ஸ்பரிசன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  ஸ்பரிசன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  15-Feb-2018
பார்த்தவர்கள்:  1542
புள்ளி:  1227

என்னைப் பற்றி...

நிறைய இருக்கு...அப்பறமா பேசலாம்.

என் படைப்புகள்
ஸ்பரிசன் செய்திகள்

கிடைக்கும் வரை ஊனை உருக்கும்
கிடைத்த பின்னால் ஊனை பெருக்கும்
உடலோடு ஒட்டி உறவாடி நிற்கும்
மீண்டும் வந்து வந்து துன்புறுத்தும்
உடலை ஊடுருவி உயிரோடு சேர்ந்து
உறவாடும் உணர்வு ஒன்று உண்டெனில்
அதுவே உயர்க்காதல் அறி

மேலும்

உண்மையான வார்த்தைகள் சகோ..... அருமை... 18-Oct-2019 5:23 pm
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
18-Oct-2019 5:33 pm

மரத்தில் மறைந்த
மாமத யானையும்
மரத்தால் மறைந்த
மாமத யானையும்
ஓடி விளையாடும்
ஆரண்ய நிழலில்

எவளோடும்
எத்தனை முறை படுத்தாலும்
புணர்ச்சி என்பது
அற்ப பொடியனான
அந்த மனதோடு மட்டும்தான்.

அப்படித்தான் சொன்னாள்...
அவளும்.


================================

மேலும்

பண்புப்பெயர்ப் புணர்ச்சி : நிறம், சுவை, அளவு, வடிவம் ஆகியன குறித்து வரும் சொற்கள் பண்புப் பெயர்களாம். செம்மை, சிறுமை, சேய்மை, நன்மை, இளமை, புதுமை போல்வனவும் இவற்றுக்குரிய எதிர்சொற்களும் இவைபோன்ற பிறவும் மையீற்றுப் பண்புப்பெயர்கள் எனப்படும்.... இப்படியாக நானும் இணையத்தில் தேடி பிடித்து தலைப்பிட்டு கொண்டேன். அதற்கு அவசியம் இல்லைதான். ஆயினும் மற்ற எந்த தலைப்பும் இப்படி கேள்வி கேட்க வைக்காது என்று உறுதியாக நம்பினேன். கேட்டுவிட்டீர்கள். நன்றி 18-Oct-2019 7:03 pm
Lars von Trier இயக்கிய படம் ஒன்றினை பார்த்தேன். அவ்வப்போது பார்க்கும் படமும் கூட. ஒரு psychiatrist மையமாக கொண்ட படம். சிக்கல் சிதறல்கள் கொண்ட மனங்களில் இருந்து அதி தீவிரமான எல்லைகளை ஆராயும் படம். அதிகப்படியான காட்சிகள் கொண்டதும் கூட. அப்படியும் இருக்குமோ முயக்கமென்பது என்று யோசித்து எழுதி கொண்டதுதான். நிச்சயமாக இந்த கவிதை வாத்ஸ்யாயனரின் prescription போல் இருக்க முடியாது என்று முன்பே நினைத்து கொண்டேன். சரிதான் போல் இருக்கிறது. 18-Oct-2019 6:59 pm
பண்புப் பெயர் புணர்ச்சி என்றால் ? 18-Oct-2019 6:37 pm
போகியின் ஆரண்ய நிழல் காமத்திற்கு யோகியின் வரிகளா ? ஆரண்ய நிழலில் ஆனைகள் கலவி செய்யும் பகுதி சர்ச்சை பற்றி ஏதோ படித்தேன் . நீங்கள் மனிதக் கலவி பற்றி எழுதியிருக்கிறீர்கள் . புணர்ச்சி பற்றி காமத்துப் பாலில் வள்ளுவர் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் . வள்ளுவரின் காமத்துப்பால் அழகியல் சார்ந்த இனிய இலக்கியம் . ACT OF SEX IS FOR SEXUAL PLEASURE ONLY ! வேண்டு மானால் ஃ பிராய்டின் பக்கங்களைத் திருப்பிப் பாருங்கள் . புணர்ச்சி என்பது அற்ப பொடியனான அந்த மனதோடு மட்டும்தான். ----அங்கு மனமும் இல்லை மண்ணாங் கட்டியுமில்லை பூச்சி புழு பறவை விலங்கு மனிதன் உட்பட எல்லாவற்றிற்கும் புணர்ச்சி என்பது ACT OF SEX ஒன்லி . 18-Oct-2019 6:33 pm
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Oct-2019 5:33 pm

மரத்தில் மறைந்த
மாமத யானையும்
மரத்தால் மறைந்த
மாமத யானையும்
ஓடி விளையாடும்
ஆரண்ய நிழலில்

எவளோடும்
எத்தனை முறை படுத்தாலும்
புணர்ச்சி என்பது
அற்ப பொடியனான
அந்த மனதோடு மட்டும்தான்.

அப்படித்தான் சொன்னாள்...
அவளும்.


================================

மேலும்

பண்புப்பெயர்ப் புணர்ச்சி : நிறம், சுவை, அளவு, வடிவம் ஆகியன குறித்து வரும் சொற்கள் பண்புப் பெயர்களாம். செம்மை, சிறுமை, சேய்மை, நன்மை, இளமை, புதுமை போல்வனவும் இவற்றுக்குரிய எதிர்சொற்களும் இவைபோன்ற பிறவும் மையீற்றுப் பண்புப்பெயர்கள் எனப்படும்.... இப்படியாக நானும் இணையத்தில் தேடி பிடித்து தலைப்பிட்டு கொண்டேன். அதற்கு அவசியம் இல்லைதான். ஆயினும் மற்ற எந்த தலைப்பும் இப்படி கேள்வி கேட்க வைக்காது என்று உறுதியாக நம்பினேன். கேட்டுவிட்டீர்கள். நன்றி 18-Oct-2019 7:03 pm
Lars von Trier இயக்கிய படம் ஒன்றினை பார்த்தேன். அவ்வப்போது பார்க்கும் படமும் கூட. ஒரு psychiatrist மையமாக கொண்ட படம். சிக்கல் சிதறல்கள் கொண்ட மனங்களில் இருந்து அதி தீவிரமான எல்லைகளை ஆராயும் படம். அதிகப்படியான காட்சிகள் கொண்டதும் கூட. அப்படியும் இருக்குமோ முயக்கமென்பது என்று யோசித்து எழுதி கொண்டதுதான். நிச்சயமாக இந்த கவிதை வாத்ஸ்யாயனரின் prescription போல் இருக்க முடியாது என்று முன்பே நினைத்து கொண்டேன். சரிதான் போல் இருக்கிறது. 18-Oct-2019 6:59 pm
பண்புப் பெயர் புணர்ச்சி என்றால் ? 18-Oct-2019 6:37 pm
போகியின் ஆரண்ய நிழல் காமத்திற்கு யோகியின் வரிகளா ? ஆரண்ய நிழலில் ஆனைகள் கலவி செய்யும் பகுதி சர்ச்சை பற்றி ஏதோ படித்தேன் . நீங்கள் மனிதக் கலவி பற்றி எழுதியிருக்கிறீர்கள் . புணர்ச்சி பற்றி காமத்துப் பாலில் வள்ளுவர் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் . வள்ளுவரின் காமத்துப்பால் அழகியல் சார்ந்த இனிய இலக்கியம் . ACT OF SEX IS FOR SEXUAL PLEASURE ONLY ! வேண்டு மானால் ஃ பிராய்டின் பக்கங்களைத் திருப்பிப் பாருங்கள் . புணர்ச்சி என்பது அற்ப பொடியனான அந்த மனதோடு மட்டும்தான். ----அங்கு மனமும் இல்லை மண்ணாங் கட்டியுமில்லை பூச்சி புழு பறவை விலங்கு மனிதன் உட்பட எல்லாவற்றிற்கும் புணர்ச்சி என்பது ACT OF SEX ஒன்லி . 18-Oct-2019 6:33 pm
ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Oct-2019 5:33 pm

மரத்தில் மறைந்த
மாமத யானையும்
மரத்தால் மறைந்த
மாமத யானையும்
ஓடி விளையாடும்
ஆரண்ய நிழலில்

எவளோடும்
எத்தனை முறை படுத்தாலும்
புணர்ச்சி என்பது
அற்ப பொடியனான
அந்த மனதோடு மட்டும்தான்.

அப்படித்தான் சொன்னாள்...
அவளும்.


