பென்சில் ஓவியங்கள்

Pencil Drawings


மனதை கொள்ளை கொள்ளும் அழகிய பென்சில் ஓவியங்கள் (Pencil Oviyangal) உங்கள் பார்வைக்கு. எழுத்து ஓவியக் கலைஞர்களின் அற்புத கைவண்ணம் ஒவ்வொன்றும் அருமை, அற்புதம்.

பென்சில் ஓவியங்கள் - Pencil Oviyangal

தன,னாட்டுச்சிற்பங்கள் என்ற தலைப்பில் சில்பி வரைந்த கோயில் சிற்பங்களில் இந்த அம்மனும் ஒன்று. வரையப்பட்ட ஆண்டு 1954

மேலும்

Error in Like::getLikesCount function