாம், சீர்களை ஒழுங்கு படுத்தி, தக்க வாய்பாடுடன், என்ன வகைப்பாடல் என்றும் இலக்கணக் குறிப்புகளும் தரவேண்டும். அவலோகிடம் தளத்தையும் பயன்படுத்தலாம், அவலோகிதம் சரியாகப் பெரும்பாலும் வழிகாட்டுவதில்லை.

நா எழுதும் பொழுது, கணினியில் தட்டச்சு செய்து, எழுத்து, சொற்கள், சீர்களை எப்படி வேண்டுமானாலும் மாற்றம் செய்து கொள்ளல

மேலும்

ஐயா அவர்கட்கு வணக்கம். என்னால் இயன்ற இயன்றவரை முயற்சி செய்து உள்ளேன் சீர்களை ஒழுங்கு படுத்தி உள்ளேன் " பூசலே பிறிது இல்லைஎனப் புறத்து ஆசை தோறும் முரசம் அறைந்துஎன பாசறைப் படையின் இடம் பற்றிய வாசல் தோறும் முறையின் வகுத்திரால் ( ஐயா இது கலிவிருத்தம். நான்கு அடிகள் ஒவ்வொரு அடியிலும் நான்கு சீர்கள். முதற் சீர்களில் ஓரேவகை எதுகை. ஒவ்வொரு அடியிலும் நான்காம் சீரில் மோனை. இது தான் ஐயா எனக்கு தெரிந்தது. நன்றி ஐயா வணக்கம். மற்றவை எனக்கு புரியவில்லை தெரியவில்லை நன்றி ஐயா வணக்கம் 28-Jan-2023 7:15 pm
சக்கரைவாசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
28-Jan-2023 9:27 am

வித்திடும் கல்கியே இத்தரை காத்திடு
********
பத்தவ தாரமும் பத்தாதென் னய்யனே
பத்தராய் சித்தராய் பங்கிடும் ஆசிகள்
புத்தனைப் போலுளர் போலிகள் பாரினில்
வித்திடும் கல்கியே யித்தரை காத்திடு
*****
(யாப்பிலக்கணம் முழுமையாக
அறியாயதால் முயற்சி கவிதை
என்றே குறிப்பிடுகிறேன்)

மேலும்

ஐயா அவர்கட்கு வணக்கம் தங்கள் வருகைக்கும் பார்வைக்கும் கருத்துக்கும் மிக்க நன்றி ஐயா 28-Jan-2023 3:28 pm
அருமையான கலிவிருத்தம் (கூவிளம் 4) பத்தவ தாரமும் பத்தாதென் னய்யனே பத்தராய் சித்தராய் பங்கிடும் ஆசிகள் புத்தனைப் போலுளர் போலிகள் பாரினில் வித்திடும் கல்கியே யித்தரை காத்திடு! பத்தாதென் - தேமாங்காய் விளம் வருமிடத்தில் மாங்காய்ச்சீர் அருகி வரலாம். வாழ்த்துகள். 28-Jan-2023 1:37 pm
இப்பாவில் ஒவ்வொரு வரியிலும் பதிமூன்று எழுத்துக்கள் இருப்பதால் கட்டளை கலி விருத்தம் என்றும் அழைப்பர் 28-Jan-2023 10:08 am
சொல்ல மறந்தேன் கடைசிச் சீர் கூவிலங்காய் போடவேண்டும் 28-Jan-2023 10:04 am
சக்கரைவாசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
25-Jan-2023 7:35 am

தலைவனும் தலைவியும்
********
கூந்தலது தென்றலுடன் உறவாட
காந்தவிழி ஓடைதனில் கயலாட
பாந்தமுடன் நாயகியும் பந்தியிட
சாந்தமுடன் இல்லமதில் தலைமகனும் !

மேலும்

தங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் மிக்க நன்றி ஐயா 25-Jan-2023 1:05 pm
சக்கரை வாசனாருக்கு வணக்கம் வஞ்சிமகள் கொஞ்சியுற வாடுதுநின் பாவினில் அஞ்சாத் தொடுவடுத்தப் பா பாராட்டுக்கள் 25-Jan-2023 7:55 am
சக்கரைவாசன் - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
13-Jan-2023 6:21 am

நேரிசை ஆசிரியப்பா
(இது ஒழுகிசை அகவல் ஓசை)


முயற்சி விட்டு குட்டி சூட்டிகை
யொதுக்கி கவித்தமிழ் நினைக்கா காலி
டப்பா வாகி வெற்றுப் பேச்சு
வெறும்கிறுக் கலென தமிழில் பாட்டென
வெளியே சொல்லுதல் நகைப்பு நீயும்
கம்பனோ புகழேந் திப்புல வனோசொல்
வள்ளுவப் பெருந்தகை யாவையோ
மூடனே தமிழை முடமாக் கிடாதே

மேலும்

சக்கரைவாசன் - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
17-Oct-2022 10:22 am

நேரிசை ஆசிரியப்பா அன்பது குணமெனின் அறனது பயனாம் வாலிபத் தவசி காட்டுசன்யா சிதிக்கற்றோர் அநாதையின் பிணமதைப் புதைத்தல் ஏழைக்கு உதவல் பிதுர்கடன் புதுவிருந் தோம்பல் சுற்றம் தன்னில் பகிர்ந்துண்டு அறநெறி இல்வாழ்வோன் துறவியி னுமுயர்ந்தோன் பரமனை வணங்க பரலோகம் போக தேவரின் மேலாம் பாரே


.......

மேலும்

சரியான குறள் வெண்பா புறமனம் தள்ளி பரமனம் கொள்ள பரமன் அருகிவரு வாரு கருவிளம். தேமா கருவிளம் தேமா புளிமா கருவிளங்காய் (. காசு. பாடலை சரி பார்க்கவும். ( தேமா புளி மா கரு விளம் அவைகளை பார்க்காதீர்கள் 18-Oct-2022 9:15 am
உண்மை ஐயா புறமனம் தள்ளியே பரமனம் கொள்ள பரமனும் அருகில் பார்! 17-Oct-2022 2:19 pm
சக்கரைவாசன் - சக்கரைவாசன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
16-Aug-2017 4:45 pm

கேட்காத குயிலோசை
*******************************************

ஆவிபோல் அலைகின்ற நிலவணிகக் கூட்டத்தார் -- நற்
பாவிய மாந்தோப்பு பலவற்றை சாய்த்திடவே
தாவியே விளையாடும் கானகத்துக் குயிலினங்கள்
கூவியே அழைத்திடும் தருணங்கள் அற்றதுவே !

மேலும்

வாழ்க்கையின் இலக்கணங்களும் அற்றுப்போனது உண்மையே நன்றி 17-Aug-2017 6:43 pm
கேட்காத குயிலோசை போல் வாழ்க்கையின் இலக்கணங்கள் பல தொலைந்து போய்விட்டது 17-Aug-2017 5:37 pm
சக்கரைவாசன் அளித்த படைப்பை (public) சௌந்தர்யா மற்றும் 1 உறுப்பினர் பகிர்ந்துள்ளனர்
06-Mar-2017 5:22 pm

ஏற்றிடுமோ அச் " சாமியதும் "
********************************************************

( தற்கால ஆலய குடமுழுக்கு விழாக்கள் - - - ஒரு பார்வை )---
*****************
செந்தேளும் கரும்பாம்பும் சேர்ந்தே நல்வாழச்
செல்லரித்த உத்திரங்கள் ஒன்றொன்றாய் கீழவிழப்
பொந்துகளின் உள்புகுந்து குஞ்சுகள் புடைசூழ
வந்தாளும் எலிகளதன் கூடாரமாய் மாறிவிட்ட
நந்தியுடன் காட்சியுறும் வ

மேலும்

தங்கள் பார்வைக்கும் கருத்துக்கும் மிக்க நன்றி 28-Mar-2017 1:41 am
என்ன சந்தம், என்ன சொல்லாடல், எப்பேர்ப்பட்ட கருத்து.. வாழ்க 27-Mar-2017 2:07 pm
நன்றி தோழமையே நீண்ட திங்களுக்கு பிறகு நம் இருவர் சந்திப்பு. தொடரட்டும் 14-Mar-2017 4:14 pm
அருமையான படைப்பு..வேஷங்கள் உலகின் நிரந்தர வாடிக்கையாகி விட்டது இக்காலப்பகுதியில்..,மனிதனுடைய எண்ணங்களின் வண்ணங்கள் கருமையாக இல்லாத வரை அவனது வாழ்க்கை அவன் பாதையில் ஆரோக்கியம் நிறைந்த பயணங்களை நாளும் ஏற்படுத்திக் கொடுத்துக் கொண்ட இருக்கும்..ஆனால் இக்காலப்பகுதியில் எதிலும் பல நோக்கங்கள் இருப்பதால் இறைவனை வணங்கும் செயலும் பலருக்கு வேடிக்கை போக்கும் நேரமாய் போய்விட்டது அவைகளின் புனிதம் மகிமை அறியாதவர்கள் நிலையே மண்ணில் அதிகம் என்பதால் நாளும் ஆயிரம் யுத்தங்கள் 14-Mar-2017 9:53 am
மேலும்...
கருத்துகள்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (341)

கீத்ஸ்

கீத்ஸ்

கோவை
சித்திரவேல் அழகேஸ்வரன்

சித்திரவேல் அழகேஸ்வரன்

கொழும்பு - இலங்கை
JAHAN POTTUVIL

JAHAN POTTUVIL

SRI LANKA - POTTUVIL

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (337)

ஆசிஷ் விஜய்

ஆசிஷ் விஜய்

உமரிக்காடு, தூத்துக்குடி
ராம்

ராம்

காரைக்குடி
மேலே