================================

மேலும்

பண்புப்பெயர்ப் புணர்ச்சி : நிறம், சுவை, அளவு, வடிவம் ஆகியன குறித்து வரும் சொற்கள் பண்புப் பெயர்களாம். செம்மை, சிறுமை, சேய்மை, நன்மை, இளமை, புதுமை போல்வனவும் இவற்றுக்குரிய எதிர்சொற்களும் இவைபோன்ற பிறவும் மையீற்றுப் பண்புப்பெயர்கள் எனப்படும்.... இப்படியாக நானும் இணையத்தில் தேடி பிடித்து தலைப்பிட்டு கொண்டேன். அதற்கு அவசியம் இல்லைதான். ஆயினும் மற்ற எந்த தலைப்பும் இப்படி கேள்வி கேட்க வைக்காது என்று உறுதியாக நம்பினேன். கேட்டுவிட்டீர்கள். நன்றி 18-Oct-2019 7:03 pm
Lars von Trier இயக்கிய படம் ஒன்றினை பார்த்தேன். அவ்வப்போது பார்க்கும் படமும் கூட. ஒரு psychiatrist மையமாக கொண்ட படம். சிக்கல் சிதறல்கள் கொண்ட மனங்களில் இருந்து அதி தீவிரமான எல்லைகளை ஆராயும் படம். அதிகப்படியான காட்சிகள் கொண்டதும் கூட. அப்படியும் இருக்குமோ முயக்கமென்பது என்று யோசித்து எழுதி கொண்டதுதான். நிச்சயமாக இந்த கவிதை வாத்ஸ்யாயனரின் prescription போல் இருக்க முடியாது என்று முன்பே நினைத்து கொண்டேன். சரிதான் போல் இருக்கிறது. 18-Oct-2019 6:59 pm
பண்புப் பெயர் புணர்ச்சி என்றால் ? 18-Oct-2019 6:37 pm
போகியின் ஆரண்ய நிழல் காமத்திற்கு யோகியின் வரிகளா ? ஆரண்ய நிழலில் ஆனைகள் கலவி செய்யும் பகுதி சர்ச்சை பற்றி ஏதோ படித்தேன் . நீங்கள் மனிதக் கலவி பற்றி எழுதியிருக்கிறீர்கள் . புணர்ச்சி பற்றி காமத்துப் பாலில் வள்ளுவர் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் . வள்ளுவரின் காமத்துப்பால் அழகியல் சார்ந்த இனிய இலக்கியம் . ACT OF SEX IS FOR SEXUAL PLEASURE ONLY ! வேண்டு மானால் ஃ பிராய்டின் பக்கங்களைத் திருப்பிப் பாருங்கள் . புணர்ச்சி என்பது அற்ப பொடியனான அந்த மனதோடு மட்டும்தான். ----அங்கு மனமும் இல்லை மண்ணாங் கட்டியுமில்லை பூச்சி புழு பறவை விலங்கு மனிதன் உட்பட எல்லாவற்றிற்கும் புணர்ச்சி என்பது ACT OF SEX ஒன்லி . 18-Oct-2019 6:33 pm
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
15-Oct-2019 4:19 pm

"மனித குணங்களை மனிதர்கள் சிலாகித்துப் பேசுவதைவிட கேலிக்கூத்து கிடையாது. ஏனெனில், சிந்திக்கும் நாய்கள் நாய் குணங்களையே உயர்வாகக் கருதுகின்றன." 
                                               ----ஜி.என்.
                    

   **********

அவனை ரகசியங்கள் காப்பாற்றி கொண்டிருந்தன.

அப்படித்தான் எல்லோரும் அவனை பற்றி சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் சொல்வதென்ன? ஏறத்தாழ அதுதான் உண்மை.

அந்த வீதிக்கு ஆழ்ந்த பைத்தியம் பிடித்து இருந்தது. அது பகலில் விழித்தும் இரவில் தூங்கியும் காலத்தை கழித்தது. அங்கு இருப்போர் ஒருவரோடு ஒருவர் பகை கொள்ளாது இருக்க உடல் வியர்க்க பணி புரிந்தனர்.

பணி என்ற ஒன

மேலும்

God is Not a Noun But a Verb...இந்த verbalization எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். கொஞ்சநஞ்ச நம்பிக்கைக்கு இதுவே காரணம். அப்பட்டமாய் அறைவதற்கு மானுடம் களைந்து விட்டு செல்வதே ஒரு சிம்பாலிக். வேறொன்றை கொண்டு நிரப்ப முடியவில்லை. அதனால் ரஷ்யாவின் பெயர்களை எடுத்து கொண்டேன். மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. சுயம்தான். அந்த சாயல்களை இதில் இருக்குமாறு கவனமாய் பார்த்து கொண்டேன். 70, 80 களின் மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்கள் எனக்கு மனதில் படியவே படியாது. அந்த பாதிப்பை இதில் காட்ட விரும்பினேன். அமெரிக்கா அல்ல... எந்த நாடும் இந்த கதைக்களனை விட்டு வைக்காதுதான். ஆகவே, கடவுள் உலக ரட்ஷகனாய் இருக்கட்டும் என்று நாடை காட்டவில்லை. என் தனிப்பட்ட சூழ்நிலைகள்...அதுதான் உடனடி பதில் இடமுடியவில்லை. மிக்க நன்றி. இங்கு பதிவிடுவதே உங்களை நினைத்து கொண்டுதான். நன்றாக கோபம் கொள்ள வேண்டும். எழுதிய பின் அது என் தனி சொத்து அல்ல... உங்களோடு நானும் அதை விமரிசிக்க வேண்டியவன். 16-Oct-2019 9:43 am
நிர்வாண ஓட்டம் நன்றாக இருக்கிறது . தலைப்பு அப்படியே கொடுத்திருக்கலாம் கடவுள் வெறும் பெயர்ச் சொல் அல்ல மின்னலாய்த் தாக்கி செயல் படுவார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா ? மொழி பெயர்ப்பா அல்லது அமெரிக்கப் பின்னணியி எழுதியிருக்கிறீர்களா ? 15-Oct-2019 10:27 pm
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
15-Oct-2019 4:19 pm

