ஸ்பரிசன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  ஸ்பரிசன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  15-Feb-2018
பார்த்தவர்கள்:  1653
புள்ளி:  1252

என்னைப் பற்றி...

நிறைய இருக்கு...அப்பறமா பேசலாம்.

என் படைப்புகள்
ஸ்பரிசன் செய்திகள்
ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பில் (public) sankaran ayya மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் கருத்து அளித்துள்ளனர்
27-Nov-2019 10:06 am

========================================================

நான் உறங்குகிறேன்.

அதை அவர்கள்
பார்க்கிறார்கள். மேலும்
மழை பொழிகிறது.

காற்றின் ஈரத்தில் குளிர்
கூடி வருகிறது.
நான் குளிரில் கலைவதை
அவர்கள் விசனத்துடன்
அங்கலாய்க்கிறார்கள்.

தெரியும் கால்களில் சிதறிய
சிறு பனியை விலக்கி பின்னர்
போர்வையில் மூடுகிறார்கள்.

மழை விசிறி பெய்வதை
அவர்கள் உணர்கிறார்கள்.
என் உறக்கத்தின் மீதான
நம்பிக்கை தளர்கிறது.

அவர்கள் இப்போது
மழையை வெறுக்கின்றனர்.

மழை, ஆகாயத்தின் ரம்யம்
என்று பெரோஷி கூறுகிறாள்.

நான் இடப்புறம் திரும்பி
ஒருக்களித்து கொள்கிறேன்.

என்னிடமிருந்து சிற்சில
நட்சத்த

மேலும்

அப்போது நான் பெரோஷியின் கைகளை பற்றிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். -----பின் குஷிதான் இதுதான் என் சிற்றறிவிற்குப் புரிந்தது . 02-Dec-2019 9:07 pm
....மூடனின் அலைச்சல்போல் சில மழைத்துளிகள் தெரிகின்றன..... இப்போது புரிகிறது கவிதை நண்பரே இன்னும் எழுதுங்கள் 28-Nov-2019 12:42 pm
பெரோஷி...யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அது நீங்கள் அல்லது உங்கள் மனம். மழை இருள் என்பது துன்ப துயரம் அல்லது தனிமை... கவிதையை நாம் விளங்கி கொள்வதை விடவும் மனதுக்கு முழு சுதந்திரம் தரும்போது அது முழுக்க விளங்கி கொள்ளும். என்ன...மனம் விளக்கும் போது நாம் அதனுடன் தர்க்கம் செய்வோம்...அதுதான் சிக்கல். பெரோஷி ஒரு குட்டி கலகக்காரி. 28-Nov-2019 10:35 am
என்னிடமிருந்து சிற்சில நட்சத்திரங்கள் நழுவி ஓடுகிறது. இரவுகள் பின்னர் அதனை பொறுக்கி அணியும்போது நிலவு கூச்சம் கொள்ளும் என்று பெரோஷி மீண்டும் சொல்கிறாள் அருமை நண்பரே!... 27-Nov-2019 11:05 pm
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
27-Nov-2019 10:06 am

========================================================

நான் உறங்குகிறேன்.

அதை அவர்கள்
பார்க்கிறார்கள். மேலும்
மழை பொழிகிறது.

காற்றின் ஈரத்தில் குளிர்
கூடி வருகிறது.
நான் குளிரில் கலைவதை
அவர்கள் விசனத்துடன்
அங்கலாய்க்கிறார்கள்.

தெரியும் கால்களில் சிதறிய
சிறு பனியை விலக்கி பின்னர்
போர்வையில் மூடுகிறார்கள்.

மழை விசிறி பெய்வதை
அவர்கள் உணர்கிறார்கள்.
என் உறக்கத்தின் மீதான
நம்பிக்கை தளர்கிறது.

அவர்கள் இப்போது
மழையை வெறுக்கின்றனர்.

மழை, ஆகாயத்தின் ரம்யம்
என்று பெரோஷி கூறுகிறாள்.

நான் இடப்புறம் திரும்பி
ஒருக்களித்து கொள்கிறேன்.

என்னிடமிருந்து சிற்சில
நட்சத்த

மேலும்

அப்போது நான் பெரோஷியின் கைகளை பற்றிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். -----பின் குஷிதான் இதுதான் என் சிற்றறிவிற்குப் புரிந்தது . 02-Dec-2019 9:07 pm
....மூடனின் அலைச்சல்போல் சில மழைத்துளிகள் தெரிகின்றன..... இப்போது புரிகிறது கவிதை நண்பரே இன்னும் எழுதுங்கள் 28-Nov-2019 12:42 pm
பெரோஷி...யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அது நீங்கள் அல்லது உங்கள் மனம். மழை இருள் என்பது துன்ப துயரம் அல்லது தனிமை... கவிதையை நாம் விளங்கி கொள்வதை விடவும் மனதுக்கு முழு சுதந்திரம் தரும்போது அது முழுக்க விளங்கி கொள்ளும். என்ன...மனம் விளக்கும் போது நாம் அதனுடன் தர்க்கம் செய்வோம்...அதுதான் சிக்கல். பெரோஷி ஒரு குட்டி கலகக்காரி. 28-Nov-2019 10:35 am
என்னிடமிருந்து சிற்சில நட்சத்திரங்கள் நழுவி ஓடுகிறது. இரவுகள் பின்னர் அதனை பொறுக்கி அணியும்போது நிலவு கூச்சம் கொள்ளும் என்று பெரோஷி மீண்டும் சொல்கிறாள் அருமை நண்பரே!... 27-Nov-2019 11:05 pm
ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
27-Nov-2019 10:06 am

========================================================

நான் உறங்குகிறேன்.

அதை அவர்கள்
பார்க்கிறார்கள். மேலும்
மழை பொழிகிறது.

காற்றின் ஈரத்தில் குளிர்
கூடி வருகிறது.
நான் குளிரில் கலைவதை
அவர்கள் விசனத்துடன்
அங்கலாய்க்கிறார்கள்.

தெரியும் கால்களில் சிதறிய
சிறு பனியை விலக்கி பின்னர்
போர்வையில் மூடுகிறார்கள்.

மழை விசிறி பெய்வதை
அவர்கள் உணர்கிறார்கள்.
என் உறக்கத்தின் மீதான
நம்பிக்கை தளர்கிறது.

அவர்கள் இப்போது
மழையை வெறுக்கின்றனர்.

மழை, ஆகாயத்தின் ரம்யம்
என்று பெரோஷி கூறுகிறாள்.

நான் இடப்புறம் திரும்பி
ஒருக்களித்து கொள்கிறேன்.

என்னிடமிருந்து சிற்சில
நட்சத்த

மேலும்

அப்போது நான் பெரோஷியின் கைகளை பற்றிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். -----பின் குஷிதான் இதுதான் என் சிற்றறிவிற்குப் புரிந்தது . 02-Dec-2019 9:07 pm
....மூடனின் அலைச்சல்போல் சில மழைத்துளிகள் தெரிகின்றன..... இப்போது புரிகிறது கவிதை நண்பரே இன்னும் எழுதுங்கள் 28-Nov-2019 12:42 pm
பெரோஷி...யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அது நீங்கள் அல்லது உங்கள் மனம். மழை இருள் என்பது துன்ப துயரம் அல்லது தனிமை... கவிதையை நாம் விளங்கி கொள்வதை விடவும் மனதுக்கு முழு சுதந்திரம் தரும்போது அது முழுக்க விளங்கி கொள்ளும். என்ன...மனம் விளக்கும் போது நாம் அதனுடன் தர்க்கம் செய்வோம்...அதுதான் சிக்கல். பெரோஷி ஒரு குட்டி கலகக்காரி. 28-Nov-2019 10:35 am
என்னிடமிருந்து சிற்சில நட்சத்திரங்கள் நழுவி ஓடுகிறது. இரவுகள் பின்னர் அதனை பொறுக்கி அணியும்போது நிலவு கூச்சம் கொள்ளும் என்று பெரோஷி மீண்டும் சொல்கிறாள் அருமை நண்பரே!... 27-Nov-2019 11:05 pm
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
22-Nov-2019 3:47 pm

================================
அன்பார்ந்த ரவி.

மாயச்சதுரங்களுக்குள் நான் பதுங்கி இருக்கிறேன் என்ற உன் கடிதம் வந்தது.
நீ நகுலன் படிக்கிறாய் என்பதை அப்போது புரிந்து கொண்டேன்.

நகுலனின் சுசீலா கோட் ஸ்டாண்டில் நிச்சயமாய் இருக்க முடியாது.

இப்போது நான் மனம் பொருந்தி செய்யப்படும் தவறுகளும் குற்றங்களும் பெருகி இருக்கும் ஒரு நகரத்தின் மையத்தில் இருக்கிறேன்.

வசிக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது.

நிறைய மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் முகங்களை விற்றுக்கொண்டு காதலை சம்பாதிப்பவர்கள் என்று முடிவு செய்து இருக்கிறேன்.

உன் மாயச்சதுரங்கள் என்பது  உனது கால்விரல்கள் கண்ட கனவை நீ அறிந்து கொண்ட

மேலும்

ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
22-Nov-2019 3:47 pm

================================
அன்பார்ந்த ரவி.

மாயச்சதுரங்களுக்குள் நான் பதுங்கி இருக்கிறேன் என்ற உன் கடிதம் வந்தது.
நீ நகுலன் படிக்கிறாய் என்பதை அப்போது புரிந்து கொண்டேன்.

நகுலனின் சுசீலா கோட் ஸ்டாண்டில் நிச்சயமாய் இருக்க முடியாது.

இப்போது நான் மனம் பொருந்தி செய்யப்படும் தவறுகளும் குற்றங்களும் பெருகி இருக்கும் ஒரு நகரத்தின் மையத்தில் இருக்கிறேன்.

வசிக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியாது.

நிறைய மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் முகங்களை விற்றுக்கொண்டு காதலை சம்பாதிப்பவர்கள் என்று முடிவு செய்து இருக்கிறேன்.

உன் மாயச்சதுரங்கள் என்பது  உனது கால்விரல்கள் கண்ட கனவை நீ அறிந்து கொண்ட

மேலும்

ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Nov-2019 9:33 pm

__________________________

வெளிச்சம் கனத்து
பரவி முடித்தபின்
எனது அறையை இறுக்க
மூடி கொள்கிறேன்.

ஒளி புகாதபடி
காற்று பரவாதபடி...

என்னையே அவர்கள்
பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இருண்ட அறைக்குள்
விழிப்பும் உயிர்ப்புமாய்
நான் இருந்தபோதிலும்
நானும் மனிதனென்ற
சிந்தனை சிதைவது கண்டு
நிம்மதி கொள்ள முடிகிறது.

நான் அவனுக்காகவும்
நான் அவளுக்காகவும்
சிரம் தாழ்த்தியதும் போரிட்டதும்
அறையின் இருளுக்குள்
முடிவுக்கு வந்திருந்தது.

வெளியில் எண்ணற்ற
நிறம் மிகுந்த ஒளி பொருந்திய
கூச்சல்கள்... அதில்
அலைந்து திரிந்து அலைந்து
முதுமையாகிய புத்தனின்
பழைய கனவொன்றில்
நானும் வந்து செல்கி

மேலும்

தத்தா- கதா...... வருவார், போவார்; புத்தர்கள் வருவார்.......போவார் ( incarnations) 20-Nov-2019 7:43 am
ததாகதர் ----இது தமிழாய்த் தெரியவில்லை . பாலி மொழியா ? பாகவத யசோதையோ என்று நினைத்தேன் இந்த யசோதா இல்லை யசோதரா இளவரசன் சித்தார்த்தனின் மனைவி , புத்தனை கைவிட்ட யசோதை எனக்கப்பால் செல்கிறாள். -----உங்கள் கவிதையில் உல்ட்டாவா ? 19-Nov-2019 10:19 pm
ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Nov-2019 9:33 pm

__________________________

வெளிச்சம் கனத்து
பரவி முடித்தபின்
எனது அறையை இறுக்க
மூடி கொள்கிறேன்.

ஒளி புகாதபடி
காற்று பரவாதபடி...

என்னையே அவர்கள்
பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இருண்ட அறைக்குள்
விழிப்பும் உயிர்ப்புமாய்
நான் இருந்தபோதிலும்
நானும் மனிதனென்ற
சிந்தனை சிதைவது கண்டு
நிம்மதி கொள்ள முடிகிறது.

நான் அவனுக்காகவும்
நான் அவளுக்காகவும்
சிரம் தாழ்த்தியதும் போரிட்டதும்
அறையின் இருளுக்குள்
முடிவுக்கு வந்திருந்தது.

வெளியில் எண்ணற்ற
நிறம் மிகுந்த ஒளி பொருந்திய
கூச்சல்கள்... அதில்
அலைந்து திரிந்து அலைந்து
முதுமையாகிய புத்தனின்
பழைய கனவொன்றில்
நானும் வந்து செல்கி

மேலும்

தத்தா- கதா...... வருவார், போவார்; புத்தர்கள் வருவார்.......போவார் ( incarnations) 20-Nov-2019 7:43 am
ததாகதர் ----இது தமிழாய்த் தெரியவில்லை . பாலி மொழியா ? பாகவத யசோதையோ என்று நினைத்தேன் இந்த யசோதா இல்லை யசோதரா இளவரசன் சித்தார்த்தனின் மனைவி , புத்தனை கைவிட்ட யசோதை எனக்கப்பால் செல்கிறாள். -----உங்கள் கவிதையில் உல்ட்டாவா ? 19-Nov-2019 10:19 pm
ஸ்பரிசன் - மலர்1991 - அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
07-Nov-2019 6:47 pm

அன்புள்ள நமது பேரியக்கத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர்களே.

உங்களது பரப்புரை, இயக்கத்தின் கொள்கை விளக்கம் மற்றும் விவாத மேடை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் போது பேசவேண்டியது பற்றி எனது கருத்தை கொள்கை பரப்புச செயலாளர் என்ற முறையில் தெரிவிக்க ஆசைப்படுகிறேன்.

ஹிட்லரின் ஆட்சிக்காலத்தில் அவரது ஆலோசகராக இருந்த கோயல்பல்ஸ்சே நமக்கு வழிகாட்டி.

ஒரு பொய்யை ஆயிரம் முறை சொன்னால் அது உண்மையாகிவிடும். அதைத்தான் நம் முன்னேடித் தலைவர்களின் வழிநடத்துதல்படி செய்து வருககிறோம்.

விவாதத்தில் கலந்து கொள்ளும்போது சத்தம் போட்டு பேசி நம் இயக்கத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களை கூறுபவர்களைப் பேசவிடாமல் இடையூறு செய்யும் வ

மேலும்

நன்றி கவிஞரே. அனைத்துக் கட்சிகளும் மக்களைத் தங்கள் பக்கம் ஈர்க்க எல்லாவிதமான தகிடுதித்தாம் வேலைகளையும் செய்வார்கள். அரசியல் பிரச்சாரத்தில் அற்பப் பிரச்சினையும் மிகைப்படுத்திப் பேசுவது வெற்றிக்கு வழிகாட்டுகிறது. நான் யாரையும் சுட்டிக்காட்ட விரும்பவில்லை. 19-Nov-2019 7:51 pm
மிக அருமை. பிஜேபி குமரகுருவுக்கு எவ்வளவு பொருந்துமோ அவ்வளவும் மனுஷ்யபுத்திரனுக்கும் பொருந்தும் என்று நம்புகிறேன். உங்களுக்கு ஆட்ஷேபனை இருக்கிறதா? 19-Nov-2019 4:58 pm
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
19-Nov-2019 2:46 pm

==========================

நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம்.

அது "அவர்கள்" முன்வைத்த ஒரு பயணத்திட்டம். கற்கால தடயங்களை அணுகி செல்லும் பயணம்.

அந்த தடயத்தை பரிசீலித்து பார்க்கும்போது வாழ்வில் மீண்டும் ஒரு மீட்டுருவாக்கம் செய்வதற்கு ஏதுவான அம்சங்கள் அதில் சான்றுகளோடு இருப்பதாக நாங்கள் நம்பினோம்.

இருப்பினும்...

சந்தித்த பின்னர் அதனுடனான எல்லா பழைய உறவை பிணைப்பை விலக்கி கொள்கிறோம் என்ற ஷரத்தை எந்த முன் நிபந்தனையுமின்றி நாங்கள் ஏற்று கொண்டோம். அவர்களுக்காக...

நாங்கள் அதை பார்க்க விரும்புகிறோம். அது என்பதை எளிமைப்படுத்தி சொல்ல கொஞ்சம் சிக்கலானது.

மறைக்கப்பட்ட அல்லது புதைக்கப்பட்ட
கேட்பார

மேலும்

இது ஒரு விதமாக நன்றாகவே இருக்கிறது. இந்த மாதிரி தமிழ்க் கதைகளின் மூல கர்த்தா சுஜாதாவை நினைவு படுத்துகிறது.அவர் அப்பாலும் கதை என்று ஒன்று சொல்லுவார். உங்கள் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அதை அனுமதிப்பதில்லை என்று தெரிகிறது. டூரிங் டாக்கீஸில் ரீல் அறுந்து போய் படம் பாதியில் நின்ற மாதிரி .... 19-Nov-2019 10:48 pm
ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
19-Nov-2019 2:46 pm

==========================

நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம்.

அது "அவர்கள்" முன்வைத்த ஒரு பயணத்திட்டம். கற்கால தடயங்களை அணுகி செல்லும் பயணம்.

அந்த தடயத்தை பரிசீலித்து பார்க்கும்போது வாழ்வில் மீண்டும் ஒரு மீட்டுருவாக்கம் செய்வதற்கு ஏதுவான அம்சங்கள் அதில் சான்றுகளோடு இருப்பதாக நாங்கள் நம்பினோம்.

இருப்பினும்...

சந்தித்த பின்னர் அதனுடனான எல்லா பழைய உறவை பிணைப்பை விலக்கி கொள்கிறோம் என்ற ஷரத்தை எந்த முன் நிபந்தனையுமின்றி நாங்கள் ஏற்று கொண்டோம். அவர்களுக்காக...

நாங்கள் அதை பார்க்க விரும்புகிறோம். அது என்பதை எளிமைப்படுத்தி சொல்ல கொஞ்சம் சிக்கலானது.

மறைக்கப்பட்ட அல்லது புதைக்கப்பட்ட
கேட்பார

மேலும்

இது ஒரு விதமாக நன்றாகவே இருக்கிறது. இந்த மாதிரி தமிழ்க் கதைகளின் மூல கர்த்தா சுஜாதாவை நினைவு படுத்துகிறது.அவர் அப்பாலும் கதை என்று ஒன்று சொல்லுவார். உங்கள் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அதை அனுமதிப்பதில்லை என்று தெரிகிறது. டூரிங் டாக்கீஸில் ரீல் அறுந்து போய் படம் பாதியில் நின்ற மாதிரி .... 19-Nov-2019 10:48 pm
ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பில் (public) malar1991 மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
18-Nov-2019 5:12 pm

---------------------------------------------------

ஒளிந்து கொண்டிருக்கும்
என் வாழ்க்கை
ஒளியை தேடும் இரவில்
மயக்கமுறும் பகலில்.

எவர் கையொப்பத்தில்
சீர் பெற்று உயிர் கொள்ளுமோ
அவருக்கென
அடுக்கப்படுகிறது என் தவம்.

சதா மௌனத்துடன்
உருகிக்கொண்டிருக்கும்
மணித்துளிகள் மீது கசியும்
என் வியர்வைத்துளிகள்
உலரும் பொழுதினில்
இரத்தப் பொருக்குகளாகிறது.

நீளும் பயணத்தில்
எழுதி இலைப்பாறவாவது
இணங்கும் மனம்.

__________________________________
(காலச்சுவடு கவிதைகள் என்னும் புத்தகத்தில் 2004 இல் வெளியான கவிதை இது.பதிப்பு: காலச்சுவடு)

மேலும்

அருமையான. செல்பேசியின் முந்திரிக் கொட்டைத்தனத்திற்கு வருந்துகிறேன் கவிஞரே. 19-Nov-2019 7:58 pm
அருமைமயான வரிகள். தற்கால துறவிகளில் பலர் சொகுசாக வாழ்கிறார்கள். பலர் பல கோடிகளுக்கு அதிபதிகள். 19-Nov-2019 7:56 pm
பொருக்குகளே சரி ! இடையினமா வல்லினமா ? 19-Nov-2019 2:57 pm
மிக்க நன்றி. உலர்ந்த பின் பெருகி ஓடுமோ? 19-Nov-2019 2:43 pm
ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பில் (public) sankaran ayya மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
02-Nov-2019 10:37 am

_______________________________

நான் என்னை கடக்கும்போது

நாங்கள் பார்க்கும்போது
(அது கவனிப்பது அல்ல)
முதலில் செலவழிப்பது
ஒரு புன்னகையில் கொஞ்சம்.

பார்த்தல் தொடர்ந்து ஆழமுற்று
நிஜமாய் எங்களை உருக்குகிறது.
அதை வேண்டுமானால்
உற்றுநோக்கல் என்பேன்.

பார்வைகள் விழிகளுக்குள்
மட்டுமீறி ஊடுருவி செல்கிறது.

எங்கள் இருவருக்கும்
வெவ்வேறு சலன தூரங்களில்
அப்பிணைப்பு நீண்டதாகிறது.


குழப்பமூட்டும் பயங்களும்
திகைப்பூட்டும் வழிகளும்
உருகிக்கரையும் நொடியிலிருந்து

இனம்புரியாத பதைபதைப்பு
அதிசயம்போல் தீவிரமடைந்து
சொல்லொண்ணா துக்கங்களை
அவசரமாய் ஒன்று திரட்டுகையில்
அலைகளை திருப்பி எடு

மேலும்

"பெண்பால் her என்று வந்துவிட்டது. நான் என்னை எனக்கு மட்டுமே எழுத கொண்டதாக வரையப்பட்ட கவிதை. ஒரு கண்ணாடி முன்பு பேசிக்கொள்வது போல் என்றும் கொள்ள முடியும்." இது NARCISSIST . TENDENCY தன் உருவத்தின் மீதே மோகம் கொள்வது ரசிப்பது இது பழங்கால கிரேக்க பழக்கம் . பெண்களிடம் இது அதிகமாய் உள்ள பழக்கம் . வழுக்கை மண்டையனும் கண்ணாடி முன்னால் நின்றால் தலையைத் தடவிக்கொண்டு போஸ் கொடுத்து தன்னை ரசித்துக் கொண்டுதான் போவான் SELFIE காலத்தில் NARCISSISM க்கு புதிய வாழ்வு கிடைத்திருக்கிறது . 03-Nov-2019 3:31 pm
அதனால் தான் அதை அடைப்புக் குறிக்குள் காட்டியிருக்கிறேன் மேலும் சொல்கிறேன் 03-Nov-2019 12:02 pm
முதலில் ஒரு அழகான ஆங்கிலத்தில் நான் எழுதியதை காண அத்தனை இன்பமாக இருந்தது. நன்றிகள் பல. When I just passed I looked at (her ) first spent a little of smile ( because it is precious ) பெண்பால் her என்று வந்துவிட்டது. நான் என்னை எனக்கு மட்டுமே எழுத கொண்டதாக வரையப்பட்ட கவிதை. ஒரு கண்ணாடி முன்பு பேசிக்கொள்வது போல் என்றும் கொள்ள முடியும். ஆனால், தனிமையில் நாம் இருக்கும்போது முன் இருப்பவை எல்லாமே ஒரு கண்ணாடி போல் என்றே நினைக்கிறேன். அதை சொல்வது போலவே எழுதியதுதான் இது. விஷகோப்பைகள் என்பது வலிய வரும் உறவு, வாய்ப்பு, தொடர்பு என்றும் நீட்டிக்க முடியுமே...? 03-Nov-2019 10:02 am
ஸ்பரிசனின் வரிகள் எழுத்து தளத்தில் ஒரு அலாதியான கவிதை வடிவு என்பது என் கருத்து. இது பிரகாரம் உங்கள் கவிதைப் பயணம் நீடிக்க என் ஆசை 02-Nov-2019 7:58 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (241)

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (534)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (242)

BABUSHOBHA

BABUSHOBHA

அவிநாசி,திருப்பூர்
மேலே