நன்னாடன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  நன்னாடன்
இடம்:  நன்னாடு, விழுப்புரம்
பிறந்த தேதி :  30-May-1974
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  30-Oct-2018
பார்த்தவர்கள்:  5113
புள்ளி:  1143

என்னைப் பற்றி...

என்னுடைய படிப்பு : M. Sc(Cs), B. A.. (His), D. C. Tech. கவிதை, ஹைக்கு எழுதுவதில் மிகுந்து ஆர்வம் உள்ளதால் எழுதுகிறேன். விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்ற கவிதை போட்டிகளில் கலந்துக் கொண்டு கவிதை வாசிப்பு வாசித்து சான்றிதழ் பெற்றுள்ளேன்.

என் படைப்புகள்
நன்னாடன் செய்திகள்
நன்னாடன் - நன்னாடன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Oct-2021 8:58 pm

நீரை நிரம்ப உண்டே நெடுங்காற் றினாலே
காரிருள் மேகமாய் மாறியே விண்ணில் தவழ்ந்து
மாரியாய் மாறியே பூமியில் எல்லாமும் வாழவே
வாரியே கொடுக்கும் புனலைத் துதி --- (1)

நிலத்திலே தேங்கியும் ஓடியும் எங்கும் வளத்தையே
பலவகை தன்மையில் தந்தே புவியின் இனங்கள்
பலமுடன் வாழவே பலனை எதிர்பார்க் காமல்
உலவும் நீரினை என்றுமே துதி --- (2)

குருதியாய் பாய்ந்து உயிர்கள் சிறந்து வாழவும்
உரந்தரும் கூழ்ம குவியலாய் பழங்களில் புகுந்தும்
வரம்பிலா சத்துடன் கீரையில் கரைசலாய் இருந்து
அரும்பணி ஆற்றும் புனலைப் போற்று --- (3)

உயிர்கள் தோற்றம் நீராம் இதற்கே உடலில்
உயர்வாய் குருதியின் ஓட்டம் குறையா நிலையில்
பயிர்

மேலும்

கவி. பழனி ராஜன் அய்யா அவர்களுக்கு வணக்கங்கள் தங்கள் கருத்திட்டு விளக்கியுள்ளது மிகவும் சரியான முறையே. இவ்வெண்டுறையை மாச்சீர் மிகுதியாக வருமாறு புனைந்தேன் - மேலும் ஒவை பிராட்டி கூறியுள்ளதைப் போல் கட்டளையில் சொல்லுவதாக புனைந்துள்ளேன் மேலும் வெண்டுறையின் பா பாதிக்கா வகையிலே எழுதியுள்ளேன். இனி வருங்காலங்களில் தாங்கள் கூறியுள்ளதை கருத்தில் கொண்டும் எழுதுகிறேன். தங்கள் பார்வைக்கும் கருத்திற்கும் நன்றிகள் பற்பலவே அய்யா. 18-Oct-2021 7:41 pm
நன்னாடன் அவர்களுக்கு வணக்கம் சிறப்பான கருத்துள்ள பாடல் பாராட்டுக்கள் காய் சீர்கள் ஒன்று கூட இல்லாமல் ஒதுக்கி யுள்ளது காரணம் தெரியவில்லை .மோனைகள் உங்கள் பாட்டிலேயே இருப்பதை வேறுசொல் போட்டு மாற்றலாம் ஒரு அசைச்சொல் முடிவில் வெண்டுறையில் வராது என்பதை கவனிக்கவும் எதுகை மோனைகள் உங்கள் சொல்லையே மாற்றி எழுதிகுறித்துள்ளேன் கவனிக்கவும் உங்கள் பாடலை முன்பின் மாற்றிட எதுகை மோனை 1. 3. 5 அமைக்க நன்று 1. முதல்வரி உண்டே நிரம்ப. 3ம் வரி. மண்ணில். 4. மாரியை வணங்கு 2. நிலத்தில் ஓடித் தங்கி எங்கும் செழிப்பையே 2. வரி பல்லுயிர் 4. வரி உள்ளவும் தொழுவாய் 3. முதல் வரி சிறந்து ஓங்க 2. சத்துடன் இலைத்தழை (இருந்து= தங்கி) 3 ம்வரி (உருக்க= கலந்து) வணங்கு (போற்று) 4. வது பாட்டில் 3 சீர் கொதிப்பாய் 5ம் சீர் உள்ளுள் 2 வரியில் 5ம் சீர் வகையில் 3ம் வரி பலந்தரும் குளிர்வாம் தண்ணீர் 4ஆம் வரி தொழுவாய் ஆயுள் முழுதும். என்று அமைத்தால் சிறப்பாய் இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் 18-Oct-2021 6:03 pm
நன்னாடன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Oct-2021 8:58 pm