"மனித குணங்களை மனிதர்கள் சிலாகித்துப் பேசுவதைவிட கேலிக்கூத்து கிடையாது. ஏனெனில், சிந்திக்கும் நாய்கள் நாய் குணங்களையே உயர்வாகக் கருதுகின்றன." 
                                               ----ஜி.என்.
                    

   **********

அவனை ரகசியங்கள் காப்பாற்றி கொண்டிருந்தன.

அப்படித்தான் எல்லோரும் அவனை பற்றி சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் சொல்வதென்ன? ஏறத்தாழ அதுதான் உண்மை.

அந்த வீதிக்கு ஆழ்ந்த பைத்தியம் பிடித்து இருந்தது. அது பகலில் விழித்தும் இரவில் தூங்கியும் காலத்தை கழித்தது. அங்கு இருப்போர் ஒருவரோடு ஒருவர் பகை கொள்ளாது இருக்க உடல் வியர்க்க பணி புரிந்தனர்.

பணி என்ற ஒன

மேலும்

God is Not a Noun But a Verb...இந்த verbalization எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். கொஞ்சநஞ்ச நம்பிக்கைக்கு இதுவே காரணம். அப்பட்டமாய் அறைவதற்கு மானுடம் களைந்து விட்டு செல்வதே ஒரு சிம்பாலிக். வேறொன்றை கொண்டு நிரப்ப முடியவில்லை. அதனால் ரஷ்யாவின் பெயர்களை எடுத்து கொண்டேன். மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. சுயம்தான். அந்த சாயல்களை இதில் இருக்குமாறு கவனமாய் பார்த்து கொண்டேன். 70, 80 களின் மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்கள் எனக்கு மனதில் படியவே படியாது. அந்த பாதிப்பை இதில் காட்ட விரும்பினேன். அமெரிக்கா அல்ல... எந்த நாடும் இந்த கதைக்களனை விட்டு வைக்காதுதான். ஆகவே, கடவுள் உலக ரட்ஷகனாய் இருக்கட்டும் என்று நாடை காட்டவில்லை. என் தனிப்பட்ட சூழ்நிலைகள்...அதுதான் உடனடி பதில் இடமுடியவில்லை. மிக்க நன்றி. இங்கு பதிவிடுவதே உங்களை நினைத்து கொண்டுதான். நன்றாக கோபம் கொள்ள வேண்டும். எழுதிய பின் அது என் தனி சொத்து அல்ல... உங்களோடு நானும் அதை விமரிசிக்க வேண்டியவன். 16-Oct-2019 9:43 am
நிர்வாண ஓட்டம் நன்றாக இருக்கிறது . தலைப்பு அப்படியே கொடுத்திருக்கலாம் கடவுள் வெறும் பெயர்ச் சொல் அல்ல மின்னலாய்த் தாக்கி செயல் படுவார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா ? மொழி பெயர்ப்பா அல்லது அமெரிக்கப் பின்னணியி எழுதியிருக்கிறீர்களா ? 15-Oct-2019 10:27 pm
ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
15-Oct-2019 4:19 pm

"மனித குணங்களை மனிதர்கள் சிலாகித்துப் பேசுவதைவிட கேலிக்கூத்து கிடையாது. ஏனெனில், சிந்திக்கும் நாய்கள் நாய் குணங்களையே உயர்வாகக் கருதுகின்றன." 
                                               ----ஜி.என்.
                    

   **********

அவனை ரகசியங்கள் காப்பாற்றி கொண்டிருந்தன.

அப்படித்தான் எல்லோரும் அவனை பற்றி சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் சொல்வதென்ன? ஏறத்தாழ அதுதான் உண்மை.

அந்த வீதிக்கு ஆழ்ந்த பைத்தியம் பிடித்து இருந்தது. அது பகலில் விழித்தும் இரவில் தூங்கியும் காலத்தை கழித்தது. அங்கு இருப்போர் ஒருவரோடு ஒருவர் பகை கொள்ளாது இருக்க உடல் வியர்க்க பணி புரிந்தனர்.

பணி என்ற ஒன

மேலும்

God is Not a Noun But a Verb...இந்த verbalization எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். கொஞ்சநஞ்ச நம்பிக்கைக்கு இதுவே காரணம். அப்பட்டமாய் அறைவதற்கு மானுடம் களைந்து விட்டு செல்வதே ஒரு சிம்பாலிக். வேறொன்றை கொண்டு நிரப்ப முடியவில்லை. அதனால் ரஷ்யாவின் பெயர்களை எடுத்து கொண்டேன். மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. சுயம்தான். அந்த சாயல்களை இதில் இருக்குமாறு கவனமாய் பார்த்து கொண்டேன். 70, 80 களின் மொழிபெயர்ப்பு புத்தகங்கள் எனக்கு மனதில் படியவே படியாது. அந்த பாதிப்பை இதில் காட்ட விரும்பினேன். அமெரிக்கா அல்ல... எந்த நாடும் இந்த கதைக்களனை விட்டு வைக்காதுதான். ஆகவே, கடவுள் உலக ரட்ஷகனாய் இருக்கட்டும் என்று நாடை காட்டவில்லை. என் தனிப்பட்ட சூழ்நிலைகள்...அதுதான் உடனடி பதில் இடமுடியவில்லை. மிக்க நன்றி. இங்கு பதிவிடுவதே உங்களை நினைத்து கொண்டுதான். நன்றாக கோபம் கொள்ள வேண்டும். எழுதிய பின் அது என் தனி சொத்து அல்ல... உங்களோடு நானும் அதை விமரிசிக்க வேண்டியவன். 16-Oct-2019 9:43 am
நிர்வாண ஓட்டம் நன்றாக இருக்கிறது . தலைப்பு அப்படியே கொடுத்திருக்கலாம் கடவுள் வெறும் பெயர்ச் சொல் அல்ல மின்னலாய்த் தாக்கி செயல் படுவார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா ? மொழி பெயர்ப்பா அல்லது அமெரிக்கப் பின்னணியி எழுதியிருக்கிறீர்களா ? 15-Oct-2019 10:27 pm
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
05-Oct-2019 3:00 pm

உங்கள் பொழுதுபோக்கு என்ன?

எனக்கு bird watching.

இப்படி நான் சொல்லும்போது காமாட்சி விழுந்து விழுந்து சிரிப்பான். எந்த பட்சிடா? சிக்கினதா? சிக்காத ஒண்ணா?

அவன்தான் சிங்கப்பூரில் இருந்து வரும் போது அந்த பைனாகுலர் வாங்கி வந்தான். ரேஞ் நாலு கிலோமீட்டர். துல்லியமான வீடியோ. நைட் விஷன். அருவி பக்கம் போனா பிட் எடுத்து அனுப்பு. கேட்டா பேர்ட் வாட்சிங் னு சொல்லு. மஜா பண்ணு.

எனக்கு நடக்கும் போதே வேட்டி தடுக்கினால் பயத்தில் கொஞ்சம் தூக்கி வாரி போடும். அருவிப்பக்கம்...பிட்... வாய்ப்பு இல்லை காமாட்சி.

எனது அறையில் இருந்து அந்த மெட்டாலிக் கருப்பனை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தேன். வழுவழு. கண்களில் வைத்து

மேலும்

கொஞ்சம் அதிகம் விமர்சித்து விட்டேனோ என்று எனக்குப் பட்டது . கோவித்துக் கொண்டு விட்டீர்களோ என்றுகூட நினைத்தேன் . தொடர்ந்து எழுதுங்கள் . கேரண்டி ஒரு வாசகன் . வாழ்த்துக்கள் . 15-Oct-2019 4:25 pm
நீங்கள் பிரதிபலிக்கும் அந்த கதையை வாசித்திருக்கேனா என்பது நினைவில் இல்லை. இருந்தாலும் இது போன்ற கதைகள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் sujathafication நிலையை உள் வாங்கி கொள்கின்றன. அதை சொற்றொடர்களில் நீக்கி விடும்போது அது என் கதைதான். பின் அந்த கதை சுவை அற்றும் போகிறது. சுஜாதாவின் தொடர் வாசகன் அல்ல நான். ஆரம்பித்து வைத்தவர் அவர்...பின் பல்வேறு பயணங்கள். நான் நிச்சயமாக எழுத்தாளன் ஆக கூடாது என்பதற்கு வேண்டியே இப்படி எழுதுகிறேன்...அல்லது அதற்காகவே எழுதுகிறேன் என்றும் கொள்ள முடியும். சமூக ப்ரக்ஞை எல்லாம் அவ்வளவு இல்லை என்பதால் அதற்காக மெனக்கிடவும் வாசிப்பு இல்லாமல் போய் விடுகிறது. படித்தோம்....ஸோ...மறப்போம் மன்னிப்போம் என்பதாய் மட்டுமே எழுத ஆசை. எத்தனை காலத்துக்கு வெள்ளைக்காராளை உதாரணமாய் காட்ட வேண்டும் என்கிறீர்கள். நிச்சயமாக போத்லர் கவிதை வரிகள் அழகாக இருந்தது. அவன் வாழ்க்கையோ மிக பரிதாபம். அதையும் ஒரு ஜெர்மனியன் எழுதி இருக்கலாம். நம்பவா அதை செய்வதில்லை. அதுதான் வாசிப்பில் களை இழந்து போகிறோம் என்றும் நினைக்கிறேன். நேற்று நள்ளிரவில் தூக்கம் கலைந்து நான் கிண்டிலில் படித்தது...பி.டி சாமி யின் நாவல்.... இதற்கு நீங்களும் நானும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஜோடியாக அமர்ந்து என் மனதின் இந்த விசித்திரமான போக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். தாமதமான பதில். பொறுத்தருள்க. நன்றிகள் பல. 15-Oct-2019 4:16 pm
.ஒரு கிராமத்து மைனர் கறுப்புக் கண்ணாடி அணிந்து கொண்டோ பைனாகுலர் மூலமோ ----என்று படிக்கவும் 06-Oct-2019 9:16 am
சுஜாதாவின் கதை நினைவுக்கு வருகிறது .ஒரு கிராமத்து மைனர் கறுப்புக் கண்ணாடி அணிந்து கொண்டோ ஊர் பெண்களை பார்த்துக் கொண்டிருப்பான் . அதனால் சங்கடம் ஏற்பட்டு அவனுக்கு கல்யாணமே நடக்காது கடைசியில் எப்படியோ ரகசியமாக கல்யாணம் முடித்து வைப்பார்கள். மேளத்தைக் கூட அடக்கி வாசித்தார்கள் என்று முடித்திருப்பர். சுஜாதாவுடைய urban middle class யதார்த்தங்கள் இன்டெரெஸ்ட்டிங் உங்கள் கதையும் அப்படித்தான் இருக்கிறது. ஓகே சிறுகதையில் பல பாத்திரங்களை புகுத்தி மேற்கத்தைய பிரெஞ் ஜெர்மன் கவிதைகளின் பூடகத்தனத்தை அங்கங்கே தெளித்து கதையில் குழப்பத்தை விளைவிக்கிறீர்கள் . மற்றவர் சிந்தனையால் பாதிக்கப் படுவது தவறில்லை அதற்கு கொத்தடிமை செய்தால் சுயம் போய்விடும் . போத்தலர் என்ற பிரெஞ்சு கவிஞனை யாருக்குத் தெரியும் ? வாசவன் கேட்டதற்குப் பின் தான் reference தருகிறீர்கள் . Name dropping intellectual pretension காகித பத்திரிகை காலத்தைச் சேர்ந்தவை. இது கணினி அறிவுக் களஞ்சியத்தை மின் அணுத்திரையில் விரித்து வைத்திருக்கும் காலம் Millennials ன் காலம் . எவ்வாறாயினும் இக்கதை இன்டெரெஸ்ட்டிங் . வள்ளுவம் வழுவி நிற்கும் செய்தி கொண்ட கதை , அதனால்தான் இன்டெரெஸ்ட்டிங் . எந்த அதிகாரம் சொல்லுங்கள் . 06-Oct-2019 9:14 am
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த கருத்துக்கணிப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
01-Oct-2019 11:04 am

அன்பு என்பது

மேலும்

ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
05-Oct-2019 3:00 pm

உங்கள் பொழுதுபோக்கு என்ன?

எனக்கு bird watching.

இப்படி நான் சொல்லும்போது காமாட்சி விழுந்து விழுந்து சிரிப்பான். எந்த பட்சிடா? சிக்கினதா? சிக்காத ஒண்ணா?

அவன்தான் சிங்கப்பூரில் இருந்து வரும் போது அந்த பைனாகுலர் வாங்கி வந்தான். ரேஞ் நாலு கிலோமீட்டர். துல்லியமான வீடியோ. நைட் விஷன். அருவி பக்கம் போனா பிட் எடுத்து அனுப்பு. கேட்டா பேர்ட் வாட்சிங் னு சொல்லு. மஜா பண்ணு.

எனக்கு நடக்கும் போதே வேட்டி தடுக்கினால் பயத்தில் கொஞ்சம் தூக்கி வாரி போடும். அருவிப்பக்கம்...பிட்... வாய்ப்பு இல்லை காமாட்சி.

எனது அறையில் இருந்து அந்த மெட்டாலிக் கருப்பனை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தேன். வழுவழு. கண்களில் வைத்து

மேலும்

கொஞ்சம் அதிகம் விமர்சித்து விட்டேனோ என்று எனக்குப் பட்டது . கோவித்துக் கொண்டு விட்டீர்களோ என்றுகூட நினைத்தேன் . தொடர்ந்து எழுதுங்கள் . கேரண்டி ஒரு வாசகன் . வாழ்த்துக்கள் . 15-Oct-2019 4:25 pm
நீங்கள் பிரதிபலிக்கும் அந்த கதையை வாசித்திருக்கேனா என்பது நினைவில் இல்லை. இருந்தாலும் இது போன்ற கதைகள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் sujathafication நிலையை உள் வாங்கி கொள்கின்றன. அதை சொற்றொடர்களில் நீக்கி விடும்போது அது என் கதைதான். பின் அந்த கதை சுவை அற்றும் போகிறது. சுஜாதாவின் தொடர் வாசகன் அல்ல நான். ஆரம்பித்து வைத்தவர் அவர்...பின் பல்வேறு பயணங்கள். நான் நிச்சயமாக எழுத்தாளன் ஆக கூடாது என்பதற்கு வேண்டியே இப்படி எழுதுகிறேன்...அல்லது அதற்காகவே எழுதுகிறேன் என்றும் கொள்ள முடியும். சமூக ப்ரக்ஞை எல்லாம் அவ்வளவு இல்லை என்பதால் அதற்காக மெனக்கிடவும் வாசிப்பு இல்லாமல் போய் விடுகிறது. படித்தோம்....ஸோ...மறப்போம் மன்னிப்போம் என்பதாய் மட்டுமே எழுத ஆசை. எத்தனை காலத்துக்கு வெள்ளைக்காராளை உதாரணமாய் காட்ட வேண்டும் என்கிறீர்கள். நிச்சயமாக போத்லர் கவிதை வரிகள் அழகாக இருந்தது. அவன் வாழ்க்கையோ மிக பரிதாபம். அதையும் ஒரு ஜெர்மனியன் எழுதி இருக்கலாம். நம்பவா அதை செய்வதில்லை. அதுதான் வாசிப்பில் களை இழந்து போகிறோம் என்றும் நினைக்கிறேன். நேற்று நள்ளிரவில் தூக்கம் கலைந்து நான் கிண்டிலில் படித்தது...பி.டி சாமி யின் நாவல்.... இதற்கு நீங்களும் நானும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஜோடியாக அமர்ந்து என் மனதின் இந்த விசித்திரமான போக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். தாமதமான பதில். பொறுத்தருள்க. நன்றிகள் பல. 15-Oct-2019 4:16 pm
.ஒரு கிராமத்து மைனர் கறுப்புக் கண்ணாடி அணிந்து கொண்டோ பைனாகுலர் மூலமோ ----என்று படிக்கவும் 06-Oct-2019 9:16 am
சுஜாதாவின் கதை நினைவுக்கு வருகிறது .ஒரு கிராமத்து மைனர் கறுப்புக் கண்ணாடி அணிந்து கொண்டோ ஊர் பெண்களை பார்த்துக் கொண்டிருப்பான் . அதனால் சங்கடம் ஏற்பட்டு அவனுக்கு கல்யாணமே நடக்காது கடைசியில் எப்படியோ ரகசியமாக கல்யாணம் முடித்து வைப்பார்கள். மேளத்தைக் கூட அடக்கி வாசித்தார்கள் என்று முடித்திருப்பர். சுஜாதாவுடைய urban middle class யதார்த்தங்கள் இன்டெரெஸ்ட்டிங் உங்கள் கதையும் அப்படித்தான் இருக்கிறது. ஓகே சிறுகதையில் பல பாத்திரங்களை புகுத்தி மேற்கத்தைய பிரெஞ் ஜெர்மன் கவிதைகளின் பூடகத்தனத்தை அங்கங்கே தெளித்து கதையில் குழப்பத்தை விளைவிக்கிறீர்கள் . மற்றவர் சிந்தனையால் பாதிக்கப் படுவது தவறில்லை அதற்கு கொத்தடிமை செய்தால் சுயம் போய்விடும் . போத்தலர் என்ற பிரெஞ்சு கவிஞனை யாருக்குத் தெரியும் ? வாசவன் கேட்டதற்குப் பின் தான் reference தருகிறீர்கள் . Name dropping intellectual pretension காகித பத்திரிகை காலத்தைச் சேர்ந்தவை. இது கணினி அறிவுக் களஞ்சியத்தை மின் அணுத்திரையில் விரித்து வைத்திருக்கும் காலம் Millennials ன் காலம் . எவ்வாறாயினும் இக்கதை இன்டெரெஸ்ட்டிங் . வள்ளுவம் வழுவி நிற்கும் செய்தி கொண்ட கதை , அதனால்தான் இன்டெரெஸ்ட்டிங் . எந்த அதிகாரம் சொல்லுங்கள் . 06-Oct-2019 9:14 am
ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பில் (public) sankaran ayya மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் கருத்து அளித்துள்ளனர்
03-Oct-2019 12:07 pm

எண்ணங்களில் உருவும்
தீராத சிக்கல்களை
மயானத்தின் அமைதியை

இறுதியில் யாரையும்
அவமானப்படுத்தி விடும்
மரணத்தின் குசும்பினை
இவ்வறைக்குள் இருந்தே
தனியே நான் எழுதினேன்.

அறை...
ஒரு குக்கரில் பூதம்
வெந்து கொண்டிருப்பதைப்போல்
என்னை எழுத வைத்தது.

கால்களை மடக்கி கொண்டும்
அவ்வப்போது நீட்டியும்
தாள்களில் கரைந்து சிலிர்த்த
பெரும் கனவொன்று
கலைந்து போன தருணத்தில்

சில சிதிலங்களுடன்
சில குற்றங்களுடன்
சில தியாகங்களுடன்
ஷார்ல் போத்லெர் என்னை
ஆவி கனிய முத்தமிட்டு
இருட்டில் மறைந்தான்.

பின்புதான்...

உவப்பு மிகுந்த எறும்பொன்று
எச்சில் என்று கருதாமல்
பாத்திரக்காட்டினை சுழல்வது போல்

மேலும்

ஒரு குக்கரில் பூதம் வெந்து கொண்டிருப்பதைப்போல் -----குக்கரில் அரிசி பருப்பு வேக வைப்பதுதான் நம்ம பழக்கம் அதுவும் தாவர பட்சிணிகள் போத்தலர் குக்கரெல்லாம் நமக்குத் தெரியாதுங்க . நமக்கு தெரிஞ்சது பிரெஸ்டிஜ் ஹாப்கின்ஸ் ...அம்புட்டுதான் 05-Oct-2019 3:46 pm
உங்கள் வாசிப்பின் தேடல் அருமை... 05-Oct-2019 2:42 am
Charles Pierre Baudelaire என்பது அவரின் முழு பெயர்...நீங்கள் இணையத்தில் தேடினால் அது கிடைக்கும் 03-Oct-2019 5:45 pm
please give for my reference full name in English of this poet you are referring to as well as synoptic view of the poem. 03-Oct-2019 12:23 pm
ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
03-Oct-2019 12:07 pm

எண்ணங்களில் உருவும்
தீராத சிக்கல்களை
மயானத்தின் அமைதியை

இறுதியில் யாரையும்
அவமானப்படுத்தி விடும்
மரணத்தின் குசும்பினை
இவ்வறைக்குள் இருந்தே
தனியே நான் எழுதினேன்.

அறை...
ஒரு குக்கரில் பூதம்
வெந்து கொண்டிருப்பதைப்போல்
என்னை எழுத வைத்தது.

கால்களை மடக்கி கொண்டும்
அவ்வப்போது நீட்டியும்
தாள்களில் கரைந்து சிலிர்த்த
பெரும் கனவொன்று
கலைந்து போன தருணத்தில்

சில சிதிலங்களுடன்
சில குற்றங்களுடன்
சில தியாகங்களுடன்
ஷார்ல் போத்லெர் என்னை
ஆவி கனிய முத்தமிட்டு
இருட்டில் மறைந்தான்.

பின்புதான்...

உவப்பு மிகுந்த எறும்பொன்று
எச்சில் என்று கருதாமல்
பாத்திரக்காட்டினை சுழல்வது போல்

மேலும்

ஒரு குக்கரில் பூதம் வெந்து கொண்டிருப்பதைப்போல் -----குக்கரில் அரிசி பருப்பு வேக வைப்பதுதான் நம்ம பழக்கம் அதுவும் தாவர பட்சிணிகள் போத்தலர் குக்கரெல்லாம் நமக்குத் தெரியாதுங்க . நமக்கு தெரிஞ்சது பிரெஸ்டிஜ் ஹாப்கின்ஸ் ...அம்புட்டுதான் 05-Oct-2019 3:46 pm
உங்கள் வாசிப்பின் தேடல் அருமை... 05-Oct-2019 2:42 am
Charles Pierre Baudelaire என்பது அவரின் முழு பெயர்...நீங்கள் இணையத்தில் தேடினால் அது கிடைக்கும் 03-Oct-2019 5:45 pm
please give for my reference full name in English of this poet you are referring to as well as synoptic view of the poem. 03-Oct-2019 12:23 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (240)

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (533)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (241)

BABUSHOBHA

BABUSHOBHA

அவிநாசி,திருப்பூர்
மேலே