நன்னாடன்- கருத்துகள்

நல்லதாய் ஒரு கேள்விக்கு யார் பதிலளிப்பாரோ?

கவிச்செம்மல் ஐயா பழனி ராஜன் மற்றும் கவியழகன் கவின் சாரலன் ஆகியோர் பார்வையிட்டு கருத்திட்டமைக்கும் கருத்தில் வினவிய வினாவிற்குமான பதில் " தமிழகத்தில் பிறப்பெடுக்க மாதவம் செய்தால் மட்டுமே பிறப்பெடுக்க முடியும் " என்று கருத்திலே எழுதினேன் அந்த நான்கடியும் அதையே வலியுறுத்தி வருமாறு புனைந்துள்ளேன். நன்றிகள் பற்பல

பார்வையிட்டு அறிவுரையுடன் கருத்துக் கூறிய கவிசெம்மல் ஐயா பழனி ராஜன் அவர்களுக்கு நன்றிகள் பற்பல

ஆசால்டா எழுதியுள்ளீர்கள் அருமை

உடனடியாய் கருத்திட்டு உள்ளமுழுவதும் இன்ப நினைவு மின்னாலாய் எழ சிலிர்ப்பான பதிலால் கேள்வியிட்ட கவி.கவின் சாரலன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றிகள் பல. நற்செயல் செய்யும் எவருக்கும் இல்லையே பிறப்பு, தவிர்ப்பின் பற்பலவாய் எடுக்க வேண்டும் என்று இயம்புகிறதே மறை.

அய்யா கவி . கோவை .சுபா அவர்கள் படித்து கருத்தினை பதிவிட்ப மைக்கு நன்றி. சிந்திக்கும் போது முதலில் வந்த வரிகள் அது என்பதால் (க ) வரிசையை அப்டியே வைத்து விட்டு அதில் வந்த இறுதி வரியை தலைப்பாக்கி விட்டேன்.

அய்யா கவி . கவின் சாரலன் அவர்கள் படித்து கருத்திட்டமைக்கு நன்றி சிந்திக்கும் போது முதலில் வந்த வரிகள் அது என்பதால் (க ) வரிசையை அப்டியே வைத்து விட்டேன்.

நாத்திகன் என்னும் சொல்லை நாட்டில் திக்கற்றவன் என்று நான் பொருள் கொள்வதுண்டு - தங்களின் பதிவு அவ்வாறே உள்ளது .எழிலாய் புனையப்பட்டுள்ளது

பார்வையிட்டு கருத்திட்ட ஐயா கவி . சக்கரைவாசன் அவர்களுக்கு நன்றிகள்.

தோள்களில் பலம் காணாமல் போனபின் "தாலின் " வலிமை மிகுதியாய் ஆனதால், ஏமாற்றுவோர் கூறும் எல்லாமும் உண்மை என்று நம்பும் நல் தமிழர்களின் வாக்கு பிழையாய் அளிக்கப்படும் போது கொடுமை மட்டுமே நடப்பது இயல்பே.

கலித்துறை பா - நல் புனைவு.

குறள் வெண்பாவில் ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழால் எழுதுவது சரியோ

அழகான வஞ்சி விருத்தம். வள்ளுவனை காதல் பாட. அழைத்திருப்பது மிகை

ஏதாவது விபரீதம் நிகழப் போகுது ஐயா?

உண்மையே, ஏதோ ஒரு மயக்கத்தில் உள்ளனர் தமிழகத்தில் மக்கள் யாவரும்.

கலிவிருத்தப் பா அருமை - புனையுங்கள் இது போன்று மிகுதியாய்.


நன்னாடன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே