சிவநாதன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  சிவநாதன்
இடம்:  யாழ்ப்பாணம் இலங்கை
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  24-Sep-2012
பார்த்தவர்கள்:  1606
புள்ளி:  1467

என் படைப்புகள்
சிவநாதன் செய்திகள்
சிவநாதன் - சிவநாதன் அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Dec-2017 7:48 pm

"மழைக் கண் என்பது காரணக் குறி என வகுத்தாள்" கம்பர் இங்கே மழைக் கண் என்பதை காரணக் குறி என ஏன் கூறினார்?

மேலும்

மைவண்ணத்து அரக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அண்ணலே என்பார் இராமனை ஓரிடத்தில் கம்பர் . இங்கே மழை வண்ணத்தை முகில் வண்ணம் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் . பா முழுதும் தர வேண்டும். ஆயினும் யூகிக்கிறேன் . மழைக் கண் என்பது கரு விழி என்று சொல்லலாம் கரு விழி என்பது காரணக் குறி என வகுத்தாள் ---மோனையுடன் கம்பனை விஞ்சிவிட்டது . கொடை க் கண் என்று சொல்லலாமோ . மழை போல் கண்ணீர் பெருக்கும் கண் என்று சொல்லலாமோ. முழுப்பா இன்றி பொருள் சொல்லுதல் சாத்தியமில்லை . 15-Dec-2017 10:37 pm
பரவாயில்லைச் சாமி படித்திருந்தால் மட்டும் காமி 15-Dec-2017 10:03 pm
நமக்கு அவ்வளவு தூரம் இலக்கணமும் தெரியாது; இலக்கியமும் தெரியாது, சாமி ! 15-Dec-2017 9:09 pm
சிவநாதன் - ராஜ்குமார் அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Dec-2017 11:24 am

வசன கவிதை என்றால் என்ன

மேலும்

சனங்க மனசு எனும் பூமில நச்சுனு முத பதியம் போல பதியணும்; அவ்விதையே வசன கவிதை 16-Dec-2017 8:24 pm
அதிலேயே அர்த்தம் இருக்கிறதே! சுட்ட தோசை என்பதில் உள்ளது போல. உதாரணத்திற்குப் பாரதியின் வசன கவிதைகளைப் படித்துப் பாருங்கள். 15-Dec-2017 9:07 pm
யாப்பு விதிகளை மீறிய கவிதைகள் யாவும் வசனக் கவிதைகளே 15-Dec-2017 8:09 pm
சிவநாதன் - ராஜ்குமார் அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Dec-2017 11:22 am

வாசிப்பின் வகைகள்

மேலும்

நூல் வாசிப்பா , இசைக் கருவி வாசிப்பா, முதுகில் பிரம்பு வாசிப்பா ? 15-Dec-2017 9:05 pm
1மேலோட்டமாக வாசித்தல் 2ஆழமாக வாசித்தல் 15-Dec-2017 8:04 pm
சிவநாதன் - கேள்வி (public) கேட்டுள்ளார்
15-Dec-2017 7:48 pm

"மழைக் கண் என்பது காரணக் குறி என வகுத்தாள்" கம்பர் இங்கே மழைக் கண் என்பதை காரணக் குறி என ஏன் கூறினார்?

மேலும்

மைவண்ணத்து அரக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அண்ணலே என்பார் இராமனை ஓரிடத்தில் கம்பர் . இங்கே மழை வண்ணத்தை முகில் வண்ணம் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் . பா முழுதும் தர வேண்டும். ஆயினும் யூகிக்கிறேன் . மழைக் கண் என்பது கரு விழி என்று சொல்லலாம் கரு விழி என்பது காரணக் குறி என வகுத்தாள் ---மோனையுடன் கம்பனை விஞ்சிவிட்டது . கொடை க் கண் என்று சொல்லலாமோ . மழை போல் கண்ணீர் பெருக்கும் கண் என்று சொல்லலாமோ. முழுப்பா இன்றி பொருள் சொல்லுதல் சாத்தியமில்லை . 15-Dec-2017 10:37 pm
பரவாயில்லைச் சாமி படித்திருந்தால் மட்டும் காமி 15-Dec-2017 10:03 pm
நமக்கு அவ்வளவு தூரம் இலக்கணமும் தெரியாது; இலக்கியமும் தெரியாது, சாமி ! 15-Dec-2017 9:09 pm
சிவநாதன் - கவின் சாரலன் அளித்த கேள்வியில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
14-Dec-2017 8:58 am

சோதிடம்தனை இகழ் என்று தன் புதிய ஆத்திச் சூடியில்
சொன்னான் பாரதி .

1 இது சரியா ?

2 எங்கோ ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் இருக்கும் நட்சத்திரங்கள்
மைல்களுக்கு அப்பால் சுழலும் கோள்கள் --இவை எங்கோ பூமியில்
இருக்கும் தனிமனிதன் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது
என்பதை ஏற்கலாமா ?

3 சோதிடம் அறிவியல் ----astrology is science ----உண்மையா ?

4 அரசமரம் ஆலமரத்தடியிலிருந்து ஐந்து நட்சத்திர விடுதிகள் வரை
சோதிடர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் .
தமது வாழ்வாதாரத்திற்காக பொருளாதாரத்திற்காக பலன் சொல்கிறார்களா
நமது வாழ்விற்கு வழிகாட்டுவற்காக சொல்கிறார்களா ?
எது சரி அல்லது இரண்டுமே சரியா ?

5

மேலும்

"இல்லையென்றால், நல்ல காலம்பிறக்குது என்று தானே குடுகுடு ஜோசியம் சொல்லி இருப்பாரா? " ----மாட்டார் --உண்மை பாரதி defence ---அருமை . தாராளமாக ஏற்கலாம். கென்னடி இறந்ததில் எனக்கும் பங்குண்டு; இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றதற்கு நானும் ஒரு காரணம்.இது ஆன்மவியல் தத்துவம்.இதையும் நம்புங்கள்.----இது புரியவில்லை . தெளிவாக்கவும் கோள்களின் இருப்பு நிலை, இயக்க நிலைகளைத் துல்லியமாகக் கணித்தால் பலனும் துல்லியமாகும். -----உண்மை சரியாகச் சொன்னீர்கள் கட்டங்களும் கட்டிடங்களும் பிழைக்கும் வழிக்கே என்கிறீர்கள் ----ஏற்கிறேன் தமஸோமா ஜோதிர்கமய ----இருளிலிருந்து ஒளியை நோக்கி என்பது மறையின் கூற்று .---- மங்காத்தா ஞானப் பொருள் கொண்டது சோதிடன் இருள் திரை விலக்கி உன் எதிர்காலப் பாதைக்கு ஒளி தரக்கூடும் என்ற பொருளில் சொன்னேன். பாராட்டுக்கள் மிக்க நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சி சிந்தனைப் பிரிய கௌடில்யன் 16-Dec-2017 1:11 pm
கடலில் கருக்கொண்ட காற்றழுத்த தாழ்வினால் மழை பெய்யும் என்கிறார்கள் . பெய்யவும் செய்கிறது பெய்யாமலும் போய்விடுகிறது . கோள் நிலைகொண்டு எதிகாலத்தைச் சொல்கிறான். பலிக்கவும் செகிறது. பலிக்காமலும் போய்விடுகிறது. தவறினாலும் வானிலை ஆய்வு அறிவியல் . தவறினால் சோதிடம் ஐயத்துக்கு உரியதா ? meteorology க்கு ஒரு நியாயம் astrology க்கு ஒரு நியாயமா ? தேர்ந்த விவாதத்திற்கு மிக்க நன்றி சிந்தனைப் பிரிய சிவநாதன் 16-Dec-2017 12:56 pm
ஆழ்ந்து படித்த அறிவால் தந்த அற்புதக் கருத்து. "கண்டுபிடிக்கப் படவேண்டிய, நிரூபிக்கப்படவேண்டிய பல சாத்தியக்கூறுகள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன, நியூட்ரினோ ஆய்வுகள் போல. காந்தப்புல கதிர்வீச்சுகளின் விளைவுகள் போல, புற ஊதாக் கதிர்கள், சிவப்பு அணுக் கதிர்கள் போல. " ----ஆம் ஏற்கிறேன் "சோதிடக் கோட்பாடுகளுக்குள் அடங்கின. சிறு உதாரணம் நமது சோதிடக் கோட்பாடுகள் கொண்டிருக்கும் நிராயனம்சக் கணக்கீடுகள். அறிவியல் என மார்தட்டி கொள்ளும் மேலை நாட்டு அறிவியலாளர்கள் கொண்டிருக்கும் அயனாம்சக் கோட்பாடுகள் அத்தனை துல்லியம் தருவதில்லை" -----உண்மை .அவர்களது சாயனா நமது நிராயன ----சோதிடத்தின் கணித பாகத்தின் கணக்கீட்டு முறை சோதிடக் கணிப்புகள் உண்மையே. அவை செய்பவர்களின் துல்லிய திறமை பொருத்த சங்கதி. -----சிறப்பாகச் சொன்னீர்கள் . மரத்தடி சோதிடர்கள், நட்சத்திர விடுதி சோதிடர்கள்...." தம்மால் இயன்றவரை மக்கள் சேவை செய்ய முற்படுபவர்கள்." ஆம் தமஸோமா ஜோதிர்கமய ----"இருளில் இருந்து ஒளியை நோக்கி என்னும் typical பொருள் கொள்வது ஏற்புடையதல்ல. "-----மிகவும் சரி . இந்த உலகம் வான் கோள் வாழ்வு எல்லாமே மாயம் --இருள் --இதற்கப்பால் ஆன்ம ஒளியை நோக்கி நீ செல் என்பதே அந்த வேதக் கூற்றின் ஆழ்ந்த பொருள் . பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி சிந்தனைப்பிரிய மங்காத்தா ! 16-Dec-2017 12:34 pm
1 நையப் புடை என்றும்தான் சொன்னார். அதற்காகப் பார்ப்பவர்களையெல்லாம் புடைப்பதா? யாரைப் புடைப்பது, எதற்குப் புடைப்பது என்பதை அவரது கண்ணோட்டத்தில்தான் நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். 'ஜோதிடம் தனையிகழ்' என்பதையும் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். கெட்டபலன் சொன்னால் அஞ்சி நடுங்குவோரையும், நற்பலன் சொன்னால், தானே எல்லாம் நடக்குமென்று வாளாவிருப்போரையும் பார்த்துத்தான் அப்படிச் சொல்லியிருப்பார். பாரத ஜனங்களின் தற்கால நிலைமையைப் படம்பிடித்துக் காட்டியவராயிற்றே அவர்? இல்லையென்றால், நல்ல காலம்பிறக்குது என்று தானே குடுகுடு ஜோசியம் சொல்லி இருப்பாரா? 2 தாராளமாக ஏற்கலாம். கென்னடி இறந்ததில் எனக்கும் பங்குண்டு; இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றதற்கு நானும் ஒரு காரணம்.இது ஆன்மவியல் தத்துவம்.இதையும் நம்புங்கள். 3 ஆமாம், அது அறிவியல்தான். இப்போது நடந்த ஒக்கிப் புயலை வருட ஆரம்பத்திலேயே ஆற்காடு பஞ்சாங்கம் சொல்ல வில்லையா? நாம்ஸ்டர்டாம் எழுதி வைத்தது இன்றும் நடக்கிறதே! கோள்களின் இருப்பு நிலை, இயக்க நிலைகளைத் துல்லியமாகக் கணித்தால் பலனும் துல்லியமாகும். 4 இரண்டும் சரிதான். கொத்தனார்கள் வீடு கட்ட இருக்கிறார்களா, தாங்கள் பிழைக்க வீடு கட்டுகிறார்களா என்று கேட்பது போல் இருக்கிறது கேள்வி. 5 நீங்கள் சொல்லும் சம்ஸ்கிருத சுலோகம் இதில் வருகிறது என்றெல்லாம் தெரியாது.ஆனால் அர்த்தம் நீங்களே சொல்லி விட்டீர்கள். இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்திற்குச் செல்வதும்,மூடனாயிருந்து அறிவு பெறுவதும், அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதும், ஏழ்மையிலிருந்து செல்வ நிலைக்கு உயர்வதும் அவசியந்தானே? 15-Dec-2017 9:00 pm
சிவநாதன் - கேள்வி (public) கேட்டுள்ளார்
08-Dec-2017 9:20 am

தமிழிசை உலகில் மிகவும் தொன்மையானது என்பதற்கு தொல்காப்பியம் மற்றும் சங்க இலக்கியங்கள் சான்று பகருகின்றன.இருந்தும் இத் தமிழிசை இருட்டடிப்புச் செய்யப்பட்டு கர்நாடக இசையின் ஆதிக்கம் தமிழகத்தில் உருவாக என்ன காரணம்

மேலும்

இசை இதயத்தின் மொழி; ஆன்மாவின் கவிதை. இதில் எந்தவிதமான மாற்றுக கருத்தும் இல்லை இசைக்கு எல்லை இல்லை இருந்தாலும் தமிழ் மொழி மூலத்தில் எட்டாவது படிக்கும் என் பேரக் குழந்தை சங்கீத பாடத் திட்டத்தில் கணநாதா கழல் தொழுதேன் என்கின்ற ஒரு கீதத்தை மனனம் பண்ணிப் படிப்பதற்கும் வாதாபி கணபதிம் பஜே எனும் கிருதியை மனனம் பண்ணிப் படிப்பதற்கும் நிறைய வேறுபாடு உண்டு இங்கே மொழி அக் குழந்தையில் கற்கும் கிரகிக்கும் ஆற்றலை எல்லை படுத்துகிறது தமிழை விளங்கிப் படிப்பதற்கும் தெரியாத ஒரு தெலுங்கு மொழியைப் படிப்பதற்கும் நிறையச் சிக்கல்கள் உண்டு இவை அடிப்படைப் பிரச்சனைகள் இவற்றை அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கத் தேவையில்லை 11-Dec-2017 9:35 am
இசைக்கு மூலாதாரம் ஏழு சுரம் ஸ ரி க (ga ) ம ப த நி . சுரங்களின் ஆரோக அவரோகணங்களிலிருந்து உருவாவது ராகம் .ராகங்களுக்கு மொழி வழி பாடல் தரும் பொது அது அந்த மொழிப் பாடல் ஆகும். நாதஸ்வரம் புல்லாங் குழல் வீணை வயலின் கிளாரினெட் மாண்டலின் சக்சாபோன் போன்ற இசைக் கருவிகளில் வாசிக்கப் படும் போது அது அந்த ராகங்களின் அடையாளத்தைத் தானே காட்டுகிறது . மொழி அடையாளங்கள் அங்கே இல்லை . இசை என்பது பிரபஞ்ச மாயம். ---MUSIC IS UNIVERSAL என்று சொல்லுவார்கள் . மொழி உணர்வில் சொல்லப்படுவது அரசியலுக்கு உதவலாம் ஆராய்ச்சிக்கு உதவாது . ஆகாய வெளியிலிருந்து வந்த சப்த்தங்களிலிருந்து பிறப்பெடுத்தவை அட்சரங்கள் நாதங்கள். நாதத்திலிருந்து பிறப்பெடுத்தவை சுரங்கள் . சுரங்கள் ஈன்றவை ராகங்கள் . ராகங்கள் வழி நடந்த பாதை மொழி எனலாம் . 11-Dec-2017 8:20 am
இயற்றமிழ் இயல் தமிழ் நாடகத் தமிழ் என - இயற்றமிழ் இசைத் தமிழ் நாடகத் தமிழ் என 11-Dec-2017 8:03 am
இசைத்த தமிழ் -இசைத் தமிழ் கையாகப் படுத்தி-கையகப் படுத்தி 11-Dec-2017 8:00 am
சிவநாதன் - கேள்வி (public) கேட்டுள்ளார்
07-Dec-2017 3:51 am

தமிழ் சினிமா தமிழ் நாட்டின் முதலமைச்சர்களை உருவாக்கும் பயிற்சிப் பட்டறையாக மிளிர்கிறது. இக்கருத்தைப் பற்றிய உங்கள் அபிப்பிராயம் ?

மேலும்

உண்மைதான்.. தலைவன் வேடம் போடுபவன் எல்லாம் தலைவன் ஆகிவிடலாம் என்ற நிலைப்பாடே இன்று... நடிப்பை மட்டும் வைத்து நாட்டை ஆளும் பொறுப்பை அவர்கள் கையில் கொடுத்து இறுதியில் நாமே ஏமாளிகளாகிறோம் ..நன்றி கௌடில்யன்! 08-Dec-2017 5:48 am
அந்தரங்கத்தில் நடப்பதை அறியாமல், அரங்கத்தில் நடிப்பதை மட்டும் உண்மையென நம்பி ஏமாறும் ஏமாளிகள்! 08-Dec-2017 1:18 am
உண்மை! மிகவும் அருமையாக கூறினீர்கள் ஐயா, தங்கள் கருத்துக்கு நன்றி ... 07-Dec-2017 7:24 pm
சங்க இலக்கியங்களில் தினை மயக்கம் கொள்ளும் பறவைகளும் விலங்குகளும் . தங்கத் தமிழ்நாட்டில் திரை மயக்கம் கொள்கின்றனர் மனிதர்கள் . கொட்டகைக்கு குறி வைத்தால் கோட்டையைப் பிடித்து விடலாம் என்ற மயக்கத்தில் ஆடு களத்தினர் . இளைய வயதினர் மாற்றிச் சிந்திக்கும் வரை மயக்க மனிதர்களின் கூத்தறையாகத்தான் இருக்கும் தமிழக அரசியல் . ஆடு களத்தினர் நாடாள வேண்டும் என்பது யாரெழுதிய அரசியல் சாசனமோ ? 07-Dec-2017 8:23 am
சிவநாதன் - கேள்வி (public) கேட்டுள்ளார்
01-Dec-2017 12:38 am

தமிழில் முதல் இசை நூல் எது ?

மேலும்

தமிழில் உருவான முதல் இசை நூல் எனக் குறிப்பிட்டேன் மிகத் தொன்மையானது சங்க இலக்கியங்களில் தேடுங்கள் ...யாழ் நூல் எத்தனையோ ஆயிரம் வருடங்களின் பின் உருவானது. 01-Dec-2017 7:09 pm
சமயத்தில் ஞாபகத்திற்கு வரமாட்டேன் என்கிறதே! விபுலானந்த அடிகளோ யாரோ அதற்கு விளக்கம் எழுதி இருக்கிறார்கள் என்று நினைவு. நூலின் பெயர்கூட யாழ் நூல் என்று இருக்கலாம். 01-Dec-2017 3:11 am
சிவநாதன் - Mathialagan67 அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Apr-2017 11:30 am

    ஓவியம்;- மதியழகன்   "ஆயில் ஓவியம் 5 "   என் மகன் சித்தார்த்தனின் படம்  

மேலும்

மிக மிக அருமை தோழரே 10-Apr-2017 10:50 am
சிவநாதன் - Mathialagan67 அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Apr-2017 11:14 am

  ஓவியம்;- மதியழகன்  "அக்ரலிக்   ஓவியம்"  7  

மேலும்

சிவநாதன் - Mathialagan67 அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Apr-2017 11:18 am

  ஓவியம்;- மதியழகன்;   வண்ணத்தீட்டுகோலை ஓவியம்

மேலும்

சிவநாதன் - Mathialagan67 அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Apr-2017 11:25 am

  ஓவியம்;- மதியழகன்   "வண்ணத்தீட்டுகோலை ஓவியம் 1 "

மேலும்

மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (156)

தௌபீஃக் ரஹ்மான்

தௌபீஃக் ரஹ்மான்

பொள்ளாச்சி
user photo

சுவாஸ்

nagercoil
அருண்

அருண்

இலங்கை
உதயசகி

உதயசகி

யாழ்ப்பாணம்
துவாரகா

துவாரகா

யாழ்ப்பாணம்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (156)

Rajesh Kumar

Rajesh Kumar

கோயம்புத்தூர்
சிவா

சிவா

Malaysia

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (157)

தாரகை

தாரகை

தமிழ் நாடு
user photo

nuskymim

kattankudy

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே