ஓடமும் அலையும்

விடியும் முன்

விடியும் முன் ஊர் கடந்து தோணியோடு சொல்லும் கண்கள் நான்கில் பசி எனும் மொழிகள் மட்டும் தான் வேதம்.குடிகாரன் போல் தள்ளாடும் அலையும் விரிக்கும் வலையில் மீன்கள் சிக்கியும் சிக்காமல் கண்ணாம் பூச்சி ஆடுகிறது


திருத்து | நீக்கு
Close (X)

நாள் : 26-Apr-16, 11:01 am

முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்

பிரிவுகள்:

மேலே