ஸ்பரிசன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  ஸ்பரிசன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  15-Feb-2018
பார்த்தவர்கள்:  2059
புள்ளி:  1316

என்னைப் பற்றி...

நிறைய இருக்கு...அப்பறமா பேசலாம்.

என் படைப்புகள்
ஸ்பரிசன் செய்திகள்
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
04-Jul-2020 6:13 pm

___________________

அவள் இன்று
வெயிலாகி இருந்தாள்.
பெரிய ரொட்டியை
கனவில் இழுக்கும்
எறும்பை போன்று
அவள் தனக்குள் மீண்டும்
கேட்டு கொண்டிருந்தாள்.

அவன் ஏன் இப்படி
வெயிலாக ஆனான்
என் மனதுக்குள்.

அவள் குளிக்கையில்
மழை அவ்வூரை
துவட்டி கொண்டிருந்தது.

குளிர்ந்த அவளுக்குள்
அதுவரை கிட்டியிராத
முத்தங்களின் மென்சூடு
அருவியாகி அவளை
அறுவடை செய்தது.

சூரியனில் ஐஸ் கட்டியை
பிளப்பது மட்டுமே
இனி தன் வேலை
என முடிவெடுத்தாள்.

பின் அவனை தேடும்
மனதை மனதுக்குள்
சபித்து கொண்டாடினாள்.

அவன் வரும்போது
மறைந்து கொண்டாள்.
இந்த மின்சாரத்தை
அவனுக்கு நான்
தரவே மாட்டேனென்று
சொல்லிக்கொ

மேலும்

பார்த்திருக்கிறேன். பிடித்த படம் என்று சுஜாதா சொல்லியதை நினைத்து கொண்டு அவர் நினைவோடும் பார்க்கும் படம்... 04-Jul-2020 9:34 pm
ஐஸ்வர்யா ராய் ஆடும் இதே சொல்லில் துவங்கும் ஒரு பாடல் நினைவுக்கு வருகிறது ஐஸ்வர்யாவின் கண்ணாமூச்சியையும் பாருங்கள் . 04-Jul-2020 9:15 pm
இது அவளுக்கென்று எழுதியது. உங்களுக்கு புரியவில்லை. அவள் என்றால் நான் தங்கி விடைபெற்ற விடைபெறாத எல்லா அவளுக்குள்ளும் இருக்கும் சாம்பல் சாயங்காலத்தில் என்னை இப்போது எவளிடம் தொலைத்தேன் என தேடும்போது இந்த கவிதையென்ன... வாழ்வே வெறும் கண்ணாமூச்சிதான்... 04-Jul-2020 7:47 pm
கண்ணாமூச்சிக் கவிதை விளக்கினால் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா என்று பார்க்கிறேன் . 04-Jul-2020 6:52 pm
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
04-Jul-2020 6:13 pm

___________________

அவள் இன்று
வெயிலாகி இருந்தாள்.
பெரிய ரொட்டியை
கனவில் இழுக்கும்
எறும்பை போன்று
அவள் தனக்குள் மீண்டும்
கேட்டு கொண்டிருந்தாள்.

அவன் ஏன் இப்படி
வெயிலாக ஆனான்
என் மனதுக்குள்.

அவள் குளிக்கையில்
மழை அவ்வூரை
துவட்டி கொண்டிருந்தது.

குளிர்ந்த அவளுக்குள்
அதுவரை கிட்டியிராத
முத்தங்களின் மென்சூடு
அருவியாகி அவளை
அறுவடை செய்தது.

சூரியனில் ஐஸ் கட்டியை
பிளப்பது மட்டுமே
இனி தன் வேலை
என முடிவெடுத்தாள்.

பின் அவனை தேடும்
மனதை மனதுக்குள்
சபித்து கொண்டாடினாள்.

அவன் வரும்போது
மறைந்து கொண்டாள்.
இந்த மின்சாரத்தை
அவனுக்கு நான்
தரவே மாட்டேனென்று
சொல்லிக்கொ

மேலும்

பார்த்திருக்கிறேன். பிடித்த படம் என்று சுஜாதா சொல்லியதை நினைத்து கொண்டு அவர் நினைவோடும் பார்க்கும் படம்... 04-Jul-2020 9:34 pm
ஐஸ்வர்யா ராய் ஆடும் இதே சொல்லில் துவங்கும் ஒரு பாடல் நினைவுக்கு வருகிறது ஐஸ்வர்யாவின் கண்ணாமூச்சியையும் பாருங்கள் . 04-Jul-2020 9:15 pm
இது அவளுக்கென்று எழுதியது. உங்களுக்கு புரியவில்லை. அவள் என்றால் நான் தங்கி விடைபெற்ற விடைபெறாத எல்லா அவளுக்குள்ளும் இருக்கும் சாம்பல் சாயங்காலத்தில் என்னை இப்போது எவளிடம் தொலைத்தேன் என தேடும்போது இந்த கவிதையென்ன... வாழ்வே வெறும் கண்ணாமூச்சிதான்... 04-Jul-2020 7:47 pm
கண்ணாமூச்சிக் கவிதை விளக்கினால் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா என்று பார்க்கிறேன் . 04-Jul-2020 6:52 pm
ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
04-Jul-2020 6:13 pm

___________________

அவள் இன்று
வெயிலாகி இருந்தாள்.
பெரிய ரொட்டியை
கனவில் இழுக்கும்
எறும்பை போன்று
அவள் தனக்குள் மீண்டும்
கேட்டு கொண்டிருந்தாள்.

அவன் ஏன் இப்படி
வெயிலாக ஆனான்
என் மனதுக்குள்.

அவள் குளிக்கையில்
மழை அவ்வூரை
துவட்டி கொண்டிருந்தது.

குளிர்ந்த அவளுக்குள்
அதுவரை கிட்டியிராத
முத்தங்களின் மென்சூடு
அருவியாகி அவளை
அறுவடை செய்தது.

சூரியனில் ஐஸ் கட்டியை
பிளப்பது மட்டுமே
இனி தன் வேலை
என முடிவெடுத்தாள்.

பின் அவனை தேடும்
மனதை மனதுக்குள்
சபித்து கொண்டாடினாள்.

அவன் வரும்போது
மறைந்து கொண்டாள்.
இந்த மின்சாரத்தை
அவனுக்கு நான்
தரவே மாட்டேனென்று
சொல்லிக்கொ

மேலும்

பார்த்திருக்கிறேன். பிடித்த படம் என்று சுஜாதா சொல்லியதை நினைத்து கொண்டு அவர் நினைவோடும் பார்க்கும் படம்... 04-Jul-2020 9:34 pm
ஐஸ்வர்யா ராய் ஆடும் இதே சொல்லில் துவங்கும் ஒரு பாடல் நினைவுக்கு வருகிறது ஐஸ்வர்யாவின் கண்ணாமூச்சியையும் பாருங்கள் . 04-Jul-2020 9:15 pm
இது அவளுக்கென்று எழுதியது. உங்களுக்கு புரியவில்லை. அவள் என்றால் நான் தங்கி விடைபெற்ற விடைபெறாத எல்லா அவளுக்குள்ளும் இருக்கும் சாம்பல் சாயங்காலத்தில் என்னை இப்போது எவளிடம் தொலைத்தேன் என தேடும்போது இந்த கவிதையென்ன... வாழ்வே வெறும் கண்ணாமூச்சிதான்... 04-Jul-2020 7:47 pm
கண்ணாமூச்சிக் கவிதை விளக்கினால் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா என்று பார்க்கிறேன் . 04-Jul-2020 6:52 pm
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
04-Jul-2020 12:50 pm

__________________

காகிதங்களை அடுக்கி கொண்டே என்னை பார்த்தாள்.

"உன் பெயரில் நீ எங்கு இருக்கிறாய்" என்று மீண்டும் கேட்டேன்.

பெயரில்... நான் என்பது... அது என் பெயரில் நான்தான்.

உண்மை. உன் பெயர் உனக்கு உரியஒரு சுட்டல் மட்டுமே. அடையாளம். இனி அதில் ஊன்றி கவனிக்க வேறு ஒன்றும் இல்லை.

ஆம்.

அதுபோல்தான் தலைப்பும். படைப்புக்கு எழுதப்படும் முன்  பின் குறிப்புகளும். 

ஒரு படைப்பில் தலைப்பை தவிர்த்தால் அதை நம் முதலாளிக்கும் பொருத்த முடியும், ஒரு ஜமீன்தாருக்கும் பொருத்த முடியும். எவ்விதமான கோட்பாடுகள்  உள்ள அரசாங்கத்துக்கும் பொருத்தலாம்.

உண்மைதான்... ஆனால் ஏன் அப்படி சுற்றி வளைத்து குழ

மேலும்

ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
04-Jul-2020 12:50 pm

__________________

காகிதங்களை அடுக்கி கொண்டே என்னை பார்த்தாள்.

"உன் பெயரில் நீ எங்கு இருக்கிறாய்" என்று மீண்டும் கேட்டேன்.

பெயரில்... நான் என்பது... அது என் பெயரில் நான்தான்.

உண்மை. உன் பெயர் உனக்கு உரியஒரு சுட்டல் மட்டுமே. அடையாளம். இனி அதில் ஊன்றி கவனிக்க வேறு ஒன்றும் இல்லை.

ஆம்.

அதுபோல்தான் தலைப்பும். படைப்புக்கு எழுதப்படும் முன்  பின் குறிப்புகளும். 

ஒரு படைப்பில் தலைப்பை தவிர்த்தால் அதை நம் முதலாளிக்கும் பொருத்த முடியும், ஒரு ஜமீன்தாருக்கும் பொருத்த முடியும். எவ்விதமான கோட்பாடுகள்  உள்ள அரசாங்கத்துக்கும் பொருத்தலாம்.

உண்மைதான்... ஆனால் ஏன் அப்படி சுற்றி வளைத்து குழ

மேலும்

ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பில் (public) sankaran ayya மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
03-Jul-2020 6:37 pm

__________________

இப்படி உரையாட
பிடிக்கவில்லை என
நின்று விடுகிறாய்.

பின் பரவசத்தில்
தத்தளிக்கிறாய். உயிரில்
மெழுகின் சூடு பரவ...

முன் வந்து கேட்கிறாய்
தாபம் என்றால்?

உன் வினாவோடு எங்கோ
என் முத்தம் செல்கிறது.

ஓர் அமைதி நீளும்.

உன் கண்களில் விரகம்
யுத்த கால குளிராக
வந்து சேர்கிறது.

புனைவின் உச்சமாய்
என் கைகள் தீண்ட
ஓடைக்குள் தவறிய
மான்குட்டியாய் உன் மனம்.

ரகசிய உரையாடலில்
காமத்தின் தழும்புகள்
சிவந்து புடைக்கின்றன.

உன்னோடு இருக்க
கிடைக்கும் ஒரு கவிதை
என்கிறேன் அப்போதும்.

பின்னொரு கணம் நீ
அழியாத கோபத்துடன்
புறக்கணித்து செல்ல...

துடித்து இறுகும்

மேலும்

இந்த உங்களின் வரிகள் மிக யோசிக்க வைக்கிறது. அதை கொண்டு அடுத்து வரும் மழையில் ஏதேனும் தட்டுப்படுகிறதா என்று பார்க்கிறேன். 04-Jul-2020 12:53 pm
காம ஸ்பரிசம் . காம உணர்வுகளின் வெளிப்பாடுகளின் வித்தியாசம் அருமை . வள்ளுவனிலிருந்து சங்க அக இலக்கியங்களில் இவைகளை நிறையவே சொல்லியிருக்கிறார்கள் உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும் கள்ளுக்கில் காமத்திற்கு உண்டு ----நினைத்தபோது களித்திடுதலும் கண்டதும் மகிழ்தலும் மதுவிற்கு இல்லை காமத்தில் உண்டு. 03-Jul-2020 10:52 pm
குளிர் மிகுந்த பருவ காலம் வருகிறது. தனியே தான் புலம்புகிறேன்...மிக்க நன்றி...😉😉😉 03-Jul-2020 8:20 pm
'ரகசிய உரையாடலில் காமம் நிரம்ப ரத்த நாளம் புடைக்க',,,,,, என்றும் எழுத தோன்றுகிறது அந்த வரிகள்' துடித்து இறுகும் ,,,,,அமிழ்ந்து குளிர்கிறது' விரசம் சொட்டுகிறது புதுமைக்கு காட்டும் ஸ்பரிசன் 03-Jul-2020 7:01 pm
ஸ்பரிசன் - ஸ்பரிசன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
03-Jul-2020 6:37 pm

__________________

இப்படி உரையாட
பிடிக்கவில்லை என
நின்று விடுகிறாய்.

பின் பரவசத்தில்
தத்தளிக்கிறாய். உயிரில்
மெழுகின் சூடு பரவ...

முன் வந்து கேட்கிறாய்
தாபம் என்றால்?

உன் வினாவோடு எங்கோ
என் முத்தம் செல்கிறது.

ஓர் அமைதி நீளும்.

உன் கண்களில் விரகம்
யுத்த கால குளிராக
வந்து சேர்கிறது.

புனைவின் உச்சமாய்
என் கைகள் தீண்ட
ஓடைக்குள் தவறிய
மான்குட்டியாய் உன் மனம்.

ரகசிய உரையாடலில்
காமத்தின் தழும்புகள்
சிவந்து புடைக்கின்றன.

உன்னோடு இருக்க
கிடைக்கும் ஒரு கவிதை
என்கிறேன் அப்போதும்.

பின்னொரு கணம் நீ
அழியாத கோபத்துடன்
புறக்கணித்து செல்ல...

துடித்து இறுகும்

மேலும்

இந்த உங்களின் வரிகள் மிக யோசிக்க வைக்கிறது. அதை கொண்டு அடுத்து வரும் மழையில் ஏதேனும் தட்டுப்படுகிறதா என்று பார்க்கிறேன். 04-Jul-2020 12:53 pm
காம ஸ்பரிசம் . காம உணர்வுகளின் வெளிப்பாடுகளின் வித்தியாசம் அருமை . வள்ளுவனிலிருந்து சங்க அக இலக்கியங்களில் இவைகளை நிறையவே சொல்லியிருக்கிறார்கள் உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும் கள்ளுக்கில் காமத்திற்கு உண்டு ----நினைத்தபோது களித்திடுதலும் கண்டதும் மகிழ்தலும் மதுவிற்கு இல்லை காமத்தில் உண்டு. 03-Jul-2020 10:52 pm
குளிர் மிகுந்த பருவ காலம் வருகிறது. தனியே தான் புலம்புகிறேன்...மிக்க நன்றி...😉😉😉 03-Jul-2020 8:20 pm
'ரகசிய உரையாடலில் காமம் நிரம்ப ரத்த நாளம் புடைக்க',,,,,, என்றும் எழுத தோன்றுகிறது அந்த வரிகள்' துடித்து இறுகும் ,,,,,அமிழ்ந்து குளிர்கிறது' விரசம் சொட்டுகிறது புதுமைக்கு காட்டும் ஸ்பரிசன் 03-Jul-2020 7:01 pm
ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
03-Jul-2020 6:37 pm

__________________

இப்படி உரையாட
பிடிக்கவில்லை என
நின்று விடுகிறாய்.

பின் பரவசத்தில்
தத்தளிக்கிறாய். உயிரில்
மெழுகின் சூடு பரவ...

முன் வந்து கேட்கிறாய்
தாபம் என்றால்?

உன் வினாவோடு எங்கோ
என் முத்தம் செல்கிறது.

ஓர் அமைதி நீளும்.

உன் கண்களில் விரகம்
யுத்த கால குளிராக
வந்து சேர்கிறது.

புனைவின் உச்சமாய்
என் கைகள் தீண்ட
ஓடைக்குள் தவறிய
மான்குட்டியாய் உன் மனம்.

ரகசிய உரையாடலில்
காமத்தின் தழும்புகள்
சிவந்து புடைக்கின்றன.

உன்னோடு இருக்க
கிடைக்கும் ஒரு கவிதை
என்கிறேன் அப்போதும்.

பின்னொரு கணம் நீ
அழியாத கோபத்துடன்
புறக்கணித்து செல்ல...

துடித்து இறுகும்

மேலும்

இந்த உங்களின் வரிகள் மிக யோசிக்க வைக்கிறது. அதை கொண்டு அடுத்து வரும் மழையில் ஏதேனும் தட்டுப்படுகிறதா என்று பார்க்கிறேன். 04-Jul-2020 12:53 pm
காம ஸ்பரிசம் . காம உணர்வுகளின் வெளிப்பாடுகளின் வித்தியாசம் அருமை . வள்ளுவனிலிருந்து சங்க அக இலக்கியங்களில் இவைகளை நிறையவே சொல்லியிருக்கிறார்கள் உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும் கள்ளுக்கில் காமத்திற்கு உண்டு ----நினைத்தபோது களித்திடுதலும் கண்டதும் மகிழ்தலும் மதுவிற்கு இல்லை காமத்தில் உண்டு. 03-Jul-2020 10:52 pm
குளிர் மிகுந்த பருவ காலம் வருகிறது. தனியே தான் புலம்புகிறேன்...மிக்க நன்றி...😉😉😉 03-Jul-2020 8:20 pm
'ரகசிய உரையாடலில் காமம் நிரம்ப ரத்த நாளம் புடைக்க',,,,,, என்றும் எழுத தோன்றுகிறது அந்த வரிகள்' துடித்து இறுகும் ,,,,,அமிழ்ந்து குளிர்கிறது' விரசம் சொட்டுகிறது புதுமைக்கு காட்டும் ஸ்பரிசன் 03-Jul-2020 7:01 pm
ஸ்பரிசன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
03-Jul-2020 10:03 am

வானோட்டம் காரோட்டத்தில் மகிழ்ந்து
தேரோட்டங்களில் திளைத்திருந்தனர் மனிதர்கள் !
கொரோனா வந்து உயிரோட்டத்தை நிறுத்தப் போக
ஊரடங்கில் உள்ளடங்கிக் கிடக்குது மனித கூட்டம் !

சாளரத்தின் வழி தினமும் பார்க்கிறேன்
வீதியில் முகமூடி அணிந்து செல்பவர்களை
கண்ணோட்டத்தில் கவிதை சொன்னவள்
ஒருவேளை இவளோ ...இவளோ என்று

ஒருநாள் முகமூடி திறந்து சிரித்தாள்
ஒரு மூதாட்டி ........!!!!

காதலில் காத்திருப்பதும் சுகம்தான் ....
ஒரு நாள் அவளும் வருவாள் சிரிப்பாள்
என்று சொல்வது போலிருந்தது ....

மேலும்

. கொரோனா க்கு மருந்து கொரோனாதான்.. -----தவறு முற்றிலும் தவறு . முன்னெச்சரிக்கை தேவை மாஸ்க் முகமூடி தேவை வைராலஜிஸ்ட் பௌசியே வலியுறுத்துகிறார் .சமூக விலகல் போன்ற பாதுகாப்பு கடைப் பிடிப்பினால் தான் இந்தியாவில் இந்த அளவோடு pandemic பரவியிருக்கிறது இங்கே சனத்தொகையும் அதிகம் நெருக்கடியும் அதிகம். ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு பரவும் வாய்ப்பும் வேகமும் மிகவும் அதிகம் . சீனவில் நம்மைவிட சனக் கூட்டம் அதிகம் . அங்கே எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டார்கள் எத்தனை பேர் போனார்கள் யாருக்குத் தெரியும் ? அவர்களின் புள்ளிவிவரங்களெல்லாம் வெறும் bluff ! அங்கே புதிய வைரஸ் ஒன்று உருவாகியிருக்கிறதாம். தேவுடா ...!!! 03-Jul-2020 4:38 pm
எங்கே எதை முடிச்சு போட்டு விட்டீர்கள்... பாட்டியே நடமாடும்போது சாரலன் மட்டும் சாளரம் வழியே... ஏன்? சும்மா சாலையில் சுற்றுங்கள்... ஒன்றும் ஆகாது... கொரோனா க்கு மருந்து கொரோனாதான்... 03-Jul-2020 10:38 am
ஸ்பரிசன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
03-Jul-2020 10:03 am

வானோட்டம் காரோட்டத்தில் மகிழ்ந்து
தேரோட்டங்களில் திளைத்திருந்தனர் மனிதர்கள் !
கொரோனா வந்து உயிரோட்டத்தை நிறுத்தப் போக
ஊரடங்கில் உள்ளடங்கிக் கிடக்குது மனித கூட்டம் !

சாளரத்தின் வழி தினமும் பார்க்கிறேன்
வீதியில் முகமூடி அணிந்து செல்பவர்களை
கண்ணோட்டத்தில் கவிதை சொன்னவள்
ஒருவேளை இவளோ ...இவளோ என்று

ஒருநாள் முகமூடி திறந்து சிரித்தாள்
ஒரு மூதாட்டி ........!!!!

காதலில் காத்திருப்பதும் சுகம்தான் ....
ஒரு நாள் அவளும் வருவாள் சிரிப்பாள்
என்று சொல்வது போலிருந்தது ....

மேலும்

. கொரோனா க்கு மருந்து கொரோனாதான்.. -----தவறு முற்றிலும் தவறு . முன்னெச்சரிக்கை தேவை மாஸ்க் முகமூடி தேவை வைராலஜிஸ்ட் பௌசியே வலியுறுத்துகிறார் .சமூக விலகல் போன்ற பாதுகாப்பு கடைப் பிடிப்பினால் தான் இந்தியாவில் இந்த அளவோடு pandemic பரவியிருக்கிறது இங்கே சனத்தொகையும் அதிகம் நெருக்கடியும் அதிகம். ஒருவரிடமிருந்து இன்னொருவருக்கு பரவும் வாய்ப்பும் வேகமும் மிகவும் அதிகம் . சீனவில் நம்மைவிட சனக் கூட்டம் அதிகம் . அங்கே எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டார்கள் எத்தனை பேர் போனார்கள் யாருக்குத் தெரியும் ? அவர்களின் புள்ளிவிவரங்களெல்லாம் வெறும் bluff ! அங்கே புதிய வைரஸ் ஒன்று உருவாகியிருக்கிறதாம். தேவுடா ...!!! 03-Jul-2020 4:38 pm
எங்கே எதை முடிச்சு போட்டு விட்டீர்கள்... பாட்டியே நடமாடும்போது சாரலன் மட்டும் சாளரம் வழியே... ஏன்? சும்மா சாலையில் சுற்றுங்கள்... ஒன்றும் ஆகாது... கொரோனா க்கு மருந்து கொரோனாதான்... 03-Jul-2020 10:38 am
ஸ்பரிசன் - renu அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
03-Jul-2020 8:15 am

நீ நடந்த பாதைதனில்...
நிழலாய் மாறிட தோன்றுதடி...!

பிஞ்சு விரல்...
பிடித்து நடக்க..
அஞ்சு யுகம் ஆனபோதும். ...
கெஞ்சுதடி எந்தன் மனம்...!

தத்தித்தத்தி நடைபெறும்
அத்திப்பூ பைங்கிளியே. ...!
துடிக்குதடி என் நெஞ்சம்-நீ
தடிக்கி விழப்போகும். .-
நொடிப்பொழுதில்....!

ஆயிரம் படைவீரர்....
அணிவகுத்து நின்றாலும்...
அஞ்சாத என்று நெஞ்சம்-அலைபேசியில்....
உன் மழலை அழுகுரல் கேட்டதும்..
நொருங்கிப் போனதடி என் இதயம்....!

. ...

மேலும்

நன்றி 03-Jul-2020 8:24 pm
தவிப்பு சிறப்பு 03-Jul-2020 4:46 pm
நன்றி தோழரே. பழகி விட்டது. திருத்திக்கொள்ள முயல்கிறேன். 03-Jul-2020 4:17 pm
மிக நன்று... ஆனால் வரிக்கு வரி .... வேண்டுமா?🙄 03-Jul-2020 10:34 am
ஸ்பரிசன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
02-Jul-2020 6:23 pm

________________

வெளிச்சத்தில் தன்னை
உதறியது சிறு மழை.

அறையெங்கும் மூண்டு
மடித்து போர்த்தியது வெப்பம்.

தொலைவில் யாரோ
யாருடனோ பேசுகிறார்கள்.

நினைவை இழக்கும் வரை
குடிக்க நினைத்தேன்.

ஒற்றை குருவியொன்று
ஈரத்தின் தடங்களை என்
மனதெங்கும் போட்டு
க்றீச்சென்று கடந்து போனது.

தென்னை மரம் நனைவது
குறித்து யோசிக்கவில்லை.

இந்த நாளில் எனக்கு
இனி எதுவுமில்லை.

அப்படித்தான் இருக்கும்
அவளுக்கும்...

___________________

மேலும்

கவிதைக்கு மட்டும். இருந்த பழக்கங்கள் போய் விட்டது. மிக்க நன்றி தங்கள் வாசிப்புக்கும் வாழ்த்துக்கும் 03-Jul-2020 8:18 pm
நினைவை இழக்க .. கவிஞர்கள் மதுவை நாடுவதே இயல்பாகிவிட்டதோ ?..... "..அப்படித்தான் இருக்கும் அவளுக்கும்..." ஆம் . அவள் உன் நினைவில் வாடுகிறாள் அய்யா ! கவின் சார்லன் சொல்லியபடி சொப்னத் திரையில் தீட்டுங்கள் மற்றுமொரு கவிதையை ! வாழ்த்துக்கள் கவிஞரே . 03-Jul-2020 4:39 pm
கொரோனாவை மறக்க வேண்டுமென்றால் ஸ்வப்னாவோடு கைகோர்த்து நடங்கள் ! அடுத்த கவிதைக்கு சொப்னத் திரையை விரித்துவிட்டீர்கள். 03-Jul-2020 4:10 pm
கொரோனா காலத்தில் இவ்வளவுதான் முடிகிறது. சாலையில் இறங்கினாலும் யாரோ எங்கோ ஏனோ தனியேதான் இருக்கிறார்கள். தங்களுக்கென்ன சொப்பனப்ப்ரியர். 03-Jul-2020 10:29 am
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (248)

Hemadevi Mani

Hemadevi Mani

malaysia
user photo

சக்திவேல் சிவன்

சிங்கப்பூர்
கோவலூர் த.வேலவன்.

கோவலூர் த.வேலவன்.

திருகோவிலூர்
தீப்சந்தினி

தீப்சந்தினி

மலேசியா

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (539)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (249)

BABUSHOBHA

BABUSHOBHA

அவிநாசி,திருப்பூர்
மேலே