நீரை நிரம்ப உண்டே நெடுங்காற் றினாலே
காரிருள் மேகமாய் மாறியே விண்ணில் தவழ்ந்து
மாரியாய் மாறியே பூமியில் எல்லாமும் வாழவே
வாரியே கொடுக்கும் புனலைத் துதி --- (1)

நிலத்திலே தேங்கியும் ஓடியும் எங்கும் வளத்தையே
பலவகை தன்மையில் தந்தே புவியின் இனங்கள்
பலமுடன் வாழவே பலனை எதிர்பார்க் காமல்
உலவும் நீரினை என்றுமே துதி --- (2)

குருதியாய் பாய்ந்து உயிர்கள் சிறந்து வாழவும்
உரந்தரும் கூழ்ம குவியலாய் பழங்களில் புகுந்தும்
வரம்பிலா சத்துடன் கீரையில் கரைசலாய் இருந்து
அரும்பணி ஆற்றும் புனலைப் போற்று --- (3)

உயிர்கள் தோற்றம் நீராம் இதற்கே உடலில்
உயர்வாய் குருதியின் ஓட்டம் குறையா நிலையில்
பயிர்

மேலும்

கவி. பழனி ராஜன் அய்யா அவர்களுக்கு வணக்கங்கள் தங்கள் கருத்திட்டு விளக்கியுள்ளது மிகவும் சரியான முறையே. இவ்வெண்டுறையை மாச்சீர் மிகுதியாக வருமாறு புனைந்தேன் - மேலும் ஒவை பிராட்டி கூறியுள்ளதைப் போல் கட்டளையில் சொல்லுவதாக புனைந்துள்ளேன் மேலும் வெண்டுறையின் பா பாதிக்கா வகையிலே எழுதியுள்ளேன். இனி வருங்காலங்களில் தாங்கள் கூறியுள்ளதை கருத்தில் கொண்டும் எழுதுகிறேன். தங்கள் பார்வைக்கும் கருத்திற்கும் நன்றிகள் பற்பலவே அய்யா. 18-Oct-2021 7:41 pm
நன்னாடன் அவர்களுக்கு வணக்கம் சிறப்பான கருத்துள்ள பாடல் பாராட்டுக்கள் காய் சீர்கள் ஒன்று கூட இல்லாமல் ஒதுக்கி யுள்ளது காரணம் தெரியவில்லை .மோனைகள் உங்கள் பாட்டிலேயே இருப்பதை வேறுசொல் போட்டு மாற்றலாம் ஒரு அசைச்சொல் முடிவில் வெண்டுறையில் வராது என்பதை கவனிக்கவும் எதுகை மோனைகள் உங்கள் சொல்லையே மாற்றி எழுதிகுறித்துள்ளேன் கவனிக்கவும் உங்கள் பாடலை முன்பின் மாற்றிட எதுகை மோனை 1. 3. 5 அமைக்க நன்று 1. முதல்வரி உண்டே நிரம்ப. 3ம் வரி. மண்ணில். 4. மாரியை வணங்கு 2. நிலத்தில் ஓடித் தங்கி எங்கும் செழிப்பையே 2. வரி பல்லுயிர் 4. வரி உள்ளவும் தொழுவாய் 3. முதல் வரி சிறந்து ஓங்க 2. சத்துடன் இலைத்தழை (இருந்து= தங்கி) 3 ம்வரி (உருக்க= கலந்து) வணங்கு (போற்று) 4. வது பாட்டில் 3 சீர் கொதிப்பாய் 5ம் சீர் உள்ளுள் 2 வரியில் 5ம் சீர் வகையில் 3ம் வரி பலந்தரும் குளிர்வாம் தண்ணீர் 4ஆம் வரி தொழுவாய் ஆயுள் முழுதும். என்று அமைத்தால் சிறப்பாய் இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் 18-Oct-2021 6:03 pm
நன்னாடன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
08-Oct-2021 11:21 pm

பிறைசூடனே உமது பெயரே பெரிய பேரு
பிறந்தாய் நன்னிலத்தில் ஐம்பத்தாறிலே (1956)
சிறை படத்திலே பாடலை இயற்றி அறிமுகமானாய்
இதயம் படத்தில் இதயமே என்று உருகவைத்தாய்
நூறு வருடம் மாப்பிள்ளை பெண்ணை வாழ வைத்தாய்
சோல பசுங்கிளியே சொந்தமுள்ள பூங்கொடியே என்றாய்
ஆட்டமா தேரோட்டமா என்று அதிரவிட்டாய்
நடந்தால் இரண்டடி இருந்தால் நான்கடி என்றும் எழுதினாய்
வெத்தல போட்ட சோக்குல என மல்லுகட்டினாய்
சிறுவாணி தண்ணி குடிச்சு என்று பெருமை சொன்னால்
குண்டு ஒண்ணு வச்சிருக்கேன் என்று மிரட்டினாய்
பல ஆயிரமாய் பாடல்களை எழுதியே மனம் புகுந்த நீ
பிறை தேய்ந்த நிலவாய் இன்று மறைந்தது ஏனோ
மறை தமிழால் வானளவு உயர்ந்தோய் புகழால்
தமிழுள் உயிர

மேலும்

நன்னாடன் - பிந்துஜா ராஜா அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
07-Oct-2021 10:41 am

யானும் ஓர் பிறவி இப்புவியில்
**********************************

கயவர்கள் நசுக்கும்
பிஞ்சு மலர்களை
காக்க இயலா மனிதர்களில்
யானும் ஓர் பிறவியே

காதல் விடுத்து
காமம் மட்டுமே
காதலாய் கொண்ட
கயவர்களை கண்டும்
காணாது செல்லும்
யானும் ஓர் பிறவியே

மூடர் கூட்டம் நாட்டை ஆள
எதிர்த்து கேள்வி கேட்க
தைரியமில்லா கோழையான
யானும் ஓர் பிறவியே

தவறுகளை தட்டி கேட்க
இயலா. அற்ப பதர்களில்
யானும் ஓர் பிறவியே

போராடியும் கிடைக்கா
தேவைகளை எண்ணி
வருந்தியதோடு நின்று
நாளும் மீண்டும் அதே
வாழ்வை தொடரும்
யானும் ஓர் பிறவியே

மேலும்

தங்களின் கருத்திற்கு மிக்க நன்றி. பிழைகள் இருப்பின் மன்னியுங்கள். பிழைகள் இன்றி எழுதுவதற்கு தொடர்ந்து முயற்சிக்கிறேன். 07-Oct-2021 12:12 pm
மிக நயமாய் புடம் போட்ட வார்த்தையாய் புனைந்துள்ளது மிக எழிலாய் உள்ளது. அருமை நேர்த்தியான உள் எண்ண வெளிப்பாட்டு கவிதை. புனையுங்கள் இது போல் அதிகமாய். எழுத்து பிழைகளை (பிற கவிதைகளில்) தவிர்க்கவும். 07-Oct-2021 10:51 am
நன்னாடன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
07-Oct-2021 10:44 am

மரங்கள் வளர வேரும் தழையும் உழைக்கின்றன
நீரினைப் தரவே காற்றும் கதிரும் உழைக்கின்றன
காடுகள் பெருக பறவை விலங்கள் உழைக்கின்றன
மனிதன் உழைப்பின் வெளிப்பாடு என்ன?

ஒன்றின் எச்சம் வேறொன்றை ஆக்கவே உதவும்
செறிவுற்ற எவையும் புதுப்பிறவி எடுத்தே வளரும்
மாறா ஒன்று சிதைவின்றி கல்லாய் கிடக்கும்
மதிதெளிந்த மனிதனின் எச்சப் பயனென்ன?

செடி கொடி மரமென பலபெயராய் வளர்ச்சியுறும்
காரம் புளிப்பு துவர்ப்பு கசப்பு இனிப்பு உவர்ப்பாய்
கீரை தழை இலை வேரென பலவகையாய் பயன்படும்
மாசை மட்டுமே மனிதனால் ஆக்க முடிவதேனோ?

பேசாத எல்லா வகை எல்லாமும் நன்மைக்காக
கூழை கும்பிடு போடாத எதுவும் மிடுக்காய்
புவியை நம்பிய யாத

மேலும்

நன்னாடன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
06-Oct-2021 11:08 am

உரலிலே சிக்கிய பாக்காய் இடிபட உள்ளமுமே
மரமென அஞ்சா நிலையிலே நின்று உடலதுமே
தரமிலா வார்த்தையை கேட்டே துவண்டு களைத்தவாரே
குருதியின் ஈர்ப்பினால் குப்பென நீராய் வியர்த்திடவே --- (1)

அறமிலா சுற்றிடும் வெற்று மனிதரின் துர்வார்த்தையே
அறவிலா மெய்யாய் இருப்பினும் சொல்லுதல் நன்றாகவே
தெறிக்கும் விதமாய் விளம்பியே நம்மைப் துயரத்திலே
கறமாய் அமிழ்த்தும் மனிதரை தீயென காணுவோமே --- (2)

உண்ண உணவினை கக்கியே மீண்டுமே நக்கிடுமே
அண்ணம் நரகலை உண்ணும் ஞமலி அதுபோலவே
உண்மை வழியிலே வாழும் பலரையும் மாற்றிடவே
புண்மை கருத்தால் மிரட்டி பணியவே வைப்போரையே --- (3)

இம்மனி தர்களும் தூய்மையின் சீலராய் ஏற்றவரே

மேலும்

நன்னாடன் - முப்படை முருகன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
04-Oct-2021 4:18 am

காதல் அதிகரித்தால்
சந்தேகம் வரும் என்பது
மடமை...

உண்மையில்
கலைமகள் இருக்குமிடத்தில்
விலைமகளுக்கு என்ன வேலை.

மேலும்

காதலில் பயணமா, காதலுள் பயணமா, ஒரு தலையில் பயணமா, உணர்வால் காதலா , உடல் கண்டு காதலா? ஒன்றின் மீது உரிமை வரும் போது பயம் வரும் அதனால் மனம் சஞ்சலிக்கும் அதனால் சந்தேகம் வரும். இதில் விலைமகள், கலைமகள், மலைமகள், அலைமகள், தொல்லை மகள் என்றச் சொல்லுக்கு பொருள் என்ன? 04-Oct-2021 7:49 pm
உண்தையாதெனில் விலை மகள் இருக்கும் இடத்தில் கலை மகள் இருக்க மாட்டாள். ஏனெனில் அவள் உயர்வானவள். 04-Oct-2021 9:37 am
தங்களுக்கு கவிதை புரியவில்லை என்பது தெரிகிறது. நான் கலை மகளை விலைமகளுடன் ஒப்பிடவில்லை. உயர்வாகத்தான் பேசியுள்ளேன் ஐயா. அப்படி என்றால் தாங்கள் சங்க இலக்கியம் எழுதிய புலவர்களையும் குற்றம் சுமத்தவேண்டுமே. 04-Oct-2021 9:35 am
கடவுளர் புனித மானவர்கள். தங்களுடய தாய்மார்களை எழுதும் பாட்டில் விலைமகள் பற்றி குறிபபிடுவோமா. ? மாட்டோம் கடவுளர் பற்றி எழுதும் போதும்.. அதைவிட விழிப்பாக இருக்க வேண்டும்.. மலை சரஸ்வதியை ஏதற்கு வீணில்விலமகள் விலை மகளுடன் ஒப்பீடு செய்தல் வேண்டும்.. மிக மிகத் தவறு. எதிலும் யோசனை செய்து எழுதினால் தான் தமிழ் வளம் பெறும்.. மனம் போன போக்கில் எழுத குலைந்துத் தொலையுந் தமிழும். 04-Oct-2021 8:47 am
நன்னாடன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
03-Feb-2021 11:00 am

கயல்கள் அரங்கேறும் மன்றம் விழிகள்
விழிநீலத் தில்வந் துறவாடும் வான்நீலம்
பேசும் தமிழிதழ்கள் இன்னொரு மன்றம்
இதயமோ காதல்மன் றம்

கவிதை அரங்கேறும் மன்றம் இருகண்கள்
கண்ணிரண் டில்வந் துறவாடும் வான்நீலம்
பேசும் தமிழினால் நீயே தமிழ்மன்றம்
பேசுமோ காதல்கொஞ் சம்

----ஒரு பா இருவடிவில்

மேலும்

அருமை அழகிய கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 03-Feb-2021 2:10 pm
மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய நன்னாடன் 03-Feb-2021 2:09 pm
ஆஹா ஓஹோ அருமை ஐயா கண்களை மேடையாக்கி கவிதை யரங்-- கேற்றி வான்நீலத் தெளிவாக அவள்கண் களுற-- வாட பேசும்த மிழிடை அவளே தமிழ் மன்றம் -- இதிலென்ன காதல் கெஞ்ச பேசிக் கொஞ்ச!! 03-Feb-2021 12:28 pm
ஒழுகிசைச் செப்பல் ஓசை உடைய பல விகற்ப இன்னிசை வெண்பா - பாக்கள் இரண்டும் செழுமை - அழகு 03-Feb-2021 11:10 am
நன்னாடன் - சிம்மயாழினி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
07-Sep-2020 11:48 am

தேடும் விடயங்களின் தொகுப்பே!!
புகல் அழகுச் சித்திரமே!
விரல் கொஞ்சும் தாரகையே,,,,
உனை வர்ணிக்க!
உயிர்மெய்யாலே கவி பாடுகிறேன் ,,,,,
கேளாயோ கணினிமொழியே!

*அ*ண்டங்களையும் கண்டுவிட்டேன்;
*ஆ*ராய்ந்தும் பார்க்கிறேன்;
*இ*ரவும்பகலும் சுற்றியே;
*ஈ*கைப் பண்பை ஏற்றாய் நீ!
*உ*லகமே உனை இயக்க;

மேலும்

நன்றிகள் 08-Sep-2020 9:36 am
வணக்கம் சிம்மயாழினி அவர்களே. தங்கள் சிந்தனை கவி வரிகள் அருமை. மேலும், நவீன காலத்திற்கு ஏற்றவாறு ஒளவையாரே படைத்தது போல் உள்ளது. வாழ்த்துகள். வாழ்க நலமுடன்..! ! 07-Sep-2020 6:22 pm
கூகுளை பாராட்டி உயிர் மெய்யாலே உங்கள் கவிதை உயர்வான வரிகள் . பரவசத்தில் நான் இன்று. பாராட்டுக்கள் கவி சிம்மயாழினி அவர்களே. 07-Sep-2020 3:51 pm
நன்னாடன் - நன்னாடன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
26-Jun-2020 6:24 pm

The river water is sweet and sanctity to the people
The rain water is vitality and strength to the creatures
The eye water is sad and enthusiasm to the heart
The sweat water is strength and health to the everybody body
The urine is free from illness and calms the all creatures
The saliva is medicine and heat equalizer to the body
The water is acting many roles in many places but is common god.
----- நன்னாடன்.

மேலும்

நன்னாடன் - AKILAN அளித்த போட்டியை (public) பகிர்ந்துள்ளார்

௧. கவிதை ஐந்து வரிகளுக்குள் இருக்க வேண்டும்
௨ . யார் வேண்டுமானாலும் பங்கு பெறலாம்
௩ பரிசு COURIER ல் அனுப்பப்படும்

மேலும்

இயற்கையின் வாழ்வில் கூட இருள் இருக்கிறது இரவு என்ற பெயரோடு ! -கிஃபா 07-Jun-2019 9:52 am
இந்த போட்டிக்கு கவிதை எப்படி அனுப்புவது ? 04-Jun-2019 12:52 am
எழுதி வெற்றி பெறுங்கள் 20-May-2019 3:07 pm
இரவு போட்டி | Competition at Eluthu. தகவலுக்கு நன்றி 19-May-2019 9:45 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

மேலே