சிவமித்ரன் - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  சிவமித்ரன்
இடம்:  Madurai
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  24-Mar-2018
பார்த்தவர்கள்:  34
புள்ளி:  1

என் படைப்புகள்
சிவமித்ரன் செய்திகள்
சிவமித்ரன் - சிவமித்ரன் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
28-May-2024 9:45 am

ஒற்றுமை இல்லாத குப்பைகளை 


ஒற்றுமையாக்கியவர் துப்புரவு பணியாளர் 

மேலும்

சிவமித்ரன் - எண்ணம் (public)
28-May-2024 9:45 am

ஒற்றுமை இல்லாத குப்பைகளை 


ஒற்றுமையாக்கியவர் துப்புரவு பணியாளர் 

மேலும்

சிவமித்ரன் - எண்ணம் (public)
09-Oct-2021 9:25 am

பசிக்காக அழும் குழந்தையின்

கண்ணீரில் தாள்கள் ஈரமாகியது கவிதையாய்

மேலும்

சிவமித்ரன் - சிவமித்ரன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
24-Mar-2018 9:20 pm

அன்பு அகத்தில் இல்லை
முதியோர் வீட்டில் இல்லை
அன்பு அகத்தில் வைத்தோரை
அன்பகத்ததில் விட்டோம் நாம்!

மேலும்

சிவமித்ரன் - சிவமித்ரன் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
30-Mar-2018 10:51 am

        கண்கள்

எண்ணங்களை சமர்பிக்கிறேன்
பிடித்திருந்தால் பகிரு
சொல்லியது உன் கண்கள் 

மேலும்

சிவமித்ரன் - எண்ணம் (public)
30-Mar-2018 10:51 am

        கண்கள்

எண்ணங்களை சமர்பிக்கிறேன்
பிடித்திருந்தால் பகிரு
சொல்லியது உன் கண்கள் 

மேலும்

சிவமித்ரன் - சிவமித்ரன் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
30-Mar-2018 10:47 am

வாழ்க்கை 

     போதை தரும் பாதை 
     சரியானது அல்ல 
     ஆனால் இது தான் 
     இன்றைய சமுதாயத்தின்
      தலைவன் 

மேலும்

சிவமித்ரன் - எண்ணம் (public)
30-Mar-2018 10:47 am

வாழ்க்கை 

     போதை தரும் பாதை 
     சரியானது அல்ல 
     ஆனால் இது தான் 
     இன்றைய சமுதாயத்தின்
      தலைவன் 

மேலும்

சிவமித்ரன் - ராஜ்குமார் அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
23-Mar-2018 4:06 pm

சமுதாயதை முன்னேற்றுதல் பெண்மணிகள் மட்டுமா?

மேலும்

இருவருமேதான் 18-Apr-2018 7:04 pm
விஞ்ஞானிகள் 29-Mar-2018 7:16 pm
சட்டம், பள்ளிகள், ஆலயங்கள், பெற்றோர்கள், விழுஞானிகள், தலைவர்கள்...... 29-Mar-2018 7:15 pm
இரண்டு கை தட்டினால் தானே ஓசை வரும் 26-Mar-2018 4:02 am
மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே